7. SINIF SOSYAL BİLGİLER

1. Aşağıdakilerden hangisi Karadeniz Bölgesinde en çok üretilmez?

a-Çay b-Mısır c-Fındık d-Pamuk

2. Aşağıdaki Akarsulardan hangisi kaynağını dışarıda alır?

a-Ergene b-Meriç c-Sakarya d-Susurluk

3. Aşağıdaki yerlerden hangisi daha az nüfuslanmıştır?

a-Gediz Ovası b-Menteşe Yöresi c-Aydın Ovası d-Menderes Ovası

4. Cumhuriyet Döneminde ilk şeker fabrikası hangi ilimizde kurulmuştur?

a-Aydın b-Bursa c-Uşak d-Muğla

5. Aşağıdaki geçitlerden hangisi İskendorun Körfezini Amik Ovasına bağlar?

a-Belen Geçidi b-Sertavul Geçidi c-Çubuk Geçidi d-Gülek Geçidi

6. Akdeniz hangi savaşın sonunda bir Türk Gölü haline gelmiştir?

a-İnebahtı Savaşı b-Rodos’un Fethi c-Preveze Zaferi d-Ridaniye Savaşı

7. Bugünkü Türkiye-İran sınırı aşağıdaki antlaşmalardan hangisiyle büyük ölçüde çizilmiştir?

a-Amasya Antlaşması b-İstanbul Antlaşması c-Kasr-ı Şirin Antlaşması d-Prut Savaşı

8. “Yeniçeri Ocağı kaldırıldı. Divan Kaldırıldı. Bakanlar Kurulu oluşturuldu.Memurlara fes giydirildi.”
Yukarıdaki yenilikler, aşağıdaki padişahlardan hangisinin döneminde gerçekleştirilmiştir?

a-II. Mahmut b-IV. Murat c-V. Mehmet d-III. Selim

9. Amasra, Trabzon hangi padişah döneminde Osmanlı Devleti’nin topraklarına katılmıştır?

a-Fatih b-Yavuz c-Kanuni d-II. Murat

10. İlk Anayasa kaç yılında kabul edilmiştir?

a-1908 b-1876 c-1789 d-1856

CEVAPLAR: 1-D, 2-B, 3-B, 4-C, 5-A, 6-C, 7-C, 8-A, 9-A, 10-B

Beğeniler: 0
Favoriler: 0
İzlenmeler: 1112
favori
like
share