PHP PROGRAMLAMA DİLİ

PHP nin Yazım Kuralları:

PHP bir script dildir. Php komutları , veya etiketleri arasına yazılır. Bir kullanıcı sunucudan bir php sayfası isteğinde bulunduğunda Sunucu bu dosyanın içindeki php komutlarını yorumlar ve kullanıcıya sadece HTML verisini gönderir. Yani PHP HTML üreten dinamik bir sayfa yapmaya olanak sağlar.
PHP de herhangi bir yazıyı ekrana yazdırmak için 3 komut vardır. Bunlar echo, print ve printf komutlarıdır. Printf komutunun başka özellikleri de olmasına rağmen yazdırmak için de kullanılır.
echo “Merhaba Dünya”;
?>
Bu kodu çalıştırdığımız zaman ekrana “Merhaba Dünya” yazısı çıkacaktır. Bu örneği yazım kuralları bakımından incelersek:
Bütün PHP komutları arasında yazılmalıdır.
Her bir komut “;” karakteri ile bitecektir.

DEĞİŞKENLER:
PHP de değişken yaratmak için dolar ($) simgesi kullanılır.
Değişkenler rakam ile başlayamaz harf veya “_” işareti ile başlar.
Değişkenlere değer ataması “=” ile yapılır.

Karakter Dizileri (String): Stringler içerisinde birden karakter barındıran değişken türüdür. String değer atama işlemi için çift tırnak (“) veya (‘) karakteri kullanılır. Şimdi Bu iki kullanımın birbirinden farkını inceleyelim.


PHP dilinde karakter dizileri “” ile sınırlandırılarak tanımlandığında içerisinde değişkenler barındırabilirler. Fakat tek tırnak ‘ karakteri ile yapılan string atamada stringin içerisinde bir başka değişken kullanılamaz.

Boolean: Php dilinde birçok programlama dilinde olduğu gibi “boolean” veri tipi mevcuttur. Bu veri tipi ürettiğimiz yazılımlarda özellikle mantıksal ve ilişkisel işlemlerde kullanılır. “True” ( 1 ) yada “False” ( 0 ) değeri alır.


Dizi değişkenler: PHP dilinde dizi değişkenler son derece rahat bir şekilde kullanılabilen bir başka veri tipidir. PHP de dizi değişkenler:
$isim[indis]=deger yapısında tanımlanır.

Örn:
$isim[0]=”Ozgur”;
$isim[1]=”Fuat”;
$ajanda[“Pazartesi”]=”Toplantı”;

echo $isin[0].”
”;
echo $isin[1].”
”;
echo $ajanda[“Pazartesi”].”
”;
?>
Escape
şu satırdaki, ters-bölü işareti dikkatinizden kaçmamış olmalı:
*
print "İkinci değişkenin adı: \$alfanumerik
";
*
PHP için özel anlamı olan işaretlerin anlamlandırılmasını önlemek ve bu işaretleri düz metin saymasını sağlamak için bu işaretlerin önüne ters-bölü işareti koyarız.
şöyledir:
*
\' Tek tırnak
\" Çift tırnak
\\ Ters-bölü
\$ Dolar işareti
\n Yeni Satır (New Line)
\r Satır Başı (Return)
\t Sekme (Tab) karakteri
isset(): Bu komut bir değişkenin içerisinde değer olup olmadığını sınar. Eğer değişkenin içerisinde değer bulunuyorsa TRUE değeri geri döndürür.

if (isset($degisken) ):
print “değişkenin değeri var”;
else:
print “değişkenin değeri yok”;
endif;

empty(): isset() fonksiyonunun tam tersi işleve sahiptir. Değişkenin değeri varsa FALSE aksi durumda TRUE değer döndürür.

intval(): Belirtilen sayıyı tam sayı olarak alır.

$sayi1=15;
$sayi2=4;
$deger=($sayi1/$sayi2);
print intval($deger);

is_string(),is_integer(),is_double()
Sınadıkları değişkenin aradıkları türden değer içermesi halinde doğru True sonuç verirler.
$a = 6.567;
if (is_double($a)) {
print ("A Double'dır
");
}
$b = "Reşit";
if (is_string($b)) {
print ("B String'dir
");
}
$c = 6;
if (is_int($c)) {
print ("C Integer'dır
");
}
?>
*Bu kod, Browser penceresine "A double'dır, B String'dir, C Integer'dır" yazdıracaktır. PHP'de bu fonksiyonlara benzeyen fakat başka tür değer arayan şu fonksiyonlar da vardır:

is_array(), is_object().
$yes = array('this[/swf2][swf3]is[/swf2][swf3]an array');

echo is_array($yes) ? 'Array' : 'not an Array';
echo "\n";

$no = 'this is a string';
echo is_array($no) ? 'Array' : 'not an Array';
?>
Aritmetik Operatörler:


örnek Adı Sonuç
-$a Negatif $a ‘nın tersi(negatifi)
$a + $b Toplama $a ve $b nin toplamı
$a - $b Çıkartma $a ve $b nin farkı
$a * $b Çarpma $a ve $b nin çarpımı
$a / $b Bölme $a ve $b nin bölümü
$a % $b Mod $a nın $b ye bölümünden kalan
Mantıksal Operatörler:

&& : AND
|| : OR
! :NOT

İlişkisel Operatörler:

== : Eşittir. >= : Büyük veya eşit
> : Büyüktür. <= : Küçük veya eşit.
< :Küçüktür. != : Eşit değil
$vize = 45;
$final = 65;
if ($vize >= 50 && $final >= 50) {
print ("Öğrenci geçti!");
}
else {
print ("Öğrenci kaldı!");
}
?>

Arttırma / Azaltma Operatörü:

++ : Arttırma
-- : Azaltma

Etiketler:
unal_28 unal_28
Üyenin Yeni Konuları
Üyenin Populer Konuları
Beğeniler: 0
Favoriler: 0
İzlenmeler: 713
favori
like
share