YAPILAN İŞLER

1) Yerleşim Amaçlı Jeolojik ve Jeoteknik etütler DSİ ve MTA Trabzon Bölge Müdürlüklerince ortaklaşa olarak yapılmış ve Afet İşleri Genel Müdürlüğünce onaylatımıştır.

2) Kadastro çalışmaları öncelikli olarak ücreti Müteşebbis Heyetçe ödenerek Tapu ve Kadastro IX. Bölge Müdürlğünce yapılmış ve tapular sahiplerine verilmiştir.

3) 420 dönüm arazi Sanayi ve Ticaret Bakanlığı'ndan 2000 yılı içerisinde 184.795 YTL kredi kullanılarak kamulaştırılmıştır. Kamulaştırmada 118 parsel malikine yaklaşık 184.975 YTL ödeme yapılmıştır. Hazineye ait yerlerin devri için gerekli çalışmalar devam etmektedir.

4) Vakfıkebir Organize Sanayi Bölgesini Devlet Karayoluna bağlamak için gerekli olan 4,5 km.'lik standart karayoluna ait proje ve etütler Karayolları 10.Bölge Müdürlüğünce yapılmıştır.

5) 2003 yılı yatırım programından çıkarılan Bölgemiz 2004 yılı Ek Bütçesinde yeniden yer almıştır. Çalışmalar kaldığı yerden devam etmektedir.

YAPILACAK İŞLER

1) Altyapı projeleri için gerekli sondaklı Jeoteknik Etüt Raporları işinin Sanayi ve Ticaret Bakanlığında ihale edilmesi.

2) Bölge içerisinde bulunan ve Hazine malı olan araziler 4325 sayılı yasa gereği Organize Sanayi Bölgesi kurulmak amaçlı olarak Milli Emlak Genel Müdürlüğünden talep edilmiştir. Devrin gerçekleşmesini müteakip tapuların alınması.

3) Bölgeyi sahil yoluna bağlayacak 4,5 km.'lik bağlantı yolu Devlet ya da Belediye imkanlarıyla açılmalıdır. Şu anda imkansızlıklar nedeniyle herhangi bir çalışma yoktur. Ancak mevcut yol grup köy yolu olarak Köy Hizmetlerince programa alınarak ıslah edilmiştir.

4) Organize Sanayi Bölgemizde vatandaşlarca açılan kamulaştırma davaları sonuçlanmış, faizler hariç gerekli kamulaştırma ödemesi olan 1,5 milyon YTL. Sanayi ve Ticaret Bakanlığından istenmiş olup, 500.00 YTL ödeme yapılmıştır.

Beğeniler: 0
Favoriler: 0
İzlenmeler: 668
favori
like
share