Yıllarca rehber öğretmenlik yaptım… Oldukça zor, yorucu ve sorumluluğu çok fazla olan bir meslek. Hele de dershanelerde yapılan rehber öğretmenlik çok daha yoğun ve özveri gerektiren bir nitelik taşıyor. Sınavlara hazırlanan öğrenci ve onların velilerinin başları sıkıştığında ilk başvurdukları kişiler olmak, pek çok durumda sorun çözücü konumda görülmek ve özellikle yıllar öncesinden gelen sorunları birkaç ay içinde çözümleme pozisyonunda bulunmak tahmin edildiğinden de zor bir meslek olmasının temel nedenleridir.

Sınavlara hazırlanan öğrenciler neden rehber öğretmenlere başvururlar?

Ders çalışma programı yaptırmak, motivasyonsuzluk yaşıyorlarsa bunları gidermelerini istemek yani içlerinde bulunmayan çalışma arzu ve isteğinin oluşması için yardım almak, aileleri ile yaşadıkları çatışma ya da uyumsuzluklarda rehber öğretmenlerinin çözüm bulmasını istemek, derslerde yaşadıkları öğrenme sorunlarına çözüm bulmalarını ya da öğretmenleri ile yaşadıkları sıkıntılarının çözülmesini istemek için rehber öğretmenlerine başvururlar. Tabi daha günlük ve anlık sıkıntıları burada dile getirmedik… (matematik etüdü için kime başvuracağım?testimi kimden alacağım, geometri dersine girmek istemiyorum, derslerde sıkıldım gitmek istiyorum…gibi)

Tüm bu taleplere bir de velilerin yaşadıkları sorun , sıkıntı, istek ve şikayetleri de eklemeyi unutmamak gerekir.

Yukarıda saydığımız ya da saymayı unuttuğumuz daha pek çok sorunlu ve sıkıntılı durumda başvurulan rehber öğretmendir. Bin civarında öğrencinin bulunduğu bir kurumda 3- 4 rehber öğretmenin bulunduğunu var sayarsak bu öğretmenlerin hangi tempoda çalıştıklarını düşünmek ise çok zor olmaz..

Bu sorunlarla başvurulan rehber öğretmenden hep çözüm talebinde bulunulduğunu farkında olmalıyız. Öğrenci ya da veli sorunlarına çözüm bulmaları için rehber öğretmeni sorumlu görmektedirler. Yani ders çalışma programı hazırlayıp verecek, motivasyonu sağlayacak, aile çatışmalarını ya da sorunlarını çözecek, dershanede yaşanan sorunlara derman olacak.. Bu ise rehber öğretmenlerin durumunu daha da güçleştirmektedir. Dikkat edilirse; rehber öğretmene yüklenen misyon çok ağır ve baş edilmez bir çok talep içermektedir.

Tam bu noktada koçluk sisteminin işleyişine dikkat çekmek istiyorum…

Koçluk sisteminde çözüm noktası koçta değil karşı taraftadır.Yani koçla çalışan öğrenci ya da velisi sorunun çözümüne kendisi ulaşacağını bilir.Koç onlara hazır reçete sunmaz, şu kadar soru çöz, şu kadar saat ders çalış, bunu yap, şunu yapma şeklinde standart bir yaklaşım sergilemez.Aslında koç yapılaması ve yapılmaması gereken şeyleri çok iyi bilmesine rağmen bunu söylemez , karşı tarafın bulmasını sağlar.Böylece yapması ya da yapmaması gereken şeyleri birey kendisi bulduğu için bunları gerçekleştirmek konusunda da koçla birlikte karar verdikleri için bunların hayata geçirilmesinde çok büyük bir sorun yaşanmaz.

Ancak sözünü ettiğimiz yol daha etkili olmasına rağmen çok daha uzun ve zahmetlidir.Koçluk uygulaması için çok daha uzun zaman harcamak , koçun gelmek istediği noktaya öğrencinin gelmesini sağlamak ve beklemek daha da çok enerji harcanmasını gerektirmektedir.

Bu şekilde çalışıldığında hem veliler hem de öğrenciler daha çok verim almakta ve sorunların üstesinden kalıcı ve öz-çözümlerle gelmektedirler.Yani öğrenci ya da veli kendi çözümünü kendi bulmakta, ne yapacağına ya da yapmayacağına kendi karar vermekte dolayısıyla bunu uygulaması da çok daha kolay olmaktadır.

Bu noktada akla şu soru gelebilir , öğrenci ya da veli, kendi cevabını kendi buluyorsa o zaman koça ne gerek var ?

Koç;öğrenciyle ve veliyle çalışırken onların çözüme ulaşmasına giden yolda, görmedikleri çözüm yollarını görmelerini sağlayan sorularla , onların olaya ya da duruma daha farklı bakmasını ya da yaklaşmasını sağlayan bir tavır sergileyerek çözüme ulaştıran bir yardımcı durumundadır.Tabi ki bunları yaparken ayrılması gereken süre ve enerji çok daha fazladır.Ancak elde edilen sonuç da çok daha etkilidir.Çünkü öğrenciye ya da veliye verilen hazır reçete değil, kendi istediği ya da ihtiyacı olan ve kendisinin bulduğu bir çözüm yoldur , yani çözümün bir parçası olduğu için çözüme ulaşması çok daha kolaydır.

Koçlar , rehber öğretmenlerin çok fazla olan yüklerini belki de bir ölçüde hafifletecek olan bir misyonu da yüklenmektedirler.Ancak rehber öğretmenlerin yaşadıkları yorucu ve sıkıntılı süreci göz ardı etmeksizin onlarla işbirliği içinde olmak da sınava hazırlanan öğrenci ve veliler için kaçınılmaz bir zorunluluktur.

Beğeniler: 0
Favoriler: 0
İzlenmeler: 523
favori
like
share