Adem (aleyhiselam)'ın iblis ile kıssası


{Bir zaman Rabbin meleklere demişti ki: ‘Ben kupkuru çamurdan bir insan yaratacağım![Hicr:28]}
{(Onu) yeryüzünde halife kılacağım.[Bakara:30]}
{Onu düzenleyip insan şekline koyduğum ve ona ruhumdan üflediğim zaman, hemen ona secdeye kapanın![Hicr:29]}
{Meleklere: ‘Âdem için secde edin’ dedik.[Bakara:34]}
{Meleklerin hepsi topluca secde ettiler. Yalnız İblis, secde edenlerle beraber olmayı kabul etmedi.[Hicr:30–31]}
{Allah dedi ki: ‘Ey İblis, ne var ki, sen secde edenlerle beraber olmadın? [Hicr:32]}
{[Emrettiğim halde] iki elimle yarattığıma secde etmekten seni alıkoyan nedir? Büyüklük mü tasladın, yoksa yücelerden mi oldun?[Sad:75]}
{İblis dedi ki: ‘Ben ondan daha hayırlıyım. Beni ateşten yarattın, onu çamurdan yarattın.[Sad:76]} {Ben çamurdan yarattığın bir insana secde etmem.[Hicr:33]}
{Allah dedi ki: ‘Çık oradan! Orada büyüklük taslamak senin haddin değildir.[Haydi sen yerilmiş ve kovulmuş olarak oradan][çık, çünkü sen alçaklardansın]’[Hicr:34]}
{Şüphesiz ki lanet[benim lanetim]kıyamet gününe kadar elbette senin üzerine olacaktır.[Hicr:35]}
{İblis: Rabb’im, tekrar dirilecekleri güne kadar bana mühlet ver dedi. [Hicr:36]}
{Allah: Haydı sen, o bilinen vaktin gününe kadar mühlet verilenlerdesin buyurdu.}
{İblis dedi ki:[Rabbim!]O halde beni azdırmana karşılık, ben de onları saptırmak için senin doğru yolunun üzerine oturacağım.[İzzetine][yemin olsun ki, ben yeryüzünde onlara günahları süsleyeceğim ve onların hepsini azdıracağım.][Araf:16]}
{Şu benden üstün kıldığın Âdem’i görüyor musun, eğer bana kıyamet gününe kadar mühlet verirsen and olsun, onun çocuklarını –pek azı hariç– kökünden koparıp sürükleyeceğim![İsra:62]}
{Sonra onlara, önlerinden, arkalarından, sağlarından, sollarından sokulacağım ve çoklarını şükredenlerden bulamayacaksın.[A’raf:17]}
{Allah: Onlardan gücünün yettiğini, sesinle harekete geçir; atlıların ve yayalarınla onların üzerine yaygara kopar; mallarda ve evlatlarda onlara ortak ol; onlara çeşitli va’dlerde bulun...[Git, onlardan kim sana [tabi olur] uyarsa [sizin hepinizle cehennemi dolduracağım] cezanız cehennemdir, o mükemmel bir cezadır’ buyurdu.]}
{Benim salih kullarım ise onların üzerinde hiçbir sultan yoktur. Rabbin vekil olarak yeter.[İsra:65]}
{(İblis:) Ancak onlardan ihlâs sahibi kulların müstesnadır (dedi).[Sad:83]}
{Dedik ki: Ey Âdem, bu (İblis) senin ve zevcenin düşmanıdır. Sakın sizi cennetten çıkarmasın.[Taha:117]}
{Ey Âdem, sen ve eşin cennette durun, dilediğiniz yerden yiyin, fakat şu ağaca yaklaşmayın, yoksa zalimlerden olursunuz.[A’raf:19]}
{Sen burada hiç acıkmayacak ve çıplak kalmayacaksın.[Taha:118]}
{Sen burada susamayacak, kuşluk vakti güneşinden de yanmayacaksın.[Taha: 119]}
{Nihayet İblis ona fısıldayıp: Ey Âdem, sana ebedilik ağacını ve yok olmayacak bir hükümranlığı göstereyim mi dedi.[Taha:120]}
{İblis, onların kendilerine gizli kalan çirkin yerlerini, kendilerine göstermek için onlara vesvese verip dedi ki: ‘Rabbiniz sırf ikiniz de melekleşirsiniz veya burada ebedi kalıcılardan olursunuz diye size bu ağacı yasakladı. Onlara: Elbette ben size nasihat edenlerdenim diye yemin etti.[A’raf:20–21]}
{Böylece onları aldattı. [İkisi de o ağaçtan yediler.]Onlar ağacı tadınca, çirkin yerleri kendilerine göründü de cennet yapraklarını üzerlerine örtmeye başladılar. Rableri onlara seslendi: ‘Ben sizi o ağaçtan men etmedim mi? Şeytan sizin için apaçık bir düşmandır demedim mi?[A’raf:22]}
{Âdem Rabbinin buyruğuna karşı geldi ve yolunu şaşırdı.[Taha:121]}
{Şimdi siz beni bırakıp İblisi ve onun soyunu dostlar mı ediniyorsunuz? Oysa onlar sizin düşmanınızdır! (Allah’a karşı İblis ve soyunu tercih eden) zalimler için bu ne çirkin bir değişmedir?[Kehf:50]}
{Adnolsun biz önceden Âdem’e (o ağaçtan yememesini) tenbih etmiştik (ama bizim tenbihimizi) unuttu. Biz onda bir azimet bulamadık.[Taha:115]}
{Derken şeytan onların ayağını kaydırdı. İçinde bulundukları (cennet yurdu)ndan çıkardı. Biz de: ‘Birbirinize düşman olarak inin. Sizin için yeryüzünde barınak ve belli bir zamana dek yaşamak vardır’ dedik. [Bakara:36]}
{Benden size bir hidayet (nebi) geldiği zaman, kim benim hidayetime uyarsa o, dalalete düşmez ve azıtmaz.[Taha:123]}
{Kim de beni anmaktan yüz çevirirse, onun için dar bir geçim vardır. Kıyamet günü onu kör olarak haşr ederiz.[Taha:124]}

alıntı-agresif.org Hadisler-Abdulvehhab

Beğeniler: 0
Favoriler: 0
İzlenmeler: 515
favori
like
share
elma kurdu Tarih: 25.11.2007 17:59
allah razı olsun ....