MSN´de büyük tehlike
21.11.2007 13:03
MSN kaynaklý yeni Truva atý korkunç bir hýzla yayýlýyor.
Truva atý olarak adlandýrýlan ve kullanýcý bilgisayarlarýna girdikten sonra kullanýcýnýn kontrolü dýþýnda kod, resim, link daðýtarak hýzla yayýlan kötü kodlarýn son generasyonu MSN üzerinden yayýlýyor.

Kiþisel bilgisayarlarýn dýþýnda, sanal iþletim sistemi olarak adlandýrýlan ve bir donanýmýn üzerinde birden fazla iþletim sisteminin çalýþtýðý makineleri de hedefleyen yeni nesil truva atý, bu yöntemle bir çýð efekti yaratarak yayýlýyor.

Ýnternet güvenlik þirketi Aladdin´in içerik güvenliðinden sorumlu bölümü eSafe 18 Kasým 2007 tarihinde saat 18.00´da yaptýðý bir denetlemede 1 yerden yönetilen 500 truva atýnýn, 3 saatten az bir zaman sonra hýzla bulaþarak, binlerle ifade edilen sayýlarda PC ve sistemi etkilediðini tespit etti.

Aladdin eSafe Ürün Müdürü Roei Lichtman, robot yazýlýmlarla yönetilen IRC kanallarýnýn da (International Relay Chat- Uluslararasý sohbet ortamlarý) kullanýcý bilgisayarlarýndan yayýlan truva atýnýn tehdidi altýnda kaldýðýný söyledi. Lichtman MSN´den bulaþan IRC robot yazýlýmý þeklindeki Truva atýnýn, 2 türde kötü kod göndererek baþka bilgisayarlarý da etkisi altýna aldýðýný açýkladý.

Truva atýnýn avantajý sistemler taraýndan güvenli olarak tanýmlanmýþ kullanýcýlar yolu ile bulaþýyor olmasý. MSN ya da bu tür programlar üzerinden yayýlan ilk truva atý olmamasýna raðmen bu yeni kötükod´un yayýlýþ þekli çoklu sayýda robot yazýlým kullanýlarak ayný anda binlerce bilgisayarý ve sistemi kontrol etmesi ve yeni kurbanlar aramasý.

Yeni nesil Truva atýnýn da diðer truva atlarý ile benzerlikleri var. Çok amaçlý swiss çakýlarý gibi çoklu süreçleri baþlatabiliyorlar. Bunlarýn arasýnda blgisayarýnýzda bulunan þifrelerin çalýnmasý ya da istenmeyen spam gönderimleri yapýlmasý da yer alýyor. Bunun için uzmanlar tanýdýklarýnýzdan da gelse dosya formatýnda gelen hiçbir gönderi ve linkin açýlmamasý yönünde uyarýyor.


Beğeniler: 0
Favoriler: 0
İzlenmeler: 481
favori
like
share
eskitoprak Tarih: 03.12.2007 16:00
okey kardesim
perlapearl Tarih: 02.12.2007 19:00
bilgi verdiin için saol öğrenmiş oldu bendee çok dikkat etmek lazım gerçektenn