[FONT="Impact"]Bilimde uzmanlaşıyoruz!Türkiye'nin, dünya ülkeler yayınlar ve atıflara göre sıralamasında 146 ülke arasında, yayınlarda 23, atıflarda ise 30'uncu sırada olduğu açıklandı.

Yüksek Öğretim Kurulu, 1997-2006 Türkiye Bilim Göstergeleri Analiz raporu açıkladı. Bilim ve teknoloji göstergeleri konusunda dünyadaki araştırma ve tartışmaları gündeme getirerek Türkiye'nin bilimsel araştırmalardaki son 10 yıllık performansını sergilemeyi amaçlayan rapor için Orta Doğu Teknik Üniversitesi Matematik Bölümü öğretim üyesi Prof. Dr. Bülent Karasözen ile Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih, Coğrafya Fakültesi, Bilgi ve Belge Yönetimi Bölümü öğretim üyesi Yrd. Doç. Dr. Özlem Bayram görevlendirildi.

Rapor, görev süresi dün sona eren YÖK Başkanı Prof. Dr. Erdoğan Teziç tarafından Cumhurbaşkanı Abdullah Gül'e de sunulmuştu. Raporda, ülkelerin bilim ve teknoloji politikalarının yönlendirilmesinde, araştırmacı ve doktora öğrencilerinin sayılarının, bilim ve teknolojiye yapılan yatırımların, bilimsel yayınların, bunlara yapılan atıfların analizinin büyük önem taşıdığı belirtildi. Son yıllarda Türkiye'deki araştırmacı sayılarında hızlı bir artışın gözlemlenmediğinin altının çizildiği raporda, Türkiye'nin 1995 yılında 15 bin 854 olan tam zamanlı araştırmacı sayısının 2004 yılında 33 bin 876'ya yükseldiği kaydedildi.

KLİNİK TIP VE MÜHENDİSLİKTE UZMANLAŞMA
Raporda, analiz için Thomson ISI firmasının (Institute of Scientific Information) veritabanı kullanılarak, Türkiye'nin konu alanlarına göre 1997-2006 yılları arasındaki yayın ve atıflarıyla ilgili göstergelerine yer verildi. Yayınlardaki hızlı gelişimin yanı sıra, atıf sayıları açısından son yıllarda Türkiye'nin büyük bir ilerleme kaydettiğinin görüldüğü belirtildi. Bilimdeki ileri ülkelerle kıyaslandığında, özellikle yayın başına ortalama atıf oranı açısından dünya standartlarının yakalanması için daha çok çaba gösterilmesi gerektiği vurgulandı.

TÜRKİYE BİLİMDE 23'ÜNCÜ
Rapora göre, 1997-31 Ağustos 2007 arasında ISI Temel Bilimsel Göstergeler verileri temel alınarak, dünyadaki ülkelerin yayınlar ve atıflara göre sıralamasında Türkiye 146 ülke arasında, yayınlarda 23., atıflarda 30. sırada bulunuyor. Türkiye gibi gelişmekte olan ülkelerde yayın ve atıf sayılarındaki artışın, bu ülkelerin bilimde yeni gelişmekte oldukları için gelişmiş ülkelere oranla daha hızlı gerçekleştiği ifade edildi.

Türkiye, 1990-2002 yılları arasında kişi başına yüzde 57.4'lük yayın sayısı artışıyla OECD ülkeleri arasında Güney Kore'den sonra ikinci sırada yer alıyor. 1997-2006 yılları arasında Türkiye'nin tüm konu alanlarındaki yayın artışı yüzde 114. Yayın sayılarının az olduğu bilgisayar bilimleri, sosyal bilimler, psikiyatri/psikoloji, immünoloji, ekonomi ve işletme, zirai bilimler ve mikrobiyoloji alanlarında yayın sayılarındaki artış oranı ortalamanın üstünde. Raporda, Türkiye'nin başta klinik tıp ve zirai bilimler olmak üzere, farmakoloji ve toksikoloji (zehir ve toksit maddeler bilimi), mühendislik, botanik ve zooloji, çevre bilimleri ve ekoloji alanlarında yayınlar açısından uzmanlaştığı belirtildi. Türkiye fizik, kimya, matematik ve biyoloji gibi temel bilim dallarında uzmanlaşıyor.

BİLİMDE ANKARA İSTANBUL'DAN ÜSTÜN
Rapora göre, Türkiye, yayın sayıları açısından zirai bilimler, kimya, klinik tıp, mühendislik, yer bilimleri, farmakoloji ve toksikoloji, fizik alanlarında sıralamaya alınan ülkeler arasında ilk yüzde 25'lik dilimde bulunuyor. Atıflar açısından da sadece klinik tıp ve mühendislikte yüzde 25'lik dilimde bulunuyor. Tüm konu alanlarına yayın ve atıf sayılarına göre yapılan sıralamada Hacettepe, İstanbul, Ankara ve Orta Doğu Teknik Üniversitesi ilk dört sırada yer alıyor.

Raporun sonuç bölümünde, Türkiye'nin atıf ve yayın açısından hızlı bir sayısal büyüme döneminde olduğu, ancak bu gelişmenin yayınlarındaki kalite artışına aynı oranda yansımadığının görüldüğü vurgulandı.

gazeteport

Beğeniler: 0
Favoriler: 0
İzlenmeler: 465
favori
like
share