ANTİMUAN

Antimuan, insanlar tarafından çok eski zamanlardan beri kullanılan ve günümüzde stratejik önemi olan bir metaldir. Metalurjik olarak demir dışı metaller grubunda yer almaktadır. Kalay ve kurşun gibi metaller, antimuan ilave edilerek büyük ölçüde sertleştirilebilirler. Isı ve elektrik geçirgenliğinin az oluşu, alaşımlarda kullanılarak sertleştirici ve korozyonu önlemesi gibi bazı özellikleri nedeniyle bir çok sanayiinin hammaddesi olarak kullanılmaktadır.Doğada 150 kadar Sb içeren mineral bilinmesine karşın, metal üretiminde ve hammadde olarak kullanımda başta antimonit (Sb2S3), senarmontit (Sb2O3), valentinit (Sb2O3), servantit (Sb2O4) ve kermesit (2Sb2S3.Sb2O3) mineralleri önem taşımaktadır. En çok bulunan minerali antimonittir (Sb2S3). Bünyede bulunan istenmeyen elementler ise As, Pb, Hg ve Fe’ dir.Antimuan, kükürde olan afinitesi ve bakır, kurşun ve gümüş gibi metalik elementlerle bileşik oluşturma yeteneği nedeniyle doğada ender olarak nabit halde bulunur.Başlıca antimuan mineralleri, kimyasal formülleri ile birlikte aşağıda verilmiştir.

Antimonit (Stibnit)
:Sb2S3

Servantit
:Sb2O4

Senarmontit
:Sb2O3

Valentinit
:Sb2O3

Tetrahedrit
:4Cu2S.Sb2S3

Jamesonit
:Pb2Sb2S5

Burnonit
:PbCuSbS3

Gudmundit
:MoSb5

Livingstonit
:HgSb4S7

Metastibnit
:Sb2S3

Kermezit
:Sb2S2O

Bertiyerit
:FeS.Sb2S3

Ailemontit
:AsSb

Stibikonit
:Sb2O4.H2O

Antimuan gümüş beyazı renginde, kolay kırılabilen, katı kristalin yapıda olup, elektrik ve ısı iletkenliği çok zayıf bir elementtir.

Antimuanın atom ağırlığı 121.8 dir. 630 °C de kaynar. Özgül ağırlığı 6.7 gr/cm3 olan antimuan metalinin sertliği Mohs ölçeğine göre 3-3.5 arasındadır.

Etiketler:
Beğeniler: 0
Favoriler: 0
İzlenmeler: 2580
favori
like
share