İşçi-Havuz Problemleri

--------------------------------------------------------------------------------

1. Bir havuzu bir musluk 6 saatte, başka bir musluk 8 saatte dolduruyor. Bu iki mus-luk kapalı iken, havuzun altında bulunan üçüncü bir musluk, dolu havuzu 12 saatte boşaltabiliyor. Üç musluk birden açılırsa, boş havuzu kaç saatte dolar?

2. Üç işçi bir işi birlikte çalışmak suretiyle 4 günde bitiriyor. Bunlardan birincisi bu işi yalnız başına 12 günde, ikincisi 8 günde bi-tirdiğine göre üçüncü işçi bu işi yalnız başı-na kaç günde bitirir?

A)2 B)3 C)4 D)5 E)8

A) 12 B) 16 C) 18 D) 20 E) 24


3. Hacmi V litre olan bir depoya bir dakika-da gelen su miktarı a litredir. t dakika sonra deponun boş kısmının hacmi kaç litre olur?

A) B) 2V-at C)
D) E) V-at4. Üç işçi belli bir işçi sırasıyla x, y, z günde bitirebilmektedir. Üçü birden aynı işi 24 günde bitirebildiğine ve x, y, z arsında x
A) 25 B) 48 C) 52 D) 72 E) 735. Ahmet bir işi x günde, Mehmet ise aynı işi günde bitirebilmektedir. İkisi birlikte aynı işi 2 günde bitirdiklerine göre, x kaçtır?

A) 4 B) 6 C) 8 D) 10 E) 12

6. Bir işçi belli bir işi 10 günde, başka bir iş-çi de aynı işi 15 günde bitirebilmektedir. İki işçi birlikte bu işi kaç günde bitirebilir?

A) 5 B) 6 C) 7 E) 8 E) 97. Hasan ile Oya bir işi birlikte çalışarak 30 günde yapabiliyorlar. Birlikte işe başlayıp 10 gün çalıştıktan sonra Hasan işi bırakıyor; Oya 60 gün daha çalışarak işi tamamlıyor. Bu işin tümünü Oya tek başına kaç günde yapabilir?

A) 100 B) 90 C) 85 D) 80 E) 758. Ahmet bir işi x günde, Mehmet ise aynı işi günde tamamlayabiliyor. Ahmet ve Mehmet bu işi birlikte 4 günde bitirebiliyor. Mehmet tek başına işi kaç günde tamamlar?

A) 6 B) 7 C) 8 D) 9 E) 109.

Şekildeki I. havuz fıskiyeden akan, diğer ve üstteki havuzdan taşan su ile dolmaktadır. Havuzun hacmi sırasıyla V, 2V ve 6V dir. I. Havuz 2 saatte dolduğuna göre, fıskiyeden 10 saat su aktığında III. Havuzun kaçta kaçı dolmuştur?

A) B) C) D) E)10. Hacmi v litre olan bir havuza dakikada a litre su akmaktadır. Havuzun yarısının kaç dakikada dolacağını gösteren ifade aşağıda-kilerden hangisidir?

A) B) C) D) E)11. Bir havuza açılan iki musluktan, birin-cisi havuzun tamamını a saatte, ikincisi havuzun tamamını saatte doldurmak-tadır. Bu havuzun tamamını, muslukların ikisi birlikte, 6 saatte doldurabildiğine göre, ikinci musluk tek başına kaç saatte doldu-rur?

A) 8 B) 10 C) 12 D) 14 E) 1612. Bir musluk, boş bir havuzu 12 saatte doldurmaktadır. Musluktan birim zamanda akan su miktarı %20 azaltılırsa, boş havuz kaç saatte dolar?

A) 15 B) 16 C) 17 D) 18 E) 2013. Boş bir havuzu iki musluktan birincisi ikinciden 15 saat daha kısa sürede doldur-maktadır. Bu havuz boş iken, iki musluk birlikte havuzu 10 saatte doldurduğuna gö-re, ikinci musluk tek başına kaç saatte doldurur?

A) 20 B) 25 C) 30 D) 35 E) 4014. Bir usta 3 günde 2 çift ayakkabı, bir kalfa ise 5 günde 2 çift ayakkabı yapmakta-dır. İkisi birlikte, 48 çift ayakkabıyı kaç günde yaparlar?

A) 30 B) 35 C) 40 D) 45 E) 5015. Bir havuzu % 20 lik tuzlu su akıtan bir musluk 10 saatte, % 30 luk tuzlu su akıtan başka bir musluk 15 saatte dolduruyor. Boş olan bu havuz muslukların ikisi birlikte açılarak doldurulduğunda, havuzdaki suyun tuz oranı yüzde kaç olur?

A) 24 B) 25 C) 26 D) 28 E) 3016. Aile ile Burak, birlikte çalışarak 10 saat-te bitirilecekleri işi yapmaya başlıyorlar. İki-si birlikte 4 saat çalıştıktan sonra Ali işi bırakıyor. Geriye kalan işi Burak 9 saatte bitirdiğine göre, bu işin tümünü Ali tek başına kaç saatte bitirebilirdi?

A) 30 B) 26 C) 25 D) 24 E) 181-C 1968 ÜSS 2-E 1980 ÜSS 3-E 1984 ÖSS 4-E 1984 ÖSS 5-B 1986 ÖSS
6-B 1987 ÖYS 7-B 1988 ÖSS 8-A 1988 ÖYS 9-C 1989 ÖSS 10-D 1990 ÖSS
11-B 1992 ÖYS 12-A 1993 ÖSS 13-C 1997 ÖSS 14-D 1997 ÖYS 15-A 1999ÖSS1
16-A 2003 ÖSS

Beğeniler: 2
Favoriler: 0
İzlenmeler: 3054
favori
like
share