Evlenme sonucu meydana gelen akrabalarla evlenme yasağı. Sıhriyete dayanan haramlık.Sıhriyet, eşlerden birini diğerine bağlayan hukuk bir râbıtadır.Sonradan boşanma veya ölüm sebebiyle evlilik sona erse bile sıhfi akrabalık devam ettiği için, bu, mutlak bir evlenme engeli teşkil eder.Kurânı Kerîmde evlenme engeli doğuran sıhrî hısımlar dört gruba ayrılır.

* Üvey kızlar Bir erkeğin evlendiği kadının, başka kocadan olma kızları, oğlunun kızları yahut kızının kızları bulunursa, üvey baba bunlarla ebedî olarak evlenemez..
* Kendileriyle zifafa girdiğiniz karılarınızdan olup himayelerinizde bulunan üvey kızlarınızla evlenmeniz size haram kılındı *
Bu engelin doğması için üvey baba ile, kızın annesinin cinsi temasta bulunması veya sahîh halvetin olması gerekir.

* Kayın vâlideler Bir erkek evlendiği kadının anası ve nineleri ile ebedî olarak evlenemez. Kendi evliliği boşanma veya ölümle sona erse bile engel devam eder.
* Eşlerinizin anneleri ile evlenmeniz size haram kılındı *

* Baba ve dedenin kızları Bir kimse babasının ve dedelerinin karısı ile, yani üvey ana ve nineleriyle evlenemez.
* Babalarınızla evlenmiş olan kadınlarla evlenmeyin. Ancak Câhiliyyet devrinde geçen geçmiştir. şüphe yok ki o, bir hayasızlıktı *
Bir kadının üvey baba ve dedeleriyle evlenmemesi hususu ilk maddede incelenmişti .

* Gelinler Bir kimse oğlunun karısı veya torunlarının karısı ile evlenemez. Âyette
* Kendi sulbünüzden gelmiş oğullarınızın karısı sizlere haram kılındı *
buyurulur. Buna göre himaye veya evlatlık maksadıyla alman çocuklarla, himayeye alan arasında bir evlenme engeli doğmayacağı gibi, himayedeki bir erkeğin karısı ile himaye eden arasında da sıhrî bir hısımlık doğmaz.İslâm hukuku temelde evlatlık müessesesini kabul etmemiştir. Câhiliyye devrinde evlât edinme çok yaygındı. Evlât edinen, evlatlığının karısıyla evlenemiyordu. Kurân yerleşmiş bu cahilî adeti ilelebed kaldırmak, Allahın rızasına uygun olanı yerleştirmek için Hz. Zeydin boşadığı hanımı Zeynebi Hz. Peygambere nikahlamıştır.

* Diğer yandan zina ile sihrî evlenme engelleri doğar mı?
Bu konuda iki görüş vardır Ebû Hanîfeye göre, zina aynen evlilik gibi sihrî hısımlık meydana getirir. Çünkü nikâh cinsî temas anlamına gelir. Bunun meşrû veya gayri meşrû olması arasında bir fark yoktur. Hatta, bir kadını yalnız şehvetle öpmek veya okşamak, tenasül uzuvlarına bakmak evlenme yasağı doğurmaya yeterli sayılır. Aynı şey kadın için de geçerlidir. Böylece bir erkek bir kadınla zina edince, bu kadının annesi, ninesi ile kızı ve kız torunları zina eden erkeğe haram olur. Aynı şekilde, zina eden kadın da, zina ettiği erkeğin usûl ve furûu ile evlenemez. Ahmed b. Hanbel ile İmam Mâlikten bir rivâyete göre de zina sıhrî hısımlık meydana getirir.İmâm Şâfiî ve İmam Mâlikten diğer bir rivâyete göre, zina, sıhrî hısımlık doğurmaz ve dolayısıyla bir evlenme engeli meydana getirmez. Çünkü nikâh akit anlamındadır. Bu bakımdan, bu husustaki nassların akitle ilgisi olmayan gayri meşrû ilişkilerin şümûlü yoktur. Diğer yandan haramın, helalı haram hale getirmeyeceği hadisle sabittir. Sıhrî hısımlık eşler için bir nimet ve kolaylıktır.Daha önce hiç görüşüp tanışmayan kimselerin samimiyetle ve bir âilenin fertleri olarak görüşmelerini sağlar. Onları çeşitli fitnelerden korur. Zina edenlerin ise bu sıhrî hısımlık nimetinden yararlandırılması düşünülemez. Bununla birlikte Şâfiîlerde bu çeşit sıhrî hısımlarla evlenmek mekruh sayılmıştır İslâmda evlilik dışı cinsî yakınlaşmanın evlenme engeli doğurması, yüksek ahlâkî düşüncelerle kabul edilmiştir. Aile fertleri arasına fitne sokacak ve onları bunalıma itecek davranışlar yasaklanmıştır. Diğer yandan yakın akraba ile evlenmenin tıbbî ve fizyolojik zararları düşünülürse, aynı tehlikenin zina mahsulü çocuklar hakkında da söz konusu olduğu anlaşılır .Evlilik dışı ilişkilerden bir evlenme yasağı doğacağı görüşü modern hukuka girmemiştir. Evlilik dışı çocuğun nesebi, babanın çocuğun kendisinden olduğunu kabul etmesi, hâkimin çocuğun babaya ait olduğuna karar vermesi sonucu babaya bağlanırsa, evlenme engeli doğabilir.

Beğeniler: 0
Favoriler: 0
İzlenmeler: 576
favori
like
share
Kahramankentli Tarih: 16.05.2008 09:04
allah razı olsun kardeşim güzel bir konu
Asiyan Tarih: 02.04.2008 08:30
teşekkürler
asi karam Tarih: 31.03.2008 23:44
bilgilendirdiğin için teşekkürler.allah razı olsun