Kabre ağaç dikmek sevabtır. Dikilen ağaç ve bitkinin ölünün ruhundan azabın hafifletilmesine sebep olacağına dair rivayetler vardır. Bu nedenle kabirlerin üzerine dikilen ağaçların yaptıkları zikirler, tasbihler ve ondan istifade eden canlılar o kabirde yatanın defterine yazılır ve onu dikene sevap kazandırır. Bu ağacın nutlaka şu veya bu ağaç olması şart değildir. Ancak meyveli ya da uzun ömürlü olması iyi olur. Ayrıca kabrin üzerine dikmek en güzeli olmakla beraber yanına dikilmesinin de bir sakıncası yoktur. Hristiyanların yaptığı gibi kabre çelenk götürmek ise mekruhtur.
* Elinizde bir ağaç fidanı varsa, kıyamet kopmaya başlasa bile, eğer onu dikecek kadar vaktiniz varsa, mutlaka dikin *
* Kim ağaç dikiminde bulunursa, onun için ağaçtan hasıl olan ürün miktarınca Allah sevap yazar *
* Her kim boş, kuru ve çorak bir yeri ihya edecek olursa, bu amelinden dolayı Allah tarafından mükâfatlandırılır. İnsan ve hayvan ondan faydalandıkça orayı ihya edene sadaka yazılır *
* Bir kimse bir ağaç dikse, o ağaç meyve verdikçe sevabı ona yazılır *
* Müslümanlardan bir kimse bir ağaç dikerse, o ağaçtan yenen mahsul mutlaka onun için sadaka olur. Yine o ağaçtan çalınan meyve de o Müslüman için sadaka olur. Kuşların yediği de sadakadır. Herkesin ondan yeyip eksilttiği mahsul da onu diken Müslümanlara ait bir sadakadır *
Kişi kabirde bile olsa, yedi şeyden meydana gelen sevap devamlı olarak kendisine ulaşır Öğretilen ilim, halkın yararlanması için akıtılan su, açılan kuyu, dikilmiş ağaç, yapılan mescit, okunmak üzere bağışlanan Kuran ve ölümünden sonra kendisine dua edecek evlat.

Kaynak :
* İslam Ansiklopedisi
* Münavi, 4/87
* Münavi, FeyzulKadir, 3/30
* Ahmed b. Hanbel, Müsned, 5/415
* Münavi, FeyzulKadir, 6/39
* Heysemi, MecmauzZevaid, IV. 678
* Ahmed b. Hanbel, Müsned, 5/480
* Buhari, Tecridi Sarih, VII. 122
* Müslim, Musakat 2

Beğeniler: 0
Favoriler: 0
İzlenmeler: 817
favori
like
share