Antibiyotikler nedir?
Antibiyotikler bakteri ve mantarlar gibi canlı mikroorganizmalardan geliştirilen kimyasal maddelerdir. Bunlar başka bakteri ve virüslerden gelen hastalıklarda tedavi için kullanılmaktadır.

Antibiyotikler ne derece tesirlidir? Antibiyotikler geliştirildikten sonra milyonlarca kişinin hayatı kurtarılmıştır. Zatürree, streptokok, stafilokok, belsoğukluğu, frengi ve başka enfeksiyonlar antibiyotiklerin iyi bir şekilde kullanılmasıyla tedavi edilmiştir ve edilmektedir.

Antibiyotikler virüs enfeksiyonlarına karşı tesirli midir? Hayır, antibiyotikler virüslere karşı tesirli olamamaktadır.

Antibiyotiklere karşı bağışıklık kazanılır mı? Hastalar antibiyotiklere karşı bağışıklık kazanmakta iseler de, bazı bakteriler antibiyotiklere karşı direnme göstermektedirler. Bundan dolayıdır ki antibiyotikler ancak gerektiği zamanlar ve mümkün derecede az dozajlarda kullanılmalıdırlar.

Tümör ve kanserlerin tedavisinde antibiyotikler yardımcı olmakta mıdır?
Bazı tür antibiyotiklerin tümör ve kanser tedavilerinde yararlı olabileceği tespit edilmiştir.

Antibiyotiklere karşı alerji genel bir durum mudur?
Evet. Ancak bir hasta bir antibiyotiğe karşı alerjik olurken, başka bir antibiyotiğe karşı alerji göstermeyebilir. Böylece alerjik olan hastalar bile bir antibiyotik ile tedavi edilemezlerse bile, öteki antibiyotiklerle bunların tedavi edilmesi yine de mümkün olmaktadır.

Bir kişinin kendi kendini antibiyotiklerle tedavi etmesi doğru mudur? Hayır. Antibiyotikler yalnız doktorun vereceği reçete ile alınmalı ve kullanılmalıdır. Çünkü bilgisiz kullanılan antibiyotikler gereksiz alerji ilere yol açabilecek veya vücuttaki bazı organizmaların antibiyotiklere karşı direnmesine sebebiyet vereceklerdir.

Antibiyotiklere allerjiden veya fazla dozajda alınmasından zararlı tepkiler meydana gelebilir mi? Bazı hallerde. Alerjik tepkiler çok ciddi olabilir ve deride meydana gelen kızıllıklar, kanama eğilimleri ve ürtiker şekilde tezahür edebilir. Antibiyotikler böbreklerde, omurilikte, sinir sisteminde veya mide-bağırsak (gastro-intestinal) sisteminde çok ciddi hasarlar meydana getirebilirler. Bütün öteki kuvvetli ilaçlarda olduğu gibi bunlar da doktorun talimatına uyularak ve doktor kontrolü altında alınmalıdır.

Antibiyotikler alınmadan önce her zaman doktordan reçete alınmalı mıdır?
Evet.

Antibiyotikler nezleye veya grip hastalığına karşı tesirli midir?
Hiçbir tesiri yoktur.

Beğeniler: 0
Favoriler: 0
İzlenmeler: 466
favori
like
share
CA-CHALLENGE Tarih: 20.06.2008 21:13
ilaçların ne amaçla kullandığını bilmek ileride bize çok faydalı olabilir
SU-PERISI Tarih: 02.01.2008 09:20
antibiyotikler doktor verdigi dozlarda alınmalı rast gele kullanılmamalı.