* Kemer beldesi tarihi kaynaklarına göre: Anadolu'nun büyük uygarlıklarından Likyalı'lar 1600 yıl bu topraklarda yaşadılar. 7 yy. da Arap akınlarıyla zayıfladılar ve daha sonra Anadolu halklarıyla eriyip gittiler.* Bu verimli ovanın tarihi süreç içinde konukları ; Lukkalar, Lekler, Solymos'lular, Kevdiler, Pers'ler, Helen'ler, Atina'lılar, Romalı'lar, Araplar,Bizans, Menteşeoğulları ve zengin Eşen çayı {xenthos} Eşen ovasının Nil'i gibidir. Bu zengin çay halen geniş toprakları sulamakta eski uygarlıklara nispet verimliliğini sürdürmektedir.

TLOSTlos şehri, Massikytas (Akdağ) eteğinde, bu günkü Döğer ve Yaka Köylerinin bulunduğu, Xenthos (Eşen) Çayı ve vadisine hakim bir yerde kurulmuştur. Efsaneye göre şehrin kurucusu Massikeytas adında kahramandır.Coğrafyacı Strebon'a göre Likya'nın en büyük altı şehrinden biridir.
Tlosun batı ve kuzeyi yalçın kayadır.Bu kayalıklar üzerinde yüz kadar oyulmuş mezar olup,bir çoğuna geçilmez.Bu mezarların çoğu Telmessos'daki kaya mezarlarına benzer.En güzeli ve dikkat çekeni Kemer bucağından gelen yeni yol üzerindeki uçuruma meyletmiş olanıdır.

ARAXABugünkü Ören Köyü yakınlarında kurulmuş bir Likya kentidir. Araxalılar, M.Ö. 2yy. kentlerine saldıran Buban ve Cibyra ile savaşmışlardır. Ören çayı kenarında bir çok Lahit mezar kapağı bulunmaktadır. Ören'den az ilerde, dağlara doğru, olağanüstü bir kaynak vardır.Topraktan çıkar çıkmaz derin, güçlü bir akarsu oluşturur.Bu su köy yakınlarında ana kolla birleşerek akarsuyun yoğunluk ve gücünü büyük oranda artırır.


Beldemizi Eşen çayı ikiye ayırtarak ortasından geçmektedir. Her iki tarafı birbirine bağlayan eski Kemer köprüsü 1770 yıllarında Cezayirli Hasan Paşa tarafından yaptırılmıştır.beldemiz adını bu köprüden almıştır.
Beğeniler: 0
Favoriler: 0
İzlenmeler: 635
favori
like
share