Sigara yasağı kabul edildi
Tütün Mamullerinin Zararlarının Önlenmesine Dair Kanunda değişiklik yapılmasına ilişkin kanun teklifinin 5 maddesi kabul edildi.

TBMM Genel Kurulunda, AK Parti Trabzon Milletvekili Cevdet Erdöl'ün Tütün Mamullerinin Zararlarının Önlenmesine Dair Kanunda değişiklik yapılmasına ilişkin kanun teklifinin 5 maddesi kabul edildi.

Teklifin kabul edilen maddelerine göre, kamu hizmet binalarının, koridorları dahil olmak üzere her türlü eğitim, sağlık, ticaret, sosyal, kültürel, spor, eğlence ve benzeri amaçlı özel hukuk kişilerine ait olan binaların kapalı alanlarında sigara içilemeyecek.

Taksi hizmeti verenler de dahil olmak üzere, kara yolu, demir yolu, deniz yolu ve hava yolu toplu taşıma araçlarında sigara içme yasağı getiriliyor.

-OKUL BAHÇESİNDE SİGARA YASAK-

Okul öncesi eğitim kurumlarının, dershaneler, özel eğitim ve öğretim kurumları dahil olmak üzere ilk ve orta öğrenim kurumlarının kültür ve sosyal hizmet binalarının kapalı ve açık alanlarında
tütün ve tütün ürünleri tüketilemeyecek.

Lokantalar ile kahvehane, kafeterya, birahane gibi eğlence hizmeti verilen işletmelerde tütün ürünleri tüketilemeyecek.
Ancak, yaşlı bakım evlerinde, ruh ve sinir hastalıkları hastanelerinde,
ceza evlerinde, şehirler arası ve uluslararası güzergahlarda yolcu taşıyan deniz yolu araçlarının güvertelerinde tütün ürünleri tüketilmesine mahsus alanlar oluşturulabilecek.
Bu alanlara 18 yaşını doldurmamış kişiler giremeyecek.

Otelcilik hizmeti veren işletmelerde, tütün ürünleri tüketen müşterilerin konaklamasına tahsis edilmiş odalar oluşturulabilecek.

-STATLARDA SİGARA TÜKETİMİNE SINIRLAMA-

Statlarda sigara içilmesine sınırlama getiriyor. Buna göre, sigara içilebilecek bölümler, statların açık alanlarında da olacak.

Açık havada yapılan her türlü spor, kültür, sanat ve eğlence faaliyetlerinin yapıldığı yerler ile bunların seyir yerlerinde tütün ürünleri kullanılamayacak. Ancak, bu tesislerde tütün ürünlerinin tüketilmesine mahsus alanlar oluşturulacak.

Tütün ürünleri tüketilmesine tahsis edilen kapalı alanların koku ve duman geçişini önleyecek şekilde tecrit edilmesi ve havalandırma tertibatı yapılması sağlanacak.

-KORUYUCU ÖNLEMLER-

Tütün ürünlerinin ve üretici firmaların isim, marka veya alametleri kullanılarak her ne suretle olursa olsun reklam ve tanıtım yapılamayacak. Bu ürünlerin kullanılmasını özendiren veya teşvik eden kampanyalar düzenlenemeyecek.

Tütün ürünleri üreten ve pazarlamasını yapan firmalar, her ne suretle olursa olsun hiçbir etkinliğe isimlerini, amblemlerini veya ürünlerinin marka ya da işaretlerini kullanarak sponsorluk yapamayacak.

Tütün ürünleri sektöründe faaliyet gösteren firmaların isimleri, amblemleri veya ürünlerinin marka ya da işaretleri veya bunları çağrıştıracak alametleri kıyafet, takı ve aksesuar olarak taşınamayacak.

Tütün ürünleri sektöründe faaliyet gösteren firmalara ait araçlarda bu ürünlere ilişkin markaların tanınmasını sağlayacak bir uygulamaya gidilemeyecek.

Firmalar her ne amaçla olursa olsun tütün ürünlerini bayilere veya tüketicilere, teşvik, hediye, eşantiyon, promosyon, bedelsiz veya yardım olarak dağıtamayacaklar.

Tütün ürünlerinin ismi, logo veya amblemleri kullanılarak bildirim yapılamayacak, basın yayın organlarına ilan verilemeyecek.

Televizyonda yayınlanan programlarda filmlerde, dizilerde, müzik kliplerinde reklam ve tanıtım filmlerinde tütün ürünleri kullanılamayacak, görüntülerine yer verilemeyecek.

Sağlık, eğitim ve öğretim, kültür ve spor hizmeti verilen yerlerde tütün ürünleri satılamayacak.

-ÇOCUKLAR, İSTİHDAM EDİLEMEYECEK-

Tütün ürünleri, 18 yaşını doldurmamış kişilere satılamayacak ve tüketimlerine sunulamayacak. 18 yaşını doldurmamış kişiler, tütün ürünü işletmelerinde, pazarlanmasında ve satışında istihdam edilemeyecek.

Tütün ürünleri, paket açılarak adet şeklinde veya daha küçük paketlere bölünerek satılamayacak.

Tütün ürünleri, yetkili satıcı olan yerlerin dışında; otomatik makinelerle, telefon, televizyon ve internet gibi elektronik ortamlarda satılamayacak, satış amacıyla kargo yoluyla taşınamayacak.

Tütün ürünleriyle ilgili izmarit, paket, ağızlık, kağıt ve benzeri atıklar çevreye atılmayacak.

Tütün ürünleri, 18 yaşını doldurmamış kişilerin doğrudan ulaşacağı ve işletme dışından görülecek şekilde satışa sunulamayacak. Tütün ürünleri satış belgesi olmaksızın ve satış belgesinde belirtilen yerin dışında satış yapılamayacak.

Her türlü sakız, şeker, çerez, oyuncak, kıyafet, takı, aksesuar ve benzeri ürünler, tütün ürünlerine benzeyecek veya markasını çağrıştıracak şekilde üretilemeyecek, dağıtılamayacak ve satılamayacak.

-KONTROLÜN SAĞLANMASI-

Tütün ürünlerinin içilmesinin yasaklandığı yerlerde, yasal düzenleme ve buna uymamanın cezai sonuçlarını belirten uyarılar; salonlarda asgari 10 santimetrelik puntolarla, toplu taşım araçlarında 3 santimetrelik puntolarla herkes tarafından görülebilir yerlere asılacak.

Ayrıca, tütün ürünlerinin tüketilmesine tahsis edilen alanlarda, tütün ürünleri kullanımının tehlikelerini anlatan sağlık uyarıları herkes tarafından görülebilir yerlere asılacak.

Tütün ürünlerinin satışının serbest olduğu yerlere en az 5 santimetrelik puntolarla, beyaz zemin üzerine büyük harfler ve siyah yazı rengi ile, ''Yasal Uyarı: 18 yaşını doldurmayanlara sigara ve diğer tütün ürünleri satılamaz; satanlar hakkında yasal işlem yapılır'' ibaresi yazılarak, rahatlıkla görülebilen ve okunabilen yerlere asılacak.

Türkiye'de üretilen veya ithal edilen tütün ürünleri paketlerinin üzerine, en geniş iki yüzünden, bir yüzüne toplam alanın yüzde 40'ından, diğer yüzüne yüzde 30'undan az olmamak üzere özel çerçeve içinde tütün ürünlerinin zararlarını belirten Türkçe yazılı uyarılar veya mesajlar konulacak.

Uyarı yazıları, birden fazla paketi bir arada bulunduran tütün ürünleri kutuları üzerine de aynı şekilde yazılacak. Uyarı mesajları resim, şekil veya grafik biçimlerinde de olabilecek.

Uyarı mesajlarını taşımayan tütün ürünleri ithal edilemeyecek veya satışa çıkarılamayacak.

Tütün ürünlerinin paketlerinde ve etiketlerinde, bu ürünlerin özellikleri, sağlığa etkileri, tehlikeleri veya emisyonları ile ilgili yanlış ve eksik bilgi verilemeyecek, aldatıcı tanımlama, marka, renk, figür veya işaret kullanılamayacak.

Tütün ürünleri sektöründe faaliyet gösteren firmalar, ürün, üretim, pazarlama ve diğer aktiviteleri ile ilgili her türlü bilgiyi istenildiği takdirde 15 gün içinde Sağlık Bakanlığına ve Tütün, Tütün Mamulleri ve Alkollü İçkiler Piyasası Düzenleme Kurumuna verecek.

-ZORUNLU YAYIN-

Türkiye Radyo ve Televizyon Kurumu (RTÜK) ile ulusal, bölgesel ve yerel yayın yapan her kategoride televizyon ve radyolar, ayda en az 90 dakika tütün ürünleri alışkanlığının zararları konusunda uyarıcı, eğitici yayın yapacak. Bu yayınların 30 dakikası 17.00-22.00 saatleri arasında yapılacak ve yayınların kopyaları her ay düzenli olarak RTÜK'e teslim edilecek.

Bu saatler dışında yapılan yayınlar, aylık 90 dakikalık süreye dahil edilmeyecek. Bu süreler, RTÜK tarafından denetlenecek. Bu programlar, Sağlık Bakanlığı, Milli Eğitim Bakanlığı, RTÜK, Tütün, Tütün Mamulleri ve Alkollü İçkiler Piyasası Düzenleme Kurumu, bilimsel kuruluşlar ve sivil toplum örgütleri tarafından hazırlanacak veya hazırlattırılacak.

Programlar, Sağlık Bakanlığının olumlu görüşü alındıktan sonra RTÜK tarafından yayımlanması sağlanacak.

Tütün ürünleri tüketiminin ve tütün dumanına maruz kalmanın oluşturduğu sağlık riskleri konusunda çocukları ve gençleri bilinçlendirmek üzere ilgili kuruluşlar ve sivil toplum örgütlerinin görüşleri alınarak Milli Eğitim Bakanlığı tarafından müfredat hazırlanacak.

Tütün ürünleri alışkanlığının bırakılmasını özendirici programlar ve tütün bağımlılığının ilaç ile tedavisinin ulaşılabilir olması için gerekli çalışmalar Sağlık Bakanlığı tarafından yapılacak.

-GELİR VERGİSİ KANUNUNDA DEĞİŞİKLİK...-

AK Parti Grup Başkanvekili Nurettin Canikli'nin verdiği Gelir Vergisi Kanununda değişikliğe ilişkin önerge kabul edildi.

Buna göre, her türlü alkol ve alkollü içkiler ile tütün ve tütün mamullerine ait ilan ve reklam giderleri, gelir ve kurumlar vergisi matrahının tespitinde gider olarak gösterilemeyecek. Daha önce bu ürünlere ait ilan ve reklam giderlerinin yüzde 50'si vergi matrahının tespitinde gider olarak gösterilebiliyordu.

TBMM Başkanvekili Meral Akşener, teklifin 5 maddesinin kabul edilmesinin ardından, çalışma süresinin dolması nedeniyle yarın saat 14.00'te toplanmak üzere birleşimi kapattı.

Beğeniler: 0
Favoriler: 0
İzlenmeler: 843
favori
like
share
kücügüm_ss Tarih: 03.01.2008 15:42
çokk sevindiiimmmmmmm oohhh hepten kaldırılsa keşke herkese yasak konsa:72:
AZRAA Tarih: 03.01.2008 15:40
gelecek nesillerimize; yaşam kaynakları zengin, hayat standartları yüksek temiz bir ülke bırakabilmek dileğiyle, inşallah kurallara uyulur.
DİDEM Tarih: 03.01.2008 14:47
[QUOTE=casper;2312586]
işine gelmedi değilmiii:72: seni seniiiii

casper Tarih: 03.01.2008 14:30
[QUOTE=DİDEM;2312481]öncelikle merhaba deyim sylarcığım
sylar ben sadece açık havada yasaklanmasına karşıyım tabiki bu benim fikrim
ben öylede desem böylede desem kanun yürülüğe kondu
senin fikrinede saygı duyuyorum , herkesinde benim fikrime saygı duymasını arzu ederim:3:

işine gelmedi değilmiii:72: seni seniiiii
CA-CHALLENGE Tarih: 03.01.2008 13:49
Sigaraya yapılan bu yasak yerinde bir karar;Lakin ben bir örnek vermek istiyorum İstanbulda beş bin (5000) kayıtlı kırathaneyi sigara yasağına uyup uymadığını kim yada kimler denetliyecek?

Ünlü aktör ve California Valisi Arnold Schwarzenegger biliyorsunuz ki California eyaletinde genel sigara içme yasağı uyguladı. Bizim ülkemizde ise kısa vadeli çözümler sağlıyacak yasaklar uyguluyoruz. Bizde aynı California'daki gibi sigara üretimini, ithalatını ve ihracatını ve her ortamda halk olarak kendimize yasaklasak daha iyi bir çözüm elde etmiş olacağımızı düşünüyorum. unutmayınki sigara giden yıllık harcama milyon dolardır.
DİDEM Tarih: 03.01.2008 13:46
[QUOTE=sylar;2312488]tabi saygılıyım. bir saygısızlık olarak algılamanı istemem. haddim değil zaten.
dediğin gibi görüş farklılığı.
ama gerçekten merak ediyorum nasıl işleyecek bu yasa...


teşekkür ediyorum
hepimizin görüşleri farklı tabiki , bekleyip görüces:3:
eskitoprak Tarih: 03.01.2008 13:43
bekle ve gor siyaseti
Sylar Tarih: 03.01.2008 13:42
tabi saygılıyım. bir saygısızlık olarak algılamanı istemem. haddim değil zaten.
dediğin gibi görüş farklılığı.
ama gerçekten merak ediyorum nasıl işleyecek bu yasa...
DİDEM Tarih: 03.01.2008 13:38
[QUOTE=sylar;2312470]dikkatini çekmek isterim Didem cim yasaklanan yerler çocukların bulunduğu mekanlar.
peki onlar temiz bir hava olma özgürlüğü olanlara neden engel oluyorlar ?
zaten oturması için çokkk zaman lazım. birde uygulama nasıl işleyecek ben onu merak etmekteyim asıl.

öncelikle merhaba deyim sylarcığım
sylar ben sadece açık havada yasaklanmasına karşıyım tabiki bu benim fikrim
ben öylede desem böylede desem kanun yürülüğe kondu
senin fikrinede saygı duyuyorum , herkesinde benim fikrime saygı duymasını arzu ederim:3: