LİSE 2 PSİKOLOJİ (RUH SAĞLIĞI ve KORUNMASI)
Soru 1. İsteklerimizi yerine getirmemizi güçleştiren, amaca ulaşmayı zorlaştıran tüm etkenlere engel, bireyin düştüğü bu duruma da engelleme denir. Engellemenin nedenleri; fiziksel çevre, toplumsal çevre ve kişisel olarak sınıflandırılabilir.
Aşağıdakilerden hangisi fiziksel çevre engelidir?

A) Konut ve ulaşım sorunu
B) Deprem sonrası yaşam
C) İnsanın yürüme güçlüğü çekmesi
D) Yoksulluk
E) Karamsar insanın çabuk kaygılanması
Soru 2. Bebeğine ulaşamayan çocuğun etrafa tekme atması, tatlı yiyemeyen Mehmet beyin sinirli olması, istediği kızla evlenemeyen Ali Beyin içine kapanık hale gelmesini aşağıdakilerden hangisi açıklar?

A) Alışkanlık
B) İçdürtü
C) Çatışma-engelleme
D) Öğrenme
E) RefleksSoru 3. Bireyin istenen ya da istenmeyen birbirine karşıt ya da denk güdüler arasından birini seçmek zorunda kalmasına çatışma denir.
Aşağıdakilerden hangisi çatışma için söylenemez?

A) İnsanı çatışmaya iten olaylar geneldir.
B) Çatışma bireyleri aynı ölçüde gerilime sürüklemez.
C) Çatışma durumları kişiden kişiye değişir.
D) Çatışmada farklı yöndeki güdülerin kuvveti aynı olduğu zaman kişi karar vermekte zorlanır.
E) İnsan çok istediği iki amaç ya da hedeften birinden genellikle vazgeçmek durumundadır.

Soru 4. Yaklaşma-yaklaşma tipi çatışmada insanın ulaşmak istediği iki ya da daha çok amaç vardır. Ancak bunlardan bir tanesi seçilmek zorundadır.
Aşağıdakilerden hangisinde yukardaki çatışma türü yaşanır?

A) Metin hastadır. O arkadaşları ile birlikte denize girmek ister. Fakat, denize girerse de hastalığı artacaktır.
B) Ahmet Beyin uzak bir şehirde toplantısı var. Otobüsle giderse yetişemeyecek, uçağa binmekten de korkmaktadır.
C) Kadının eşine “Artık ya annen ya ben!” diyerek kocasını bir seçime zorlaması.
D) Yeni bulduğumuz işin rahat ama parasının az olması.
E) Tembel öğrencinin hem ders çalışmak hem de sınıfta kalmak istememesi.


Soru 5. Bireyin aynı anda hem istediği hem de kaçındığı bir durumla karşılaştığında yaşadığı çatışma türüne, yaklaşma-kaçınma tipi çatışma denir.
Aşağıdakilerden ifadelerden hangisi bu çatışmaya örnektir?

A) “Yırtık büyük, yama küçük”.
B) “Doluya koyuyoruz olmuyor, boşa koyuyoruz dolmuyor”.
C) “Aşağı tükürsen sakal, yukarı tükürsen bıyık”.
D) “Denize düşen insan, yılana sarılır”.
E) “Gülü seven dikenine katlanır”.

Soru 6. Bir sınav döneminde, sınava hazırlanan öğrenci, yoğun bir çatışma temposunun baskısı altında kalır. Aynı zamanda başarısız olma kaygısı da vardır. Bu koşullara bir de çok sevdiği arkadaşıyla yaptığı tartışma eklenirse bulnalır.
Aşağıdakilerden hangisi öğrencinin yaşadığı bu durumu en iyi ifade eder?

A) Engelleme B) Çatışma C) Stres

D) Kaygı E) Baskı


Soru 7. Gece evine giden bir insanın karşısına yankesici çıktığında kişi bir tehdit ile karşı karşıya kalır. Bu durumda stres tepkisi gösterir. Bu tepkinin altında yatan neden bireyin varlığını sürdürmesidir. Bu durum bireyde zihinsel, duygusal, fizyolojik ve davranışsal değişikliği başlatır.
Aşağıdakilerden hangisi bu durum karşısında yaşanan zihinsel değişikliğe örnektir?

A) Yaşadığı korku
B) Savaşmaya ya da kaçmaya hazır hale getirme
C) Durumu tehdit olarak yorumlama
D) Sakin sakin yürürken koşarak kaçma
E) Mücadele etme
Soru 8. Strese yol açan etkenler bireylere ve uyaranların özelliğine bağlı olsa da, çevresel ve içsel (psikolojik) etkenler olarak iki şekilde gruplandırılır.
Aşağıdakilerden hangisi çevresel etkenlerden biridir?

A) Aile bireyleri arasında uzun süreli gerginlik
B) Her yaş döneminin kendine has sorunları
C) Kişilik yapısı
D) Yalnızlık
E) Kanser, AIDS, Verem gibi hastalıklar ya da bunlara yakalanma korkusu
Soru 9. Stres’i olumlu (iyi) stres ve kötü (olumsuz) stres diye ikiye ayırabiliriz. Bireyin verimliliğini arttıran, mutlu olmasını sağlayan iyi stres, yaşamı zorlaştıran, sağlığı bozan, organizmayı uzun süre gerilimde tutan strese de kötü stres denir.
Aşağıdakilerden hangisi kötü strese örnektir?

A) Sınav stresi
B) İşini kaybetme
C) Annenin bebek beklemesi
D) Piyangodan para çıkması
E) Evlenme


Soru 10. Güneşli bir havada yeni aldığı bir kürkü giyip göstermekten kendini alamayan hanımın, güneşli havada neden kürk giydiği sorulduğunda, boynundaki romatizmaya iyi geldiğini söylemesi aşağıdaki savunma mekanizmalarından hangisine örnektir?

A) Bastırma
B) Mantığa bürünme
C) Yansıtma
D) Yüceltme
E) Yön değiştirmeSoru 11. Yüceltme mekanizması; Fizyolojik ve sosyal motivlerin sebep olduğu ihtiyaç ve arzuların, estetik, zihni ve sosyal alana kanalize edilerek doyurulmasıdır.
Aşağıdaki özelliklerden hangisi yüceltme mekanizmasına ait bir özellik olamaz?

A) Yüceltme mekanizması, hem olumlu hem de olumsuz amaca hizmet eder.
B) Bu mekanizmayı kullanan kişi kişisel enerjisini ilkel dürtülerin doyurulması için harcamaz.
C) Bu mekanizmayı kullanan kişi uygar amaca hizmet eder.
D) Bu mekanizmanın etkisiyle kişiler sanat alanında başarılı olabilirler.
E) Bu mekanizmanın etkisiyle bilim alanında başarı yakalanabilir.Soru 12. Adler’e göre insanın tek ve temel güdüsü, iktidar ve üstünlük elde etme güdüsüdür. Bu güdü doyurulmayınca aşağılık duygusu gelişir. Kişi bu rahatsız edici duygudan kurtulmak için, iktidar ve üstünlük elde etmesine en elverişli olan bir alan seçer. Bu alanda başarılı olarak diğer alandaki eksikliğini örtbas eder. İşte bu tutuma ödünleme mekanizması denir.
Aşağıdakilerden hangisi ödünleme mekanizmasına bir örnektir?

A) Babasına kızan çocuğun köpeğini tekmelemesi.
B) Öfke ve nefret duygusunu denetleyemeyen kişinin aşırı kibar olması
C) Topal Timur’un ünlü bir komutan olması
D) Gencin örnek aldığı kişinin çeşitli özelliklerini taklit etmesi
E) Çocukları olmayan çiftlerin hayvanlara karşı aşırı sevgisi
Soru 13. Tilkinin bir gün canı üzüm yemek istemiş ve güle oynaya bağa varmış. Bağa varınca ne görse beğenirsiniz? Bağcı o gün bağda bulunmaktaymış. Onun için, üzümlere uzaktan bakmakla yetinmiş. Sonunda üzgün bir şekilde bağdan dönerken ona rastlayan biri hayrola tilki kardeş neden bu kadar üzgünsün diye sorunca; Tilki, bağa üzüm yemek için gittim. Fakat, üzümler ekşi imiş onun için yiyemediğime üzüldüm demiş.
Yukarıdaki davranış aşağıdaki hangi savunma mekanizmasının özel bir şeklidir?

A) Yön değiştirme
B) Yüceltme
C) Ödünleme
D) Kaçma
E) Neden uydurma


Soru 14. Ev ve okul eşyasını kırıp dökenler sürekli kendinden küçüklere ve hayvanlara eziyet edenler, saldırgan ve kundakçılık yapan çeşitli uyumsuz tiplerin kullandığı savunma mekanizması esas itibariyle aşağıdakilerden hangisidir?

A) Bahane bulma
B) Ödünleme
C) Yüceltme
D) Yön değiştirme
E) bastırmaSoru 15. İçinde bulunduğu gerçek şartların yetersizlik ve rahatsız ediciliğine rağmen vaktinin çoğunu fantazi etkinliklerine veren kendini başarılı, imrenilen, varlıklı bir kişi gibi hayal eden ve öyle göstermeye de çabalayan kişi hangi savunma mekanizmasını kullanmaktadır?

A) Yüceltme
B) Ödünleme
C) Yansıtma
D) Kaçma
E) Neden uydurma
Soru 16. Doyurulmasına toplum tarafından karşı çıkılan malzeme bazen rüya halinde kendini ortaya koyarken, bazen de mizah, karikatür, şaka gibi psişik görüntüler olarak ortaya çıkar.
Bütün bu farklı görüntülerün ortaya çıkmasını sağlayan savunma mekanizması aşağıdakilerden hangisidir?

A) Yansıtma
B) Karşıt tepkiler geliştirme
C) Neden uydurma
D) Bastırma
E) Yüceltme

Soru 17. Engellenen ve zor durumlarda karşılaşan yetişkinlerin küçük çocuklar gibi tepinme, ağlama, kırık dökme, konuşma ve giyinmenin görülmesi aşağıdaki hangi savunma mekanizmasıyla açıklanır?

A) Fantezi
B) Özdeşleşme
C) Özdeşleştirme
D) Gerileme
E) Karşıt tepkiler geliştirme
Soru 18. Etrafındaki insanların iyi niyet, doğruluk, başarı ve becerileri karşısında sürekli olarak şüphe, tenkit, kötüleme tepkileri gösterenler, sürekli dedikodu edenler, iftiracılar ve kötüleyiciler bu mekanizmayı geniş ölçüde kullanırlar.
Yukarıda hangi savunma mekanizmasından bahsedilmektedir?

A) Yadsıma (inkar)
B) Yansıtma
C) Yüceltme
D) Yön değiştirme
E) Akla uygun hale getirme


Soru 19. Neden Uydurma Mekanizmasının iki temel savunması vardır. Bunlardan biri; erişilmeyen ya da anlaşılmayan amaçlara bağlı başarısızlıklarımızın ve düş kırıklıklarımızın etkisini yumuşatmak.
Aşağıdakilerden hangisi yukarıdaki amacı gerçekleştiren davranış biçimidir?

A) Ekşi üzüm tepkisi
B) Tatlı limon davranışı
C) Yüceltme davranışı
D) Gerileme davranışı
E) Özdeşleşme davranışı


Soru 20. Bastırma (Repression) mekanizması ile Yadsıma (Supression) mekanizmasının karıştırılmaması gerekir.
Aşağıdakilerden hangisi iki mekanizma arasındaki farkı ifade eder?

A) Bastırma hep olumlu olduğu halde Yadsıma olumlu ve olumsuz amaca hizmet eder.
B) Bastırma mekanizmasında kişi çözülmesi ya da uyulması zor gelen durumlardan kaçar. Yadsımada ise kaçma söz konusu değildir.
C) Bastırmada bilinçsiz bir süreç işlerken, yadsımada bilinçli süreç söz konusudur.
D) Bastırmada suçluluk yaratan kusurların nedeni olarak bir başkası gösterilir. Yadsımada suçu bir başkasına atma söz konusudur.
E) Bastırmada kişi istediğini yaparken, yadsımada tam karşıtını yapar.CEVAP ANAHTARI

1B
2C
3A
4C
5E
6C
7C
8E
9B
10B
11A
12C
13E
14D
15D
16D
17D
18B
19B
20C

Beğeniler: 0
Favoriler: 0
İzlenmeler: 25679
favori
like
share
hanhjjkljkşkl Tarih: 26.05.2011 22:43
varya inşallah yarın yazılıda da bunlardan çıkar çok güzel sorular çok teşekkürler +rep
ratebe4a Tarih: 24.03.2011 20:05
TEŞEKKÜRLER..
ödevim24 Tarih: 28.02.2011 17:13
tesekkürler
ollicanolli Tarih: 30.05.2010 11:06
ellerine Sağlık gerçekten cok faydalı oluyor..
furkan1907gfb Tarih: 29.05.2010 12:59
berkem39 yardımcı olursan çok sevinirm.
furkan1907gfb Tarih: 29.05.2010 12:57
teşekkürler p.tesi sınavm var daha bu sekil soru bulabilirmsn smdiden saoln
berkem39 Tarih: 23.05.2010 09:59
paylaşım için teşekkkürler
hakan310 Tarih: 21.05.2008 15:31
teşekkürler