Radyoloji teknisyen ve teknikerleriyle yapılan bir araştırma, hükümetin çalışma saatlerini 5 saatten 9 saate çıkarmak istediği radyoloji teknisyenlerinin çalışma koşullarını ortaya koydu. Ankete göre her türlü korunmadan yoksun ortamlarda hizmet veren radyoloji çalışanlarının yüzde 67’si günde 5 saatten fazla çalışıyor.

Tüm Radyoloji Teknisyenleri ve Teknikerleri Derneği’nin radyoloji teknisyenlerinin çalışma şartlarını, sağlık sorunu yaşayıp yaşamadıklarını, çalıştıkları alan ve cihazların yönetmeliklere uygun olup olmadığını belirlemek amacıyla, 22 ilde toplam 707 radyoloji çalışanı ile yaptığı anket çalışmasına göre radyoloji çalışanları yasal çalışma süreleri olan 5 saatten fazla çalışıyor. “Çalıştığınız kurumda 5 saat uygulaması ve 30 günlük şua izni haklarınızı kullanıyor musunuz?” sorusuna verilen cevaplarda “Şua izinlerimizi kullanmıyoruz ve 5 saatten fazla çalışıyoruz” diyenlerin oranı yüzde 27 iken “Şua izinlerimizi kullanıyoruz ama 5 saatten fazla çalışıyoruz” diyenlerin oranı yüzde 40’ı buluyor.

KORUMASIZ OLAN RADYOLOJİ ÇALIŞANLARININ YÜZDE 29’U KANSER VEYA KRONİK HASTA

Ankete göre radyasyon ışınlarına maruz kalan radyoloji çalışanlarının yüzde 29’u kronik bir rahatsızlığa veya kansere yakalanıyor. Anket, çalışanların koruyucu önlemlerden yoksun olduğunu da gözler önüne seriyor. Ankete göre, radyolojik işlemlerde kurşun önlük kullanma oranı yüzde 19. Yapılan radyolojik işlemlerin yüzde 81’inde kurşun önlük kullanılmıyor. Aynı anda 21 cihazla hizmet verilen bir hastanede ise sadece 3 kurşun önlük bulunuyor.

“Hastanenizde troid ve gonad koruyucu aparatlar var mı?” sorusuna ankete katılanların yüzde 84’ü “hayır” yanıtını veriyor. Radyasyon miktarını ölçmek için kullanılan dozimetrelerin temininde ve bulundurulmasında da çeşitli sorunların yaşandığı görülüyor. Anket sonuçlarına göre, 26 teknisyeni olan bir hastanede dozimetresi olmayan teknisyen sayısı 12'yi buluyor. Radyoloji teknisyenlerinin yaklaşık olarak yüzde 18’inin dozimetresi bulunmuyor. Ayrıca hastanelerin yüzde 79’unda ise teknisyenler tarafından, hastanede radyasyon güvenliği hakkında hizmet içi eğitim toplantıları yapan bir komite mevcut değil.

YÜZDE 57’SİNİN DİNLENME ODASI YOK

Ankete göre 5 saatlik mesai içinde teknisyen başına düşen hasta sayısı 20 ile 120 arasında değişiyor. Ortalama hasta sayısı ise 60 ile 80’i buluyor. Radyoloji çalışanları için oldukça önemli olan, çekim dışı zamanlarda radyasyonsuz alanda geçirmek durumunda olan teknisyenlerin yeterli dinlenme odasına sahip olmadıkları da çıkan bir başka sonuç. Radyoloji teknisyenlerinden dinlenme odasına sahip olmayanların oranı yüzde 57 iken bunların yüzde 20’si de dinlenme odalarının yetersiz veya küçük olduğunu belirtiyor.

Anketteki bir başka olumsuz durum ise havalandırma yetersizliği. Radyoloji ünitesinde havalandırması olmayan hastane oranı yüzde 20, havlandırması olup da çalışmayan hastane oranı yüzde 28, havalandırması olup da yetersiz kalan hastane oranı ise yüzde 52 olarak görülüyor.

ÇALIŞANLARIN YÜZDE 91’İ SAĞLIK POLİTİKALARINI BEĞENMİYOR

Sorulan bir başka soru ise, uygulanan sağlık politikalarının sağlık personelinde memnuniyetsizlik, iş doyumunda eksiklik ve verimsizliğe neden olduğunu gösteriyor. “Sağlık Bakanlığı’nın sağlık politikalarını nasıl buluyorsunuz?” şeklinde yöneltilen soruya çalışanların yüzde 91’i beğenmediği yönünde cevap veriyor.

Ankete katılan teknisyenler performans uygulamasının gereksiz tetkik sayısını arttırdığını düşünüyor. Performans sisteminden çalışanların memnuniyet oranı yüzde 31,8 olarak çıkıyor. Yani radyoloji teknisyenlerinin yüzde 68.2 si yeni sistemden hoşnut değil.

ÇALIŞMA SAATLERİ

512’si memur, 195’i sözleşmeli ve taşeron olmak üzere toplam 707 radyoloji çalışanının katıldığı ankete göre, özlük hakkı olan fiili hizmet süresi ile ilgili tazminatların yatırılmasında da sıkıntılar mevcut. Tazminatı yatırmayan hastane oranı yüzde 17 iken teknisyenlerin yüzde 22’ si ise tazminatlarının yatırılması konusunda herhangi bir bilgiye sahip değil.

Hükümetin çalışma saatlerini 5 saatten 9 saate çıkarmak için hazırladığı yönetmelik Danıştay tarafından durdurulurken, ankete katılanların hepsi çalışma saatlerinin artırılmasını doğru bulmadıklarını belirtiyor. Mesai saatlerinin 5 saatten 9 saate çıkarılmasını doğru bulan Teknisyenlerin oranı yüzde 0 (sıfır) olarak çıkıyor.

Hastanelerde, röntgen, BT, skopi ve mamografi gibi cihazların yetersiz olduğunun belirtildiği ankette, cihazların yüzde 22,9’unun ise TAEK tarafından onaylanmış lisanslarının olmadığına dikkat çekiliyor.

Beğeniler: 1
Favoriler: 0
İzlenmeler: 591
favori
like
share
SU-PERISI Tarih: 08.01.2008 16:54
paylaşımın için teşekkürler.radyasyon ışınlarına maruz kalan radyoloji çalışanlarının koruyucu önlemleri yok.