Hz. Ömer’in (ra) Mü’minûn Sûresi’nden bahsederken şöyle söylediği nakledilmektedir: Hz. Peygamber’e vahiy geldiği zaman, yüzünün etrafında arı uğultusuna benzer sesler işitilirdi. Bir gün kendisine o vahiy hali geldi. Bir süre bekledik. Kıbleye dönüp ellerini kaldırdı ve şöyle dua etti: “Allah’ım, bize olan hayrını bollaştır, azaltma. Bize ikram et, zelil kılma. Bize ihsan et, mahrum eyleme. Bizi memnun et ve bizden razı ol”. Daha sonra Hz. Peygamber; “Bana on âyet indirildi. Kim, onların gereğini yaparsa, Cennete girer.” buyurdu ve ardından Mü’minün sûresinin ilk on âyetini okudu.” (İbn Kesir, Tefsiru’l-Kur’âni’l-Azim, İst 1985, V, 454).
Sûre, isminden de anlaşılacağı gibi, mü’minlerin özelliklerinden bahsetmektedir. Hz. Peygamber’in getirdiği ilahi mesaja imanı ve onu bir hayat biçimi olarak kabul etmeyi kalplere yerleştirmeyi hedef almaktadır. Yani imanla ilgili hususları, nitelikleri ve delilleri anlatan bir sûredir. Sûrenin üslûbundan, Mekke’de Müslümanlara yapılan zulmün sürekli arttığı ancak henüz vahşet derecesine ulaşmadığı bir zamanda nâzil olduğu anlaşılmaktadır


Mü’minûn Sûresi

Bismillahirrahmânirrahîm

1. Mü’minler gerçekten kurtuluşa ermişlerdir.

2. Onlar ki, namazlarında derin huşû içindedirler.

3. Onlar ki, faydasız işlerden ve boş sözlerden yüz çevirirler.

4. Onlar ki, zekatı verirler.

5. Onlar ki, ırzlarını korurlar.

6. Ancak eşleri ve ellerinin altında bulunan cariyeleri bunun dışındadır. Onlarla ilişkilerinden dolayı kınanmazlar.

7. Kim bunun ötesine geçmek isterse, işte onlar haddi aşanlardır.

8. Yine onlar ki, emanetlerine ve verdikleri sözlere riâyet ederler.

9. Onlar ki, namazlarını kılmaya devam ederler.

10. İşte bunlar varis olanların ta kendileridir.

Beğeniler: 0
Favoriler: 0
İzlenmeler: 538
favori
like
share
by_KaRizMa Tarih: 18.01.2008 22:41
allah razi olsun