Yaratıcı olma birçok yolla tanımlanabilmekte yeni bir şey üretmek, problemi bildik yollardan farklı bir biçimde ele alıp çözmek olarak açıklanabilmektedir. Yaratıcı olmanın yanı sıra kendini ifade etme ise, kişinin özgürce gelişmesi ve kendini ifade etmesi olarak tanımlanan diğer faktör olup iletişim kurmada diğer önemli bir faktördür. Büyüme süreci içerisinde çocuğun oyunları geliştikçe, çeşitlendikçe çocuğun gelişimi de aşama kaydeder. Çocuk oyuncakları ve nesneleri daha yaratıcı bir şekilde kullanmaya başlar. Aynı zamanda çocuk kendi hareketlerinin geliştiğinin de farkına varır ve bununla ilgili bir çaba sarfetmekten hoşlanır.

Eğitimde dramanın önemi, bir iletişim yöntemi toplum yaşamına uyum sağlamada önemli bir rol olması, çocuğun yakın çevresindeki olayları somut bir şekilde yaşantıya dönüştürebilmesi ve öğrendiği birçok şeyi uygulama fırsatı bulmasına katkıda bulunması açıklayabiliriz. Drama da güven uyum ve birlikte hareket etme oldukça önem taşımaktadır. Böylece çocuk çevresine güven duymanın yanısıra beraber paylaşarak bir işi yapma ve bitirme becerisini de kazanmaktadır.

Drama çocuğun hayal gücü ve yaratıcılığı ile oldukça yakından ilişkilidir. Çocuk drama yolu ile duygularını tanıma, onlarla ile birlikte yaşamayı öğrenme yada onların üstesinden gelmeyi öğrenir.

Zihinsel özürlü çocuk ta diğer çocuklarda olduğu gibi gerçek hayatı model alarak oyunlarına yansıtmaktadır. Bu durum zihinsel özürlü çocuklarda daha yavaş meydana gelebilir. Bütün çocuklar gibi zihinsel engelli çocuklarda bir gruba dahil olmak, ona katılmak ve grup tarafından kabul görmek isterler. Zihinsel özürlü çocuğun bir özelliği de hayal gücü ve yaratıcı düşüncede yetersiz olmasıdır. Dramada çocuğu yönlendirmek için zihinsel özürlü çocuğu tanımak ve özelliklerini bilmek çok önemlidir. Dramada zihinsel özürlü çocuktan geri bildirim beklenenden daha sonra alınabilir. Drama uygulamalarında zihinsel özürlü çocuğun diğer çocuklardan daha çok yardıma ve güdülenmeye ve daha fazla sık tekrara gereksinimi olabilir. Zihinsel özürlü çocuklarda diğerleri gibi oyun oynarken oynadıkları rolü yaşarlar. Oyunda kendilerini ifade edip, duygularını ortaya koyarlar. Bütün yaratıcı oyunlar dramatik değildir fakat çocuğun kendini ifade etmesinin diğer bir şekline yardımcı olurlar. Eğitimde dramanın olumlu yönlerine baktığımızda şu sonuçları çıkarabiliriz :

Drama yolu ile zihinsel özürlü çocuklar, kendilerine güven duymayı öğrenecekler bir gruba dahil olmanın getirdiği tatmini yaşabileceklerdir. Sosyal uyum ve kendine güven duyma dramanın temel amaçlarından ilki olarak kabul edilirse, sözel ifadeyi yani dil gelişimini artırmak ikinci amacı olarak düşünülebilir. Drama zihinsel özürlü çocukların sözcükleri daha iyi anlamalarını sağlamaya yardımcı olacaktır. Örnek olarak, hareketle ilgili sözcükleri yaparak daha iyi öğrenecekler (atlama, koşma, kayma, top atma gibi), bakkal, postacı, anne gibi isimleri dramatik oyunla daha iyi oynayabileceklerdir. Drama sadece çocuğun kendisini ifade etmesi değil aynı zamanda kendini disiplin ve duygularını kontrol etme için bir eğitim şeklidir. Zihinsel özürlü çocuklarda drama çalışmalarının diğer çocuklarla olduğu gibi bir süreç izlenmesi gerekmektedir.

Zihinsel özürlü çocukların drama uygulamalarında ritim ve hareketle ilgili oyunla başlangıç için en iyi etkinliklerdir. Bu etkinler çocukların büyük kas motor gelişimine yardımcı olurken, hayal güçlerini kullanmayı da güdüleyecektir. Drama çalışmalarının başında zihinsel özürlü çocuklar gruba uyum sağlamada güçlük çekebilirler. Bunu ortadan kaldırmanın yolu çocuğa ödül vermek ve onu teşvik edip cesaretlendirmektir.. ritim ve hareket ile ilgili oyunlar ve genel grup etkinlikleri çocuklar tarafından özümsendikten ve bu çalışmaya uyum sağladıktan sonra bireysel olarak rol verme çalışmalarına geçilebilir. Burada zihinsel özürlü çocukların gelişim durumları ve neyi ne kadar yapabilecekleri çok iyi değerlendirilip ona göre drama çalışmaları belirlenmelidir. Dramatik oyunlarda çok iyi, dikkatlice ve yavaş yönlendirilmiş zihinsel özürlü çocuklar artık basit hikayeleri oynamaya hazır hale geleceklerdir. Basit hikayeleri planlama, oynama ve destekleme aşamaları diğer çocuklarda olduğu gibidir, yalnız burada görevler ve süreç daha basit olup, daha uzun süre alabilir. Dramatizasyon için seçilen açıkça anlaşılır ve basit olmalıdır. Zihinsel özürlü çocuğun yaşamı anlamasına yönelik amaçlar taşımalıdır.

Tüm drama çalışmalarında çocuğun etkinliklere uyum sağlaması için onun gelişim düzeyi, ilgileri ve ihtiyaçları unutulmamalıdır.

Zihinsel özürlü çocuklara uygulanan eğitimde drama çalışmalarını bir çocuğun büyük kas motor gelişim basamaklarına benzetebiliriz. Zihinsel özürlü çocuklar eğitimde dramada önce oturacak, sonra emekleyip, tutunup en sonunda yürüyecektir ve yürüdüklerinde neler öğrenmiş ve neler kazanmış olduklarını görmek eğitimcileri sevindirip, şaşırtacaktır.

Beğeniler: 0
Favoriler: 0
İzlenmeler: 5682
favori
like
share
elif meryem Tarih: 12.05.2012 13:04
Teşekkürler
elma kurdu Tarih: 20.06.2008 16:54
teşekkürler