phptpshop hakkında bilgi - kolay photoshop - photoshop ipuçları - photoshop yapmak isteyenler için - photoshop arka plan bulanıklaştırmaFile(Dosya)
Revert(Eski haline çevir):Resim üzerinde yapılan çeşitli değişiklikleri tekrar eski haline getirmek için kullanılır.
Palace(pleys)yer:Aİ,PDP Şeklindeki Dosyaları Fotoshop ortamına çevirir. İmport:Al:Bu menü üçüncü parti filtreleri üçüncü parti plaginleri taramak için kullanılır.
Skeynir varsa eğer o skeynirini plagın içerisi koymuşsak import altında görünülenir.
Export:fotoshop ortamında hazırlanan dekupelerin petlerini ülüsleytır â göndermek için yani pet formatında kaydetmek için
Workgrup:
Automate(otomatikleştır):
File info(dosya bilgisi):Resim hakında bilgileri içerir.Yapanı,ünvanı &vs yi içeren tablo bilgileridir.
Jump to(jam tu)osyayı başka proğramla aç.Sift+ctrl+m
Export
Zoom view(zomlayarak görme):
Template:kalıp:sade kalıp,ve diğer ayarlar yapılır.Folderden dosya seçilir.
Edit(Düzen)
Edit:düzen den fade :soldur.Bir resme uygulanan filtreyi burada düzenleyebiliriz.Örneğin Bir filtre uyguluyoruz. Sonra fadeye giriyoruz.Fade Opasitiy(netlik)ayarı yapılır.
Paste info(içine yapıştır)
Örnek:
select All+ cut
+bir alan seç edit+select info layer penceresinden maske seçiliyor +filter
Sonra,Filter+Blur
Chek spellik:yazım kontrolünü sağlar.Yazılan bir yazıda düzenlemeyi sağlar.değiştirme,tümünü değiştirme,ekleme yapılır,yapılabilir.İngilizcedir.
Find&replace text (Fayn repliys )tek:metin bulup değiştirir.Örneğin E yi  ya çevirmek için kullanılır.Başka harfleride değiştirebiliriz.resme yazılan metindeki harflerden bahsediyorum.sonra,en yakınını bul,hassas hal&vs
Örneğin fint what â birinci harf yazılır.
Change todeğiştir)ikinci harf yazılır.

Fill:dolgu.Resimden bir alan seçilir, ve renk verilir.Ön plan renginden. Foregrouncolor(foregrontkalır):
Bir alan seç renk paletini tıkla+(backgroundcolor)Bedrondkalır arka plan rengini uygulamak için kullanılır.
Patent(paten)dolgu malzemesi oluşturur.
Örnek:
Edit+fill+foregrount color gereken renk ayarları yapılır.
Bir resim açarız.ve bir alan seçeriz.dolgu vereceğimiz bir alan.Birisi ön plan vermek için kullanılır.Bir diğeride arka plan rengini vermek için kullanılır.eğer aktif halde değilse fill aktif hale getirmek için CMYK ya geçin.Darken:karartmak dissolve:erime eritmek.linear:doğrusal lighten:Aydınlatmak&.vs

History:kısmi geri alma paten:dolgu
Örneğin ;bir alan seçilir.Edit+fill+use +history resmin orjinalini geri getirir.seçilmiş alanda
Filter +blur+redial blur(merkezden bulanıklaştırmak)Bir girdap görüntüsüde oluşturulabilir.+zoom sonra dairesel bir alan seç ortala select+feather(fedır)(yumuşaklık)( 35 ok
Sonra layer(katman) layer stlyl gerekli ayarlamaları yap.Yani resimde yaptığımız bozulmaları geri alabiliriz.kısmi olarak.Ctrl Geri Ctrl Alt Daha çok uygulama yaparak bu dersleri öğrenebilirsiniz.
Sonra araçlardan history sonra brus+65pk opacity +0.20 daha farklıda ayarlayabilirsiniz. sonra boyamaya başlanır.
Draft:taslak,karalama,
Bast:en iyi,en iyi biçimde,en çok,en fazla

Ctrl geri tuşu: arka plan rengi
Alt geri:ön plan rengini verir.
Stroke(vurgu)Jkenarları verilen piksel değerine göre büyür veya küçülür.
Örneğin;resimden bir alan seç.Edit+stroke+rengi değiştir.ok
Width:genişlik

İnside: iç kısım
Center:merkez,orta
Outside:dış taraf


Örneğin2;select+ feather(kuş tüyü)yumuşaklık verilir.sonra,Edit+stroke
Free transform(serbes dönüşüm.)
Seçilen katman üzerinde çevirme ,küçültme gibi işlemler yapılır..Kısayol ctrl T

JdemektirY:seçili alanı kaydırmak içinX:W:yükseklikH:Genişlik
Örneğin bir katman seçilir .kopyala+yapıştır ile ayrı bir katman oluşur.
Sonra,Edit+ free transform+Ve piksel ..vs ayarlamalar yapılır.Kopyalanan kısımı yan yatırabiliriz perspektif uygulayabiliriz.
Transformönüşüm.döndürme,eğritme,çarpıt ma,eğrilik& vs ayaralamalar verilebilir.
Yazı yazılır. Transform +perspektive
Layer+ layer sytil den gerekli ayarlamalar yapılır.
GÖLGELENDİRME
Yazıyı yaz
Sonra Edit +Free transform+shif tuşu ile büyütülür.Enter
Öne düşen bir gölge: layers menüsünden yeni bir katman oluşturulur.(create new layer) katman ,Bir alta çekilir.
Yazı ctrl ile seçilir.
Edit+fill(dolgu)+black(siyah)seçilmişliği gider.seçim araçlarından biri ile boşluğa tıklanır.
.Free Transform
Üsteki yazı bir alta çekilir. Edit+perspektive+ok


Transform+rotate 180

Filter+Blur(gölgelendirme)+gavsiyan blur.okSonra opsity ile gölge yumuşatılır.
Sonra yazılan yazıyı seç.
Edit +taransform +Rotate%80
Rotate 90 cw:saat yönünde çevir.
Rotate:dönüşüm
Define Brush:Fırça şekilleri buradan seçilir.
&Edit +transform
+Free horizantal: yatay iz düşüm. Yazı yatay çevrilir.
free vertical(firi vertikıl)ikey iz düşüm.yazı dikey çevrilir.veya resim
Define brush(difayn biraş)özel fırça ucu
Örneğin; bir alan seç bir resimden sonra fırça ucu seçilir.fırça ucununu değiştirmek için araç cubuğundan fırça ucu görülen yerden küçük oku tıklayın.fırça çeşitlerinden istediğinizi seçin uygulayın.Tüm resme uygulama yapacaksanız select ten all i tıklayın.bir kısmı seçecekseniz,birinci araç düğmesi.
Seleck+ feather :erime verilir.
Define brush
İkinci araçlar
Örnek:alan seçilir+define Brush(fırça ucu)seçilen alanın tam siyah olması için;alt del
Sonra edit+define brush (difayn bıraş)
İmage(resim)
Buradan resim ile hertürlü ayarlamalar yapılır.
Mode(Mod)
Bitmap (biteşlem):İmaj+mode Bitmap numune noktalama,
Threshold:başlangıç
Pattern:desen,
Diffusion ditther:kararsız yayma,kararsiz yayılma işinize gelen birisini seçersiniz.

Resolusion(rezuleyşın): ayarları yapılır İmage +Adjustment +levels gerekli ayarlamalar yapılır.
Sonra İmage+mode+Bitmap gerekli ayarlamalar yapılır.
Sürekli belirli bir adım için history paletinden New snapshot (New şat ):şipşak fotoğraf
İmage+mode+Bitmap+halftone sceen Gerekli efekt ayarları yapılır.Açı ayarları,biçim,Biçimden yuvarlak biçim,elmas,içini kaplama,kare gibi biçimlerden birini seçebilirsiniz.
Görüntü birleştirmek için image+mod greyscale İmage+dublicate (kopyalama)yapılır sonra,channels(kanal) dan yeni bir kanal oluşturulur.Onun için new channel(yeni kanal)tuşu tıklanır.Tekrar eski resime gelinir.İmage+image size den gerekli piksel ayarları..vs yapılır.Önceden kopyalanan resim alfa kanalına yapıştırılır.RGB ye tekrar geri dönülür.Sonra,Layer +layer 3 seçilir.
İmage+apply image(resme uygula) gerekli ayarlamalar yapılır.
Darken:karartmak
Background:arka plan, Ana katman


Grayscale(gri ölçek)

İmage+intexed color(indekıd kalır)
duotone(çift ton):örneğin:image+monotone(monoton)renk ayarları yapılır.Duotone curve.den renk ayarları da yapılır.resim kaydedilir EPS olarak
indexed color(indekıd kalır)dizinlenmiş renk)Web uygulamalarında gif resimlerinde kullanılır.renk kipi olarak.256 dan daha fazla ton oluşamaz.Resmin önceki haline dön


Örnek;image+mode indexed color+
siystem
Web:internetle ilgili çalışmalarda kullanılır.
RGB(Kırmızı,yeşil,mavi)&CMYK(Sarı,AçıkMavi ??), color:
Örnek;CMYK ana kanalları oluşturur.
İmage+(RGB)
Lab color(lab kalır) ton rengi):bu daha çok foto cd leri kullanırken foto image modellerinde kullanılır.
Multichannel(malti çenıl):çok kanallı spot kanallarında kullanılır.RGB de oluşturulan bazı renkler CMYK da basılamayabilir.Bu durumda CMYK ya çevrilmelidir ki;baskı tam olsun.CMYK da çalışamayan filtreler için RGB ye dönülebilir.Düzenleme yapıldıktan sonra geri CMYK ya dönülmelidir.
Color table(renk tablosu):Resimde çeşitli renk efekleri oluşturulur.Table +custum(kastım) renk alanını seç
Örneğin:titreyen yazılar oluşturmak için;
File +New
Mode: greyske
Renkler sıfırlanır ön plan rengi beyaz yapılır.
Fill siyah dolgu
Yazı yazılır+layer menüsünden +flatten image+resim saat yönünde çevrilir.devamında ise,filter+stlylize+wind(rüzgar)+blast(patlama)+w ind seçilir.birkez defa wind uygulanır.Resim saat yönünde tekrar çevrilir.Filter+Sitlize +difusse(kırılma)
Filter den distort:eğriler büğrüler + ripple (hafif dalgalı)
inteked color+mode +color table den black body
image+mode +RGB
Filter blur&vs
İmage (resim)/Adjustments(ayarlamalar)
Önce renkleri öğrenmek en başta gelir.CMYK Baskıda kullanılır.RGB çizgi renkleri olarak kullanılır.
Levels (renk seviyeleri):
Örneğin:bir resim açılır.İmage+Adjustment
levels Açılan pencereden
input levels(giriş düzeyleri)
Output levels:çıkış düzeyleri
Giriş düzeyleri resimde var olan tonlara göre ayarlama sağlarken output resmin hepsine uygulanır. sonra gerekli ayarlamalar yapılır.ok.
Auto :düğmesi tonları kendi oluşturur.
Damlalıklar ise:siyah,gri,beyaz.Bunlarla Resimdeki renkler düzenlenir.Resimde etkisini görmek için Window+history
İmage+Adgustment
Auto levels:kısayol( shift+ctrl+L):
Auto contrast kısayol(Alt+sift+ctrl+L)Otomatik hesap yapar, ve resimde bir keskinlik sağlar.

Auto colorrenk dengesi)Kısayol:shift ctrl B
Curves(kurves):kısayol :CTRL M
Eğrilerle oynandıkça resimde değişimler olur.
Mause ile tutup hareket ettirilir.sonra ok
Örnek :Bir yazı yazalım.Bir layer daha oluşturuyoruz.yazı katmanına ctrl ile tıklıyoruz.select ten+Feader,edit fill +black ok seçilmişliği gider boş bir yerde

Yine filter +stliyze+Enboss.gerekli ayarlamaları yap.başka filtrede uygulanabilir.
Adjustment +curves den metalik etki oluşturmak için eğriler oluştur.Tekrar yazıyı ctrl,mause
ile tıkla.yeni bir layer oluştur.mask â tıkla ctrl ile
edit+fill feregrontcolor
sonra birleştir layer +merge Down. seçilmişliği gider .Devamında İmage +adjustment colorize seç yazıyı seç tekrar filter+other+minimum1
bir üst katmana gel katmanları birleştir.
Color balance:
Shadows:koyu tonlar midtonesorta tonlar
Preserve luminosity:ışık düzeyini koru
İmage+brightness(biratnıs)/contras(kontras)arlaklık/resimdeki tonlar birbirinden ayrılır.
Hue saturation(hu satureyşın):dene ve bul ne işe yarıyor.
Hue:renk özü
Saturation:renk doygunluğu
Lightness(laytnes):renk parlaklığı
İmage
Adjustment:
Desatrate(de saturiyt)
Match color:renkleri birbirlerine uygun şekilde dağıtmak için kullanılır.rengin parlaklık,yoğunluk,solma ayarlamaları yapılabilir.

Replace color(repleys kalır):seçersin bir renk tonu. Hue den gerekli ayarlamalar yapılır.
Selecktive color(selektiv kalır):renklerde değişimler sağlayabilirsiniz.Korkmayın, kayıt yapmadıktan sonra resimde bozulma olmaz.birinci kutucuğu işaretlerseniz,oranlı ikinci kutucuk işaretlenirse,tam uygulanır.
Chanenel mixer(çenıl mikser):kanalları birbirine ekler.
Monochrome(monocrom):tek renkliliği sağlar.
Gradiand map(gradyant map):dene
Photo filter:fotoğraf filtreleme
Oku öteye beriye çek.onay kutusunu işaretle kaldır.dene
Shadow/&:dene ve gör.
Ekposure&parlaklık,koyuluk,renkleri dengeleme,&vs ayarlamalar yapılır loaddan farklı tipler seçilebilir

Beğeniler: 0
Favoriler: 0
İzlenmeler: 6018
favori
like
share
bilim2010 Tarih: 23.08.2011 17:36
teşekkürlerr
rüzgar54 Tarih: 21.02.2010 05:12
teşekkürler kardeş emeğine saygı vede ellerine sağlık sağolasın
Mckodq Tarih: 21.08.2008 11:37
Helal Olsun Ama Emek Olduğu İçinde Tşk Alıntı Deqil Emeğe Saygıı[COLOR="orange"]
Madcap Tarih: 13.08.2008 20:52
teşekkürler bilgiler için...
katiliyorum
fundafunda Tarih: 23.01.2008 03:48
teşekkürler bilgiler için...