Subs.php de kodlar birbirine yakındır. o yüzden kodun tamamını bulduğundan emin ol

Modifications.turkish.php de
[code]?>[/code]

[code]//Üye Linkleri
$txt['no_view_links'] = 'Linklerin Görülmesine İzin Verilmiyor';
$txt['no_view_img'] = 'Resimlerin Görüntülenmesine İzin Verilmiyor';
$txt['no_view_view'] = 'Linki Görebilmek İçin';
$txt['no_view_imgs'] = 'Resimleri Görebilmek İçin';
$txt['no_view_register'] = 'Üye Ol';
$txt['no_view_or'] = 'veya';
$txt['no_view_login'] = 'Giriş Yap';
?>
[/code]

Subs.php Dosyasını Aç.
[code] array(
'tag' => 'iurl',
'type' => 'unparsed_content',
'content' => '$1',
'validate' => create_function('&$tag, &$data, $disabled[/swf2][swf3]$data = strtr($data, array(\'
\' => \'\'));'),
),
array(
'tag' => 'iurl',
'type' => 'unparsed_equals',
'before' => '',
'after' => '
',
'validate' => create_function('&$tag, &$data, $disabled[/swf2][swf3]
if (substr($data, 0, 1) == \'#\')
$data = \'#post_\' . substr($data, 1);'),
'disallow_children' => array('email[/swf2][swf3]ftp[/swf2][swf3]url[/swf2][swf3]iurl'),
'disabled_after' => ' ($1)',
),
[/code]
[code] array(
'tag' => 'iurl',
'type' => 'unparsed_content',
'content' => $user_info['is_guest'] ? $txt['no_view_links'] . "\n" . '' . $txt['no_view_view'] . ' ' . $txt['no_view_register'] . ' ' . $txt['no_view_or'] . ' ' . $txt['no_view_login'] . '' : '$1',
'validate' => create_function('&$tag, &$data, $disabled[/swf2][swf3]$data = strtr($data, array(\'
\' => \'\'));'),
),
array(
'tag' => 'iurl',
'type' => 'unparsed_equals',
'before' => $user_info['is_guest'] ? $txt['no_view_links'] . "\n" . '' . $txt['no_view_view'] . ' ' . $txt['no_view_register'] . ' ' . $txt['no_view_or'] . ' ' . $txt['no_view_login'] . '

' : '',
'after' => $user_info['is_guest'] ? '
' : '',
'validate' => create_function('&$tag, &$data, $disabled[/swf2][swf3]
if (substr($data, 0, 1) == \'#\')
$data = \'#post_\' . substr($data, 1);'),
'disallow_children' => array('email[/swf2][swf3]ftp[/swf2][swf3]url[/swf2][swf3]iurl'),
'disabled_after' => $user_info['is_guest'] ? '' : ' ($1)',
),[/code]
[code] array(
'tag' => 'url',
'type' => 'unparsed_content',
'content' => '$1',
'validate' => create_function('&$tag, &$data, $disabled[/swf2][swf3]$data = strtr($data, array(\'
\' => \'\'));'),
),
array(
'tag' => 'url',
'type' => 'unparsed_equals',
'before' => '',
'after' => '
',
'disallow_children' => array('email[/swf2][swf3]ftp[/swf2][swf3]url[/swf2][swf3]iurl'),
'disabled_after' => ' ($1)',
),
[/code]
[code] array(
'tag' => 'url',
'type' => 'unparsed_content',
'content' => $user_info['is_guest'] ? $txt['no_view_links'] . "\n" . '' . $txt['no_view_view'] . ' ' . $txt['no_view_register'] . ' ' . $txt['no_view_or'] . ' ' . $txt['no_view_login'] . '' : '$1',
'validate' => create_function('&$tag, &$data, $disabled[/swf2][swf3]$data = strtr($data, array(\'
\' => \'\'));'),
),
array(
'tag' => 'url',
'type' => 'unparsed_equals',
'before' => $user_info['is_guest'] ? $txt['no_view_links'] . "\n" . '' . $txt['no_view_view'] . ' ' . $txt['no_view_register'] . ' ' . $txt['no_view_or'] . ' ' . $txt['no_view_login'] . '
' : '',
'after' => $user_info['is_guest'] ? '
' : '',
'disallow_children' => array('email[/swf2][swf3]ftp[/swf2][swf3]url[/swf2][swf3]iurl'),
'disabled_after' => $user_info['is_guest'] ? '' : ' ($1)',
),
[/code]
[code] array(
'tag' => 'ftp',
'type' => 'unparsed_content',
'content' => '$1',
'validate' => create_function('&$tag, &$data, $disabled[/swf2][swf3]$data = strtr($data, array(\'
\' => \'\'));'),
),
array(
'tag' => 'ftp',
'type' => 'unparsed_equals',
'before' => '',
'after' => '
',
'disallow_children' => array('email[/swf2][swf3]ftp[/swf2][swf3]url[/swf2][swf3]iurl'),
'disabled_after' => ' ($1)',
),
[/code]
[code] array(
'tag' => 'ftp',
'type' => 'unparsed_content',
'content' => $user_info['is_guest'] ? $txt['no_view_links'] . "\n" . '' . $txt['no_view_view'] . ' ' . $txt['no_view_register'] . ' ' . $txt['no_view_or'] . ' ' . $txt['no_view_login'] . '' : '$1',
'validate' => create_function('&$tag, &$data, $disabled[/swf2][swf3]$data = strtr($data, array(\'
\' => \'\'));'),
),
array(
'tag' => 'ftp',
'type' => 'unparsed_equals',
'before' => $user_info['is_guest'] ? $txt['no_view_links'] . "\n" . '' . $txt['no_view_view'] . ' ' . $txt['no_view_register'] . ' ' . $txt['no_view_or'] . ' ' . $txt['no_view_login'] . '
' : '',
'after' => $user_info['is_guest'] ? '
' : '',
'disallow_children' => array('email[/swf2][swf3]ftp[/swf2][swf3]url[/swf2][swf3]iurl'),
'disabled_after' => $user_info['is_guest'] ? '' : ' ($1)',
),
[/code]
[code] array(
'tag' => 'email',
'type' => 'unparsed_content',
'content' => '$1',
// !!! Should this respect guest_hideContacts?
'validate' => create_function('&$tag, &$data, $disabled[/swf2][swf3]$data = strtr($data, array(\'
\' => \'\'));'),
),
array(
'tag' => 'email',
'type' => 'unparsed_equals',
'before' => '',
'after' => '
',
// !!! Should this respect guest_hideContacts?
'disallow_children' => array('email[/swf2][swf3]ftp[/swf2][swf3]url[/swf2][swf3]iurl'),
'disabled_after' => ' ($1)',
),
[/code]
[code] array(
'tag' => 'email',
'type' => 'unparsed_content',
'content' => $user_info['is_guest'] ? $txt['no_view_links'] . "\n" . '' . $txt['no_view_view'] . ' ' . $txt['no_view_register'] . ' ' . $txt['no_view_or'] . ' ' . $txt['no_view_login'] . '' : '$1',
// !!! Should this respect guest_hideContacts?
'validate' => create_function('&$tag, &$data, $disabled[/swf2][swf3]$data = strtr($data, array(\'
\' => \'\'));'),
),
array(
'tag' => 'email',
'type' => 'unparsed_equals',
'before' => $user_info['is_guest'] ? $txt['no_view_links'] . "\n" . '' . $txt['no_view_view'] . ' ' . $txt['no_view_register'] . ' ' . $txt['no_view_or'] . ' ' . $txt['no_view_login'] . '
' : '',
'after' => $user_info['is_guest'] ? '
' : '',
// !!! Should this respect guest_hideContacts?
'disallow_children' => array('email[/swf2][swf3]ftp[/swf2][swf3]url[/swf2][swf3]iurl'),
'disabled_after' => $user_info['is_guest'] ? '' : ' ($1)',
),
[/code]
[code] array(
'tag' => 'img',
'type' => 'unparsed_content',
'parameters' => array(
'alt' => array('optional' => true),
'width' => array('optional' => true, 'value' => ' width="$1"[/swf2][swf3]match' => '(\d+)'),
'height' => array('optional' => true, 'value' => ' height="$1"[/swf2][swf3]match' => '(\d+)'),
),
'content' => '{alt}',
'validate' => create_function('&$tag, &$data, $disabled[/swf2][swf3]$data = strtr($data, array(\'
\' => \'\'));'),
'disabled_content' => '($1)',
),
array(
'tag' => 'img',
'type' => 'unparsed_content',
'content' => '',
'validate' => create_function('&$tag, &$data, $disabled[/swf2][swf3]$data = strtr($data, array(\'
\' => \'\'));'),
'disabled_content' => '($1)',
),
[/code]
[code] array(
'tag' => 'img',
'type' => 'unparsed_content',
'parameters' => array(
'alt' => array('optional' => true),
'width' => array('optional' => true, 'value' => ' width="$1"[/swf2][swf3]match' => '(\d+)'),
'height' => array('optional' => true, 'value' => ' height="$1"[/swf2][swf3]match' => '(\d+)'),
),
'content' => $user_info['is_guest'] ? $txt['no_view_img'] . "\n" . '' . $txt['no_view_imgs'] . ' ' . $txt['no_view_register'] . ' ' . $txt['no_view_or'] . ' ' . $txt['no_view_login'] . '' : '{alt}',
'validate' => create_function('&$tag, &$data, $disabled[/swf2][swf3]$data = strtr($data, array(\'
\' => \'\'));'),
'disabled_content' => $user_info['is_guest'] ? '' : '($1)',
),
array(
'tag' => 'img',
'type' => 'unparsed_content',
'content' => $user_info['is_guest'] ? $txt['no_view_img'] . "\n" . '' . $txt['no_view_imgs'] . ' ' . $txt['no_view_register'] . ' ' . $txt['no_view_or'] . ' ' . $txt['no_view_login'] . '' : '',
'validate' => create_function('&$tag, &$data, $disabled[/swf2][swf3]$data = strtr($data, array(\'
\' => \'\'));'),
'disabled_content' => $user_info['is_guest'] ? '' : '($1)',
),[/code]
[code] array(
'tag' => 'flash',
'type' => 'unparsed_commas_content',
'test' => '\d+,\d+\]',
'content' => ($context['browser']['is_ie'] && !$context['browser']['is_mac_ie'] ? '<a href="$1" target="_blank">$1</a>' : '<a href="$1" target="_blank">$1</a>'),
'validate' => create_function('&$tag, &$data, $disabled[/swf2][swf3]
if (isset($disabled[\'url\']))
$tag[\'content\'] = \'$1\';'),
'disabled_content' => '$1',
),
[/code]
[code] array(
'tag' => 'flash',
'type' => 'unparsed_commas_content',
'test' => '\d+,\d+\]',
'content' => $user_info['is_guest'] ? $txt['no_view_links'] . "\n" . '' . $txt['no_view_view'] . ' ' . $txt['no_view_register'] . ' ' . $txt['no_view_or'] . ' ' . $txt['no_view_login'] . '' : ($context['browser']['is_ie'] && !$context['browser']['is_mac_ie'] ? '<a href="$1" target="_blank">$1</a>' : '<a href="$1" target="_blank">$1</a>'),
'validate' => create_function('&$tag, &$data, $disabled[/swf2][swf3]
if (isset($disabled[\'url\']))
$tag[\'content\'] = \'$1\';'),
'disabled_content' => $user_info['is_guest'] ? '' : '$1',
),
[/code]


///////////////////////////////////////////////////////////////////

EDIT:


Arkadaşlar bir çok defa bu soru soruluyor.
ben size püf noktasını anlatayım. örneğin sitenze toutube eklediniz ve bunuda ziyaretcilerden gizlemek istiyorsunuz.
çok basit.

sources/subs.php yi açın ve eklentinizi bulun.

youtube yi beraber yapalım şimdi.

youtube nin subs.php deki kodları bu
[code] array(
'tag' => 'youtube',
'type' => 'unparsed_commas_content',
'test' => '\d+,\d+\]',
'content' =>'',
'validate' => create_function('&$tag, &$data, $disabled[/swf2][swf3]
if (isset($disabled[\'url\']))
$tag[\'content\'] = \'$1\';'),
'disabled_content' => '$1',
),[/code]

şimdi gizleyelim. yani ziyaretçilere şu yazı çıksın (Linklerin Görülmesine İzin Verilmiyor
Linki Görebilmek İçin Üye Ol veya Giriş Yap)


yukarıda verdiğim kodları bu kodla değiştirin

[code] array(
'tag' => 'youtube',
'type' => 'unparsed_commas_content',
'test' => '\d+,\d+\]',
'content' => $user_info['is_guest'] ? $txt['no_view_links'] . "\n" . '' . $txt['no_view_view'] . ' ' . $txt['no_view_register'] . ' ' . $txt['no_view_or'] . ' ' . $txt['no_view_login'] . '' :'',
'validate' => create_function('&$tag, &$data, $disabled[/swf2][swf3]
if (isset($disabled[\'url\']))
$tag[\'content\'] = \'$1\';'),
'disabled_content' => '$1',
),[/code]

şimdi burada ne yaptığımı açıklıyorum.

modifikasyonun en önemli ayağı olan subs.php ye entegre etmemiz gereken kod ,yani gizlemek için gerekli olan kod bu
[code]'content' => $user_info['is_guest'] ? $txt['no_view_links'] . "\n" . '' . $txt['no_view_view'] . ' ' . $txt['no_view_register'] . ' ' . $txt['no_view_or'] . ' ' . $txt['no_view_login'] . '' :[/code]

ben bu kodu ne yaptım. youtube nin olduğu kod dizinlerinin içindeki
[code]'content' => [/code] kodunun hemen önüne koydum.

yani bu

[code]'content' => [/code]

böyle oldu

[code]'content' => $user_info['is_guest'] ? $txt['no_view_links'] . "\n" . '' . $txt['no_view_view'] . ' ' . $txt['no_view_register'] . ' ' . $txt['no_view_or'] . ' ' . $txt['no_view_login'] . '' :[/code]


sonrada bu işlemi yapıyorsunuz Resimler yerine Videoların falan yazıyorsunuz. o kadar

Modifications.turkish.php de
[code]?>[/code]

[code]//Üye Linkleri
$txt['no_view_links'] = 'Linklerin Görülmesine İzin Verilmiyor';
$txt['no_view_img'] = 'Resimlerin Görüntülenmesine İzin Verilmiyor';
$txt['no_view_view'] = 'Linki Görebilmek İçin';
$txt['no_view_imgs'] = 'Resimleri Görebilmek İçin';
$txt['no_view_register'] = 'Üye Ol';
$txt['no_view_or'] = 'veya';
$txt['no_view_login'] = 'Giriş Yap';
?>
[/code]

bu işlemin gizlemek istediğiniz her şeye uygulayabilirsiniz.pikniktube,resimler ,linkler,ftp ler vs. vs

Beğeniler: 0
Favoriler: 0
İzlenmeler: 931
favori
like
share
ChiLeKeSh81 Tarih: 24.08.2011 09:39
Yahu neyi nereye eklicez niye yazmadınız. Amacınız ne
HiperBilisim Tarih: 01.06.2008 16:54
çok sağol işime yarayacak