yazar: vbgamer45
Açıklama: Üyelerin profiline yorum yapabilirsiniz.

modun orjinalini kurduktan sonra [url]http://custom.simplemachines.org/mods/index.php?mod=436[/url]

Türkçesi için bu işlemleri, yapın


Language/Modifications.turkish.php dosyasını açın
bulun
[code]?>[/code]

üstüne ekleyin
[code]//Begin Profile Comments Text Strings
//Permissions
$txt['permissiongroup_pcomments'] = 'Profil Yorumları';
$txt['permissionname_pcomments_view'] = 'Yorumlara bakabilir';
$txt['permissionhelp_pcomments_view'] = 'Yorumlara bakmasına izin ver.';
$txt['permissionname_pcomments_add'] = 'Yorum ekleyebilir';
$txt['permissionhelp_pcomments_add'] = 'Diğer profillere yorum yapmasına izin ver.';
$txt['permissionname_pcomments_edit_own'] = 'Kendi yorumunu düzeltebilir..';
$txt['permissionhelp_pcomments_edit_own'] = 'Kullanıcının kendi yorumunu düzenlmesine izin ver.';
$txt['permissionname_pcomments_edit_any'] = 'Herhangi birinin yorumunu düzeltebilir.';
$txt['permissionhelp_pcomments_edit_any'] = 'Yorumu düzenlemesi için izin ver.';
$txt['permissionname_pcomments_delete_own'] = 'Kendi yorumunu silebilsin.';
$txt['permissionhelp_pcomments_delete_own'] = 'kullanıcının kendi yorumunu silmesine izin ver.';
$txt['permissionname_pcomments_delete_any'] = 'Herhangi birinin yorumunu silebilsin';
$txt['permissionhelp_pcomments_delete_any'] = 'Kendi profilindeki yorumları silmesine izin ver.';
$txt['cannot_pcomments_add'] = 'Yorum ekleme izniniz yok.';
$txt['cannot_pcomments_edit_own'] = 'Kendi yorumunuzu düzeltme izniniz yok.';
$txt['cannot_pcomments_edit_any'] = 'Bu yorumu düzeltme izniniz yok.';
$txt['cannot_pcomments_delete_own'] = 'Kendi yorumunuzu silme izniniz yok.';
$txt['cannot_pcomments_delete_any'] = 'Bu yorumu silemezsiniz.';
//END Profile Comments Text Strings [/code]

profil.template.php dosyasını açın
Bulun

[code] //Start Profile Comments Mod
if(allowedTo('pcomments_view'))
{

echo '';
echo 'User Comments';
echo 'Add Comment';
//Loop though all the comments
$dbresult = db_query("SELECT p.ID_COMMENT, p.ID_MEMBER, p.comment, p.subject, p.date, m.realName, p.COMMENT_MEMBER_ID FROM {$db_prefix}profile_comments as p, {$db_prefix}members AS m WHERE p.ID_MEMBER = m.ID_MEMBER AND COMMENT_MEMBER_ID = " . $context['member']['id'] . " ORDER BY ID_COMMENT DESC", __FILE__, __LINE__);
$comment_count = db_affected_rows();
while($row = mysql_fetch_assoc($dbresult))
{
echo '' . $row['subject'] . ' | ' . timeformat($row['date']) . ' | ' . $row['realName'] . '';

echo '' . doUBBC($row['comment']) . '
';
if(allowedTo('pcomments_edit_any') || allowedTo('pcomments_edit_own') && $row['ID_MEMBER'] == $ID_MEMBER)
{
echo '[Edit Comment]';
}
if(allowedTo('pcomments_delete_any') || allowedTo('pcomments_delete_own') && $row['ID_MEMBER'] == $ID_MEMBER)
{
echo ' [Delete Comment]';
}


echo '';
echo '';
}
if($comment_count != 0)
echo 'Add Comment';

}
//End Profile Comments Mod[/code]

Değiştirin

[code] //Start Profile Comments Mod
if(allowedTo('pcomments_view'))
{

echo '';
echo 'Kullan?c? Yorumlar?';
echo 'Yorum ekle';
//Loop though all the comments
$dbresult = db_query("SELECT p.ID_COMMENT, p.ID_MEMBER, p.comment, p.subject, p.date, m.realName, p.COMMENT_MEMBER_ID FROM {$db_prefix}profile_comments as p, {$db_prefix}members AS m WHERE p.ID_MEMBER = m.ID_MEMBER AND COMMENT_MEMBER_ID = " . $context['member']['id'] . " ORDER BY ID_COMMENT DESC", __FILE__, __LINE__);
$comment_count = db_affected_rows();
while($row = mysql_fetch_assoc($dbresult))
{
echo '' . $row['subject'] . ' | ' . timeformat($row['date']) . ' | ' . $row['realName'] . '';

echo '' . parse_bbc($row['comment']) . '
';
if(allowedTo('pcomments_edit_any') || allowedTo('pcomments_edit_own') && $row['ID_MEMBER'] == $ID_MEMBER)
{
echo '[Yorumu düzenle]';
}
if(allowedTo('pcomments_delete_any') || allowedTo('pcomments_delete_own') && $row['ID_MEMBER'] == $ID_MEMBER)
{
echo ' [Yorumu Sil]';
}


echo '';
echo '';
}
if($comment_count != 0)
echo 'Yorum ekle';


}
//End Profile Comments Mod[/code]

admin ** Üye izinleri seçeneğinden kullanıcıların izinlerini ayarlamayı unutmayın.

Beğeniler: 0
Favoriler: 0
İzlenmeler: 1614
favori
like
share
pr0fil3 Tarih: 28.03.2008 22:03
saols
MaktüL Tarih: 18.01.2008 01:12
Modu Indirin.Kurun.Sonra Manuel
Modifications.turkish.php aç

[code]
?>[/code]

[code]//Begin Profile Comments Text Strings

//Permissions
$txt['permissiongroup_pcomments'] = 'Profil Yorumları';
$txt['permissionname_pcomments_view'] = 'Yorumları Oku';
$txt['permissionhelp_pcomments_view'] = 'Eğer Kullanıcı, Kullanıcı Yorumlarına Bakmaya İzinliyse';
$txt['permissionname_pcomments_add'] = 'Yorum Eklemeye İzin Ver';
$txt['permissionhelp_pcomments_add'] = 'Eğer Kullanıcı, Diğerlerinin Profiline Yorum
Yazmaya İzinliyse';
$txt['permissionname_pcomments_edit_own'] = 'Kendi Yorumunu Düzelt';
$txt['permissionhelp_pcomments_edit_own'] = 'Kullanıcıya Kendi Yorumlarını Düzeltmek (Düzenlemek) İçin İzin Verir';
$txt['permissionname_pcomments_edit_any'] = 'Herhangi Bir Yorumu Düzelt';
$txt['permissionhelp_pcomments_edit_any'] = 'Kullanıcıya Herhangi Bir Yorumu Düzeltmesi İçin İzin Verir';
$txt['permissionname_pcomments_delete_own'] = 'Kendi Yorumunu Sil';
$txt['permissionhelp_pcomments_delete_own'] = 'Kullanıcıya Kendi Yorumlarını Silmesi İçin İzin Verir';
$txt['permissionname_pcomments_delete_any'] = 'Herhangi Bir Yorumu Sil';
$txt['permissionhelp_pcomments_delete_any'] = 'Kullanıcıya Herhangi Bir Yorumu Silmek İçin İzin Verir';
$txt['cannot_pcomments_add'] = 'Yorum Eklemek İçin İzinli Değilsin';
$txt['cannot_pcomments_edit_own'] = 'Kendi Yorumunu Düzeltmek İçin İzinli Değilsin';
$txt['cannot_pcomments_edit_any'] = 'Herhangi Bir Yorumu Düzeltmek İçin İzinli Değilsin';
$txt['cannot_pcomments_delete_own'] = 'Kendi Yorumunu Silmeye İzinli Değilsin';
$txt['cannot_pcomments_delete_any'] = 'Herhangi Bir Yorumu Silmek İçin İzinli Değilsin';
//END Profile Comments Text Strings [/code]

Profile.template.php aç

[code]global $context, $settings, $options, $scripturl, $modSettings, $txt;

// First do the containing table and table header.[/code]
[code]global $context, $settings, $options, $scripturl, $modSettings, $txt, $db_prefix,$ID_MEMBER;

// First do the containing table and table header.[/code]
[code]';
if (!$context['user']['is_owner'] && $context['can_send_pm'])
echo '
', $txt[688], '.
';
echo '
', $txt[460], ' ', $txt[461], '.
', $txt['statPanel_show'], '.


[/code]

[code]
';
//Start Profile Comments Mod
if(allowedTo('pcomments_view'))
{

echo '';
echo 'User Comments';
echo 'Add Comment';
//Loop though all the comments
$dbresult = db_query("SELECT p.ID_COMMENT, p.ID_MEMBER, p.comment, p.subject, p.date, m.realName, p.COMMENT_MEMBER_ID FROM {$db_prefix}profile_comments as p, {$db_prefix}members AS m WHERE p.ID_MEMBER = m.ID_MEMBER AND COMMENT_MEMBER_ID = " . $context['member']['id'] . " ORDER BY ID_COMMENT DESC", __FILE__, __LINE__);
$comment_count = db_affected_rows();
while($row = mysql_fetch_assoc($dbresult))
{
echo '' . $row['subject'] . ' | ' . timeformat($row['date']) . ' | ' . $row['realName'] . '';

echo '' . parse_bbc($row['comment']) . '';
if(allowedTo('pcomments_edit_any') || allowedTo('pcomments_edit_own') && $row['ID_MEMBER'] == $ID_MEMBER)
{
echo '[Edit Comment]';
}
if(allowedTo('pcomments_delete_any') || allowedTo('pcomments_delete_own') && $row['ID_MEMBER'] == $ID_MEMBER)
{
echo ' [Delete Comment]';
}


echo '';
echo '';
}
if($comment_count != 0)
echo 'Add Comment';


}
//End Profile Comments Mod
echo '[/code]

ana dizindeki index.php aç
[code]
'collapse' => array('Subs-Boards.php[/swf2][swf3]CollapseCategory'),[/code]
[code]
'comment' => array('ProfileComments.php[/swf2][swf3]CommentsMain'),[/code]
Sources/ManagePermissions.php aç

[code]pm' => array(
'pm_read' => false,
'pm_send' => false,
),[/code]
[code]
'pcomments' => array(
'pcomments_view' => false,
'pcomments_add' => false,
'pcomments_edit_own' => false,
'pcomments_edit_any' => false,
'pcomments_delete_own' => false,
'pcomments_delete_any' => false,
),[/code]