Üye Olmadan Linkleri Görememe

Modifications.turkish.php Dosyasını Aç
bunu bul
[code]
?>
[/code]

öncesine bunu ekle
[code]
//Üye Linkleri
$txt['no_view_links'] = 'Linklerin Görülmesine İzin Verilmiyor';
$txt['no_view_view'] = 'Linki Görebilmek İçin';
$txt['no_view_register'] = 'Üye Ol';
$txt['no_view_or'] = 'veya';
$txt['no_view_login'] = 'Giriş Yap';
//END Reg Links Text Strings
[/code]

Sources/Subs.php Dosyasını Aç

bunu Bul
[code] array(
'tag' => 'iurl',
'type' => 'unparsed_content',
'content' => '$1',
'validate' => create_function('&$tag, &$data, $disabled[/swf2][swf3]$data = strtr($data, array(\'
\' => \'\'));'),
),
array(
'tag' => 'iurl',
'type' => 'unparsed_equals',
'before' => '',
'after' => '
',
'validate' => create_function('&$tag, &$data, $disabled[/swf2][swf3]
if (substr($data, 0, 1) == \'#\')
$data = \'#post_\' . substr($data, 1);'),
'disallow_children' => array('email[/swf2][swf3]ftp[/swf2][swf3]url[/swf2][swf3]iurl'),
'disabled_after' => ' ($1)',
),
[/code]

bununla değiştir
[code]

array(
'tag' => 'iurl',
'type' => 'unparsed_content',
'content' => $user_info['is_guest'] ? $txt['no_view_links'] . "\n" . '' . $txt['no_view_view'] . ' ' . $txt['no_view_register'] . ' ' . $txt['no_view_or'] . ' ' . $txt['no_view_login'] . '' : '$1',
'validate' => create_function('&$tag, &$data, $disabled[/swf2][swf3]$data = strtr($data, array(\'
\' => \'\'));'),
),
array(
'tag' => 'iurl',
'type' => 'unparsed_equals',
'before' => $user_info['is_guest'] ? $txt['no_view_links'] . "\n" . '' . $txt['no_view_view'] . ' ' . $txt['no_view_register'] . ' ' . $txt['no_view_or'] . ' ' . $txt['no_view_login'] . '

' : '',
'after' => $user_info['is_guest'] ? '
' : '',
'validate' => create_function('&$tag, &$data, $disabled[/swf2][swf3]
if (substr($data, 0, 1) == \'#\')
$data = \'#post_\' . substr($data, 1);'),
'disallow_children' => array('email[/swf2][swf3]ftp[/swf2][swf3]url[/swf2][swf3]iurl'),
'disabled_after' => $user_info['is_guest'] ? '' : ' ($1)',
),
[/code]

bunu bul
[code]
array(
'tag' => 'url',
'type' => 'unparsed_content',
'content' => '$1',
'validate' => create_function('&$tag, &$data, $disabled[/swf2][swf3]$data = strtr($data, array(\'
\' => \'\'));'),
),
array(
'tag' => 'url',
'type' => 'unparsed_equals',
'before' => '',
'after' => '
',
'disallow_children' => array('email[/swf2][swf3]ftp[/swf2][swf3]url[/swf2][swf3]iurl'),
'disabled_after' => ' ($1)',
),
[/code]

bununla değiştir
[code]

array(
'tag' => 'url',
'type' => 'unparsed_content',
'content' => $user_info['is_guest'] ? $txt['no_view_links'] . "\n" . '' . $txt['no_view_view'] . ' ' . $txt['no_view_register'] . ' ' . $txt['no_view_or'] . ' ' . $txt['no_view_login'] . '' : '$1',
'validate' => create_function('&$tag, &$data, $disabled[/swf2][swf3]$data = strtr($data, array(\'
\' => \'\'));'),
),
array(
'tag' => 'url',
'type' => 'unparsed_equals',
'before' => $user_info['is_guest'] ? $txt['no_view_links'] . "\n" . '' . $txt['no_view_view'] . ' ' . $txt['no_view_register'] . ' ' . $txt['no_view_or'] . ' ' . $txt['no_view_login'] . '
' : '',
'after' => $user_info['is_guest'] ? '
' : '',
'disallow_children' => array('email[/swf2][swf3]ftp[/swf2][swf3]url[/swf2][swf3]iurl'),
'disabled_after' => $user_info['is_guest'] ? '' : ' ($1)',
),
[/code]

bunu bul
[code]
array(
'tag' => 'ftp',
'type' => 'unparsed_content',
'content' => '$1',
'validate' => create_function('&$tag, &$data, $disabled[/swf2][swf3]$data = strtr($data, array(\'
\' => \'\'));'),
),
array(
'tag' => 'ftp',
'type' => 'unparsed_equals',
'before' => '',
'after' => '
',
'disallow_children' => array('email[/swf2][swf3]ftp[/swf2][swf3]url[/swf2][swf3]iurl'),
'disabled_after' => ' ($1)',
),
[/code]

bununla değiştir
[code]

array(
'tag' => 'ftp',
'type' => 'unparsed_content',
'content' => $user_info['is_guest'] ? $txt['no_view_links'] . "\n" . '' . $txt['no_view_view'] . ' ' . $txt['no_view_register'] . ' ' . $txt['no_view_or'] . ' ' . $txt['no_view_login'] . '' : '$1',
'validate' => create_function('&$tag, &$data, $disabled[/swf2][swf3]$data = strtr($data, array(\'
\' => \'\'));'),
),
array(
'tag' => 'ftp',
'type' => 'unparsed_equals',
'before' => $user_info['is_guest'] ? $txt['no_view_links'] . "\n" . '' . $txt['no_view_view'] . ' ' . $txt['no_view_register'] . ' ' . $txt['no_view_or'] . ' ' . $txt['no_view_login'] . '
' : '',
'after' => $user_info['is_guest'] ? '
' : '',
'disallow_children' => array('email[/swf2][swf3]ftp[/swf2][swf3]url[/swf2][swf3]iurl'),
'disabled_after' => $user_info['is_guest'] ? '' : ' ($1)',
),
[/code]

bunu bul
[code]

array(
'tag' => 'email',
'type' => 'unparsed_content',
'content' => '$1',
// !!! Should this respect guest_hideContacts?
'validate' => create_function('&$tag, &$data, $disabled[/swf2][swf3]$data = strtr($data, array(\'
\' => \'\'));'),
),
array(
'tag' => 'email',
'type' => 'unparsed_equals',
'before' => '',
'after' => '
',
// !!! Should this respect guest_hideContacts?
'disallow_children' => array('email[/swf2][swf3]ftp[/swf2][swf3]url[/swf2][swf3]iurl'),
'disabled_after' => ' ($1)',
),
[/code]

bununla değiştir
[code]

array(
'tag' => 'email',
'type' => 'unparsed_content',
'content' => $user_info['is_guest'] ? $txt['no_view_links'] . "\n" . '' . $txt['no_view_view'] . ' ' . $txt['no_view_register'] . ' ' . $txt['no_view_or'] . ' ' . $txt['no_view_login'] . '' : '$1',
// !!! Should this respect guest_hideContacts?
'validate' => create_function('&$tag, &$data, $disabled[/swf2][swf3]$data = strtr($data, array(\'
\' => \'\'));'),
),
array(
'tag' => 'email',
'type' => 'unparsed_equals',
'before' => $user_info['is_guest'] ? $txt['no_view_links'] . "\n" . '' . $txt['no_view_view'] . ' ' . $txt['no_view_register'] . ' ' . $txt['no_view_or'] . ' ' . $txt['no_view_login'] . '
' : '',
'after' => $user_info['is_guest'] ? '
' : '',
// !!! Should this respect guest_hideContacts?
'disallow_children' => array('email[/swf2][swf3]ftp[/swf2][swf3]url[/swf2][swf3]iurl'),
'disabled_after' => $user_info['is_guest'] ? '' : ' ($1)',
),
[/code]

bunu bul
[code] array(
'tag' => 'img',
'type' => 'unparsed_content',
'parameters' => array(
'alt' => array('optional' => true),
'width' => array('optional' => true, 'value' => ' width="$1"[/swf2][swf3]match' => '(\d+)'),
'height' => array('optional' => true, 'value' => ' height="$1"[/swf2][swf3]match' => '(\d+)'),
),
'content' => '{alt}',
'validate' => create_function('&$tag, &$data, $disabled[/swf2][swf3]$data = strtr($data, array(\'
\' => \'\'));'),
'disabled_content' => '($1)',
),
array(
'tag' => 'img',
'type' => 'unparsed_content',
'content' => '',
'validate' => create_function('&$tag, &$data, $disabled[/swf2][swf3]$data = strtr($data, array(\'
\' => \'\'));'),
'disabled_content' => '($1)',
),
[/code]

bununla değiştir
[code]
array(
'tag' => 'img',
'type' => 'unparsed_content',
'parameters' => array(
'alt' => array('optional' => true),
'width' => array('optional' => true, 'value' => ' width="$1"[/swf2][swf3]match' => '(\d+)'),
'height' => array('optional' => true, 'value' => ' height="$1"[/swf2][swf3]match' => '(\d+)'),
),
'content' => $user_info['is_guest'] ? $txt['no_view_links'] . "\n" . '' . $txt['no_view_view'] . ' ' . $txt['no_view_register'] . ' ' . $txt['no_view_or'] . ' ' . $txt['no_view_login'] . '' : '{alt}',
'validate' => create_function('&$tag, &$data, $disabled[/swf2][swf3]$data = strtr($data, array(\'
\' => \'\'));'),
'disabled_content' => $user_info['is_guest'] ? '' : '($1)',
),
array(
'tag' => 'img',
'type' => 'unparsed_content',
'content' => $user_info['is_guest'] ? $txt['no_view_links'] . "\n" . '' . $txt['no_view_view'] . ' ' . $txt['no_view_register'] . ' ' . $txt['no_view_or'] . ' ' . $txt['no_view_login'] . '' : '',
'validate' => create_function('&$tag, &$data, $disabled[/swf2][swf3]$data = strtr($data, array(\'
\' => \'\'));'),
'disabled_content' => $user_info['is_guest'] ? '' : '($1)',
),
[/code]

bunu bul
[code]

array(
'tag' => 'flash',
'type' => 'unparsed_commas_content',
'test' => '\d+,\d+\]',
'content' => ($context['browser']['is_ie'] && !$context['browser']['is_mac_ie'] ? '<a href="$1" target="_blank">$1</a>' : '<a href="$1" target="_blank">$1</a>'),
'validate' => create_function('&$tag, &$data, $disabled[/swf2][swf3]
if (isset($disabled[\'url\']))
$tag[\'content\'] = \'$1\';'),
'disabled_content' => '$1',
),
[/code]

bununla değiştir
[code]

array(
'tag' => 'flash',
'type' => 'unparsed_commas_content',
'test' => '\d+,\d+\]',
'content' => $user_info['is_guest'] ? $txt['no_view_links'] . "\n" . '' . $txt['no_view_view'] . ' ' . $txt['no_view_register'] . ' ' . $txt['no_view_or'] . ' ' . $txt['no_view_login'] . '' : ($context['browser']['is_ie'] && !$context['browser']['is_mac_ie'] ? '<a href="$1" target="_blank">$1</a>' : '<a href="$1" target="_blank">$1</a>'),
'validate' => create_function('&$tag, &$data, $disabled[/swf2][swf3]
if (isset($disabled[\'url\']))
$tag[\'content\'] = \'$1\';'),
'disabled_content' => $user_info['is_guest'] ? '' : '$1',
),
[/code]

Beğeniler: 0
Favoriler: 0
İzlenmeler: 1958
favori
like
share
10.Torun Tarih: 14.11.2010 15:17
Kardeş olmuyo ya bu dosyalar nerde ??
altayevrim Tarih: 08.09.2010 21:09
Nasıl yapacağız yaa eCeLimSin kardeşim yaptığın dosyaları paylaşsan olmaz mı???kardeS daha Kısa YoLu yokMu Yaw yaptımDa oLdu caLıStı aMa BaSka aRkadaSlaR YapamaZ dıye KıSa Sı yokMu

excalins Tarih: 07.03.2010 02:13
evet ben yapamadım site çöktü allahtan yedek almıştım
PsiKoDaĞLı Tarih: 13.01.2010 18:17
paylaşım İçin Sağolun.
eCeLimSin Tarih: 28.09.2009 10:43
kardeS daha Kısa YoLu yokMu Yaw yaptımDa oLdu caLıStı aMa BaSka aRkadaSlaR YapamaZ dıye KıSa Sı yokMu
SiprintisT Tarih: 04.09.2009 18:10
Off Cok Uzun :S
onetake Tarih: 11.08.2009 16:03
OHaa Yauu Ne Kadar UZUNMuş Bu İş yauu Ama Paylasım iÇin SaoL
mutmanb Tarih: 24.10.2008 14:17
paylaşım için saol
bir_tebessum Tarih: 07.06.2008 01:11
Amma zahmetliymis yahu tesekkurler anlatim icin