Kömür
Katmanlı tortul çökellerin arasında bulunan katı,koyu renkli ve karbon bakımında zengin kayaç.kömür torkugillerden gelmiştir. Dünya nın çoğu bölgesinde bulunan kömüre,Yer’in yüzeye yakın bölümlerinde ya da çeşitli derinliklerde rastlanır.Kömür çok miktarda organik kökenli maddenin kısmi ayrışması ve kimyasal dönüşüme uğraması sonucunda oluşan bir çok madde içerir. Bu oluşum sürecine kömürleşme denir

Tarihçe

Kömür ilk olarak milattan önce Çinliler tarafından kullanıldığı söylenmektedir.Kömür işletmeciliğine ait dökümanlar 12. yüzyıla aittir.Kömürün yoğun olarak kullanımı ise 18.yüzyılın ikinci yarısında başlamıştır.Özellikle gelişen sanayi ve endüstri kömür kullanımını arttırmış kömürü önemli bir mineral haline getirmiştir.Kömür demir çelik sanayinin hammaddesi olarak kullanılmış buharlı motorlarda yakıt olarak kullanılırdı.Bugün çıkarılan kömürün büyük bölümü ise elektrik üretimi ve çeşitli alanlarda kullanılmaktadır.arabalardada kullanılmakdadırve tabiki yakıt olarak ta kullanılılan petrolü ilk önce lidyalılar bulmuştur.


Oluşumu

Kömür bataklıklarda uygun nem ve sıcaklığın oluşması ortamın asit miktarının artması gerekli organik maddelerin ortamda bulunmasıyla bozunmuş çürüyen bitkilerin su altına inmesi bataklığın zamanla üstünün örtülmesi gibi olaylar sonucu oluşur.

Deltalar (en kalın kömür damarlarının oluştuğu ortamlardır),
Göller (Göl kıyıları, kalın kömür damarlarının meydana geldiği uygun bataklık ortamlardır),
Lagünler ( Deniz etkisinin olduğu ince kömür damarcıklarını meydana getirirler),
Akarsu taşma ovaları (İnce kömür damarcıklarını oluştururlar).
Jeolojik tarihte iki büyük kömür oluşum çağı vardır.Bunlardan daha eski olanı Kabonifer(345-280 milyon yıl önce) ve Permiyen(280-225) dönemlerini kapsar.Kuzey Amerika nın doğusu ile Avrupadaki taşkömürü yataklarının çoğu Karbonifer döneminde;Sibirya,asya’nın doğusu ve Avustralyadaki kömür yatakları Permiyen döneminde oluşmuştur.İkinci büyük kömürleşme çağı ise Kretase(tebeşir) Döneminde başladı ve Tersiyer dönemi sırasında sona erdi.Dünyadaki linyitlerin ve yağsız kömürlerin çoğu bu dönemde oluşmuştur.Kömürlerin türediği bitkilerden geriye çok az iz kalmıştır.Kömür katmanlarının altında ve üstünde yer alan kayaçlarda eğreltiotları,kibritotları,atkuyrukları ve birçok bitki fosiline rastlanabilir. Kömürler yoğunluk,gözeneklilik,sertlilik ve parlaklık bakımından farklılık gösterebilir.Genellikle kömür türleri bazı inorganik maddeler,genelliklede killer,sülfürler ve klorürler içerir.Bunlarda az miktarda civa,titan ve manganez gibi bazı elemetlerede rastlanır şahin. milyonlarca yıl önce bataklıkların dibinde kalan bitkiler,üzerindeki katmanların etkisiyle ısınıp sıkışarak kömürleşmişrtir

Sınıflandırma

Kömürler çeşitli şekillerde sınıflandırılabilir. Üç tip kömür vardır:antrasit,taş kömürü ve linyit. Antrasit en değerli kömür türüdür %95 i karbondan oluşur. En sert kömür türü olup yandığında diğerlerinden daha fazla ısı verir. Taş kömürünün %70’i, Linyitin %50` sinden daha az bir kısmı karbondur. Kömürler organik olgunluklarına göre Linyit, Alt bitümlü kömür, Bitümlü kömür ve Antrasit tiplerine ayrılırlar. Linyit ve kısmen Alt bitümlü kömürler genellikle yumuşak, kolayca ufalanabilen ve mat görünüştedirler. Bu tip kömürlerin ana özelliği göreceli olarak çok yüksek nem içerirler ve karbon içerikleri düşüktür. Antrasit ve Bitümlü kömürler ise genellikle daha sert, dayanıklı, siyah renkli ve camsı parlak görünüştedirler. Göreceli olarak nem içerikleri daha düşük olup, karbon oranları daha yüksektir. Jeolojik olarak kömürlerin yaşları 400 milyon yıl ile 15 milyon yıl arasında değişir. Genellikle yaşlı kömürler daha kalitelidir. Kömürler mikroskobik homojen bileşenlerine göre çeşitli kayaç tiplerine de ayrılır. Bu sınıflandırma kömürün türediği malzemeyi ve kömürleşme süreçlerini ele aldığından, aslında genetik bir sınıflandırmadır. Bu sistemde kömür dört temel tipe ayrılır: vitren, klaren, düren ve füzen. Bir başka sınıflandırma sistemi de kömürün ticari değerine yer verir madde içeriğine ve içerdiği katışıklar dikkate alınır. Kömür çok eskilerden beri enerji üretiminde, sentetik boyaların çözücülerin, ilaçların hazırlanmasında ara madde olarak kullanılan çeşitli hoş kokulu maddelerin elde edilmesinde kullanılmaktaydı. Ayrıca kömürün yakılmasıyla elde edilen gazlardan yakıt olarak yararlanılır.


Etiketler:
Beğeniler: 0
Favoriler: 0
İzlenmeler: 1228
favori
like
share