Coğrafi Verileri

Konum: Güney Asya'da, Bengal koyuna kıyısı olan, Birmanya ve Hindistan arasında yer alan bir ülkedir.
Coğrafi konumu: 24 00 Kuzey derecesi, 90 00 Doğu boylamı
Harita konumu: Asya
Yüzölçümü: toplam: 144,000 km²
kara: 133,910 km²
su: 10,090 km²
Sınırları: toplam: 4,246 km
Sınır komşuları: Birmanya 193 kilometre, Hindistan 4053 kilometre
Sahil şeridi: 580 km
İklimi: Tropikal iklim, Ekim - Mart ayları arasında süren kışlar hafif, Mart - Haziran ayları arasında yazlar sıcak ve rutubetli geçer, Haziran - Ekim ayları arasında sıcak musonlar ortaya çıkar.
Arazi yapısı: Çoğunlukla yatık alüvyonlu ovalardan ve güneydoğuda tepeliklerden oluşmaktadır.
Deniz seviyesinden yüksekliği: en alçak noktası: Hint Okyanusu 0 m; en yüksek noktası: Keokradong 1,230 m
Doğal kaynaklar: Doğal gaz, işlenebilir toprak arazi, kereste, kömür
Arazi kullanımı: işlenebilir toprak arazi: %73
sürekli ekinler: %2
otlaklar: %5
ormanlık arazi: %15
diğer: %5 (1993 verileri)
Sulanan arazi: 31,000 km² (1993 verileri)
Doğal afetler: Kuraklık, kasırgalar, ülke geneli yaz muson yağmurları sırasında su baskınları ile karşı karşıya kalır.


Nüfus Bilgileri

Nüfus: 131,269,860 (Temmuz 2001 verileri)
Yaş yapısı: 0-14 yaş: %35.04 (erkek 23,550,607; kadın 22,451,006)
15-64 yaş: %61.6 (erkek 41,432,123; kadın 39,434,633)
65 yaş ve üzeri: %3.36 (erkek 2,389,639; kadın 2,011,852) (2001 verileri)
Nüfus artış oranı: %1.59 (2001 verileri)
Mülteci oranı: -0.76 mülteci/1,000 nüfus (2001 tahmini)
Cinsiyet oranı: doğumlarda: 1.06 erkek/kadın
15 yaş altı: 1.05 erkek/kadın
15-64 yaş: 1.05 erkek/kadın
65 yaş ve üzeri: 1.19 erkek/kadın
toplam nüfusta: 1.05 erkek/kadın (2001 verileri)
Bebek ölüm oranı: 69.85 ölüm/1,000 doğan bebek (2001 tahmini)
Ortalama hayat süresi: toplam nüfus: 60.54 yıl
erkek: 60.74 yıl
kadın: 60.33 yıl (2001 verileri)
Ortalama çocuk sayısı: 2.78 çocuk/1 kadın (2001 tahmini)
HIV/AIDS - hastalıklarına yakalanan yetişkin sayısı: %0.02 (1999 verileri)
HIV/AIDS - taşıyan insan sayısı: 13,000 (1999 verileri)
HIV/AIDS - hastalıklarından ölenler: 1,000 (1999 verileri)
Ulus: Bangladeşli
Nüfusun etnik dağılımı: Bengalli %98, Kabile grupları, Bengalli olmayan Müslümanlar (1998)
Dinler: Müslüman %83, Hindu %16, diğer %1 (1998)
Dil: Bengalce (resmi), İngilizce
Okur yazar oranı: 15 yaş ve üzeri bilgiler
toplam nüfus: %56
erkek: %63
kadın: %49 (2000 verileri)


Yönetimi

Ülke adı: Resmi uzun adı: Bangladeş Halk Cumhuriyeti
kısa şekli : Bangladeş
eski adı: Doğu Pakistan
Yönetim biçimi: Parlamenter Cumhuriyet
Başkent: Dakka
İdari bölmeler: 5 belediye; Barisal, Chittagong, Dhaka, Khulna, Rajshahi (Sylhet de bu listeye eklenebilir)
Bağımsızlık günü: 16 Aralık 1971 (Batı Pakistan'dan ayrıldı)
Milli bayram: Bağımsızlık günü, 26 Mart (1971)
Anayasa: 4 Kasım 1972, 16 Aralık 1972 tarihinde yürürlüğe girmiştir, 24 Mart 1982 darbesinde bir süre askıya alınmış, 10 Kasım 1986 tarihinde yeniden düzenlenmiştir.
Hukuk sistemi: İngiliz hukuku temel alınmıştır.
Oy kullanma yaşı: 18 yaşından itibaren; genel
Üye olduğu uluslararası örgüt ve kuruluşlar: AsDB (Asya Kalkınma Bankası), C, CCC (Gümrük İşbirliği Konseyi), CP, ESCAP (Asya ve Pasifikler Ekonomik ve Sosyal Komisyonu), FAO (Tarım ve Gıda Örgütü), G-77, IAEA (Uluslararası Atom Enerjisi Ajansı), IBRD (Uluslararası İmar ve Kalkınma Bankası), ICAO (Uluslararası Sivil Havacılık Örgütü), ICC (Milletlerarası Ticaret Odası), ICFTU (Uluslararası Serbest Ticaret Birlikleri Konfederastonu), ICRM (Uluslararası Kızılhaç ve Kızılay Hareketi), IDA (Uluslararası Kalkınma Birliği), IDB (İslam Kalkınma Bankası), IFAD (Uluslararası Tarımsal Kalkınma Fonu), IFC (Uluslararası Finansman Kurumu), IFRCS (Uluslararası Kızılhaç ve Kızılay Toplulukları Federasyonu), IHO (Uluslararası Hidrografi Örgütü), ILO (Uluslarası Çalışma Örgütü), IMF (Uluslararası Para Fonu), IMO (Uluslararası Denizcilik Örgütü), Inmarsat (Uluslararası Denizcilik Uydu Teşkilatı), Intelsat (Uluslararası Telekomünikasyon ve Uydu Örgütü), Interpol (Uluslararası Polis Teşkilatı), IOC (Uluslararası Olimpiyat Komitesi), IOM (Uluslararası Göçmen Teşkilatı), ISO (Uluslararası Standartlar Örgütü), ITU (Uluslararası Haberleşme Birliği), MINURSO (BM Bati Sahra Referandum Misyonu), MONUC (BM Kongo Operasyonu), NAM, OIC (İslam Konferansı Örgütü), OPCW (Kimyasal Silahları Yasaklama Organizasyonu), SAARC (Güney Asya Bölgesel işbirliği Teşkilatı), UN (Birleşmiş Milletler), UN Güvenlik Konseyi (geçici), UNCTAD (Birleşmiş Milletler Ticaret ve Kalkınma Konferansı), UNESCO (Eğitim-Bilim ve Kültür Örgütü), UNHCR (BM Mülteciler Yüksek Komiserliği), UNIDO (Endüstriyel Kalkınma Örgütü), UNIKOM (BM Irak-Kuveyt Gözlem Misyonu), UNMEE (BM Etyopya-Eritre Misyonu), UNMIBH (BM Bosna Hersek Misyonu), UNMIK (BM Kosova Geçici Yönetimi), UNMOP (BM Prevlaka Gözlem Misyonu), UNMOT, UNOMIG (BM Gürcistan Gözlem Misyonu), UNTAET (BM Doğu Timor Geçiş Yönetimi), UNU, UPU (Dünya Posta Birliği), WCL (Dünya Emek Konfederasyonu), WFTU (Dünya İşçi Sendikaları Federasyonu), WHO (Dünya Sağlık Örgütü), WIPO (Dünya Fikri Mülkiyet Teşkilatı), WMO (Dünya Meteoroloji Örgütü), WToO (Dünya Turizm Örgütü), WTrO (Dünya Ticaret Örgütü)

Ekonomik Göstergeler

Ekonomiye genel bakış: Ekonomisini geliştirmek için süregelen yerel ve uluslararası çabalara ve nüfus planlama programlarına rağmen, Bangladeş, dünyanın en fakir, en yüksek nüfuslu ve en az gelişmiş ülkelerinden biridir. Ekonomi, tek en önemli aktivitesi olan pirinç yetiştiriciliği ile tarıma dayanır. Ekonomik büyümenin en önemli engelleri arasında, sık görülen kasırga ve seller, devlete ait girişimlerin yetersizliği, tarım sektörünün karşılayamadığı sürekli büyüyen iş gücü, enerji kaynaklarını (doğal gaz) işlemedeki gecikmeler, yetersiz güç kaynakları ve ekonomik reformların yavaş yürütülmesi vardır. Şimdiye kadar Doğu Asya finansal krizleri Bangladeş ekonomisi üzerinde büyük etki yapmamıştır.
GSYİH: Satınalma Gücü paritesi - 203 milyar $ (2000 verileri)
GSYİH - reel büyüme: %5.3 (2000 verileri)
GSYİH - sermaye üzerinden: Satın alma Gücü paritesi- 1,570 $ (2000 verileri)
GSYİH - sektörlere göre: tarım: %30
endüstri: %18
hizmet: %52 (2000 verileri)
Enflasyon oranı (tüketici fiyatlarında): %5.8 (2000 verileri)
İş gücü: 64.1 milyon (1998)
Sektörlere göre işgücü dağılımı: tarım %63, hizmet %26, endüstri %11 (1995/1996 mali yılı sonuçları)
İşsizlik oranı: %35.2 (1996)
Bütçe: gelirler: 4.9 milyar $; giderler: 6.8 milyar $ (99/00 mali yılı sonuçları)
Endüstri: Pamuk tekstili, hint keneviri, giysiler, çay, çimento, kimyasal gübre, şeker
Endüstrinin büyüme oranı: %6.1 (2000 verileri)
Elektrik üretimi: 12.06 milyar kWh (1999)
Elektrik üretimi için kaynaklar: Fosil yakıtlar: %93.7
hidro: %6.3
nükleer: %0
diğer: %0 (1999)
Elektrik tüketimi: 11.216 milyar kWh (1999)
Elektrik ihracatı: 0 kWh (1999)
Elektrik ithalatı: 0 kWh (1999)
Tarım ürünleri: pirinç, hint keneviri, çay, buğday, şekerkamışı, patates, tütün, bakliyat, tohumlar, baharatlar, meyveler, sığır, süt, kümes hayvanları
İhracat: 5.9 milyar $ (2000)
İhracat ürünleri: giysiler, hint keneviri, deri, dondurulmuş balık ve deniz mahsulleri
İhracat ortakları: ABD %31.2, Almanya %9.95, İngiltere %8.06, Fransa %5.82, İtalya %4.42 (1999)
İthalat: 8.1 milyar $ (2000)
İthalat ürünleri: Makine ve teçhizatlar, kimyasal maddeler, demir ve çelik, tekstil, ham pamuk, yiyecek maddeleri, ham petrol ve petrol ürünleri, çimento
İthalat ortakları: Hindistan %12.2, Singapur %7.8, Japonya %6.7, Çin %6.4, ABD %5.3 (1999)
Dış borç tutarı: 17 milyar $ (2000)
Para birimi: Taka (BDT)
Para birimi kodu: BDT
Mali yıl: 1 Temmuz - 30 Haziran


İletişim Bilgileri

Kullanılan telefon hatları: 500,000 (2000)
Telefon kodu: 880
Radyo yayın istasyonları: AM 12, FM 12, kısa dalga 2 (1999)
Radyolar: 6.15 milyon (1997)
Televizyon yayını yapan istasyonlar: 15 (1999)
Televizyonlar: 770,000 (1997)
Internet kısaltması: .bd
Internet servis sağlayıcıları: 10 (2000)
Internet kullanıcıları: 30,000 (2000)


Ulaşım ve Taşımacılık

Demiryolları: toplam: 2,745 km
Karayolları: toplam: 201,182 km
asfalt: 19,112 km
asfalt olmayan: 182,070 km (1997)
Deniz yolları: 8,046 km
Boru hatları: Doğal gaz 1,250 km
Limanları: Chittagong, Dakka, Mongla Limanı, Narayanganj (2001)
Hava alanları: 18 (2000 verileri)Etiketler:
Beğeniler: 0
Favoriler: 0
İzlenmeler: 571
favori
like
share