Dosya Menüsü
Yeni
Yeni, boş bir dosya oluşturur

Bir dosyayı açar veya bulur.
Kapat
Programdan çıkmadan etkin dosyayı kapatır. Dosya kaydedilmemiş değişiklikler içeriyorsa, kapatılmadan önce dosyayı kaydetmeniz istenir. Microsoft Word ve Microsoft Excel’de, tüm açık dosyaları ÜST KARAKTER tuşunu basılı tutarak ve Dosya menusunda Tümünü Kapat seçeneğini tıklatarak kapatabilirsiniz.
Kaydet
Etkin dosyayı geçerli dosya adı, yeri ve dosya biçimiyle kaydeder
Farklı Kaydet
Etkin dosyayı farklı bir dosya adı, yeri veya dosya biçimiyle kaydeder. Microsoft Access, Microsoft Excel ve Word'de, bu komutu, bir dosyayı parola ile kaydetmek veya diğer kişilerin dosyayı değiştirmesinden korumak amacıyla da kullanabilirsiniz.
Web Sayfası Olarak Kaydet
Web tarayıcısında görebilmeniz için dosyayı HTML biçiminde kaydeder ve Web sayfası başlığı ve dosyanın kaydedileceği konum gibi diğer seçenekleri ayarlar.
Ara
Girdiğiniz arama ölçütlerine göre dosyalar, Web sayfaları ve Outlook öğeleri bulur.
Sürüm Kaydet
Bir belgenin birden çok sürümünü tek bir dosyaya kaydeder ve yönetir. Belgenin sürümlerini kaydettikten sonra, daha önceki sürümlere geri dönüp bunları gözden geçirebilir, açabilir, yazdırabilir ve silebilirsiniz.
Web Sayfası Önizleme
Web sayfası olarak yayınlamadan önce nasıl göründüğüne bakmak için geçerli dosyaya tarayıcınızda Web sayfası olarak önizleme yapmanızı sağlar.
Sayfa Yapısı
Etkin dosya için kenar boşluklarını, kâğıt kaynağını, kâğıt boyutunu, kâğıt yönünü ve diğer düzenleme seçeneklerini ayarlar.
Baskı Önizleme
Dosyayı yazdırdığınızda nasıl görüneceğini gösterir.
Yazdır
Etkin dosyayı veya seçili öğeleri yazdırır. Yazdırma seçeneklerini belirlemek için Dosya menüsünden Yazdır'ı tıklatın.
Gönder menüsü
 Posta Alıcısı
Posta Alıcısı Microsoft Word’de, belgenin içeriğini e-posta iletisinin gövde metni olarak gönderir. Microsoft PowerPoint’te, geçerli slaytı e-post iletisini gövde metni olarak gönderir. Microsoft Excel’de, geçerli çalışma sayfasının içeriğini e-posta iletisinin gövde metni olarak gönderir.
 Gözden Geçirme için Posta Alıcısı
Etkin belgeyi gözden geçirme için gönderir, gözden geçirme talebi formu oluşturur ve gözden geçirici belgeyi aldığında gözden geçirme araçlarını etkinleştirir ve görüntüler. Belge paylaşılan bir konumda saklanıyorsa, e-posta iletisi gözden geçirilecek dosyaya ilişkin bir bağlantıyı içerecektir.
 Posta Alıcısı (Ek olarak)
Dosyanın, sununun veya çalışma kitabının tamamını bir e-posta iletisinde ek olarak gönderir.
 Dolaştırma Alıcısı
Etkin dosyayı, değiştirmek veya açıklama eklemek üzere gözden geçirecek kişilere gönderir. Dolaştırmayı kullanmak için, hem sizin hem de belgeyi gönderdiğiniz kişilerin belgenin oluşturulduğu uygulamayı ve Microsoft Exchange, Microsoft Outlook veya ona uyumlu bir posta paketini yüklemiş olması gerekir.
 Exchange Klasörü
Bu dosyayı, belirttiğiniz Exchange Klasörü'ne gönderir.
 Çevrimiçi toplantı katılımcısına
 Faks Alıcısı
Faks oluşturmanıza ve göndermenize yardım eden Faks Sihirbazını başlatır. Sihirbaz ayrıca faks hizmetleri için Internet seçeneklerine bağlanmanıza da yardım eder.
 Microsoft PowerPoint Programına Gönder
Etkin belgeyi, bir sunu yaratabileceğiniz Microsoft PowerPoint içinde açar.
Özellikler
Etkin dosyanın özellik sayfasını görüntüler.
Son Kullanılan Dosya Listesi
Bu programda en son açtığınız dosyaları listeler. Bu dosyalardan birini hızlı bir şekilde yeniden açmak için o dosyayı tıklatın.
Çık
Kaydedilmeyen dosyalar hakkında sizi uyararak bu programı kapatır.

Düzen Menüsü

Geri Al
Son komutu ters çevirir veya yazdığınız son girişi siler. Bir anda birden çok eylemi geri almak için Geri Al düğmesinin yanındaki oku tıklatın ve sonra geri almak istediğiniz eylemleri tıklatın. Son eylemi geri alamıyorsanız, komut adı Geri Alınamaz olarak değişir.
Kes
Seçimi etkin belgeden kaldırır ve Pano'ya yerleştirir.
Kopyala
Seçimi Pano'ya kopyalar.
Office Panosunu Göster
Office Panosu'nun içeriğini görüntüler.
Yapıştır
Pano içeriğini ekleme noktasına ekler ve tüm seçimleri değiştirir. Bu komut ancak bir nesneyi, metni veya hücrenin içindekileri kestiğinizde veya kopyaladığınızda kullanılabilir. Özel yapıştırma seçeneklerine ulaşmak istiyorsanız, düğmenin yanındaki aşağı oku tıklatın.
Özel Yapıştır
Etkin belgede belirttiğiniz biçimdeki Pano içeriğini yapıştırır, bağlar veya katıştırır.
Biçimler
Seçiminizden yalnızca biçimlendirmeyi kaldırır ve içerik ile açıklamaları değiştirmeden bırakır.
 İçerikler
Seçili metin ve grafikleri siler. Seçili metin yoksa ekleme noktasından önceki karakter silinir.
Tümünü Seç
Etkin penceredeki tüm metin ve grafikleri veya seçilen nesnedeki tüm metni seçer.
Bul
Belirtilen metni veya biçimlendirmeyi arar.
Değiştir
Belirtilen metni ve biçimlendirmeyi arar ve değiştirir.
Git
Microsoft Excel’de, çalışma sayfaları arasında geçiş yapar ve hücre, aralık veya belirttiğiniz özelliklere sahip hücreleri seçer.
Microsoft Word’de, ekleme noktasını gitmek istediğiniz öğeye taşır. Bir sayfa numarasına, açıklamaya, altbilgiye, yer işaretine veya başka bir yere gidebilirsiniz.

Görünüm Menüsü

Normal
Yazma, düzenleme ve biçimlendirme gibi birçok Word sözcük işleme görevleri için varsayılan belge görünümü olan normal görünüme geçer.
Web Düzeni
Etkin belgeyi, Web tarayıcınızda görünecek şekilde görüntüleyen düzenleme görünümü olan Web düzeni görünümüne geçirir.
Yazdırma Düzeni
Etkin belgenin yazdırma düzeni görünümüne geçiş yapar; bu görünüm, belgeyi yazdırılacağı şekilde görüntüleyen bir düzenleme görünümüdür. Yazdırma düzeni görünümü fazla sistem belleği kullandığı için özellikle belgeniz çok resim içeriyorsa ve karmaşık bir biçimlendirilmesi varsa, kaydırma yavaş olabilir.
Anahat Görünümü (Word)
Dosyanızın yapısını inceleyebileceğiniz ve klasik anahat biçiminde, yapısı üzerinde çalışabileceğiniz anahat görünümüne geçer. Dosyanızın içeriğini düzenlemeniz ve geliştirmeniz gerektiğinde anahat görünümünde çalışın.
Görev Bölmesi
Yeni dosyalar oluşturabileceğiniz, bilgi arayabileceğiniz, pano içeriklerini görüntüleyebileceğiniz ve diğer görevleri yerine getirebileceğiniz bir alan olan görev bölmesini görüntüler.
Araç Çubukları
Araç çubuklarını görüntüler veya gizler. Bir araç çubuğu görüntülemek için araç çubuğu adının yanındaki onay kutusunu seçin. Bir araç çubuğunu gizlemek istiyorsanız onay kutusunu temizleyin.
Cetvel
Nesneleri konumlandırmak, paragraf girintilerini, sayfa kenar boşluklarını ve diğer boşluk ayarlarını değiştirmek için kullanabileceğiniz yatay cetveli görüntüler veya gizler.
Belge Eşlem
Belge penceresinin sol yanındaki dikey bölme boyunca uzanan ve belgenin yapısını özetleyen Belge Eşlem'i etkinleştirir veya etkinliğini kaldırır. Uzun veya çevrimiçi bir belgeye hızlı bir şekilde gözatmak ve kaldığınız yeri izleyebilmek için Belge Eşlem'i kullanın.
Üstbilgi ve Altbilgi
Her sayfanın veya slaytın üstünde ve altında görünen metni ekler veya değiştirir.
Biçimlendirme
Açıklamaları ve eklemeler, silmeler ve biçimlendirme değişiklikleri gibi izlenen değişiklikleri görüntüler veya gizler. İzlenen değişiklikleri ve açıklamaları işlemek istediğinizde biçimlendirmeyi görüntüleyin.
Tam Ekran
Ekrandaki birçok öğeyi gizleyerek belgenin daha büyük kısmını görmenizi sağlar. Önceki görünüme geri dönmek için Tam Ekran’ı tıklatın veya ESC tuşuna basın.
Yakınlaştır
Yürürlükteki dosyanın ekranda ne kadar büyük veya küçük görüneceğini denetler.


Ekle Menüsü

Kesme
Ekleme noktasına bir sayfa sonu, sütun sonu veya bölüm sonu ekler.
Sayfa Numaraları (Üstbilgi ve Altbilgi araç çubuğu)
Sayfa silip eklediğinizde otomatik olarak güncelleştirilen sayfa numaraları ekler.
Tarih ve Saat
Seçtiğiniz biçimi kullanarak tek bir slayta tarih ve saat ekler. Tarih ve saati her slayta eklemek isterseniz, Görünüm menüsündeki Üstbilgi ve Altbilgi komutunu kullanın.
Otomatik Metin
Otomatik Metin girdisi oluşturur veya ekler.
Alan
Ekleme noktasına bir alan ekler. Bilgileri otomatik olarak eklemek ve güncel tutmak için alanları kullanın.
Simge
Bilgisayarınıza yüklü olan yazı tipleri içinden özel karakterleri ve simgeleri ekler.
Açıklama
Ekleme noktasına bir açıklama ekler.
Başvuru
 Dipnot ekle
Etkin belgeye dipnot veya son not ekler. Notun başvuru işareti ekleme noktasında eklenir.
 Resim Yazısı
Tablolara, şekillere, denklemlere ve diğer öğelere resim yazısı ekler.
 Çapraz Başvuru
Bir belgedeki öğeye çapraz başvuru ekler.
 Dizin ve Tablolar
Dizin, içindekiler, şekil dizini, kaynakça ve diğer benzer tabloları oluşturur.
Resim
 Küçük Resim
Dosyanıza eklemek istediğiniz veya küçük resim koleksiyonunuzda güncelleştirmek istediğiniz küçük resim görüntüsünü seçmeniz için Resim Galerisi'ni açar. PowerPoint'te, bu komut yalnızca slayt ve not görünümlerinde kullanılabilir.
 Dosyadan Resim
Ekleme noktasındaki etkin dosyaya varolan resmi ekler.
 Tarayıcıdan veya Kameradan
Tarayıcı veya dijital kamera aracılığıyla resmi yükler ve elde edilen resmi ekleme noktasına ekler.
 Resim Kuruluş Şeması
Sununuza, belgenize veya çalışma sayfanıza bir Microsoft Kuruluş Şeması nesnesi ekler.
 Yeni Çizim
Çizim nesneleri ve resimleri ekleyip düzenleyebileceğiniz yeni bir çizim tuvali oluşturur.
 Otomatik Şekil Menüsü
Ekleyebileceğiniz Otomatik Şekil kategorilerini görüntüler. Otomatik Şekil kategorisini tıklatıp istediğiniz Otomatik Şekil'lerden birini tıklatın; sonra da etkin pencerede Otomatik Şekil'i eklemek istediğiniz yeri tıklatın veya şekli bu konuma sürükleyin. Varsayılan yükseklik ve genişlik oranını koruyarak bir Otomatik Şekil çizmek istiyorsanız, sürüklerken farenin ÜST KARAKTER tuşuna basın.
 Word Art Ekle
Microsoft Office çizim nesnesi ekleyerek metin efektleri oluşturur.
 Grafik
Microsoft Graph nesnesi ekleyerek bir grafik oluşturur.
Diyagram Ekle
Belgenizde kuruluş şeması veya döngü, radyal, piramit, Venn veya hedef diyagram oluşturur.
Metin Kutusu
Tıklattığınızda veya sürüklediğinizde yerde bir metin yönü yatay olan bir metin kutusu çizer. Metin kutuları, metin düzenlemenize ve grafiklere metin eklemenize yardım eder.
Dosya
Seçtiğiniz dosyanın tümünü veya bir kısmını ekleme noktasında etkin dosyaya ekler.
Nesne
Ekleme noktasına bir nesne, örneğin bir çizim, bir WordArt metin etkisi veya bir denklem ekler.
Yer İşareti
Seçilen metni, grafikleri, tabloları veya başka öğeleri işaretlemek için kullanabileceğiniz yer işaretleri oluşturur.
Köprü
Yeni bir köprü ekler veya seçili köprüyü düzenler.


Biçim Menüsü

Yazı Tipi
Seçilen metnin yazı tipini ve karakter aralığı biçimini değiştirir.
Paragraf
Seçilen paragrafta paragraf girintilerini, metin hizalamasını, satır aralığını, sayfalandırmayı ve diğer paragraf biçimlerini değiştirir.
Madde İşaretleri ve Numaralandırma
Seçilen paragraflara madde işaretleri ve numaralar ekler ve varolanların biçimini değiştirir.
Kenarlıklar ve Gölgeleme
Seçilen metne, paragraflara, sayfalara, tablo hücrelerine veya resimlere kenarlık ve gölgeleme ekler.
Sütunlar
Belgedeki veya belgenin bir bölümündeki sütun sayısını değiştirir.
Sekmeler
Sekme duraklarının konumunu, hizasını ayarlar ve her sekme durağının başındaki karakter türünü belirler.
Başlangıcı Büyüt
Bir harfi, sözcüğü veya seçilen metni büyük bir ¾ veya "büyütülmüş" ¾baş harf ile biçimlendirir. Büyütülmüş harf genel olarak bir paragrafın ilk harfidir ve sol kenar boşluğunda görünebilir veya paragrafın ilk satırının hizasından aşağı doğru düşürülerek büyütülür.
Büyük/Küçük Harf Değiştir
Seçilen metnin büyük küçük harf biçimini değiştirir.
ARKA PLAN
 Tüm Renkler
Farklı bir renk seçebileceğiniz veya kendi özel renk karışımınızı oluşturabileceğiniz Renkler iletişim kutusunu açar.
 Dolgu Efektleri
Bir resim, gradyan, doku veya desenli dolgu seçebileceğiniz Dolgu Efektleri iletişim kutusunu açar.
 Basılı Filigran
Basılı belgenizde arkada görünen metin ve grafik bir filigranı uygular ve özelleştirir.
Web Teması
Yeni veya değişik bir tema uygular veya bir Web sayfasındaki, dosyadaki, e-posta iletisindeki veya veri erişim sayfasındaki bir temayı kaldırır. Tema, arka plan görüntüsü için tasarım öğeleri ve renkli şemalar, madde işaretleri, yazı tipleri, yatay çizgiler ve diğer belgelerin birleştirilmiş bir kümesidir.
ÇERÇEVELER
 Çerçevedeki İçindekiler Tablosu
Belgenizdeki başlıkları kullanarak içindekiler tablosu oluşturur ve çerçeveler sayfasının sol çerçevesine yerleştirir. Sol çerçevedeki bir köprüyü tıklattığınızda, ilgili köprüye ait olan metin sağ çerçevede görüntülenir.
 Yeni Çerçeveler Sayfası
Yeni çerçeveler sayfası oluşturur.
Otomatik Biçim
Etkin dosyanın içeriğini inceler ve sonra dosyayı otomatik olarak biçimlendirir. Otomatik biçimlendirme başlamadan önce otomatik biçimlendirme seçeneklerini değiştirmek isterseniz, Otomatik Biçim (Biçim menüsü) komutunu kullanın.
Stiller ve Biçimlendirme (Biçimlendirme araç çubuğu)
Biçimlendirmeyi kolayca yeniden uygulayabileceğiniz, stil oluşturabileceğiniz ve aynı biçimlendirmeye sahip tüm metni seçebileceğiniz Stiller ve Biçimlendirme görev panosunu görüntüler.
Biçimlendirmeyi Göster
Metin seçimleri hakkında biçimlendirme bilgisi alabileceğiniz, bunların biçimlendirmesini değiştirebileceğiniz ve metin seçimleri arasında biçimlendirmeleri karşılaştırabileceğiniz Biçimlendirmeyi Göster görev bölmesini görüntüler.
Nesne
Seçili nesnenin çizgi, renk, dolgu ve desen, boyut, konum ve diğer özelliklerini biçimlendirir.

Araçlar Menüsü

Yazım ve Dilbilgisi
Etkin belgeyi olası yazım, dilbilgisi ve yazma stili hatalarına karşı denetler ve bu hataları düzeltmek için yapılan önerileri görüntüler. Yazım ve dilbilgisi denetimi seçeneklerini ayarlamak için önce Araçlar menüsünde Seçenekler'i , ardından Yazım ve Dilbilgisi sekmesini tıklatın.
DİL
 Dil Ayarla
Birden çok dil içeren bir dosyada seçilen metnin dilini belirler. Yazım denetleyicisi otomatik olarak atanan dilin sözlüğünü kullanır.
 Çevir
Farklı bir dildeki sözlükte metne bakar ve kısa tümcelerin asit çevirisini yapar. Bu özelliği kullanmak için, çeviri yaptığınız dil desteği Microsoft Office Dil Ayarlarında etkinleştirilmiş olmalıdır.
 Dildeki Eş Anlamlılar
Belgedeki sözcüğü veya tümceciği eş anlamlı, zıt anlamlı veya ilgili bir sözcükle değiştirir.
 Dil Hecele
Sözcüklere kısa çizgiler ekleyerek, metnin sağ kenarındaki düzensizliği giderir.
Sözcük Sayısı
Etkin belgedeki sayfa, sözcük, paragraf ve satır sayısını sayar. Noktalama işaretleri ve özel simgeler de sözcük sayısının içinde yer alır.
Otomatik Özet
Etkin belgedeki anahtar noktaları otomatik olarak özetler. Bir üst yönetim özeti veya özet oluşturmak için Otomatik Özet komutunu kullanabilirsiniz.
Değişiklikleri İzle
Geçerli belgedeki değişiklikleri işaretler ve her değişikliği, değişikliği izleyenin adıyla birlikte saklar.
Belgeleri Karşılaştır ve Birleştir
Geçerli belgeyi, seçtiğiniz herhangi bir belgeyle karşılaştırır, ikisini birleştirme olanağı verir veya aralarındaki farkları da (önceden varolan izlenmiş değişiklikler veya açıklamalar da içinde olmak üzere) biçimlendirme olarak görüntüler. Birleştirme sonuçlarının hedef belgede, geçerli belgede veya yeni, üçüncü bir belgede görüntülenmesi arasında seçim yapmanıza izin verir.
Belgeyi Koru, Belge Korumasını Kaldır
Çevrimiçi bir form veya belgenin tümünün veya bir kısmının, belirtilen dışında değiştirilmesini engeller. Başka kullanıcıların belgeye not yazabilmeleri, düzeltmeleri işaretleyebilmeleri veya çevrimiçi bir formun bölümlerini doldurabilmeleri için bir parola da atayabilirsiniz. Bir belge korumalıysa, bu komut Belge Korumasını Kaldır olarak değişir.
Çevrimiçi işbirliği
 Şimdi Toplantı Yap
Katılımcılara bir davetiye göndererek önceden planlanmamış bir çevrimiçi toplantı başlatır. Toplantıya davet ettiğiniz katılımcılar bilgisayarlarında Microsoft NetMeeting kullanıyor olmalıdırlar.
 Toplantı zamanını belirle
 Web Tartışmaları
Dosya ile ilgili yeni bir tartışma ekleyebileceğiniz veya başka tartışma görevleri yürütebileceğiniz Tartışmalar araç çubuğunu görüntüler.
Mektuplar ve postalar
 Adres Mektup Birleştirme Sihirbazı
Form mektupları, postalama etiketleri, zarflar, kataloglar ve diğer türde birleştirilmiş belgeler oluşturmanıza yardımcı olan Adres Mektup Birleştirme Sihirbazını başlatır.
 Adres Mektup Birleştirme Araç Çubuğunu Göster
Form mektupları, postalama etiketleri, zarflar, kataloglar ve diğer türde birleştirilmiş belgeler oluşturabileceğiniz ve özelleştirebileceğiniz Adres Mektup Birleştirme araç çubuğunu gösterir.
 Zarflar ve Etiketler
Zarf veya tek bir posta etiketi oluşturur ya da posta etiketlerinin tüm sayfalarına aynı adı ve adresi ekler.
 Mektup Sihirbazı
Hızlı mektup oluşturmanıza yardımcı olan Mektup Sihirbazı'nı çalıştırır.
Web’de Office Araçları
Var olan tümleştirilmiş elektronik Hizmetler ile ilgili bilgiler için sizi Microsoft Office Web’de Office Araçları’na bağlar.
MAKRO
 Makrolar
Makrolar iletişim kutusunu açar, burada bir makroyu çalıştırabilir, düzenleyebilir veya silebilirsiniz. Bir dizi eylemi makro olarak kaydetmek için Yeni Makro Kaydet’i kullanın veya bir makro yazmak için Visual Basic Düzenleyici’yi tıklatın.
 Makro Yeni Makro Kaydet/Kaydı Durdur
Yeni bir makro kaydeder veya siz bir makronun kaydına başladıktan sonra kaydı durdurur.
 Güvenlik
Makro virüsü içerebilecek dosyalar için yüksek veya düşük güvenlik düzeyleri ayarlar ve güvenilir makro geliştiricilerinin adlarını belirtmenizi sağlar.
 Visual Basic Düzenleyicisi
Visual Basic kullanarak bir makro oluşturabileceğiniz Visual Basic Düzenleyicisi’ni açar.
 Microsoft Komut Dosyası Düzenleyicisi
Metin ekleyebileceğiniz, HTML işaretlerini düzenleyebileceğiniz ve tüm kodları değiştirebileceğiniz Microsoft Komut Dosyası Düzenleyicisi’ni açar. İsterseniz Web sayfanızı bir Web tarayıcısında görüntüleneceği şekilde izleyebilirsiniz.
Şablonlar ve Eklentiler
Etkin belgeye farklı bir şablon iliştirir, ek programları yükler veya bir belgenin stillerini güncelleştirir. Ayrıca ek şablonları genel şablonlar olarak yükler ve böylece bunların makrolarını, Otomatik Metin girişlerini ve özel komut ayarlarını kullanabilirsiniz.
Otomatik Düzelt Seçenekleri
Metni siz yazarken düzeltmek veya sık kullandığınız metni ve diğer öğeleri saklamak ve yeniden kullanmak için kullanılan seçenekleri ayarlar.
Özelleştir
Araç çubuğu düğmelerini, menü komutlarını ve kısayol tuş atamalarını özelleştirir.
Seçenekler
Microsoft Office programlarının ekran görüntüsü, yazdırma, düzenleme, yazım kılavuzu ve diğer seçenekler gibi ayarlarını değiştirir.


Tablo Menüsü


Tablo Çiz
Belgede sürüklediğiniz yere bir tablo ekler. Tabloyu ekledikten sonra hücre, sütun veya satır eklemek için tablonun içine sürükleyin. Farklı yükseklikte hücreler veya her satırda farklı sayıda sütun oluşturabilirsiniz. Microsoft Word içinde iç içe bir tablo da oluşturabilirsiniz. Daha fazla bilgi için Office Yardımcısı’nda tablo oluşturma anahtar sözcüklerini yazın.
TABLO
 Tablo Ekle
Belgeye, belirttiğiniz sayıda sütun ve satırları olan bir tablo ekler.
 Sola Sütun Ekle
Tabloda ekleme noktasının soluna sütun ekler. Birden çok sütun seçilmişse, tabloda seçimin soluna aynı sayıda sütun eklenir.
 Sağa Sütun Ekle
Tabloda ekleme noktasının sağına sütun ekler. Birden çok sütun seçilmişse, tabloda seçimin sağına aynı sayıda sütun eklenir.
 Yukarıya Satır Ekle
Tabloda ekleme noktasının üzerine satır ekler. Birden çok satır seçilmişse, tabloda seçimin üzerine aynı sayıda satır eklenir.
 Aşağıya Satır Ekle
Tabloda ekleme noktasının aşağısına satır ekler. Birden çok satır seçilmişse, tabloda seçimin aşağısına aynı sayıda satır eklenir.
 Hücre Ekle
Ekleme noktasından başlayarak hücre ekler. Tabloda başka hücreleri sağa veya aşağı kaydırmayı seçebilirsiniz. Ayrıca bir satır veya sütunun tamamını ekleyebilirsiniz.
SİL
 Tabloyu Sil
Seçili tabloyu belgeden siler.
 Sütun Sil
Tablodan seçili sütunları veya ekleme noktasının yer aldığı sütunu siler.
 Satır Sil
Tablodan seçili satırları veya ekleme noktasının yer aldığı satırı siler.
 Hücre Sil
Tablodan seçili hücreleri veya ekleme noktasının yer aldığı hücreyi siler.
SEÇ
 Tablo Seç
Ekleme noktasını içeren tabloyu seçer.
 Sütun Seç
Ekleme noktasını içeren sütunu seçer.
 Satır Seç
Ekleme noktasını içeren satırı seçer.
 Hücreleri Seç
Ekleme noktasını içeren hücreyi seçer.
Hücre Birleştir
Microsoft Word ve Microsoft PowerPoint, seçilen bitişik hücrelerin içeriklerini tek bir hücrede birleştirir.
Microsoft Excel, seçilen iki veya daha çok hücreyi tek bir hücrede birleştirir. Birleştirilen hücrelerin başvuru hücresi özgün seçimin sol üst hücresidir. Birden çok hücrenin bir tek hücrede birleştirilmesi yalnızca sol üst hücrenin içindekileri koruyacaktır.
Hücreleri Böl / Hücreleri Ayır
Microsoft Word ve Microsoft PowerPoint’te, seçilen hücreleri girdiğiniz satır ve sütun sayısına böler.
Microsoft Excel’de, birleştirilmiş hücreyi özgün olarak birleştirilen hücrelere ayırır.
Tabloyu Böl
Tabloyu iki ayrı tabloya böler ve ekleme noktasını içeren satırın üstüne bir paragraf işareti ekler.
Otomatik Tablo Biçimi
Önceden tanımlı kenarlıkları ve gölgelendirme içinde olmak üzere tabloya otomatik olarak biçimler uygular. Tablo hücrelerinin içeriği sığacak şekilde tabloyu otomatik olarak yeniden boyutlandırır.
OTOMATİK SIĞDIR
 İçeriği Otomatik Sığdır
Yazmış olduğunuz metnin genişliğine bağlı olarak sütun genişliğini otomatik olarak ayarlar.
 Pencereye Otomatik Sığdır
Web tarayıcısının penceresine sığacak şekilde tabloyu otomatik olarak tekrar boyutlandırır. Web tarayıcısının pencere boyutu değiştiğinde tablonun boyutu pencere içine sığacak şekilde otomatik olarak ayarlanır .
 Sabit Sütun Genişliği
Geçerli olan sütun genişliğini kullanarak tablo içindeki tüm sütunların genişliğini sabitler.
 Satırları Düzgün Olarak Dağıt
Seçilen satır veya hücreleri eşit satır yüksekliğinde ayarlar.
 Sütunları Düzgün Olarak Dağıt
Seçilen sütun veya hücreleri eşit sütun genişliğinde ayarlar.
 Başlık Satır Yinelemesi
Tablo birden çok tabloya yayılıyorsa, seçilen satırları sonraki sayfalarda tablo başlığı olarak yinelenmesini sağlayacak şekilde ayarlar. Bu komut yalnızca seçilen satırlar tablonun en üst satırını içeriyorsa kullanılabilir.
DÖNÜŞTÜR
 Metni Tabloya Dönüştür
Seçili metni tabloya dönüştürür.
 Tabloyu Metne Dönüştür
Seçilen tabloyu veya seçilen tablo satırlarını, tüm satırlardaki hücrelerin içeriklerini belirttiğiniz ayırıcı karakter ile ayırarak metne dönüştürür.
Sırala
Seçili satır veya listelerdeki bilgileri alfabetik veya sayısal olarak ya da tarihe göre düzenler.
Formül
Sayılar üzerinde matematiksel hesaplamalar gerçekleştirir.
Kılavuz Çizgileri
Bir tabloda, Kılavuz Çizgileri komutu (Tablo menüsü), tablonun hangi hücresinde çalışmakta olduğunuzu görmenize yardımcı olacak noktalı kılavuz çizgilerini görüntüler veya gizler. Tablo kılavuz çizgileri yazdırılmaz, tablonuza yazdırılabilen kılavuz çizgileri eklemek isterseniz Biçim menüsündeki Kenarlıklar ve Gölgelendirme komutunu kullanın.
Doğu Asya dillerinden biriyle çalışıyorsanız, Kılavuz çizgileri komutu (Görünüm menüsü) belgenin kılavuz çizgilerini görüntüler veya gizler.
Tablo Özellikleri
Tablo boyutu, hizalama ve metin kaydırma; satır yüksekliği, satır sayfa sonu ve satır başlığı seçenekleri; sütun genişliği, hücre boyutu ve diğer hücre seçenekleri gibi çeşitli seçenekleri ayarlar.


Pencere Menüsü


Yeni Pencere
Içeriği etkin pencereyle aynı olan yeni bir pencere açarak bir dosyanın değişik kısımlarını aynı anda görebilmenizi sağlar.
Düzenle
Tüm açık dosyaları ekranda ayrı pencereler olarak görüntüler. Düzenle komutu, dosyalar arasında sürükleme yapmayı kolaylaştırır.
Böl
Etkin pencereyi iki bölmeye böler veya etkin penceredeki bölmelendirmeyi kaldırır.
Pencere Listesi
Bu programda şu anda açık olan dosyaları listeler. Geçmek istediğiniz dosyayı tıklatın.


YARDIM MENÜSÜ


Office Yardımcısı
Office Yardımcısı, görevlerinizi gerçekleştirirken yardımcı olmak için Yardım konuları ve ipuçları sunar.
Office Yardımcısı’nı Gizle veya Göster
Office Yardımcısı'nı görüntüler veya görünümden kaldırır.
Web'de Office
Office programlarında güncel bilgiler ve yardım alabileceğiniz Microsoft Office Web sitesine bağlanır.
Ürünü Etkinleştir
Microsoft Office kopyası hakkında bilgi güncelleştirmek veya etkinleştirmek için kullanılan Etkinleştirme Sihirbazı’nı başlatır.
Algıla ve Onar
Bu programdaki hataları otomatik olarak bulur ve onarır.
Microsoft Programı Hakkında
Bu Microsoft programının sürüm numarasını, telif hakkını, yasal ve lisans bildirilerini, kullanıcı ve kuruluş adlarını, yazılım seri numarasını, bilgisayarınıza ve işletim sisteminize ait bilgileri görüntüler.


Beğeniler: 0
Favoriler: 0
İzlenmeler: 26072
favori
like
share
karaoglan11 Tarih: 09.12.2012 23:07
tsssssssss
Yakup kel Tarih: 17.04.2011 16:10
bu kuçuk resımler neden gozukmuyor
rüzgar54 Tarih: 29.05.2010 23:36
ellerine emeğine sağlık teşekkürler
colcius Tarih: 05.05.2010 13:38
paylaşımınız için teşekkürler...
Apolon Tarih: 28.04.2010 08:22
cok begendim[COLOR=PaleTurquoise] :85:
asil.genc Tarih: 27.04.2010 13:45
Allah razı olsun, ödevim için süper oldu
zuahhahaha Tarih: 14.03.2010 13:52
harika olmuş
zuahhahaha Tarih: 14.03.2010 13:48
çok sağol bilgiler çok işime yaradı
nida sevda Tarih: 13.03.2010 17:03
çoq güzel olmuş elinize saglık çoq işime yaradı ;D