Peygamberimiz sallallâhu aleyhi ve sellem hazretlerine
mahsus yirmi kadar sıfatlar vardır, beyan olunur:

1. İnsanla cine gönderilmiş hak peygamberdir,

2. Şeriatının hükmü kıyamete değin bakidir,

3. Şeriatı evvel geçen peygamberlerin bazı hükmünü nesh etmiştir,
şimdi onlar ile amel etmek caiz değildir,

4. Hâtemu'l-enbiyadır,

5. Şefaati ehl-i kebâire (büyük günah sahiplerine) ve ehl-i sağâire
(küçük günah sahiplerine) âmdır,

6. Validesinden sünnetli doğmuştur,

7. Tebevvül ve tağavvut ettikte (küçük ve büyük abdest bozdukta) yer
yutup misk gibi kokar idi,

8. Mübarek gölgesi asla yere düşmedi,

9. Önünden gördüğü gibi ardından dahi görür idi,

10. Mübarek ayağı kuma bassa iz olmaz, taşa bassa iz olur idi


11. Mübaret cesedine müezziyat olan (eziyet veren) hayvanattan bir şey konmaz idi,

12. Asla ihtilam olmadı,

13. Her nereye gitmek murad eyleseler O'nun nur-ı pâki kendinden
evvel varır idi,

14. Her kimin yanına dursa mübarek boyu dört parmak yüksek gösterir idi,

15. O'nun üzerinden bir beyaz bulut eksik olmadı,

16. Salât-ı evvâbîn ve kuşluk ve teheccüd (gece) namazları O'na vacip
idi, bize sünnet oldu,

17. Teyemmüm ile namaz kılmak ancak O'nun şeriatıncadır,

18. Uyuşa, uyansa abdesti bozulmaz idi, zira peygamberlerin gözleri
uyur kalpleri uyumaz,

19. Doğduğu gibi secdeye vardı,

20. O'nun vücud-ı pakı dünyaya gelmezden evvel şeyatîn (şeytanlar)
göklere çıkarlar idi, O'nun vücud-ı pakı dünyaya geldikten sonra şeyatîn
göklere çıkamaz oldu. Nice hasâis-ı Nebi (Peygamber'e mahsus haslet
ve özellikler) vardır, -kütübi mutavvelâtta tafsil olunmuştur-.


Ve'dahi mucizatları ve sıfatları vasfa gelmez ve vasfı kabil değildir. Ve
gazada ashap suya sıkılıp "Ya Resûlallah su yoktur" dedikte mübarek
parmaklarından sular akmıştır, ol sudan içtiler ve kırbaların(ı)
doldurdular. Ve dahi mübarek parmağıyla aya işaret edip iki pare ettiği
gibi. Ve O'nun mutizatı çoktur, biz O'nun vasfını bilmekte âciziz.

Ve dahi silsile-i Resûlüllah sallallâhu taâlâ aleyhi ve sellem, Hazreti
İbrahim aleyhi's-selâmın oğlu Hazreti ismail aleyhi's-selâma müntehidir.

Muhammed b. Abdillah b. Abdü'l-Muttalib b. Hâşim b. Abdi Menaf b.
Kusayy b. Kilâb b. Mürre b. Ka'b b. Lüeyy b. Gâlib b. Fihr b. Mâlik b.
Nadr b. Kinane b. Huzeyme b. Müdrike b. îlyas b. Mudar b. Nezâr b.
Mu'add b. Adnan'dır. Bundan yukarısı ihtilaflıdır. Ve Muhammedeni'l-
Mustafa sallallâhu aleyhi ve sellem hazretleri araptan Beni Haşimden
Kureyş kabilesindendir, Mekke-i mükerreme'de doğmuştur, Medine-i
münevvere'ye hicret etmiştir, kırk yaşında nübüvvet gelmiştir, altmış üç
yaşında dâr-ı fenadan dâr-ı bekaya intikal etmiştir.

Kaynak: Mızraklı İlmihal

Beğeniler: 0
Favoriler: 0
İzlenmeler: 673
favori
like
share
körfez-41 Tarih: 30.03.2008 04:25
eline emegine saglik tesekkürler
RedBull Tarih: 19.03.2008 20:28
Allah razı Olsun Asiyan
by_KaRizMa Tarih: 19.03.2008 20:26
allah razi olsun saol
merdo Tarih: 19.03.2008 12:23
18. Uyuşa, uyansa abdesti bozulmaz idi, zira peygamberlerin gözleri
uyur kalpleri uyumaz,

Bu bilği sağlıklı bir bilği değil...Bende sizler gibi etten ve kemiktenim..beşerim .buyurmuştur efndimiz....kalbin uyanık olması ile ilgili abdesti bozan hükümlerde bir ibare mevcut değildir...