İntifa Hakkı

İntifa hakkı sahibi, hakkın konusu olan malı zilyetliğinde bulundurma, yönetme, kullanma ve ondan yararlanma yetkisine sahiptir.

İntifa hakkı sahibi bu yetkilerini kullanırken iyi bir yönetici gibi özen göstermekle yükümlüdür.

İntifa hakkı süresi içerisinde olgunlaşan doğal ürünler intifa hakkı sahibine aittir.

Ekimi veya dikimi yapan malik veya intifa hakkı sahibi, olgunlaşan ürünleri toplayan diğer taraftan, yaptığı giderleri için ürünün değerini aşmamak üzere uygun bir bedel isteyebilir.

Nitelikleri itibariyle malın doğal verimi veya ürünü sayılmayan bütünleyici parçalar malike aittir.

İntifa hakkına konu olan sermayenin faizleri ve diğer dönemsel gelirleri, daha geç muaccel olsalar bile, intifa hakkının başladığı tarihten sona erdiği tarihe kadar intifa hakkı sahibine ait olur.

Sözleşmede aksine hüküm yoksa ya da durum ve koşullardan hak sahibince şahsen kullanılması gerektiği anlaşılmıyorsa intifa hakkının kullanılmasına başkasına devredilebilir. Bu takdirde malik, haklarını devralana karşı doğrudan doğruya ileri sürebilir.

İntifa hakkının konusu taşınırlar, taşınmazlar, haklar ve malvarlığı olabilir.

İntifa hakkı taşınırlarda zilyetliğin devri, alacaklarda alacağın devri, taşınmazlarda ise tapu kütüğüne tescil ile kurulur.

İntifa hakkı konusunun tamamen yok olması ve taşınmazlarda tescilin terkini; yasal intifa hakkı sebebin ortadan kalkması ile sona erer.

Sürenin dolması veya hak sahibinin vazgeçmesi ya da ölümü gibi diğer sona erme sebepleri taşınmazlarda terkini isteme yetkisi verir.

İntifa hakkı gerçek kişilerde hak sahibini ölümü; tüzel kişilerde sürenin dolması, süre kararlaştırılmamışsa tüzel kişiliğin ortadan kalkmasıyla son bulur. Tüzel kişilerin intifa hakkı en çok 100 yıl devam edebilir.

Malik, yararlanılmayacak duruma gelmiş olan intifa hakkı konusunu yararlanılacak duruma getirmekle yükümlü değildir. Getirirse intifa hakkı yeniden kurulmuş olur. Sigorta ve kamulaştırma gibi durumlarda intifa hakkı, hakkın konusu yerine geçen karşılık üzerinde devam eder.

Etiketler:
Beğeniler: 0
Favoriler: 0
İzlenmeler: 2038
favori
like
share
lastottoman20 Tarih: 29.01.2010 23:50
2003 yılında evlendim. eşimle ev aldık. evin tapu kaydı eşim üzerine ancak intifa hakkı benim üzerime. Boşandıktan sonra evin paylaşılması sonrasında intifa hakkını kullanabilirmiyim. Yani ev eşlere paylaştırıldıktan sonra ev satılmadan ben evi intifa hakkı bende olduğu için kullanabilirmiyim.