Mahmut Celâl ÖZMEN- Efendim, sizin de gönülden bağlandığınız İslam'ı yaşamaya çalışan şuurlu Müslümanlara "mürteci", "yobaz" diyen sözde aydınlar var.Müslüman aydınlar, zulme karşı çıktıkları için "fitne ve bölücülük" ile suçlanmakta. Sizin duygularınızı öğrenebilir miyiz?Mehmet Akif ERSOY- "Yumuşak başlı isem/ kim dedi uysal koyunum?Kesilir belki, fakat çekmeye gelmez boynumKanayan bir yara gördüm mü yanar tâ ciğerimOnu dindirmek için kamçı yerim çifte yerim.Adam aldırma da geç git, diyemem, aldırırım.Çiğnerim, çiğnenirim, hakkı tutar kaldırırım.Zâlimin hasmıyım amma severim mazlûmu...İrticânın şu sizin lehçede mânası bu mu?İşte ben mürteci'im, gelsin işitsin dünya!Hem de baş mürteci'im, patlasanız, çatlasanız!Hadi kanûnunuz assın beni, yâhut yasanız!"(Asım/ s.400)"Şehadet dini, gayret dini, ancak Müslümanlıktır;Hakikî Müslümanlık, en büyük bir kahramanlıktır.'(Safahat/ s. 323)M.C.ÖZMEN- Üstâdım, Allah'ın emri olan kadının iffetini temsil eden, Sütçü İmamların uğruna şehit düştüğü "tesettür" yüzünden üniversitelerimizde başörtülü kızların öğrenim hakları gaspedilmekte. Bu konuda ne düşünüyorsunuz?M.A.ERSOY- "Kızımın iffeti batmakta rezîlin gözüne...Acırım tükürüğe billâhi, tükürsem yüzüne.Demiş olsaydı eğer: "Kızlara mektep lâzım...Şu kadar vermelisin "kahrolayım kaçmazdım,Elverir sardığımız bunları halkın başına...Ben mezârımda huzur istiyorum, anladınBiraz însafa gelin, öyle ya artık ne demek?Zengin olduk diye, lânet satın almak mı gerek?"(Süleymaniye Kürsüsünde/ s.167)M.C.ÖZMEN- Üstâdım, halkı birbirine düşman etme ve çalışan, toplum ahlâkını ifsat eden bir kısım medya hakkında ne düşünüyorsunuz?M.A.ERSOY- "Dalkavuk devri değil eski kasâid yerine,Üdebânız ana avrat sövüyor birbirine!Türlü adlarla çıkan nâ-mütenâhi gazete,Ayrılık tohumunu bol bol atıyor memlekete.Yürüyor dine beş on maskara, alkışlanıyor,Nesl-i hâzır bunu hürriyet-i vicdan sanıyor!"(Süleymaniye Kürsüsünde, s. 178)M.C.ÖZMEN- Efendim, haksızlıklar karşısında susan, diktatörlük heveslisi, halka yabancı aydınlar için ne söylemek istersiniz?M.A.ERSOY- "Serseri: hiç birinin mesleği yok, meşrebi yok?Feylesof hepsi, fakat pek çoğunun mektebi yok!Şimdi Allah'a söver... Sonra biraz bol para ver:Hiç utanmaz, Protestanlara zangoçluk eder!"(Süleymaniye Kürsüsünde/ s. 184)"Mütefekkirleriniz anlaşılan pek korkak,Yâhut ahmak... İkisinden bilemem hangisidir?Sanıyorlar ki: "Bugün Avrupa tekmil kâfir.Mütedeyyin görünürsek, diyecekler, barbar!Libri pansör geçinirsek, değişir belki nazar."(S.Kürsüsünde, s. 186)M.C.ÖZMEN- Efendim, "medeniyet, özgürlük, çağdaşlık" adına insan fıtratına aykırı hareket eden, Batı'yı bilinçsizce taklit eden şahsiyetsizler için ne diyorsunuz?M.A.ERSOY- "Bu züppeler acaba hangi cinsin efrâdı,Kadın desen, geliyor arkasından erkek adıHayır, kadın değil erkek desen, nedir o kılıkDemet demetken o saçlar ne muhtasar o bıyık.Sadâsı baykuşa benzer, hırâmı saksağana.Hulâsa, züppe demiştim ya artık anlasana!Bilirsiniz, hani, insanda bir damar varmışKi yüzsüz olmak için mutlaka o çatlarmışNasılsa "Rabbim utandırmasın!" duası alan,Bu arsızın o damar zaten eksik alnından"(Fatih Kürsüsünde s. 287)M.C.ÖZMEN- Üstâdım, Müslümanlara, bazı mukaddesat düşmanları vatan haini diyorlar. Kendilerini de en büyük "vatansever" ilân ediyorlar. Bu konuda neler düşünüyorsunuz?M.A.ERSOY- "Vatan muhabbeti, millet yolunda bezl-i hayat;Hülâsa, aile hissiyle cümle hissiyât,Mukaddesâtı için çırpınan yürekte olur.İçinde leş taşıyan sineden ne hayır umulur!Vatan felakete düşmüş Onun hamiyyetı cûş.Eder mi zannediyorsun? Herif, vatan- ber- dûş!Fakat sen öyle değilsin senin yanar ciğerin"Vatan" deyip öleceksin semâda olsa yerin"(Fatih Kürsüsünde/ s 282)M.C.ÖZMEN- Bazı güç odakları, bu memleket evladını sağcı-solcu "Türk-Kürt" "Alevî-Sünni" "İlerici-Gerici" gibi sıfatlarla birbirinden ayırmaya çalışmakta. Bazı gafiller de bu pis oyuna alet olmaktadır. Bu hususta neler söylemek istersiniz?M.A.ERSOY- "Nedir bu tefrika, yahu! Utanmıyor musunuz?Geçen fecâyia hâlâ inanmıyor musunuz?Gömülmek istemeyenler boyunca hüsrâna;Nifâkı gömmeli artık mezâr-ı nisyâna."(Fatih Kürsüsünde/ s 283)"Ki dinlemezseniz elbette mahvolur milletSizin felâketiniz: tarumar olan vahdetEğer yürekleriniz aynı hisle çarparsa,Eğer o his gibi tek bir de gayeniz varsa,Düşer düşer yine kalkarsınız, emin olunuz,Demek ki birliği te'min edince kurtuluruz,O halde vahdete hail ne varsa çiğneyiniz!Bu ayrılık da neden? Bir değil mi her şeyiniz?Ne fırka herzesi, lâzım ne derd-i kavmiyyeti,Bizim diyânete sığmaz sekiz, dokuz millet!"(Fatih Kürsüsünde, s 284)"Girmeden tefrika bir millete, düşman giremez,Toplu vurdukça yürekler, onu top sindiremez.Müslüman, fırka belâsıyle zebun bir kavmi!Medeni Avrupa üç lokma edip yutmaz mı?Ey cemaat, yeter Allah için olsun, uyanın!Sesi pek müthiş öter sonra kulaklarda çanın!(Süleymaniye Kürsüsünde/ s 179)M.C.ÖZMEN- Üstâdım, İslam dünyasını paramparça eden şer güçler, şimdi de Anadolu toprağında "kavmiyetçilik fitnesi" çıkarmaya çalışmaktadırlar. Sizin bu hususta çok hassas olduğunuzu biliyoruz ama bazı kendini bilmezler "Mehmet Akif, Arap milliyetçisiydi" gibi sözlerle şahsınızı itham etmekteler. Ne söylersiniz "kavmîyyetçilik" hususunda?M.A.ERSOY-"Fikr-i kavmiyyeti şeytan mı sokan zihninize?Birbirinden müteferrik bu kadar akvâmı,Aynı milliyetin altında tutan İslâm'ı.Temelinden yıkacak zelzele, kavmiyyettirBunu bir lâhza unutmak ebedi heybettir..."(Süleymaniye Kürsüsünde/ s 179)"Arabın Türke, Lâzın Çerkese, yahut Kürde,Acemin Çinliye ruçhânı mı var mı? Nerde?Müslümanlıkta "anâsır" mı olurmuş? Ne gezer!Fikr-i kavmiyyeti tel'in ediyor PeygamberEn büyük düşmanıdır ruh-i Nebi tefrikanın,Adı batsın onu İslam'a sokan kaltabanın!"(Hakkın Sesleri/ s 205)M.C.ÖZMEN- Efendim, vatandan ayrılıp Mısır'da uzun yıllar yaşamanızı ihanet gibi algılayanlara ne diyorsunuz?M.A.ERSOY-"Kim bu cennet vatanın uğruna olmaz ki fedâ?Şühedâ fışkıracak toprağı sıksan, şuhedâCânı, cânânı, bütün varımı alsında Hudâ,Etmesin tek vatanımdan beni dünyâda cudâ."M.C.ÖZMEN- Efendim, "hürriyet" havariliğine soyunup bu milletin asıl sahiplerine ikinci sınıf insan muamelesi yapan, insan haklarını ihlal edenler için ne söylersiniz?M.A.ERSOY- "Ağlasın milletin evlâdı da bangır bangır,Durma hürriyeti aldık diye sen türkü çağır!"(sım/ s 399)M.C.ÖZMEN- Efendim, millet "fakr-u zaruret içinde harap ve bitap" iken, mazlumların gözyaşı akarken "boğaz" derdinde, zevk ü sefâ içinde yaşayanlar için ne diyorsunuz?M.A.ERSOY- "Burnumuzdan tuttu düşman, biz boğaz kaydındayız,Bir bakın hâlâ mı hâlâ ihtiras ardındayız!Saygısızlık elverir Bir parça olsun arlanınVakti çoktan geldi, hem geçmektedir arlanmanın!Zevke dalmak şöyle dursun, vaktiniz yok mateme!Davranın, zîra gülünç olduk bütün aleme"(Hâtıralar/ s 312)"Olur cem'iyyet efrâdınca şahsı menfaat "ma'bûd"Sorarsan kimse bilmez var mı "hak" namında bir mevcût"(Hâtıralar/ s 308)M.C.ÖZMEN- Üstâdım, bu milletin en sağlam ve en önemli kurumlarından biri olan aileyi yıkmak için bazı sapık ilişkileri, zinâyı "çağdaşlık", "hürriyet" adına meşrû göstermek isteyenler hakkında neler düşünüyorsunuz?M.A.ERSOY-"Biz ki her mevcûdu yıktık, gâyesiz bir fikr ile,Yıkmadık bir şey bıraktık sâde bir şey aile""Bir kızarmış çehre bulmuşsun, ya, ey cânî, bürün;Dünyayı ifsâd eyle, hem muslih görün!Kendi ırzından cömert olmaksa mu'tâdın eğer,Kendi mâlındır senin, hakkın tasarruf, kim ne der"Milletin, lâkin henüz masum olan evlâdınaVerme bir mel'un temâyul mubtezel mu'tâdına!"(Hakkın Seslen, s 225)M.C.ÖZMEN- Üstâdım yüce kitabımız Kur'ân-ı Kerim'i rafa kaldırıp, onu yalnızca ölülerin arkasından okunan bir kitap olarak gören, İslâm'ı dünyadan tecrit etmek isteyen cahil ve gafiller için ne diyorsunuz?M.A.ERSOY-"Hele inmemiştir Kur'an, bunu hakkıyla bilinNe mezarda okumak, ne fala bakmak için"Ölüler diri değil, sen de bilirsin ki bu din,Diri doğmuş duracak dipdiri, durdukça zemin"(sım/s 418)M.C.ÖZMEN- Efendim, son zamanlarda İslâm'ın mukaddes değerlerine hakaret eden, "sözde aydın" bir zümre hakkında ne söylemek istersiniz?M.A.ERSOY-"Yıktı bin mel'un kalem nâmusu, bizler uymadık,"Susmak evlâdır" deyip sustuk sanırsın duymadık!Kustu, bin murdar ağız şer'in bütün ahkâmına,Ah! Bir ses bari yükselseydi nefret nâmına!Göster, Allah'ım, bu millet kurtulur, tek mu'cizeBir "utanmak hissi" ver gâib hazinenden bize!"(Hakkın Sesleri, s 222)M.C.ÖZMEN- Efendim, İslam dünyası perişan durumda. Bu hususta neler hissediyorsunuz?M.A.ERSOY-"Dedemin sürdüğü, can ektiği toprak gittiöyle bir gitti ki, hem, bir daha gelmez ebediNe olurdun bunu kalkıp da göreydin acaba?"Meshed"in beynine haç saplanacak mıydı baba!Basacak mıydı, fakat göğsüne Sırb'ın çarığı?Serilip yerlere binlerce şehidin sarığı."(Hakkin Sesleri/ s. 203/ 204)"Balkan'ın üstünde sızan her pınarBir yaradır, durmadan içten kanar!Hangi taşın kalbini deşsen: mezar!Gör ne mübarek yer, uğurlar ola."(Cenk Şarkısı/ s. 553)M.C.ÖZMEN- Efendim, memleketin genel ahlâkı hususunda ne düşünüyorsunuz?M.A.ERSOY- "Bakın da haline ibret alın şu memleketin!Nasıldın ey koca millet? Ne oldu âkıbetin?Vakarı çoktan unuttun, hayâyı kaldırdın,Mukaddesâtı ısırdın, Hudâya saldırdın!Ne hâtırâtına hürmet, ne an'anâtını yâd;Deden de böyle mi yapmıştı ey sefil evlâd?""Hurâfeler, üfürükler, düğüm düğüm bağlar,Mezar mezar dolaşıp hasta baktıran sağlar..."(Fatih Kürsüsünde/ s. 265)"Vefâ yok, ahde hürmet hiç, emânet lâfz-ı bî-medlûl,Yalan râic, hıyanet mültezem her yerde, hak meçhûl.Yürekler merhametsiz, duygular süflî, emeller hâr.Nazarlardan taşan mânâ ibâdullahı istihkâr."(Gölgeler/ "Umar mıydın?"/ s. 456)M.C.ÖZMEN- Üstadım, "Bu memleket düzelmez, diyerek geleceğimizi karanlık gören ümitsizler için neler söylersiniz? Hep ağlayıp şikâyet etmek doğru mu?M.A.ERSOY-"Atiyi karanlık görerek azmi bırakmakAlçak bir ölüm varsa, eminim, budur ancakKurtulmaya azmin neye bilmem ki süreksiz?Kendin mi senin yoksa ümidin mi yüreksiz?Ye's öyle bataktır ki, düşersen boğulursunUmmîde sarıl sımsıkı, seyret ne olursun!"Hüsrâna rıza verme çalış Azmi bırakma,Kendin yanacaksan bile, evlâdını yakma!Sâhipsiz olan memleketin batması haktır,Sen sâhip olursan bu vatan batmayacaktırFeryâdı bırak, kendine gel, çünkü zaman darUğraş ki, telâfi edecek bunca zarar var(Hakkın Sesleri s 209, 210)"Sizi kim kaldıracak, sûru mu İsrâfil'in?Etmeyin! Memleketin hâli fenalaştı.. Gelin!Gelin, Allah için olsun ki, zaman buhranlı."(Süleymaniye Kürsüsünde, s 180)Bir parça kımıldan, diyorum, mahvolacaksın!Dünya koşuyorken yolun üstünde yatılmaz"(Gölgeler, s 470)"Cihan altüst olurken, seyre baktırın, öyle durdun da,Bugün bir sersem bir derbedersin kendi yurdunda!"(Gölgeler, s 453)Bırakın mâtemi yâhut Bırakın feryadı,Ağlamak fâide verseydi, babam kalkardı!Gözyaşından ne çıkarmış? Neye ter dökmediniz?Bâri müstakbeli kurtarmaya bir azm ediniz!"(Süleymaniye Kürsüsünde, s 182)M.C.ÖZMEN- Efendim, haksızlık karşısında susup mücadele etmediği hâlde "sabır" ve "tevekkül"den söz edenler için ne düşünüyorsunuz?M.A.ERSOY- Nedir bu meskenetin, sen de bir kımıldasana!Niçin kımıldamıyorsun? Niçin? Ne oldu sana?"Çalış!" dedikçe şeriat, çalışmadın, durdun,Onun hesâbına birçok hurâfe uydurdun!Sonunda bir de "tevekkül" sokuşturup araya,Zavallı dini çevirdin onunla maskaraya!"(Fatih Kürsüsünde/ s 266/ 268)"Hissi yok, fikri bozuk, azmini dersen, meflûc...Hani rûhunda o haksızlığa isyan, o hurûc?"(Asım s 409)M.C.ÖZMEN- Üstâdım, millet için en büyük felâketler nelerdir?M.A.ERSOY- Felâketin başı, hiç şüphe yok, cehâletimiz,Bu derde çare bulunmaz -ne olsa- mektepsiz"Ey derd i cehâlet sana düşmekle bu milletBir hâle getirdin ki, ne din kaldı, ne nâmûs!Es sîne-i İslâm'a çöken kapkara kâbusEy hasm-ı hakîkî, seni öldürmeli evvelSensin bize düşmanları üstün çıkaran el!""Öyleyse cehâlet denilen yüz karasındanKurtulmaya azmetmeli baştan başa millet"(Hakkın Sesleri, s 217/218)M.C.ÖZMEN- Efendim, öyleyse memleketin kurtuluşu için ne yapmak gerekir?M.A.ERSOY- "Çünkü milletlerin ikbâli için, evlâdım,Ma'rifet, bir de fazilet... İki kudret lâzımMarifet, ilkin, ahâliye saâdet verecekBütün esbâbı taşır, sonra fazîlet gelerek,O birikmiş duran esbâbı alır, memleketinHayr-ı i'lâsına tahsîs ile sarf temek için"(Asım/ s 442)M.C.ÖZMEN- Üstâdım, Batı medeniyetini emperyalist olmasından dolayı eleştirdiğiniz hâlde size "medeniyet, ilim düşmanı" iftirasıyla saldıranlar mevcut. Batı'nın ilmini almalı mıyız?M.A.ERSOY- "Alınız ilmini Garb'ın, alınız sanatınıVeriniz hem de mesâinize son sür'atini"(Süleymaniye Kürsüsünde/ s 1 87)"Bu cihetten, hani hiç yılmasın, oğlum, gözünüz"Sade Garbın, yalınız ilmine dönsün yüzünüzO çocuklarla beraber, gece gündüz, didinin,Giden üç yüz senelik ilmi sık elden edinin!"(Asım/ s 443)

Etiketler:
Beğeniler: 0
Favoriler: 0
İzlenmeler: 456
favori
like
share
Asiyan Tarih: 24.03.2008 22:26
teşekkürler abi
by_KaRizMa Tarih: 24.03.2008 22:11
allah razi olsun emegine salik