Boş hücreleri kontrol etmek :Excel'in =EBOŞSA fonksiyonu istediğimiz görevi yerine getirecektir. Bunun için yapacağımız şey şöyle olabilir.Eğer B sütunundaki hücrelere aşağıdaki formülü girersek =EĞER(EBOŞSA(A1);"ahmet";"mehmet") bu durumda B sütunundaki hücrelerin istediğiniz değerleri aldığına şahit olacaksınız. Örnek formül önce A1 hücresinin durumunu değerlediriyor. =EBOŞSA formülü eğer hedefteki hücre boşsa DOĞRU, boş değilse YANLIŞ değerini alır. Hücredeki =EĞER formülü de =EBOŞSA formülünden gelen değere göre B1 hücresinin değerini "ahmet" veya "mehmet" yapmaktadır.
Düzgün TL gösterimi :Bir hücrenin içerisindeki rakamı başka bir hücre içerisinde Türk lirası formatlama kurallarına uygun olarak görüntülemek için Excel'in özel bir fonksiyonu olan =LİRA fonksiyonunu kullanabilirsiniz. =LİRA fonksiyonu aşağıdaki gibi kullanılır: =LİRA(hücre;ondalık) burada hücre bölümüne değerin alınacağı hücrenin adresini yazmak gerekli. Ondalık bölümünde ise TL gösteriminde kullanılacak olan ondalık bölümün, yani virgülün sağ tarafında yer alacak olan rakamların sayısını ayarlayabilirsiniz. Örneğin A1 hücresinde 1200,23 sayısı varsa bu durumda B1 hücresine =LİRA(A1;3) formülünü girdiğinizde B1 hücresinde 1.200,230 yazdığına şahit olacaksınız.
Ayrı bölümleri basmak :Kullanırken bir hesap tablosu belgesinde birbiri ile komşu olmayan bölgeleri tek bir kağıda basmak isteyebilirsiniz. Bunun için basılacak olan bölümleri CTRL tuşuna basıp basılı tutarak belirleyin. Daha sonra DOSYA menüsünden YAZDIRMA ALANI * YAZDIRMA ALANINI BELİRLE komutunu çalıştırın. Seçmiş olduğunuz bölümlerin çevreleri kesikli çizgi ile işaretlenecektir.Daha sonra DOSYA menüsünden YAZDIR komutunu çalıştırın. Artık sadece CTRL ile seçmiş olduğunuz bölümler kağıda dökülecektir. Bu yöntemi kullanarak geniş bir hesap tablosu belgesinde sadece istediğiniz önemli bölgelerin kağıda dökülmesini sağlayabilirsiniz.
Uzun metinleri bölme :Eğer tablolarınızda çok büyük metinler varsa ve hücre genişlikleri bu metinlerin tamamını gösterecek şekilde ayarlanmamışsa, ekranda hesap tablonuzu incelerken metni okumakta zorlanırsınız. Çünkü bir hücrenin içeriği diğer hücrenin başı tarafından bölünerek hücre içeriğini okunmaz hale getirir.Eğer bu tür hücrelerin içeriğini incelemek istiyorsanız hücreyi ikiye bölerek, ve hücre içeriğini çift satır haline getirerek daha rahat okunmalarını sağlayabilirsiniz. Bunun için iki satır haline getirmek istediğiniz hücrenin üzerine gelin ve tuşuna basın. İmleç hücrenin içerisine girecektir. Hücrenin bölünen metninden hemen sonraya bu imleci getirin ve ALT + ENTER tuşlarına basın. Hücre içeriği bu imleç pozisyonundan sonra bir alt satıra atlayacak, hücrenin yüksekliği de bu satırlara göre otomatik olarak ayarlanacaktır.
Düz metni sütunlara bölmek :Excel’de tutulan kayıtlarda herhalde en sık kullanılan alan isim alanıdır. Genellikle isim tek bir hücreye yazılır ama kimi zaman bu uygulama sorunlar getirebilir. 10,000 kayıtlık bir veritabanındaki isim alanını elinizle ad ve soyad olarak iki ayrı alana bölmeye çalıştığınızı düşünebiliyor musunuz? Tabii bu sorun karşımıza sadece isim örneğinde çıkmayabilir. Örneğin semt ve şehir bilgisinden oluşan bir alanı ikiye bölmemiz gerekebilir.Bu soruna pek çok farklı çözüm getirilebilir. Bunlardan en kolayı, Excel’in Text to Columns (metinleri sütuna çevir) komutu. Tek yapmanız gereken, bölmek istediğiniz hücreleri işaretleyip, Data/Text to Columns komutunu çalıştırmak.Bundan sonra gerçekleştirmeniz gereken iki adım kalıyor. İlk adımda metni nasıl bölmek istediğinizi karar vermelisiniz. Delimited seçeneği metni belirleyici karakterlerle bölmenizi sağlarken, Fixed Width seçeneği sabit boylarda bölmeleme yapmanızı sağlar. Genellikle işe yarayacak olan seçenek Delimited seçeneğidir. Eğer bu seçeneği seçerseniz, bir sonraki adımda metnin hangi karakterlere göre ayrılacağını belirliyorsunuz. Fixed Width seçeneğini seçerseniz, elinizle sütun genişliklerini belirliyorsunuz.
Küçük küçük notlar :İçeriği karışık hücreler için açıklama yazmak Excel’de çok sık yapılan bir işlemdir. Özellikle karmaşık fonksiyonlar içeren hücrelerin yanına genellikle o hücredeki formülleri açıklayan metinler girilir. Excel’de daha önceki sürümlerde de bulunan Not ekleme özelliği bu açıklama metinlerinin çalışma sayfalarında ve çıktılarda gereksiz yer harcamalarını engeller. Herhangi bir hücreye bir not eklemek için Insert/Note’u seçmeniz ve istediğiniz metni girmeniz yeterlidir. Eğer isterseniz ve ses kartınız varsa sesli bir mesaj da kaydedebilirsiniz. Bundan sonra not eklenmiş hücrelerin sağ üs köşelerinde küçük kırmızı bir üçgencik belirecektir. Bu hücrelerin üzerine geldiğinizde notu içeren bir kutu açılacaktır. Hatta kaydetmiş olduğunuz ses dosyası da otomatik olarak çalınıyor. Eh, bu kadar kolaylık sunulunca da kullanmamak olmaz!
Kolayca dolan hücreler :Hücreler belirli bir düzende artan ya da azalan değerler girecekseniz sakın tüm verileri klavyeden tek tek girmeye kalkmayın. Excel’de bu işin de bir kolayı var. Eğer seriniz doğrusal bir artış sergiliyorsa, sadece ilk iki veriyi girin, daha sonra bu iki hücreyi işaretleyip, kulp denilen, işaretli alanın sağ alt köşesindeki siyah noktayı sürükleyin. Eğer büyüyen bir artış görmek istiyorsanız, sağ tuşla sürükleyin ve açılan menüden Growth Trend’i seçin.Eğer sadece tek hücre seçerseniz, tüm alanlar o hücrenin değeriyle doldurulur. İşaretli hücre bir tarih bilgisi içeriyorsa, otomatik olarak günler arttırılır.
En çok kullanılan değerleri gösterme :Excel tam bu iş için kullanılacak bir formül geliştirmiş. =ENÇOK_OLAN() adındaki bu formül verdiğiniz bir aralıkta en fazla tekrar eden değeri gösteriyor. Yandaki gibi bir hesap tablosuna sahip olduğunuzu varsayalım. Değerler B2:B8 aralığında sütununda yer alsınlar. B1 hücresine de B sütununda en fazla tekrar eden değerin yazılmasını istiyorsunuz. O zaman B1 hücresine gireceğimiz formül =ENÇOK_OLAN(B2:B8) şeklinde olacaktır. Bu durumda yan örneğimizde görüldüğü gibi B1 hücresinin değeri en fazla tekrar edilen sayı olan 3 olacaktır.
Excel sayfalarını birleştirmek :Bir Excel çalışma kitabının içerisinde bulunan bir veya daha fazla çalışma sayfasını başka bir çalışma kitabına almak istiyorsanız, bütün yapacağınız önce hedef, daha sonra da kaynak Excel çalışma kitabını açmak. Daha sonra Pencere menüsünden Yerleştir * Yatay komutunu çalıştırarak iki dosyanın da içeriğinin ekranda görünmesini sağlayın. Kopyalamak ya da taşımak istediğiniz çalışma sayfalarının alt tarafında bulunan sayfa TAB'larından fare ile tutun ve hedef Excel çalışma kitabının üzerine bırakın.Bu işlemi yaptığınızda sayfayı taşımış olacaksınız. Eğer sayfayı kopyalamak, yani orijinalini kaynak çalışma kitabında bırakmak istiyorsanız sürükle ve bırak işlemi sırasında CTRL tuşuna basın ve basılı tutun. Sürüklenen simgenin yanında bir + (artı) işareti belirecektir. Bu işaret sayfanın "kopyalandığını" gösterir.
Bir sütunda kaç tane :Kullanılan formül EĞERSAY() formülü. Bu formülün iki parametresi var. Birinci parametresinde sayılacak sütunun adresini, ikinci parametrede ise aranacak ve sayılacak sayı veya metni veriyorsunuz.Bu örnekte aranacak sütun A sütunu. Burada B2 hücresinde kullanılan formül =EĞERSAY(A:A;B1) şeklinde. Yani diyor ki, "A sütununda B1 hücresi ile aynı olan kaç tane hücre var? Bana göster!". Sonuç olarak ekran görüntüsünden de inceleyebileceğiniz gibi, B1 hücresine "ali" yazılmış, bu sütunda 2 tane "ali" olduğu için B2 hücresinde de 2 yazıyor.
Üst ve alt bilgiler :Excel ile çalışma sayfalarınızı kağıda dökerken alt tarafa özel bilgiler yazdırmak istiyorsanız, Dosya Menüsünden Sayfa Yapısı komutunu çalıştırın. Ekrana gelecek olan diyalog kutusunun Üstbilgi/Altbilgi sekmesine gidin. Burada üstbilgi (header) ve altbilgi (footer) alanlarını özelleştirebilir, bu alanlara yazılacak olan bilgileri aşağı doğru açılan listelerden seçebilirsiniz. Excel 95 sizin için bir dizi seçenek hazırlamış olacaktır. Bu seçenekler arasında kendinize uygun olan seçeneği bulamazsanız Özel Üstbilgi veya Özel Altbilgi düğmelerinden birine basıp ekrana gelecek olan diyalog kutusunda istediğiniz özel ayarı yapabilirsiniz.
Excel ve seriler :Bir sütunu belli bir farka artan sayılarla doldurmak mı istiyorsunuz? Bunun için alt alta sayıları yazmanıza veya toplama-çıkartma formülleri ile uğraşmanıza gerek yok. Diyelim ki 0’dan başlayarak beşer beşer yazdıracaksınız. Önce birinci hücreye 0 altındaki hücreye de 5 yazın. Daha sonra bu iki hücreyi fare ile seçili duruma getirin. Seçili duruma getirdiğiniz hücrelerin alt sağ tarafında küçük bir karenin çıktığını göreceksiniz. Fare imleci ile bu karenin üzerine gelin ve işareti tutarak aşağı doğru sürükleyin, sütundaki değerlerin bitmesini istediğiniz yerde durun, fare düğmesinden elinizi çekin.Seçili duruma gelmiş olan alan otomatik olarak bir seri biçiminde doldurulacaktır. Anlatırken biraz karışık gibi görünen bu yöntemin, eliniz alıştıktan sonra aslında ne kadar kolay olduğunu göreceksiniz ve bir kere alıştıktan sonra vazgeçemeyeceksiniz. Aynı seri mantığı Türkçe Excel için Aylar, tarihler ve haftanın günleri için de geçerlidir. Yani Ocak yazdıktan sonra fare ile çekiştirerek Excel’e otomatik olarak Şubat, Mart vs.. yazdırabilirsiniz.
Excel ve Romen rakamları :Eğer bir sayının romen rakamları ile görünmesini istiyorsanız, Excel’in ROMEN() formülünü kullanabilirsiniz. Bu formülün kullanımı son derece kolaydır. B2 hücresinde 1996 sayısının olduğunu varsayalım. Eğer A2 hücresinde bu sayının romen rakamı ile gösterimini görmek istiyorsanız, bütün yapacağınız şey A2 hücresine ROMEN(B2) formülünü girmektir.
Sütun genişliğini otomatik olarak ayarlamak :Bir Excel hesap tablonuz var ve içinde bir sürü veri bulunuyor. Ancak sütun genişlikleri düzgün olarak ayarlanmadığı için verilerin bir kısmı görülmüyor, bir kısmı da üstüste çakışıyorlar. Sütun genişliğini otomatik olarak ayarlamak için yapılacak en kolay işlemi merak ediyor musunuz? Hemen söyleyelim: Önce genişliği otomatik olarak ayarlanacak olan sütunları seçili duruma getirin. Daha sonra fare imlecini sütun başlıklarını birbirinden ayıran çizginin üzerine getirin. Bunu yaptığınızda fare imlecinin ayraç haline geldiğini göreceksiniz. Bu aşamada çift tıklayın. Seçili olan sütunların genişlikleri otomatik olarak içindeki tüm verilerin görünebileceği şekle gelecektir.
Uzun isim vermeyin :Excel'de dosya isimlerinin genişliği maksimum 21 karakter olabilir. DOS'un 8 karakter sınırından sonra 21 karakter genişliğinde dosya ismi tanımlamak ilk anda cazip gelebilir. Fakat bu durumda isim verme süreci zaman alıcı olabilir. Bu arada çalışma tablosu içinde kullandığınız alanların da isimlerinin kısa olmasına dikkat etmelisiniz. Çünkü çalışma tablosu içinde bir hücre içinde maksimum 255 karakter yazabilirsiniz. Bu nedenle hücre içinde yazacağınız formüller içindeki uzun alan isimleri nedeniyle hücredeki formül yazımınızı tamamlamadan formülünüz 255 karakteri aşacaktır.
Excel'de sıfır atma :Excel'de yaptığınız çalışmalarda bol sıfırlı sayılar kullanıyorsanız, yazdığınız sayının görülebilmesi için sütun genişliğini arttırmanız gerekebilir. Bu da çalışma tablosunun geniş bir alana yayılmasına neden olur. Sütun genişliğini arttırmak yerine bu sayıların 0 olan 3, 6, 9 veya daha fazla hanesini saklayabilirsiniz. Bunun için FORMAT NUMBER komutlarını seçip, ekrana gelen menüden Code Text Box seçeneğini Tab tuşunu kullanarak veya fare ile seçerek #,##0, ifadesini yazmalısınız. Böylece çalışma tablonuzda yazdığınız 100000000 sayısı 100000 olarak, eğer #,##,0,, formatını kullanırsanız 100 olarak görüntülenir.
Alanlara isim verme :Çalışma tablosundaki alanları hücre adresleriyle tanımlayabileceğiniz gibi isim de verilebilir.Eğer Excel'de çalışıyorsanız, isim vermek istediğiniz alanı işaretleyip Formula * Define * Name komutlarını seçip, belirlediğiniz alana vermek istediğiniz ismi yazın. 1-2-3'de önce / Rnage * Name * Create komutlarını seçip, sonra alan ismini ve adresini yazıp Enter'a basın.Burada isim verilen alan, bazen bir hücre bazen de birden fazla hücreden oluşan bir alan olabilir. İsmi TOP olan B1..B30 alanında toplamak istediğiniz sayıların var olduğunu farz edelim.
Büyük alanları seçmenin kısa yolu :Eğer büyük bir veri alanına ihtiyacınız varsa fare ile kaydırarak bütün veriyi seçmek yerine bir anda geniş bir seçili alan oluşturabilirsiniz. Bunun için Ctrl-* veya Ctrl-Shift-8 tuşlarına basmanız yeterli. Excel sizin için bu büyük alanı oluşturacaktır.
Kısa yoldan formül silme :Formül barında, formül düzenlerken, bazı karakterleri silmek istediğinizde bu karakterleri seçip Delete tuşuna basabilirsiniz yada her zamanki gibi BackSpace tuşunu kullanabilirsiniz. Peki tamamını hiçbir şey seçmeden Ctrl-Delete tuşlarını kullanarak silebileceğinizi biliyor muydunuz? Bunun için imleci satırın başına geçmeniz yeterli. Çünkü bu komut imlecin bulunduğu yerden sonuna kadar tüm bölümü siler.
Sayı formatlama :Çok az kullanıcı Excel'in sayı formatlama araçlarını tam anlamıyla kullanır. Örneğin * işareti girilecek karakterin sütun genişliği doluncaya kadar tekrarlanmasını sağlar. Varsayalım ki negatif sayıları parantez içinde kullandığınız, finansal bir tablo yaratıyorsunuz ve açma parantezinin, hücrenin soluna yaslanmasını istiyorsunuz. Eğer Excel 4.0 kullanıyorsanız Format menüsünden Number komutunu Excel 5.0 kullanıyorsanız Format menüsünden Cells'i buradan number'ı seçin.Çıkan diyalog kutusunda All yada Number kategorileri için #,##0,00_);(#,##0,00) formatını seçin. Yeni modu girmek için Code Penceresini tıklayın ve açma parantezinden sonra bir * ve bir boşluk ekleyin. Bitirmek için OK tuşuna basın.
Formül sonlarına açıklamalar eklemek :Formüllerimize açıklamalar eklemek hesap tablonuzu daha anlaşılır hale getirecek ve ihtiyacınız olursa değişmeleri daha kolay yapmanızı sağlayacaktır. Excel 'de açıklamalarınızı hücre ismi olarak, veya hücre notu olarak girebilirsiniz. Bunun için INSERT&Name/ veya Note komutlarını da kullanabilirsiniz.
Satır ve Sütun eklenmesini engelleme :Boş bir sayfada A1 hücresinden başlayarak önce End-Aşağı Ok sonra End-Yukarı Ok tuşlarına basınız. Gelmiş olduğunuz son hücreye herhangi bir şey yazınız. Şimdi A1 hücresine dönmek için Home tuşuna basınız. Artık bundan sonra siz veya başka birisi çalışma sayfasına herhangi bir satır veya sütun ekleyemeyecek, eklemeye kalkarsa karşısına beklemediği bir hata mesajı gelecektir.
Ekranı büyütmenin başka bir yolu :Çoğu kullanıcı Windows'ta çalışırken ekranın sağ üst köşesindeki oklu kutuya tıklayınca pencerenin tüm ekranı kapladığını bilir. Yine çoğu kullanıcı Döküman ismi bulunan çubuklara çift tıklama ile dökümanın maksimize edildiğini bilir. Excel hesap tablosu yazılımı bize bize üçüncü bir yol daha sağlıyor. Eğer ekranın sağ alt köşesindeki küçük kareye çift tıklarsanız Excel penceresinin tam ekrana yayılmasını sağlarsınız
Bir excel hücresine bir satırdan fazla yazı'nın yazılması (Metin sarma) :Hücre sonuna gelen metnin alt satırdan devam etmesi işlemine Microsoft Türkçesinde “metin sarma” adı veriliyor. Metni sardıracağınız hücreleri seçili duruma getirin. Seçili hücrelerin üzerinde herhangi bir noktaya sağ fare tuşuyla tıklayıp açılan menüden Hücreleri Biçimle komutunu çalıştırın. Ekrana gelen diyalog kutusunun Hizalama bölmesinde Metni Sar seçeneğini işaretleyin ve Tamam düğmesine tıklayın. Bu diyalog kutusunda metnin hizalanması ile ilgili diğer seçenekleri de bulacaksınız.
Yılın kaçıncı günündesiniz :Aynı zamanda Jülyen takvimi adı verilen bu işlemi yapmak Excel için son derece kolaydır. Ancak dikkat edilmesi gereken bir nokta var, o da artık yıllar. Neyse, Allah’tan Microsoft’çular Excel’i yaparken bunu ayarlayacak bir şeyler geliştirmişler. A1 hücresinde düzgün olarak yazılmış tarihin varolduğunu düşünelim. Eğer B1 hücresine =A1-TARİH(YIL(A1)-1;12;31) formülünü girerseniz, bu formül A1 hücresindeki tarihin yılın kaçıncı gününe tekabül ettiğini gösterecektir. Eğer İngilizce Excel kullanıyorsanız, aynı formülü =A1-DATE(YEAR(A1)-1;12;31) biçiminde yazmanız gerekecekti.
Excel'de dikey yazdırma :Dikey yazdırmak istediğiniz alanı seçin. Farenin oku seçili alan üzerindeyken farenin sağ kulağını tıklayın. Çıkan menüden Hücreleri Biçimle'yi seçin. Hizalama kısmında aradığınız çözümü bulacaksınız. İstediğiniz yönelimi seçip işlemi uygulatın.
Hücre çizgilerini gizlemek yada göstermek :Bir Excel tablosunda çalışırken hücrelerin boyutlarını gösteren kılavuz çizgilerini zaman zaman göstermek zaman zamanda gizlemek isteyebilirsiniz. Bu işi yapacağınız bir düğmeyi araç çubuğuna eklemeye ne dersiniz. Böylece bu düğmeye bir defa bastığınızda kılavuz çizgileri görüntülenir, bir defa daha bastığınızda gizlenir. Böyle akıllı bir düğmeyi araç çubuğuna eklemek için aşağıdaki adımları takip edin. 1) Araçlar menüsünden Özelleştir komutunu çalıştırın. 2) Ekrana gelecek olan diyalog kutusunun Komutlar bölümüne gidin. 3) Kategoriler listesinde Formlar seçeneğini seçili duruma getirin. Sağ taraftaki bölümde Kılavuzu değiştir seçeneğini bulun. 4) Bu seçeneğin üzerine gidin, sol fare düğmesine basın, basılı tutun ve düğmeyi araç çubuklarından herhangi birinin üzerine sürükleyip bırakın. 5) Tamam düğmesine basarak diyalog kutusunu kapatın.Artık araç çubuğunda oluşturmuş olduğunuz bu düğmeye basarak kılavuz çizgilerini bir gösterebilir, bir gizleyebilirsiniz.
Kağıt dökümlerini ortalamak :EXCEL belgelerinizi kağıda döktüğünüzde baskının ortalanmasını istiyorsanız kağıda dökmeden önce Dosya menüsünden Sayfa Yapısı komutunu çalıştırın. Ekrana gelecek olan diyalog kutusunun Kenar Boşlukları bölümüne gelin. Burada Yatay ve Dikey ortalama seçeneklerini aktif hale getirin. Excel hesap tablonuzun içeriğini kağıda ortalayarak basacaktır. Örnek için aşağıdaki resme bakabilirsiniz.
Excel içinde hesap makinesi :Basit hesaplamalar yapmak için de Excel'in formülleri ile uğraşmaya değmez. Excel araç çubuğuna bir hesap makinesi simgesi ekleyip bu düğmeye basılınca Windows 95'in basit hesap makinesinin açılmasını sağlayarak işlerinizi kolaylaştırabilirsiniz. Bunu yapmak için aşağıdaki adımları takip etmeniz yeterli: Herhangi bir Excel araç çubuğunun üzerine sağ fare düğmesi ile tıklayın ve Özelleştir komutunu çalıştırın. Komutlar bölümüne gelin. Kategoriler bölümünde Araçlar seçeneğine gelin.Sol taraftaki listeden Özel seçeneğine gelin, yan tarafında minik bir hesap makinesi simgesi olması lazım. Bu seçeneği sürükleyip istediğiniz bir araç çubuğunun üzerine bırak. Kapat düğmesine basarak diyalog kutusunu kapatın. Bundan sonra Excel içinde mini bir hesaplama yapmak istediğiniz zaman bütün yapacağınız araç çubuğuna eklemiş olduğunuz hesap makinesi düğmesine basmak. Hesap makinesi programı açılacaktır.
Excel'de size özel sayı formatları : Excel’de hücrelere sayı biçimi verirken, size sunulan seçenekler dışında kendi isteğinize bağlı formatlar da oluşturabilirsiniz. Bu formatları oluşturmak için Format/Cells (Biçim/Hücreler) altında Number (Sayı) sekmesinde Custom (İsteğe Uyarlanmış) alanına istediğiniz biçim özelliklerini girmelisiniz. Temel sayı biçim kodları: Excel’de Belirli sayıda basamak belirtmek için 0, # ve ? karakterleri kullanılır. # karakteri kullanıldığında, sıfırlar sadece anlamı olduğunda görüntülenir. 0 karakteri kullanıldığında ise sıfırlar anlamlı olsalar da olmasalar da görüntülenir.? karakteri ise format tanımından daha az basamak olması halinde boşluklar eklenmesi (hizalama için) ya da kesirli sayılar görüntülenmesi için kullanılır. Ondalık kısımları görüntülemek için ".", binleri ayırmak için ise "," kullanılır. Biçime renk eklemek için, kodlardan önce köşeli parantez içinde renk isimini (örneğin [RED] ya da Türkçe’de [KIRMIZI]) veya paletteki renk numarasını (örneğin [COLOR 6]) kullanabilirsiniz.
Bir hücrenin içeriğini grafik başlığı olarak kullanmak : Yapacağınız şey oldukça basit. Aşağıda görüldüğü gibi bir Excel grafiğine sahip olduğunuzu varsayalım. Önce işleri garantiye almak için Çizim araç çubuğunu görüntüleyin. Bunun için de araç çubuklarının bulunduğu yerde boş bir alana sağ fare düğmesi ile tıklayın, ekrana gelecek olan menüden Çizim komutunu çalıştırın.Excel grafiğinizin üstüne tıklayarak seçili duruma getirin. Çizim araç çubuğundan metin aracının düğmesine basın. Sürükle ve bırak yönetimini kullanarak Excel grafiğinin üzerine görüntülemek istediğiniz metnin yer alacağı alanı çizin. Daha sonra Excel penceresinin üst tarafındaki Formül çubuğunun içindeki boş beyaz alana tıklayın. = (eşittir işareti) yazın. İçeriğinin görüntülenmesini istediğiniz hücrenin üzerine fare ile tıklayın.Enter tuşuna bastığınızda üzerine tıkladığınız hücrenin içeriği grafiğin üstündeki metin kutusuna transfer edilecek. Dosyayı kaydedin. Artık bu hücreyi her değiştirdiğinizde grafiğin başlığı da hücrenin içeriğine göre otomatik olarak değiştirilecektir.
Devrik dönüşüm fonksiyonun pratik kullanımı : Bir Excel dosyanız var ve veriler sütunlarda dizilmiş olarak görüntüleniyor. Ancak siz bu sütunlardaki verileri satırlara dönüştürmek istiyorsunuz. Aynen yan taraftaki resimde görüldüğü gibi. Ayrıca sütunlar ve satırlar arasındaki bağlantının da kopmamasını istiyorsunuz ki orijinal sütunlar değiştirildiğinde diğer satırlar da otomatik olarak güncellensin.Bunu yapmak için Excel'in DEVRİK-DÖNÜŞÜM() formülünü kullanabilirsiniz. Yandaki örnekte görülen basit hesap tablosuna bir göz atın. Burada A1:C6 alanı, devrik dönüştürülme yöntemi ile E9:J11 alanına kopyalanmıştır. Kopyalama dinamik link şeklinde olduğu için, kaynak alanda herhangi bir hücreyi değiştirdiğinizde, bu değişiklik anında hedef alanda da kendisini gösterecektir. Bu işlemi yapmak için aşağıdaki adımları takip ettik: 1. A1:C6 alanına gerekli verileri girdik.2. E9:J11 alanını seçili duruma getirdik. 3. Formül çubuğunda formül olarak =DEVRİK_DÖNÜŞÜM(A1:C6) yazdık, ancak bu formül bir dizi formülü olduğu için Ctrl + Shift + Enter tuşlarına bastık. Bu işlemleri yaptığımızda sütunlar satırlara dinamik olarak aktarıldı. Yukarıdaki adımların en önemlisi 3. Adımda formülü yazdıktan sonra Ctrl + Shift + Enter tuşlarına basmak. Direkt olarak Enter tuşuna basarsanız formül çalışmayacaktır.
Excel ile otomatik kayıt : Excel ile çalışırken belirli aralıklarla belgenizi otomatik olarak kaydedilmesini mi istiyorsunuz. Program menülerinde bu tip bir seçenek yok ama bir eklenti olarak gelen AUTOSAVE.XLA bu işi sizin için yapacaktır. Bunun için yapacağınız tek şey Tools menüsünden Add-Ins komutunu çalıştırmak. Ekrana gelecek Add-Ins diyalog kutusunda o anda sistemde kurulu ve kullanılabilir durumda olan eklentilerin bir listesi gelecektir. Buradan AutoSave'i seçili hale getirin ve OK düğmesine basın. Artık Tools menüsünü bir daha açtığınızda bu menüye bir de AutoSave yani Otomatik Kayıt seçeneğinin eklendiğini göreceksiniz. Bu komutu çalıştırınca ekrana Otomatik kaydetme ayarlarını yapabileceğiniz bir diyalog kutusu gelecektir. Otomatik kaydetme aralığı ve buna benzer diğer bir sürü seçeneği buradan ayarlayabilirsiniz.
Excel ile etiket atama : Basit bir yöntemle herhangi bir makro kullanmadan bunu yapabiliriz. Diyelim ki Excel açıkve BOOK1 adlı bir hesap tablomuz var. Birinci kolonda bölge adları diğer kolonda da o bölge içerisindeki şehirler bulunuyor. Sizin bütün istediğiniz ise bu satırlarda birbirleri ile aynı olan bölge adlarını çıkarmak ve ayrı bir hesap tablosuna kategorilere ayrılmış verileri girmek. Önce Book1'deki verileri Sort edin. Daha sonra ikinci kolonu seçin ve insert menüsünden Columns komutunu çalıştırarak A ile B kolonunun arasına bir kolon ekleyin. B2 hücresine gelin ve =IF(A2=A1,"",A2) formülünü girin. Bu formülün görevi bi,r solundaki hücre ile onun altındaki hücreyi karşılaştırmak ve birbirleri ile aynıysa o hücreyi boş bırakmak, farklıysalar sol taraftaki hücrenin değerini üzerine yazmaktır. Formülü girdikten sonra CTRL+Insert tuşlarına basın, daha sonra B2 hücresinin altında kalan hücreleri seçerek ENTER tuşuna basın. Böylece formül B kolonunun tüm hücrelerine kopyalanacaktır. Hesap tablonuz istediğiniz gibi bir görünüm kazanacaktır. Hesap tablonuza en son görünümünü vermek için A kolonunu tümüyle seçin ve Format menüsünün Column * Hide komutunu çalıştırın. Aynı işl emi A kolonunun başlık Tab'ına sağ fare tuşuyla tıklayıp ekrana gelecek olan menüden Hide komutunu çalıştırarak ta yapabilirsiniz.
Belgelere kolay ulaşım : Araçlar (Tools) menüsünden Seçenekler (options) komutunu çalıştırın ve Genel (General) bölmesine girin. "Varsayılan dosya yeri" (Default file location) bölmesine istediğiniz dizini girin ve Tamam'a tıklayın. Artık Dosya*Aç komutunu çalıştırdığınızda karşınıza bu dizin gelecek. Ayrıca yeni oluşturduğunuz bir hesap tablosunu kaydetmek istediğinizde de yine karşınıza bu dizin gelecek.Aynı şeyi Word 6.0'da da yapabilirsiniz. Bunun için Araçlar (Tools) menüsünden Seçenekler (Options) komutunu çalıştırın. Dosya konumları (File locations) bölmesine girin. Belgeler satırını seçerek Değiştir düğmesine basın ve yeni dizin ismini yazın. Tamam düğmesine bastığınızda işlem tamam olacak.
Excel ve Spinners (Otomatik değer Arttırma/Azaltma) : Excel kullanırken hesap tablonuza bir hücrenin değerinini arttırıp azaltacak düğmeler eklemek, spinners aracını kullanarak çok kolaydır.Bunu yapmak için aşağıdaki örnek adımları takip edin. 1- Herhangi bir hücreye herhangi bir değer girin. 2- "Forms" araç çubuğundan "spinners" aracının düğmesine basın. Eğer araç çubuğu açık değilse bunu View*Toolbars komutunu çalıştırdıktan sonra "Forms" seçeneğini seçerek açın. 3- Farenizi kullanarak hesap tablosunda istediğiniz yere istediğiniz boyutta bir spinner çizin. 4- Spinner üzerine gelip sağ fare düğmesine basın. 5- Ekrana gelecek olan menüde Format*Object komutunu çalıştırın. Diyalog kutusunun Cell Link bölmesinde sayının etkileyeceği adresi girin. (Örneğin B-3 için $b$3 gibi.) Bu diyalog kutusundan ayrıca hücrenin alabileceği minimum ve maksimum değerleri, artış miktarını ayarlayabilirsiniz. İşte bu kadar. Artık arttırma/Azaltma düğmenizi kullanabilirsiniz.

Beğeniler: 1
Favoriler: 0
İzlenmeler: 22916
favori
like
share
garanktal Tarih: 04.12.2012 15:23
umarım işime yarar

linkler görünmüyor
lifelessboy Tarih: 30.04.2011 11:22
dosyayı indirmek istiyorum
bilgin1509 Tarih: 01.03.2011 20:51
dosyayı indirmek istiyorum
socrates21 Tarih: 11.08.2009 12:19
Teşekkür ederim paylaşımınız için ...
adem122 Tarih: 18.06.2009 19:15
hersey cok guzel arastırmanız elınıze saglık
rüzgar54 Tarih: 19.05.2009 15:11
ihtiyacım vardı sağol emeğine sağlık teşekkürler
DUYGUSAL__27 Tarih: 15.05.2009 23:05
çok güzel bi çalışma olur bu programla güzel bilgiler
exciting Tarih: 21.01.2009 13:07
hücre biçimlendirden (hücre- sağ tuş-hücre biçimlendir-hizalama... burada sağ tarafta yönlendirme var. ister açı değerini değiştirerek ister dairesel sürgüyü döndürerek yazının açısını belirleyebilrsin) dikey yada açılı yazı yazabilirsin. ama ofis 2007 de daha fonksiyonel dikey yazılar var. ofis 2007 de yazdırıp 2003 olarak kaydersen özelliğini kaybedermi denemedim.
MEHMETSUPHİ Tarih: 06.01.2009 20:49
selam
sormak istediğim hazırladığım sayfada ince dikey olan hücrenin içine dikey yazı yazabilmek mümkünse cevap verirsen sevinirim