T.C.
İÇİŞLERİ BAKANLIĞI
Emniyet Genel MüdürlüğüBilgisayar ve internet kullanımına paralel olarak ülkemiz iktisadi ve sosyal yapısına yeni bir sektör olarak giren ve sayıları hızla artan internet kafelerin açılması, denetlenmesi, küçük yaştaki çocukların buralara girip giremeyeceği gibi konularda, Bakanlığımıza intikal eden yazılı ve şifahi taleplerden uygulamada ciddi tereddütler olduğu ve bu tereddütlerin giderilmesi, uygulamada yeknesaklığın sağlanması için aşağıdaki açıklamaların yapılması zorunlu görülmüştür. Buna göre;

1-Daha önce 02/12/1998 tarih ve 233 sayılı genelgemizle Belediyelerden aldıkları ruhsatla faaliyette bulunabilecekleri bildirilen internet kafeler, 30/12/1999 tarih ve 23922 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan 99/13681 karar sayılı "Açılması İzne Bağlı Yerlere Uygulanacak İşlemler Hakkında Yönetmelik"le, açılması Mahallin En Büyük Mülki Amirin iznine tabi yerler kapsamına alınmıştır. Bu yerlerle ilgili olarak yapılacak uygulamada;

a) Müşterilere, içerisinde bulunan internet bağlantılı bilgisayarlar sayesinde uluslararası bilgi iletişim ağına erişim imkanı sağlayan ancak, içerideki bilgisayarlarla oyun oynanmasına müsaade edilmeyen internet kafelerin açılmasına izin verilirken bunlarda eğitim-öğretim kurumlarına 200 metre uzaklıkta bulunma zorunluluğu aranmayacaktır. Bu yerlerde internet bağlantılı bilgisayarlar dışında hiçbir şekilde 2559 sayılı Polis Vazife ve Selahiyet Kanunu'nun Ek 8 inci maddesinde belirtilen elektronik veya mekanik oyun alet ve makineleri bulundurulmayacak, ayrıca bilgisayarlarla oyun oynatılmasına da müsaade edilmeyecektir.

b) İnternet bağlantılı bilgisayarların yanı sıra 2559 sayılı Polis Vazife ve Selahiyet Kanunu'nun Ek 8 inci maddesinde belirtilen nitelikte elektronik veya mekanik oyun alet ve makinaları (atari, okey ve benzeri) bulundurulmak veya bilgisayarlarda oyun oynatılmak suretiyle, Yönetmeliğin 4 üncü maddesinde tanımı yapılan, oyun ve eğlence amacına yönelik "oyun yeri" gibi işletilmek istenen yerler için 200 metre uzaklık şartı aranacak, bu yerlerin izin belgelerinde oyun yeri niteliğinde olduğu belirtilecek ve 18 yaşından küçüklerin girmesine müsaade edilmeyecek, izinsiz olarak açılan bu tür yerler 2559 sayılı Polis Vazife ve Selahiyet Kanunu'nun 7 nci maddesinin ikinci fıkrasına göre kapatılacaktır.

c) Eğitim-öğretim kurumları, kütüphaneler, kamu kurumları, kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşları, dernekler, sendikalar ve benzeri kuruluşlara ait ve yalnız kendi üyeleri veya personeline açık olan yerlerde kurulan internet kafeler, Yönetmelik kapsamında mütalaa edilmeyecektir.

2- İnternet üzerinden yayın yapan web sitelerinde, aşağıda (a) ve (b) bentlerinde belirtilen yayınlara girilmemesi için, bilgisayarların bu tür yayınları yapan sitelere kapatılması yönünde gerekli önlemlerin alınması ve her türlü suç unsuru taşıyan nitelikteki sitelerin kullanılmasına izin verilmemesi hususu internet kafe işletmecilerine yazılı olarak tebliğ edilecek ayrıca, işletmeciler, işyerinde sigara içilmeyeceği ve suç unsuru taşıyan nitelikteki sitelerin kullanılmayacağını belirten ilan panolarını müşterilerin rahatlıkla görebileceği bir yere asacaklardır.

Bu tür yerlerde işlenmesi muhtemel olan ve içinde suç unsuru bulunan faaliyetler aşağıda belirtilmiş olup, denetimlerde bu hususlara dikkat edilecektir.

a) Kumar siteleri, bahisler ve pornografik yayın içerikli sitelere erişimin sağlanması,

b) Devletin ülkesi ve milleti ile bölünmez bütünlüğünü zedeleyici ve anayasal düzeni yıkma amacına yönelik kurulan sitelere erişimin sağlanması,

c) Lisanssız ve bandrolsüz her türlü film, bilgisayar yazılımı, bilgisayar ortamında tutulan veri ve bilgisayar oyunlarına ait CD ve benzeri ekipmanların yasa dışı olarak kopyalanması, kiralanması veya kopyalanarak satılması,

d) İnternet vasıtasıyla diğer bilgisayarlara veya bilgisayar ağlarına kasten zarar verilmesi.

Yapılan yazılı tebligata rağmen bu tür web sitelerin kullanımına müsaade edilen veya izinsiz oyun yeri gibi işletilen internet kafeler hakkında öncelikle yazılı uyarılarda bulunulacak, yazılı uyarılara rağmen bu siteleri açık tutan internet kafeler için, 2559 sayılı Polis Vazife ve Selahiyet Kanunu'nun 8 inci maddesine göre kapatma işlemi uygulanacaktır.

3- 15 yaşından küçüklerin internet kafelere alınmasına müsaade edilmeyecek, 18 yaşından küçüklerin, akşam belli bir saatten sonra (örneğin, saat 20.00' den sonra) yanında ailesi olmadan internet kafelere alınıp alınmayacağı hususu, küçüklerin korunmasına dair mevzuat hükümleri ile 5442 sayılı İl İdaresi Kanunu'nun 11/c veya 32/ç maddesi hükümleri esas alınarak Mülki Amirliklerce değerlendirilecek olup, bu husus da önceden işletmeciye tebliğ edilecektir.

4- İnternet kafelerin açılış kapanış saatleri; ilgili Bakanlık, kuruluş ve Valiliklere gönderilen 01/02/2000 tarih ve 00029 sayılı genelge hükümlerine göre, kolluk amirliğinin görüşü de alınarak, mahallin en büyük mülki amirinin onayı ile belediyelerce belirlenecektir. İnternet kafelerin açılış kapanış saatleri belirlenirken, yaz-kış saati uygulamaları göz önüne alınarak, kahvehane ve kıraathanelerin kapanış saatleri bunlar için üst sınır olarak kabul edilecektir.

5- Daha önce belediyenin vermiş olduğu izinle işletilen internet kafelerin işyeri ruhsatı, Yönetmelik hükümleri doğrultusunda ek bir belge istenmeden, örneği daha sonra uygulama talimatı ekinde gönderilecek olan işletme izin belgesiyle değiştirilecektir. Ancak, Yönetmeliğin yürürlüğe girmesinden önce açılmasına izin verilen ve internet kafe adıyla oyun yeri niteliğinde faaliyette bulunan yerler müktesep haklı olarak değerlendirilecek ve bunların müktesep hakları, Yönetmeliğin kazanılmış hakların sona ermesi başlıklı 37 nci maddesine göre sonuçlandırılacakt

Beğeniler: 2
Favoriler: 1
İzlenmeler: 16437
favori
like
share
cengaver69 Tarih: 26.04.2011 08:24
bu internet cafelerde okul kıyafetı kravat vs yasak mı degılmı
ahmet_1_2345 Tarih: 16.12.2008 09:23
okeyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyy
doganigo Tarih: 17.03.2005 21:25
abi bırak internet işinde para kalmadı be güzel abim önüne gelen açtı heryer internet cafe oldu bilende yapıyo bilmiyende yapıyo boşuna para yatırma bu işe vallaha gecesi yok gündüzü yok tatilin yok bi virüs yersin uğraşırsın sabaha kadar evde ki pc kullanmaya hiç benzemiyo valla genede sen bilrsin tabi..
AliBAYIR Tarih: 13.03.2005 09:38
Nasip olursa Temmuz 2005 de emekli olup İnternet Cafe işletmeyi planlıyorum. Bilgilendirdiğin için çok sağol usta
ChoaS Tarih: 18.02.2005 17:00
YanDın EmraH :17: EywaH EywaH HerneySe PoLis Bakmıyor NasıL oLSa Artık SağoL Levis aBi.
Büyücü Tarih: 18.02.2005 16:48
:21: :21:.....KAhİn ARkaDAşIMa KAtıLıyOrUm BİZİm CAfeYE zaBItalaR bakıyO çOk Komİk bU ZAbItaLAr YAAA ama BiziM ramazaN abİ Çok akıLLı BiR ADAM oNLARlan BAŞA çIka BilİyO BİZE siGARA içme İZnİ Bile Alcak YAkıNDA ama Biz HALA içe BiliYoz Sigara...... :21: :21:...Biz YıKık KENtLiYİZ bİZE jandarma Bile Bişe DEmiyO zaBITA ne DİCEk On LARDA BizDEn.... :21: :21:
KaHiN Tarih: 18.02.2005 09:26
Artık Polis ßakmıyo ßize :5: ohh ohhh Zaßıta ßakıyo ßunLara ßakarsan ßizim Cafe Kapalı olmaLıydı $imdi Oyunsuz Ruhsat Olduqu İçin AMa onuda ALcaz İn$allah Ps2 Salonu Açcaz Çünkü ..

Zaßıta qeldi Diyo 9 dan Sonra 18 Ya$ Altı ßulunmucak Cafede Diye ßizim Patron Da diyo Eee Nereye qitcek o Ya$taki Genç Diyo Evine qitsin diyo Zaßıta ... ßizim Patronda Diyo Senin U$aqın qidiyo mu Eve Diyo

Zaßıta : Gitmiy Ama qidecek.


Çok qüldüm ßuna qeçen :21: Zaßıtalar TAnıdık Nede OlSa $u Siqara içmeme Çok qüzel oluyo Aslında :20: 2-3 qün ßizde Yasakladık Ama ßaktık Sinekler Zaten Siqara İçmiyo Sonrası MAlum :23:

Te$ekkürLer Levis
Serdar1453 Tarih: 18.02.2005 09:12
tşk elerine saglık zahmet edip yazmışsın cok tşk bir gün lazım olur diye aldım cok saol
Serdar1453 Tarih: 18.02.2005 09:11
yşk elerine saglık zahmet edip yazmışsın cok tşk bir gün lazım olur diye aldım cok saol