Örgütsel Davranış açıköğretim fakültesi ders notları

ÖRGÜTSEL DAVRANIŞ
Örgütsel davranışbiliminin konularıarasında yer
alanlar: Örgütlerde çalışma düzeni veya işin yapılışı.
Örgüt dışında yer alan çevre ile örgütün etkileşimi.
Yönetim sürecinin içinde yer aldığıörgüt. Yönetim
sürecinin tümü.
Klasik örgüt kuramcıları: Fayol, Urwick Lyndall,
Weber
Sosyoloji biliminin doğrudan ilgi alanlarından biri
Gruplar arasıilişkilerdir.
Bir örgüt yapısıiçinde, örgüt işleri için kaynak
ayıran, karar veren ve belirli amaçlar doğrultusunda
başkalarının etkinliklerini yönlendiren kişilere
Yönetici denir.
Yöneticilerin temel fonksiyonları: Organize etme,
Liderlik, Planlama, Kontrol.
Taylor'un, bilimsel yönetim yaklaşımına temel
katkılardan biri Rasyonel bir personel yönetimidir.
Sistem kuramının temel girdileri: Finans, Materyal,
İnsan, Bilgi.
Örgütteki yönetsel davranışlarıbelirleyerek bir
takım kuralların olmadığınısavunan yaklaşım
Durumsallık modelidir.
X ve Y kuramlarınıortaya atan kuramcıDouglas Mc
Gregor'dur.
Otoriter kişiliğin özellikleri: Genelde güvenilir


olmaması. İnsanlar arasında statü ve güç farklılığı
olduğuna inanması. Değişmeye karşıdirenç
göstermesi. Katıkurallarının olması.
Riske girme eğilimi olanlar için borsacılık mesleği
uygundur.
İnsanların birbirlerine benzer oluşunu tayin eden
faktörlere Biyolojik faktörler denir.
Değerlere örnekler: Adalet, Başarı, Eşitlik,
Demokrasi.
İştatminine veya tatminsizliğine yol açabilecek
grupsal etkenler: Danışmanın tutumları, İş
arkadaşları, Danışman veya mazeretçi tutumları.
Pasif olarak şartların daha da kötüleşmesine izin
veren davranışlar işteki tatminsizlikleri ifade
biçimlerinden kayıtsızlığa örnektir.
Bir ansiklopedi pazarlamacısının aldığıücret
Değişken oranlıpekiştirmeye örnektir.
Örgüt kültürü tanımının kapsamına girenler: Örgüt
içindeki hikayeler, inançlar, sloganlar ve
masallardan meydana gelmişbir yapı. Örgüt içinde
çalışan grupların keşfettiği, geliştirdiği temel fikir ve
düşünceler. Baskın ve paylaşılan değerlerden oluşan
bir yapı. İşyapma ve yürütme biçimi.
Sosyal psikolojinin örgüt kültürüne katkıda
bulunduğu konulardan biri Kültür tarihi
incelemeleridır.
Düşük grup bağlılığının sonuçları: Bireysel ayrılık.


Görevleri tamamlayamama. Üyeler arasındaki
ayrılık. Daha az bir etkileşim.
Bürokrasi kavramıMax Weber tarafından ortaya
atılmıştır.

Beğeniler: 0
Favoriler: 0
İzlenmeler: 2507
favori
like
share
serifedogan Tarih: 27.08.2008 08:40
tek kelime ile anlamsız detaylı bilg lütfen