Temel Bilgi Teknolojileri açıköğretim fakültesi ders notları

TEMEL BİLGİ TEKNOLOJİLERİ
Bilgiyi işlemekte kullanılan araçlar ikiye ayrılır. 1-
Maddi cihazlar 2-Kavramsal araçlar.
Kullanıcıve bilgisayarın karşılıklıetkileşimini
sağlayan birimlerin genel adıGiriş-çıkışbirimleridir.
Bilgisayar sisteminin maddi unsurlarına Donanım
denir. Maddi olmayan unsurlarına yazılım denir.
Windows 98, windows 2000, windows XP, işletim
sistemleridir.
Daha önceden kaydedilmişolan bir belgeyi açmak
için oklu açık kitap düğmesi kullanılır.
Kelime işlemcilerle metin düzenleme, metin
biçimlendirme, metin yazdırma, metin saklama
yapılabilir fakat metin karakteri oluşturulamaz.
fx düğmesinin işlevi aktif hücreye işlev
yapıştırmaktır.
Sunum programlarının görünüm seçenekleri:
Anahat, normal, slayt, slayt sıralayıcısıgörünümü
Sunum programlarında farklıbiçimlerde ve
renklerde hazır metin şablonlarından yararlanmak
için WortArt kullanılır.
Bilgisayarda çeşitli şekiller ve gerçekçi çizimler
yaratmak ya da düzenlemek amacıyla kullanılan
yazılımların genel adıçizim programlarıdır.
Veri tabanında kayıtlarımeydana getiren hücrelere


alan denir.
Bilgisayar ağınıoluşturan dört temel öğe: İletim
ortamıile bilgisayar arasındaki arayüz donanımı,
İletim yöntemi, Fiziksel iletim ortamı, Ağişletim
sistemi
Bilgisayarlararasıbağlantıların şekline ağtopolojisi
denir.
Ağa bağlıbilgisayarların birbirleriyle haberleşmekte
kullandıklarıdile ağprotokolleri denir.
Eğitim kurumlarının internet adreslerindeki
uzantısı.edu
İki ya da daha fazla kullanıcının farklıanlarda
birbiri ile bilgisayar ağıüzerinden haberleşmesini E-
mail sağlar.
İnternet üzerinde bulunan web sitelerinin
görüntülenebilmesi için kullanılan programlardan
biri İnternet Explorer'dır.
Algoritmaların grafiksel şekiller kullanılarak
gösterimine AkışŞemasıdenir.
Sistem analizi ve tasarımında problem çözme
sürecinin ilk aşamasıÖn araştırma'dır.
Girilen veriler üzerinde işlem yapan bilgisayar birimi
işlemcidir.
Kelime işlemcilerde metin saklama, yazdırma,
düzenleme, biçimlendirme yapılabilir ama metin
karakteri oluşturulamaz.


İşlem tablosunun özellikleri: Sayısal verileri
yorumlamaya yardımcıolmak, karmaşık
hesaplamalar ve işlemler yapmak, değişikleri
kendiliğinden güncellemek, eğer türü sorular
sormaya olanak tanımak.
Bilgi işlem sürecinin adımları: kaydetme, sıralama,
sınama, sınıflandırma.
Büro yazılımlarında ekranda görüntülenmesi istenen
bir araç çubuğunu eklemek için kullanılan menü
Görünüm menüsüdür.
Bilgisayar sisteminde verilerin ve programların
bulunduğu bilgi kümelerine dosya denir.
Herhangi bir amaç için hazırlanmışve bilgisayar
konusunda uzmanlık gerektirmeden kullanılabilen
bilgisayar programlarına paket program denir.
Kelime işlemci programında belgeye bir resim
eklemek için kullanılan menü ekle menüsüdür.
Büro yazılımlarında standart araç çubuğu üzerinde
bulunan disket düğmesinin işlevi üzerinde çalışılan
dosyayıkaydetmektir.
Windows 2000 işletim sistemidir.
Kelime işlemci programında, yaratılan bir belgenin
yazıcıdan çıkmadan önceki en son halini
görüntülemek için BaskıÖnizleme kullanılır.
Bilgisayarların sadece kendilerinin bildiği dile
makine dili denir.


Bilgiyi işlemekte araçlar ikiye ayrılır.
Farklıprogram ve uygulamayımasaüstünden
çalıştırmak üzere yaratılan nesnelere kısayol denir.
Günümüz toplumlarında bilgiyi tarif ederken
kullanılabilecek en önemli ölçüt: Karar verme
sürecindeki rolü
Bilgi işlem sürecindeki işlem adımları: Kaydetme,
Sınama,sınıflandırma, Özetleme, Erişim, Hesaplama,
Saklama,Çoğaltma, İletme
Bir disketin kapasitesi 1.44 megabayttır.
Ortalama bir CD nin kapasitesi 700 MB'dir.
Bilgisayara belirli bir işi gerçekleştirmesi için verilen
komutlar toplamına program denir.
Kullanıcıların programlama bilmeden kendi
ihtiyaçlarınıkarşılayabilmesini sağlamaya yönelik
programlara paket programlar denir.
Tek kullanıcının her defasında tek bir işi
yapabilmesine yönelik olarak tasarlanan işletim
sistemi : Tek kullanıcı-tek görev'dir.
Hızlıbaşlat araç çubuğu ekranın sol alt köşesinde yer
alır.
Standart araç çubuğunda yer alanlar: Yeni dosya,
dosya aç, kaydet, önizleme, sözlük denetimi, kes,
kopyala,yapıştır,geri al, yinele,bağlantıekle,
yakınlaştır.


Kopyala komutunun klavye kısa yolu Ctrl+C (copy)
Yapıştır komutunun kısa yolu Ctrl+V
Dosya yeni komutunun kısa yolu Ctrl+N (new)
Tümünü seç komutunun kısa yolu Ctrl+A (all)
Kes komutunun kısa yolu Ctrl+X
MS Word programında yer alan A düğmesi metnin
seçili alanıaltıçizili yapar.
Kelime işlemcilerde metni oluşturan harf, rakam,
sembol ve boşluklar karakter ile ifade edilir.
=TOPLA(D7:D12) komutu yerine
=D7+D8+D9+D10+D11+D12 komutu kullanılabilir.
Excel programında bir grafik çizmek için yapılması
gereken ilk işlem grafikte gösterilmek istenen veriler
etiketleriyle beraber seçilir.

Beğeniler: 0
Favoriler: 0
İzlenmeler: 1698
favori
like
share