Türk Dili açıköğretim fakültesi ders notları

TÜRK DİLİ
Atatürk'ün Türkçenin yabancıdillerin
boyunduruğundan kurtarılmasınıistemesinin en
önemli nedeni Dilin, bir toplumda düşünce birliğini
yarattığınıve o toplumun ulusal benliğini
kazanmasında en etkili araç olduğunu bilmesidir.
Yazıdilinin Kalıcıolmasıözelliği toplumun kültürel
birikimlerini kuşaktan kuşağa taşımasına yol
açmıştır.
Lehçe ya da ağız denilen dil birliklerinin oluşması
dilin şu temel özelliğiyle açıklanabilir: Dilin gelişen
ve değişen canlıbir varlık olmasıyla
Genel dilin toplumsal çevreye, yaşa ve kültür
düzeyine, mesleklere bağlıolarak kullanılmasıözel
dillerin ortaya çıkmasında etkili olmuştur.
Konuşma dili kişiden kişiye farklılıklar gösterir, sese
dayanan bir eylemdir, El yüz hareketleri konuşmaya
doğallık katar, dilin gelişimine temel oluşturur.
Yazılıiletişim araçlarında bulunmasıgereken
biçimsel özellikler: Yalınlık, Dengelik, Akla
uygunluk, Birörneklik
Araştırma raporlarındaki şekil çeşitleri: Çizgi
grafiği, Harita, Örgüt şeması, Sütun grafiği
Araştırma raporlarının girişbölümünde Problem,
Sınırlılıklar, Amaç, Önem yer alır.
Bilim dili ile argo arasında, özel dil olmaları


bakımından bir benzerlik vardır.
Bireylerin toplumla olan bağlarınıgüçlendiren
öğelerden biri de anadilidir.
Konuşma organları, anadilin ses özelliklerini
yansıtacak biçimde gelişir.
Lehçe ve ağız, bir dilin değişikliğe uğramıştürleridir.
Yazılıanlatımın özellikleri: Yazım kurallarına uyma
gerekliliği, Yazılıanlatımın kalıcıolması, Bilimin ve
kültürün gelecek kuşaklara aktarılmasında önemli
bir rol oynaması, Her dilin genel yazma kurallarının
olması
Yaratıcıyazmanın gerçekleştiği alanlar: Şiir, Roman,
Öykü, Destan
Bir duygunun ya da düşüncenin, zihinde tasarlanan
bir konunun sözle ya da yazıyla bildirilmesine
Anlatım denir.
Anadilin özellikleri: Bireylerin toplumla en güçlü
bağlarınıoluşturur, Bilinçaltına inen "düşünme
dili"dir, Her ulusun dili o ulusa ait kişilerin ana
dilidir, Anadil ulusal niteliktedir.
Uzun çizgi, karşılıklıkonuşmalarda kullanılır.
Bir çizelgede bulunan öğeler: Çizelge dipnotları,
İçerik, Çerçeve, Numara ve başlık

Beğeniler: 2
Favoriler: 0
İzlenmeler: 1924
favori
like
share
yasemin006 Tarih: 09.02.2010 21:17
türk dili anlatım birimleri cümleler