ON ŞEY,İ FARZ GÖRMEYİNCE VERA TAMAM OLMAZ

İnsan on şey,i kendi üzerine farz görmeyince vera,ı tamam olmaz:

1-Dilini gıybetten korumaktır. Çünkü Allah,u teala Hucurat suresi onbirinci ayetinde: “Birbirinizi gıybet etmeyiniz” buyuruyor.

2-Kötü zandan sakınmaktır. Nitekim Allah,u teala Hucurat suresi onikinci ayetinde: “Zandan çok sakınınız, bazı zanlar günahtır” buyuruyor. Resullullah (Sallallahu aleyhi ve selem): “Kötü zandan çok sakınınız” buyurdu.

3-Alay etmekten, insanlara gülmekten, maskaralıktan sakınmaktır. Nitekim Allah,u teala Hucurat suresi onbirinci ayetinde “İnsanlar birbirileriyle alay etmesinler” buyuruyor.

4-Haramdan göz yummaktır. Allah,u teala Nur suresi otuzuncu ayetinde: “Ey Habibim! Mü,minlere deki gözlerini harama bakmaktan yumsunlar” buyuruyor.

5-Doğru sözlü olmaktır. Allah,u teala Enam suresi yüz elli ikinci ayetinde: “Konuştuğunuz zaman doğru olun” buyurmuştur.

6-Kendini beğenmemesi için Allah,u teala nın kendi üzerinde olan ihsan ve nimetini bilmektir. Nitekim Allah,u teala Hucurat suresi on yedinci ayetinde: “Allah,ü teala nın sizin üzerinizde ni,metleri ihsanları vardır” buyuruyor.

7-Malını hak, sevap ve taat yolunda sarf edip bozuk yollara günahlara ve taat i engelleyecek işlere harcamamalı ve sarf etmemelidir. Nitekim Allah,u tela Furkan suresi altmış yedinci ayetinde: “Mal verdikleri zaman israf etmezler ve kısmazlar” buyuruyor. Büyük İslam alimleri mal vermeği günahlara harcamazlar kısmayı taat den esirgemezler diye tevsir etmişlerdir.

8-Kendisini büyük görmemeli, büyüklük, kibirlilik, istememelidir. Nitekim Allah,u teala Kasas suresi nin seksen üçüncü ayetinde: “Bu dar,ı ahir ettir. Bunu yer yüzünde büyüklük ve fesat istemeyenlere mekan kılarız” buyuruyor.

9-Beş vakit namazı vaktinde kılmak, rükü ve secdeleri iyi yapmaktır. Nitekim Allah,u teala Bakara suresi nin iki yüz otuz sekizinci ayetinde: “Namazları ve vusta (ikindi) namazını koruyunuz” buyuruyor. Yani vaktinde kılınız ve şartlarını gözetiniz demektir.

10-Ehl,i sünnet ve cemaat mezhebi üzere bulunmaktır. Nitekim Allah,u teala Enam suresi nin yüz elli üçüncü ayeti kerimesinde: “Benim bu yolum (yani bildirdiğim İslam dini) doğrudur. Ona uyunuz. Sizi o yoldan ayıracak yollara uymayınız” buyuruyor.

Gunyetü,t Talibin
Seyyid Abdülkadir,i Geylani

Etiketler:
Beğeniler: 0
Favoriler: 0
İzlenmeler: 493
favori
like
share
Çetin Tarih: 07.04.2008 22:09
ALLAH (c.c.) razı olsun emeğine sağlık
Asiyan Tarih: 04.04.2008 07:25
Allah razı olsun kubercim