:::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::

GAZİANTEP'İN TARİHİ KRONOLOJİSİ

M.Ö. 5 bin-3 bin :Eski çağ dönemleri (paleolitik-kalkolitik dönemleri)
M.Ö. 3 bin-2 bin :İlk tunç çağ dönemi
M.Ö. 1460-1200 :Orta tunç çağı ve son tunç çağı dönemleri
M.Ö. 1200- 600 :Hitit prenslikleri dönemi
M.Ö. 539 -331 :Persler dönemi
M.Ö. 331 -323 :İskender dönemi
M.Ö. 312 - 69 :Selökidler dönemi
M.Ö. 69 - M.S.72 :Kommağene krallığı
M.S. 72 -395 :Romalılar dönemi
M.S. 395-628 :Sasaniler dönemi
M.S. 636 :Iyaz bin Ganem'in Antep bölgesini ele geçirmesi
M.S. 732 :Harun'ür Reşit döneminde şehrin tekrar alınışı M.S. 1067 :Emir Afşin'in bölgeye akınları
M.S. 1077 :Gümüştek'in Antep'i Bizanslılardan alması
M.S. 1084 :Süleyman Şah'ın yöreyi fethetmesi
M.S. 1098 :Antep'in, Urfa haçlı kontluğuna bağlanması
M.S. 1150 :Sultan I.Mesud'un bölgeyi geri alması
M.S. 1156 :Suriye Atabeyi Nureddin Mahmud'un şehri ele
geçirmesi
M.S. 1157 :Kılıç Arslan'ın Antep'i alması
M.S. 1218 :İzzeddin Keykavus'un şehre girişi
M.S. 1259 :İlhanlı egemenliği
M.S. 1260 :Mısır Memluk Sultanı Seyfeddin Kutuz'un şehri
alması
M.S. 1343 :Antep'in Dulkadiroğulları Beyliğine bağlanması
M.S. 1353 :Bölgenin Memlük egemenliğine girmesi
M.S. 1400 :Timur'un Antep'i ele geçirmesi
M.S. 1470 :Memluk Komutanı Emir Yaşbek'in Antep'i yeniden
ele geçirmesi
M.S. 1516 :Yavuz Sultan Selim'in Antep'e gelmesi
M.S. 1517 :Gaziantep bölgesinin Osmanlı topraklarına katılması
M.S. 1839 :Şehrin Mısır Valisi Kavalılı Mehmet Ali Paşa
güçlerinin eline geçmesi
M.S. 1914 :Gaziantep'in bağımsız bir sancak oluşu
6 Aralık 1918 :İngilizlerin Kilis'i işgali
17 Aralık 1918 :İngiliz birliklerinin Gaziantep'e girmesi
29 Ekim 1918 :Fransızların Kilis'i işgali
5 Kasım 1918 :Gaziantep'in Fransızlarca işgal edilmesi
20 Ocak 1920 :Karayılan'ın, Karabıyıklı köyünde Fransız birliğini
yenilgiye uğratması
28 Mart 1920 :Kuvay-ı Milliye Komutanı Şahin Bey'in şehit
düşmesi
1 Nisan 1920 :Gaziantep'de şehir savaşının başlangıcı (Gaziantep
Savunması)
16 Nisan 1920 :Birinci Muhasara'nın başlatılması
30 Mayıs 1920 :Fransızlarla yapılan ateşkes antlaşması
29 Temmuz 1920 :Kuvay-ı Milliye harekatı ve II. Fransız muhasarası
18 Ağustos 1920 : Muhasaranın yarılması
20 Kasım 1920 :Fransızların şehri son kuşatması-ve top atışları
6 Şubat 1921 :Kuvay-ı Milliye'nin kuşatması yarma harekatı
6 Şubat 1921 :Antep'e "GAZİ" ünvanının verilmesi
"GAZİANTEP" adını alışı
9 Şubat 1921 :Gaziantep'in teslim oluşu
20 Ekim 1921 :Fransızlarla yapılan Ankara Antlaşması
25 Aralık 1921 :Gaziantep'in Kurtuluş Günü (Fransızların şehri
boşaltması)
1 Şubat 1933 :Gaziantep Ortaokulu'nda lisenin öğretime açılışı
26 Ocak 1933 :ATATÜRK'ÜN GAZİANTEP'E GELİŞİ
1969 :Gaziantep Müzesi'nin açılışı
1973 :Gaziantep Fuarı'nın açılışıBeğeniler: 0
Favoriler: 0
İzlenmeler: 6242
favori
like
share