Ya$**** bize verdiqi, iyiLik doLu ve qördüqü her kötüLükte kendini sucLu hisseden yürekLerimizLe, yine de yanyana duramadık. Cünkü ne sen kendin için ya$amayı seçtin ne de ben... Biz acıLara ortak oLmaLıydık çünkü... VarLıqımızı her insani acıyı yok etmek için parça parça satmaLıydık. A$ka vakit oLmamaLıydı. . Birbirimize $ans vermemeLiydik. . .

YapayaLnız caddeLerin pusLu sessizLikLerinde, her qeçen qün bir yarayı daha iyiLe$tirmek gerekiyordu. YaraLar artıyordu ve parçaLanmaLar...
MutLuyduk...
Birbirimizi unutmuştuk...
MutLak yok oLmaLarın pe$ine takıLmı$tık bir kez... Yüzyüze bakamazdık, yüzLerimiz uzaktı.. Güne$ine bakan çocukLara anLattıqın asırLık umut hikayeLerinde aydınLatırdın sadece yüzümü... OnLarın icinde tesLim ederdin qüzeLLiqini koLLarıma...
Yetmezdi ki..
Daha da fazLaLa$ırdı icimizdeki acıLara ortak oLma dürtüsü yava$ yava$...
Ben dü$Lerime dahiL edemezdim cünkü seni...
Çünkü o zaman biz kendimiz için ya$ardık. O zaman a$k bize küserdi...
Yabancı yüzLere karı$ırdı umutLarımız... SiLinip giderLerdi. . .

Apansız sızıLarın qüzeLLiqini ya$ayan, kac yürek daha vardır biLinmez yeryüzünde... HakediLmemi$ acıLarı içinde eriten... Bunu yaparkende tarifsiz bir kederLe ömrünü feda eden kaç kırıLgan çocuk aqLıyor kimbiLir... Birbirini feda eden kaç yürek... Sadece bir ömürLük dü$Lerde qörebiLen birbirini... Sadece orada oLduqunu, bekLediqini, sonSuza kadar sOnucsuzca bekLeyeceqini biLen kaç siLik yürek...
BiLmiyorum..

Ben sadece haLa seni bekLiyorum. . .

Beğeniler: 1
Favoriler: 0
İzlenmeler: 359
favori
like
share