KÂBE-İ MUAZZAMANIN TARİHÇESİKÂBE-İ MUAZZAMANIN TARİHÇESİ (1)

Her şeyi bir sebebe bağlayan Mevlâmız Kâbe’nin yer yüzüne binasınıda bir sebebe bağlamış. Şöyle ki: Mevlamız Adem A.S.’ı halk etmeyi murat buyurduğu zaman meleklere “Ey melekler ben yer yüzünde bir halife halk edeceğim” buyurdu. Meleklerde cevaben “Ya rabbi ; yer yüzüne kan dökücümü halk edeceksin? Biz seni tesbih ve takdis ederiz” dediler. ( El-Bakara A.30 ) Mevlamız meleklerin cevabına gadaplandı. Memnun olmadı. Bunun üzerine melekler Arş-ı Âla ya sığındılar ve Arş-ı muazzamayı yedi defa tavaf ettiler. Mevlamız bunların tavaflarından memnun oldu ve meleklere şöyle buyurdu. “Ey meleklerim yer yüzüne inin bir beyt yapın. Kullarımdan gadabıma uğrayanlar o beytin etrafını sizin Arş-ı Âla yı tavaf ettiğiniz gibi tavaf etsinler. Sizlerden razı olduğum gibi Benî Adem’den de razı olayım” buyurdu. Bunun üzerine melekler yer yüzüne inerek ilk beytullah’ı yaptılar. Bu rivayete göre beytulah’ın ilk banisi meleklerdir. ( Ruhul-Beyan) Melekler Kâbe yi Adem A.S. yer yüzüne inince Hindistan’ın Serendip adasında yalnız kaldı. Yanında ne Havva validemiz, nede melekler vardı. Bu halden çok sıkıldı ve üzüldü. Mevlaya şöyle yalvardı “Ya rab! Beni bu sıkıntıdan kurtar. Bana meleklerin tesbihlerini işittir” diye dua etti. Mevlamız şöyle buyurdu; “Ya Adem! Mekke ye git oraya bir beyt yap. Meleklerin arş-ın etrafını tavaf ettikleri gibi sen de o beyti tavaf et ve beni zikir et. Cibrîl’i Emîn delaletiyle Harem-i Şerif mevzıına geldi. Daha önce meleklerin iki bin sene evvel nurdan bina ettikleri beytin yerine taşdan bir beyt inşa etti. Cibril’i Emîn’in ta’limi ile hac ef’alini icra etti. Bu esnada melekler haccını tebrik ettiler ve dediler ki “Allah haccını haccı mebrûr etsin. Biz bu beyti senden iki bin sene evvel tavaf ettik ve tavaf ediyoruz. Adem A.S. sordu: “Tavaf esnasında ne okuyorsunuz? Cevaben (Sübhânellahi Vel-hamdü lillahi ve-lâilâhe ilallahü vellahü ekber ) okuyoruz dediler. Adem A.S. “Fezîdû (La havle velâ guvvete illâ billâhil-aliyyil-azîm) bunu ilave edin buyurdu.ondan sonra melekler bizim tesbîh duasında okuduğumuz duayı tam okur oldular. Hacca gidenlere tavsiye olunur bu duayı çok okumalı. Adem A.S. bu tesbîhi çok okuyarak geceleri yedi gündüzleri dâhi beş tavaf yaparak tavafa devam ederlermiş. Abdullah Bin Ömer (razıyellahü anhüma)da hac ettiklerinde ebü-lbeşere ittibaan geceleri yedi gündüzleri beş defa tavaf ettikleri mervîdir.

Adem a.s. bu vesile ile bir çok sıkıntıdan kurtuldu. Havva validemiz ile arafatta buluştu. Zellesinin affı müjdesi de verilince naz makamından şöyle nazlandı “ Ya Rabbi her iş yapana bir ücret ihsan edersin. Adem kulun Kâbe yi yapı. Acaba bana ne ihsan edersin?”

KÂBE-İ MUAZZAMANIN TARİHÇESİ (2)

Mevlamız şöyle buyurdu “Ya Adem Seni af ettim yetermi? Adem A.S. Ya Rabbi hazinen geniştir. Biraz ziyade eyle. Mevlamız ya Adem senin evlatlarından bu beyti ziyaret edenleri af ettim yetermi? Adem A.S. Ya rabbi hazinen geniş rahmetin bol ne olur biraz daha ziyade eyle. Evlatlarımdan gelenlere de merhamet eyle. Bunun üzerine mevlamız “ Ya Adem senin evlatlarından ziyaret edenlerden kim ziyarete gelenler için dua eder onların affını dilerse onları da af ettim yeter mi ? buyurunca Adem A.S. çok memnun oldu. “Ya rabbi Hasbî Hasbî bu bana kafidir ya rabbi dedi. ( Kenzül-ummal c.5 S.51) Bu sebepten hacıları yolcu etmeli ve onlardan dua istemeli. Hz. Ömer (r.a.) yapacağı bir umre için izin almaya ve dolayısıyla vedalaşmak üzere rasülüllah’ın huzuruna gelince peygamber efendimiz hz. Ömer’e “Ey kardeşceğizim! Bizi dua da unutma” diye kendisinden dua talebinde bulunmuştur. Hem yolcu edenler ve hem de hacca gidenler bu fırsatı ganimet bilmeli ve iyi değerlendirmelidir.

KÂBE’NİN ÜÇÜNCÜ BANİSİ

Nuh tufanında Kâbe harap oldu. İbrahim A.S. zamanına kadar yeri boş kaldı. Mevlamız tekrar beytini inşa murat etti de İbrahim A.S.’a emir buyurdu. İbrahim A.S. mevlamızın emri ile önce Bâbil den ehli beytinin bazısını (İsmail a.s. ile annesi Hâcer validemizi) alarak harem-i şerife bıraktı.sonra da “Ya İbrahim bir bina inşa et, orada zikirler yapılsın”. İbrahim a.s. “ Ya rabbi nereye yapacağım “ diye yalvardı.sekine ismi verilen bulut ki beyti şerif büyüklüğünde idi.onu takip et nerede durursa onun tam hizasına onun büyüklüğünde bir beyt yap buyurdu. İbrahim a.s. da öyle yaptı. İsmail a.s. ve Hâcer valide hatta Sâra valide ve oğlu İshâk a.s. da yardım ediyorlardı. Allah’u zül celal cennetten bir taş gönderdi. Onu iskele olarak kullanıyorlardı.Hatta onun üzerinde ayak izi mevcuttur. Makam-ı İbrahim olarak hacer-ul esved köşesine yakın yerde muhafaza edilmektedir. yer yüzünde cennetten gelen iki şey mevcuttur. Biri hacer-ul esved diğeri ise maka-ı İbrâhim dir.(sevgili peygamberimiz şöyle buyurmuşlar: Hacer-ul esved ve makam- ı İbrahim cennet yakutlarından iki yakuttur. Eğer müşriklerin elleri onlara değmese idi mağrib ile meşrık arasını ziyâlandırırdı

Beğeniler: 0
Favoriler: 0
İzlenmeler: 649
favori
like
share
eskitoprak Tarih: 30.04.2008 12:16
tesekkurler