HTML EĞİTİMİ
1. HTML’ E GİRİŞ
Hyper Text Markup Language sözcüklerinin baş harflerinden oluşan bir kısaltmadır ve Web' in temel dilidir.Html dökümanları kaynak kodları Browserlar tarafından görüntülenebilen, tamamen ASCII karakterlerden oluşmuş metin dosyalarıdır.Html bir programlama dilinin karmaşıklığından oldukça uzak basit bir dildir. Html kullanarak çalıştırılabilir bir dosya elde edilmez.
< > işaretleri arasındaki komutlar Html belirteçleri, ya da Html komutları olarak bilinir.Bir Html dosyası her zaman etiketi ile başlar. Ve bu etiketin kapatılmasıyla son bulur. Bir sayfa açılmak istendiğinde web server Browsera gerekli dosya ya da dosyaları gönderir ve Browser eline geçen bu malzemeyi yorumlamaya başlar. İşte bir Html dosyası Browsera Html dosyası olduğunu ilk satırındaki etiketi ile söyler. Daha sonra bu etiketi etiketi takip eder. etiketinin görevi bitince şeklinde sonlandırılır ve ardından sayfa içeriğinizi taşıyan etiketinin sırası gelir. Sayfa içeriğinizi oluşturan etiketler bitince, şeklinde Body bölümü sonlandırılır ve en son şeklinde Html belgeniz biter.
1.1. HTML Dökümanın Genelinde Etkili Ve Sayfada Doğrudan Görülmeyen Etiketler
Html dökümanı, arasına yazılır. Baştaki arasına yazılan etiketler tüm döküman üzerinde etkilidir ve Browserlar tarafından doğrudan görüntülenmezler. Bunlardan en önemlisi Yazılan Html dökümana isim vermekte kullanılan 'dır. Bu belirteç, hazırlanan sayfaya bir isim verilebilmesini sağlar. Böylece sayfa yüklendiğinde <Title> ile verilen isim bilgisi Browserın tanımlama satırında görünür. Ayrıca sayfada kullanılacak Javascript, Css gibi yazılımlar <Head> </Head> arasında yer alır.<br /> 1.2. <Meta> Etiketi<br /> Bir bölümü Browserının yönetim ve denetimini sağlarken diğer bölümü Html belgesinin yazarı, özü, anahtar sözcükleri, yazım dili gibi belge özelliklerini tanımlamak için kullanılır. Meta etiketleri için en başta gelen kural, Html belgesinin Head bölümünde tanimlanması zorunluluğudur.<br /> Meta etiketler, diger Html etiketleri için de geçerli olduğu gibi küçük-büyük harfe duyarlı degildirler. Özellik ve içerik açiklamalarinin çift tirnak işaretleri arasına alinma zorunlulugu da olmamasına karşın alınmasi önerilir. Bu arada Meta etiketleri tanımayan bazı eski tip Browserların da kullanılabilme olasılığı göz önüne alınarak Meta etiketlerin <!-- --> açıklama etiketleri arasında gösterilmesi önerilir.<br /> Meta Etiket Çeşitleri<br /> -Http-Equiv meta etiketleri,<br /> -Name meta etiketleri<br /> şeklinde iki ayrı grupta incelemek mümkündür.<br /> 1.3. Http-Equiv Etiketleri<br /> Http-Equiv meta etiketleri genellikle Browserın eylemlerinin denetimi ve/veya yönlendirilmesi için gerekli ek bilgileri tanımlamak üzere kullanılırlar.<br /> Content-Type<br /> Web sayfasinin içerik tipini ve karakter alfabesini belirtmek için kullanılır. Normalde tüm Html belgeleri "text/html" türünde belgelerdir. Ancak, "charset" tanımı yapılmazsa alfabenin "Batı" alfabesi (Latin 1) oldugu varsayılır. Böyle bir durumda sayfa içinde Türkçe karakterler kullanılmışsa Browser tarafindan düzgün olarak görüntülenmezler. Bunun için , Web sayfasının Head kısmında "charset" in mutlaka tanımlanması gerekir. Iso-8859-9 kodu Uluslararası Standartlar Enstitüsü'nce Türkçe için belirlenmiş karakter kümesi kodudur. <br /> <Meta Http-Equiv="Content-Type" Content="Text/Html; Charset=Iso-8859-9"><br /> Türkçe karakterler, "Windows" karakter kümesi kodlari ile de elde edilebilirler. Türkçe için windows karakter kümesi kodu "Windows-1254"tür. Ancak, Bu kodu bazı Browserlar desteklemediğinden kullanılması önerilmemektedir.<br /> <Meta Http-Equiv="Content-Type" Content="Text/Html; Charset=Windows-1254"><br /> ÖRNEK : <br /> <br /> <Html><br /> <Head><br /> <Title> Content Type KullanımıPINAR BÜBERAL

257 9/A


Expires
Browsera Web sayfasının son kullanım tarihini veya kullanım süresi sonunu bildirir. Böylece, sayfa kullanıcı tarafindan tekrar istendiginde eğer süre sonu degeri aşılmışsa Cep-Bellekten alınmak yerine, yayınlandığı Web Sunucusundan istenerek tazelenir.
ÖRNEK :Expires Komutu KullanımıPINAR BÜBERAL

257 9/A


Refresh
Bir başka Web sayfasına otomatik olarak yönlendirme yapmak yada kullanılan sayfanın belli aralıklarla yeniden yüklenmesi veya yenilenmesi için kullanılır.

Refresh etiketinde Content'i takiben otomatik baglantiya geçiş için bekleme süresini saniye cinsinden belirten bir sayi girilip noktali virgül (;) konulur ve hemen ardindan Adres tanımlaması yapılır.Refresh'in en yaygın kullanim şekli, adres degişikligi olan sayfalar için yeni adrese yönlendirmek yapmaktir.
ÖRNEK :Expires Komutu KullanımıPINAR BÜBERAL

257 9/A


Pragma
Browserın Web sayfasını Cep-Bellekte depolayıp depolamayacağını bildirir. Eger sayfanin Cep-Bellekte depolanmasi istenmiyorsa Content degeri "No-Cache" olmalıdır.

ÖRNEK :Pragma Komutu KullanımıPINAR BÜBERAL

257 9/A


Set-Cookie
Browsera cookie iletilmesini saglar. Cookie kullanıcının yerel makinesinde depolanan küçük bilgi parçalari olup kullanıcının tekrar Web sunucuya baglanmasi halinde bir önceki ziyaretinde yapmiş olduklarini analiz etmek için kullanılır.

ÖRNEK :CookielerPINAR BÜBERAL

257 9/A


Window-Target
Web sayfasının hangi pencere ve/veya çerçevede açılacağını bildirir. Pencere adları Content sözcügünü takiben girilir.

ÖRNEK :Target Window KullanımıPINAR BÜBERAL

257 9/A


Page-Enter
Yalnizca Internet Explorer tarafindan desteklenmekte olan Page-Enter meta etiketi sayfaya girişte görüntü şeklini belirtir.

ÖRNEK :Page-Enter KullanımıPINAR BÜBERAL

257 9/A


Page-Exit
Yalnızca Internet Explorer tarafından desteklenmekte olan Page-Exit meta etiketi görsel geçiş efektinin sayfadan ayrılış sırasında gerçekleşmesi istendiginde kullanılır.

ÖRNEK :Page-Exit KullanımıPINAR BÜBERAL

257 9/A


Reply-To
Sayfa yazarı/yöneticisine e-posta göndermek için hazırlanmış bir kolaylıktır.

ÖRNEK :Reply To KullanımıPINAR BÜBERAL

257 9/A


1.4. Name Meta Etiketleri
Name meta etiketleri de normal Http başlıklari ile ilgili olmayan ara verileri tanımlamak için kullanılırlar.
Author
Web sayfası yazarının adını açıklamak için kullanılan bir meta etikettir.Bazı özel durumlar veya servisler için Author meta etiketi Lang özelliği ile birlikte kullanılabilir. Bu yazar adının yazıldığı dili gösterir. Böylece konuşma sentezcilerinin dile özgü telaffuz kurallarını uygulamasına olanak verirler.

ÖRNEK :Author Komutu KullanımıPINAR BÜBERAL

257 9/A


Copyright
Sayfanın telif hakları ile ilgili açıklamaları ve bilgileri girmek için kullanılır. Genel kullanım şekli aşağıdaki örnektekine benzerdir.

ÖRNEK :Copyright Komutu KullanımıPINAR BÜBERAL

257 9/A


Distribution
Web sayfasının dağıtım ölçeğini belirtir.

ÖRNEK :Content Type KullanımıPINAR BÜBERAL

257 9/A


1.5. Etiketi
Bir web belgesinin, içeriği en geniş olan etiketidir. Head kodu kapatıldıktan sonra yazılan ilk koddur. Sayfanın bütün özellikleri burada belirlenir. Arka plan rengi, yazı renkleri bunlardan bazılarıdır.Ancak bir şeyide unutmamak gerekir ; Artık Sayfanın bütün özellikleri etiketinin içinde değil de Css kullanılarak belirlenmesi daha çok tercih edilmektedir.

Background
Burada belirleyeceğiniz Jpeg veya Gif formatında hazırlanmış bir resim sayfanızın arkaplanını oluşturur.Bu etiketi kullanmanın en önemi yararı,Resimler kapatıldığında Browser otomatik olarak belirtilen arka plan rengini web sayfasına uygular.

ÖRNEK :Background Biçimi Kullanımı


PINAR BÜBERAL

257 9/A


Bgcolor
Belgenin artalan rengini belirten renk kodu ya da renk adı.

ÖRNEK :Artalanı Renklendirme


PINAR BÜBERAL

257 9/A


Bgproperties
Sadece Internet Explorer destekli bu kodun alacağı değer Fixed olarak belirlenir.Bu kod arkaplan için bir resim kullandığı zaman sayfa aşağı doğru kaydırdırılırsa resim aşağı doğru kaymaz sabit kalır.

ÖRNEK :Bgproperties Komutu


PINAR BÜBERAL

257 9/A


Text
Tüm sayfada bulunan yazıların rengini belirler. Sayfa içerisinde herhangi bir Font komutu dışında kalan tüm yazılar burada belirlenen renkte olacaktır.

ÖRNEK :Text Komutunun Kullanımı


PINAR BÜBERAL

257 9/A


Link
Linklere ait metinlerin renklerini belirler.

ÖRNEK :Link Renkleri Kullanımı


PINAR BÜBERAL

257 9/A


Alink
O anda aktif olan bağlantı içeren metnin renginin belirlenmesini sağlar.

ÖRNEK :Aktif Olan Linkin Renk Ayarlanması


PINAR BÜBERAL

257 9/A


Vlink
Ziyaret edilmiş metnin renginin belirlenmesini sağlar.

ÖRNEK :Ziyaret Edilmiş Olan Linkin Renk Ayarlanması


PINAR BÜBERAL

257 9/A


Topmargin
Sayfanın marjin ayarlarının belirler.Sayfanın üstten boşluğunu ayarlar . Eski tip Browserlar desteklemez.

ÖRNEK :Top-Margine Kullanımı


PINAR BÜBERAL

257 9/A


Leftmargin
Sayfanın marjin ayarlarının belirler.Sayfanın soldan boşluğunu ayarlar . Eski tip Browserlar desteklemez.

ÖRNEK :Left-margine Kullanımı


PINAR BÜBERAL

257 9/A


Rightmargin
Sayfanın marjin ayarlarının belirler.Sayfanın sağdan boşluğunu ayarlar . Eski tip Browserlar desteklemez.

ÖRNEK :Right-Margine Kullanımı


PINAR BÜBERAL

257 9/ABottommargin
Sayfanın marjin ayarlarının belirler.Sayfanın alttan boşluğunu ayarlar . Eski tip Browserlar desteklemez.

ÖRNEK :Bottom-Margine Kullanımı


PINAR BÜBERAL

257 9/A


2. BAĞLANTILAR
Internet üzerinde herhangi bir sunucuya bağlı bir dosyayla bağlantı kurmak ,Elektronik posta yollamak, Telnet bağlantısı kurmak gibi değişik amaçlar için kullanılır. Bağlantılar sayesinde hazırlanan sayfalar birbirleriyle ilişkili hale getirilebilir.Normalde bir link mavi text ve altı çizgili olarak sayfada yerini alır .Ancak Css kullanarak linkin font özellikleri tamamıyla değiştirilebilir.

Şimdi yapılmak istenen bağlantıya göre kullanılacak komutları inceleyim:
...
Bu komut sayesinde oluşturulan bağlantı ile yeni bir sayfa açılabilir, kullanıcıyı farklı bir internet adresine yönlendirebilir, kullanıcının kendisine sunduğunuz bir dosyaya ulaşması sağlanabilir.Yani bu tanıma göre bağlantının her çeşidi oluşturulabilir.Yapılacak tek şey bağlantı yapılmak istenen adres doğru tanımlanmalıdır.Şimdi bağlantı çeşitlerini örnekler vererek açıklayalım.
Sıkıştırılmış dosya olduğundan indirilir. Görüntülenmez...
Browser kullanıcıya Bağlantılar.zip dosyasını açmak mı yoksa diske kaydetmek mi istediğini soran bir pencere açar. Bunun sebebi Browser htm, txt, jpg, gif,.. uzantılı dosyaları görüntüleyebilirken zip, doc, xls, mp3 gibi dosyaları görüntüleyememesidir.
Tıkla Üniversitemizi Gez
Resimlerede link verilebilir.Hatta ileride anlatılacak başka bir etiket sayesinde resmin çeşitli yerlerine tıklanarakta ayrı ayrı linkler bile verilebilir.
Dosya indirmek için tıklayın...
Buradaki linke tıklandığında bu Ftp adresi ayrı bir sayfada açılacaktır.
...
Sayfa içi linkler bu komut kullanarak yapılır.Sayfada gidilecek yere bir isim verilir.Daha sonra sayfanın herhangi bir yerinde bu isim verilen yere gidilmek istendiğinde bağlantıda ismin önüne # işareti koyularak gidilir.
Diyelim ki kullanıcı sayfadaki bir linki tıkladığında başka bir sayfanın belli bir bölümünün açılması isteniyor. Bunun için gidilmek istenen yere isim verildikten sonra bağlantı;

ile yapılır.
ÖRNEK :Bağlantı KullanımıPINAR BÜBERAL

257 9/A


2.1. Target parametresi
Bağlantının hangi pencerede açılacağını belirtir.
Target="_blank": Bağlantı yeni bir pencerede açılır.

ÖRNEK :Content Type KullanımıPINAR BÜBERAL

257 9/A


Target="_self": Bağlantı aynı pencere içerisinde açılır.

ÖRNEK :Content Type KullanımıPINAR BÜBERAL

257 9/A


Target="_top": Bağlantı aynı pencere içerisinde en üstten itibaren açılır.

ÖRNEK :Content Type KullanımıPINAR BÜBERAL

257 9/A


Target="_parent": Açılan bağlantı, o anda açık sayfayı oluşturmuş bir ana sayfa varsa onun yerine konur.

ÖRNEK :Content Type KullanımıPINAR BÜBERAL

257 9/A


2.2. Etiketi
Belgenin temel adresini bildirir.Belgede yalnız bir tane base elemanı kullanılabilir ve belgenin kısmında yer alır.
Href
Belgenin temel adresini belirtir.
Target
Belgenin açılacağı çerçevenin adını belirtir.

ÖRNEK :Content Type KullanımıPINAR BÜBERAL

257 9/A


2.3. Etiketi
Web belgesinin kısmında yer alabilecek bu etiket, web belgesiyle ilişkilendirilmesi gereken bir dosyanın adresini bildirir.

Bu etiketin içinde olabilecek özellikler:

Rel
Bir link'e verilen bağı belirtir. Buraya atanacak değerle, link verilen dosyanın ne iş için kullanılacağı belirtilir. Bu kısımda yer alabilecek değerler, alternate, stylesheet, start, next, prev, contents, index, glossary, copyright, chapter, section, subsection, appendix, help ve bookmark olabilir.
3.RESİM KULLANIMI
3.1. Etiketi
Sayfalarımıza grafik veya resim yerleştirmek için kullanılır. Resmin Gif yada Jpeg formatında olması en uygun olanınır. Başka format da olabilir.Ancak diğer formatlar sayfa çağrıldığında sayfanın gelme hızını oldukça yavaşlattıkları için resmin Gif ya da Jpeg olması daha doğru olur. Bu arada hazır yeri gelmişken Gif ile Jpeg birbirleriyle olan avantajlarını ve dezavantajlarını belirtmek gerekirse,Gif dosyaları sayfa üzerinde Jpeg dosyalarından daha keskin ve canlı görünürler.Bunun sebebi Jpeg formatının ' kayıplı' bir grafik formatı olmasıdır. Jpeg dosyalarının kullanılması ayrıca sade beyaz alanlarda yüksek renk çözünürlüğünde görülmeyen fakat 256 renkte göze batan küçük noktacıkların oluşmasına neden olur. Standart Gif en fazla 256 renge müsade eder. Eğer resminizin daha çok renkli görünmesini istiyorsanız Jpeg tercih etmelisiniz. Sonuçta, küçük dosyalar için Gif kullanımı büyük dosyalar içindeJpeg kullanımı tercih edilir.

Src
Yerleştirilecek resmin adresini belirtir.

Align
etiketi için çok önemli olan bu özellik sayesinde sayfada bulunan metin ile sayfaya yerleştirilecek olan resim arasında düzenlemeler yapılır.Bu düzenlemelerde Align ’ a bağlı alt kodlar tarafından gerçekleştirilir.Mesela Left veya Right sayesinde resim ile metin ya da başka bir resim ilişkilendirilir.Öyleki resmin yüksekliği kadar satır oluşturulabilir.Top sayesinde Resmin en üst noktası satırda bulunan Nesnenin en üst noktası ile aynı hizaya getirilebilir. Texttop sayesinde Resmin en üst noktası satırda bulunan Yazının en üst noktası ile aynı hizada tutulabilir.Middle sayesinde Satırın taban noktası ile Resmin orta noktası aynı hizaya getirilebilir.Absmiddle sayesinde Satırın orta noktası ile Resmin orta noktası aynı hizaya getirilebilir.Baseline yada Bottom sayesinde Satırın tabanı ile Resmin en alt noktası aynı hizaya getirilebilir.Absbottom sayesinde Satırın o andaki en alt noktası ile Resmin en alt noktası aynı hizaya getirilebilir.
Alt
Mouse sayfaya yerleştirilen resim yada grafik üzerine geldiğinde belirecek olan yazıyı belirtir.
Height
Sayfaya yerleştirilecek resim yada grafiğin yüksekliğini belirtir.Kullanılmazsa yerleştirilen resim yada grafik kendi özgün yüksekliğinde belirir.
Width
Sayfaya yerleştirilecek resim yada grafiğin genişliğini belirtir. Kullanılmazsa yerleştirilen resim yada grafik kendi özgün genişliğinde belirir.
Horizontal Space
Sayfaya yerleştirilecek resim yada grafiğin, metinlerle arasında yatay düzlemde yer alacak boşluğu belirtir.
Vertical Space
Sayfaya yerleştirilecek resim yada grafiğin, metinlerle arasında dikey düzlemde yer alacak boşluğu belirtir.
Border
Sayfaya yerleştirilecek resim yada grafiğin etrafında yer alacak çerçevenin kalınlığını belirtir.

RESİMLER

ÖRNEK :Resim Kullanımı

RESİMLER

PINAR BÜBERAL

257 9/A


3.2. Bir Resime Link Verilmesi
Bir önceki konuda gördüğümüz bağlantıları şimdi bir resim üzerinde uygulayacağız. Burada dikkat edilmesi gereken nokta
tagleri arasına , resim eklemeye yarayan
ÖRNEK :Resimin Link Halinde KullanımıPINAR BÜBERAL

257 9/A


Usemap
Sayfaya yerleştirilecek resim yada grafiğin üzerinde bir adrese link verilebilir. Böylece ziyaretçi grafiğin üzerini tıkladığında o adrese gider. Sayfaya yerleştirilecek resim yada grafiği belirli bölgelere ayırarak, her bölgeye bir link vermek ve hangi bölge tıklanırsa ziyaretçinin o linkle verilen sayfaya gitmesini sağlamak da mümkündür. Bu işlem, , etiketleri ve etiketi içinde kullanılan usemap özelliği ile yapılabilir..
3.3. Etiketi
Sayfaya yerleştirilecek resim yada grafik üzerinde birden fazla link verilebilmesi için ve ile birlikte kullanılan yardımcı etikettir.
Shape
Rectangle,circle,polygan şekillerinden biri olabilir.
Coords
Tanımlanan şekle göre değişik koordinatlar girilebilmesini sağlar. Bir şeklin koordinatlarını bulmak biraz karmaşık bir iş olduğundan bu iş için özel olarak yazılmış programlar kullanabiliriz.

Href
Şekle tıklandığında hangi adrese gidileceğini belirler.
Target
Gidilecek adresin hangi pencerede açılacağını belirler.
Bir örnekle bu etiketlerin nasıl kullanıldığını daha iyi anlayalım.
ÖRNEK :4. YAZI TİPLERİ
4.1. FONT ETİKETİ
Metinlerin yazıtipi özelliklerini kontrol etmek için etiketi kullanılır. Yazı tipinin adını, büyüklüğünü ve rengini ayarlayabilirsiniz. Ancak artık bu etiketi kullanmak yerine Css kullanılması tavsiye edilir..
Face
Yazı tipinin adını belirtir.Burada belirtilen yazı tipi ziyaretçinin bilgisayarında mevcut değilse başka bir yazı tipi görüntülenir.Ancak bunu önlemek içinde özel yazı tipi ile yazılan metni grafik dosyası haline dönüştürerek sorun ortadan kaldırılabilir.
Color
Yazı renginin adı ya da kodunu belirtir.
Size
Yazı tipinin büyüklüğünü belirtir.

ÖRNEK :Content Type KullanımıPINAR BÜBERAL

257 9/A4.2. BASEFONT ETİKETİ
Dökümanın genel yazı biçimini belirtmek için kullanılır.Yani Tüm sayfa (sayfanın içeriğinde kullanılmayan yerler) bu etiketle belirlenen büyüklük ve renk fontunda kullanılır. Ancak büyüklük hariç renk ve font seçimi sadece Internet Explorer tarafından tanınır.Bu yüzden yerine Css tavsiye edilir.
4.3. METİN DÜZENLEME ETİKETLERİ

Metin içinde verilen bir kısaltmanın farenin imleci ıle üzerine gelindiğinde açık halinin görülmesini sağlayan tag dir.
D.S.I

Yukarıdaki tag ile hemen hemen aynı görevi üstlenir.
D.S.I
Aslında bu iki komutuda kullanmaya o kadar gerek yoktur Zira veya

taglerinin yardımıyla da bu iki komutun yaptığı görev pekala üstlenilebilir.
Yani;

D.S.I

Komutuda Aynı Görevi Görebilir..

Metni koyu (bold) yazar.
Pınar Büberal

Metni eğik (Italık) yazar. etiketi ile kullanımı aynıdır.
Pınar Büberal

Metni altı çizgili(underline) yazar.
Pınar Büberal

Metin sayfalarını ortalar.


Bu etiket bloğunun içerdiği metin varsayılan yazıtipi boyutundan bir boy büyük görünür.İçiçe kullanıldıkça etkisi bir kat artar.
Pınar Büberal

Bu etiket bloğunun içerdiği metin varsayılan yazıtipi boyutundan bir boy küçük görünür. etiketinde olduğu gibi, kullanıldıkça etkisi bir kat artar. İki kez peş peşe yazıldığında iki boy küçük görünüm sağlar.
Pınar Büberal

Diğer bir kaç etikettede olduğu gibi etiketin içerdiği metin bloğu, üzeri çizili olarak gösterilir. etiketi ile aynıdır.
Pınar Büberal

Teletype karakter kullanmak için kullanılır.Örneğin Courier bir Teletype karakterdir.Kullanıldığınaki etkisi hemen hemen ile aynıdır.
Pınar Büberal

Metin biçimlendirme etiketlerinden biridir. Etiket içerdiği metnin tarayıcı penceresinde koyu renkte gösterilmesini sağlar.
Pınar Büberal


Aradaki metin parağraf özelliği kazanır Sonlandırıldığında takip eden metin bir satır boşluk bırakarak ve satır başına yazılır.

Pınar BüberalAradaki metin parağraf özelliği kazanır.Sonlandırıldığında takip eden metin bir satır boşluk bırakır. Ek olarak satırbaşıda bırakır.
Pınar Büberal

Yazılan metnin yazılış yönünü belirler. Default'u bizim dilimizle aynı olduğu için pek kullanılmıyor.Ancak sağdan sola doğru bir metin yazılacağında kullanılabilir.
Pınar Büberal

Bu alt kod yazacağınız paragrafın dilini bellirler. Kullanılmasına çok gerek yoktur. Meta kodları sayfanın dilini belirler. Ancak Türkçe bir sayfa içerisinde tamamen başka yazı karakterleri kullanan bir dil ile paragraf yazmak isterseniz o zaman bu alt kodu kullanmanız gerekecektir.
Pınar Büberal

Metinlerin içerisindeki alıntı sözcükleri belirtmek için kullanılan bir etikettir.Ancak Css kullanımı daha uygundur.
Pınar Büberal


etiketi gibi çalışır.Ancak onun gibi satırbaşı bırakmaz.Cite özelliği ile bu alıntının adresi tanımlanabilir.
Pınar Büberal

Yanıp sönen bir font oluşturur.Ancak bazı browserlarda bu etiketin işlevi desteklenmez.
Pınar Büberal


Enter tuşunun görevi görür. Html'de metinleri yazarken kullandığımız editörde bir alt satıra geçmek için enter tuşunu kullanırız. Fakat Html dilinde bunun hiçbir anlamı yoktur, tüm kodları ve metinleri tek satırda dahi yazsanız browser açısından farketmeyecektir. Bu yüzden metinleri bölmek, yani ikinci satıra atmak için bu etiketini kullanıyoruz. İstisnai etiketlerden birisi bu etiket sonlandırılmıyor.
Pınar
BüberalYazılan satırı alt satıra geçirmeden devam eder.
İşte bölünmeyecek bir satır..

Bir metin yazarken yararlanılan bir kaynağın ismi verilirken yazının fontundan farklı olmalıdır.Bu font farklılığını sağlayan etiket budur.
Pınar Büberal

Bir metin yazarken bilgisayar kodları yada buna benzer başka kodlar metne yazmak istenirse bu komut ile yazılabilir.
alın işte bilgisayar kodları

Bir metinde önceden yazılmış ve daha sonra iptal edilmiş yazının üstü çizili olmasını sağlar.
Pınar Büberal

Belge içinde bir belge yapmaya yarayan bu etiket içerideki belgelerin dil seçimlerini bile kendisi yapabilir. Böylece sayfaların içeriği çok daha kolay düzenleyebilir ve kontrol altında tutabilirsiniz.
Pınar Büberal


Bir belgenin, belirli bir kısmını, ayrı bir katman olarak içerebilir ve
etiketi gibi çalışır.Aynı
de olduğu gibi etiketin içeriği ayrı olarak biçimlendirilebilir, ayrı dil özellikleri verilebilir.
Pınar Büberal

Diğer bir kaç etikette olduğu gibi bu etikette paragrafta geçen bir sözcük ya da cümle vurgulanmak istediğinde kullanılır. Browser programlar genellikle bu etiketin taşıdığı metni de etiketinde olduğu gibi italik gösterirler. Bu etikete Css ile değişik görüntüleme özellikleri atayarak metin daha vurgulu hale getirilebilir.
Pınar Büberal

Başlık (Heading) etiketi h1 en büyük h6 en küçük.Eğer örneklerle desteklerseniz çok daha iyi anlarsınız.
Örneğin;

En Büyük Başlık


En Büyük BaşlıkPek fazla işe yaramayan bu komut ;Bir metin bloğunda, araya sonradan eklenmiş başka bir metin bloğunu işaretlemek için kullanılır .Eklenen metin genellikle altı çizili olarak görüntülenir.
Pınar Büberal

Pek kullanılmayan bu etiket promt attribute aracılığıyla tek satırlık bir metin girdisi açar.
Pınar Büberal


Bu etiket sayesinde Yatay çizgi oluşturabilirsiniz. Bu etiketinde aynı
etiketndeki gibi sonlandırıcısı yoktur. Attribute'ları;


Align
Yatay çizginizin sayfadaki hizalamasını belirtir.


Size
Çizginizin genişliğini piksel cinsinden belirtmenizi sağlar.
Width
Buraya vereceğiniz değer, çizginizin sayfadaki enini belirler. 50% olarak vereceğiniz değer çizginin sayfanın kullanılabilir alanının % 50' si kadar yer kaplamasını sağlar. 50 olarak vereceğiniz değer ise piksel olarak yorumlanır ve çizginizin eni 50 piksel olur.
ÖRNEK :
Matematiksel ifadeleri sayfaya yazmaya yarar.Örneğin Suyun kimyasal formülü yazılmak istendiğinde kullanılır.

s Bir üstteki etiket alt metin (subscript) yazdırırsa, elbette bir de üst metin (superscript) yazdıran etiket vardır. etiketi üst metin yazdırmaya yarar. Örneğin metrekare yazılmak istendiğinde kullanılır.Her iki etiketinde nasıl kullanıldığını daha iyi anlamak için aşağıdaki örneği inceleyin...
ÖRNEK :


Sup Ve Sub Etiketi KullanımıSoru.1-)(43-34)/(23-32)=?
Yandaki İşlemin Sonucu Aşağidakilerden Hangisinin Sonucuyla Aynı Değildir.?

A)<İnput Type="Radio" Name="Cevap">53-108

B)<İnput Type="Radio" Name="Cevap">(22*17)-(3*17)

C)<İnput Type="Radio" Name="Cevap">173-172

D)<İnput Type="Radio" Name="Cevap">172+17-172

Soru.2-)Aşağıdakilerden Hangisi Karbonatın Yazılış Biçimidir.

A)<İnput Type="Radio" Name="Cev">C3O2

B)<İnput Type="Radio" Name="Cev">C2O

C)<İnput Type="Radio" Name="Cev">Co3

D)<İnput Type="Radio" Name="Cev">C2H24.4. Bazı Önemli Html Etiketleri

Bilgisayar program kodları, script ve benzeri metin parçalarını, diğer metinlerden ayrı bir görünümde sunar. Sonuçta, bu da birçok biçimlendirme etiketi gibi kapsadığı metin parçalarının normal paragraf yazıtipinden farklı bir yazıtipi ile görüntülenmesini sağlar.
işte yine kodlar

Bu etiket, içerdiği metni, sayfada sabit aralıklı bir fontla, satır başlarına, yerleşimlere hiç dokunmadan aynen görüntüler. Metin editörünüzle

etiketi kullanarak metin girerken, örneğin iki kelimenin arasında 20 kez boşluk çubuğuna basarak uzun bir boşluk bıraktınız. Browser bu boşluğu tek boşluk olarak algılar. Ya da metin editörünüzde metninizi yazarken satırın sonu geldi ve enter' a basarak alt satırdan yazmaya devam ettiniz. Browser bunları görmez. O ardarda kelimeleri sıralar ve satırın bittiği yerde alt satıra geçme işini otomatik yapar. Oysa

 etiketi sizin yaptığınız değişiklikleri aynen korur. Yazı karakteri olarak mono-space tabir edilen (Courrier New) fontu kullanılır. 
 Pınar  Büberal 

Özel Karakterler
Özel karakterleri kullanabilmeniz için gerekli olan kod & işareti ile başlar ve ; ile sona erer. Bu kodları yazılarınız içinde kullanarak istediğiniz karakterlerin Web tarayıcısının penceresinde belirmesini sağlayabilirsiniz. Örneğin bir karakter boşluk bırakır. Html Döküman İçinde Açıklama Satırları : HTML Döküman İçinde, kodu takip etmede kolaylıklar sağlayacak bazı açıklama satırları konabilir. Döküman içinde herhangi bir yerde, "" belirteçleri arasında kalan hiçbir şey web istemcileri tarafından dikkate alınmaz.
ÖRNEK:


Kayan,yuvarlanan,dönen text yazmak için kullanılır.Bazı Browserlar desteklemiyor.Ancak yinede etiket kullanıldığında içerisinde var olan text, desteklemeyen Browserlar tarafından 'normal yazı' olarak görünür.
Behavior
Metnin ekranda nasıl hareket edeceğini belirten bu ek Scroll, Slide, Alternate değerlerinden birini alabilir. Ek kullanılmadığında Scroll değeri varsayılan olarak kabul edilir ve yazı, sınırın bir köşesinden belirerek diğer köşeden kayarak kaybolur. Slide eki ise yazının bir köşeden başlayarak diğer köşede donmasını sağlar. Metnin iki köşe arasında gidip gelmesi ise Alternate ekiyle gerçekleştirilebilir.
Bgcolor
Kayan yazının arkasındaki rengi belirler.
Direction
Yazının kayma yönünü belirler. Direction eki, left veya right değerlerinden birini almalıdır.Left değeri yazının soldan sağa doğru kaymasını, Right ise bunun tersini sağlar.
Height
Kayan yazının sınırlarından ' yüksekliği' sağlar. N değeri sabit bir piksel sayısı olduğu gibi aynı zamanda bir pencere oranı olabilir. Oran değeri % işareti ile belirtilmelidir.
Hspace
Kayan yazının sınırlara ne oranda yaklaşacağını belirler. Bu ek özellikle arka plana bir renk verildiğinde daha da belirginleşir.
Loop
Yazıya verilen hareketin sınırlar içerisinde kaç kere tekrarlanacağını belirler. n değerine “1” veya '”infinite” verildiğinde hareket sınırsız olarak tekrarlanır. Tip olarak “slide” kullanıldığında bu işlem tek bir kez gerçekleşeceğinden loop ekini kullanmaya gerek yoktur.
Scrollamount
Kayan yazının bir defada kaç piksel hareket edeceğini belirler.
Scrolldelay
Kayan yazının her bir hareketi arasında kaç milisaniye bekleyeceğini belirler. Yazının üst ve alt sınırdan ne kadar uzakta kalacağını Vspace ile, yazının kayacağı toplam uzunluğu ise Width ile ayarlayabilirsiniz. Width değeri Height gibi bir yüzde alabilir.
ÖRNEK :

scrollamount="8"scrolldelay="50"> PINAR BÜBERALWeb sayfalarını arkaplanda müzik çalar hale getirebilirsiniz.Bu olay bu etiket sayesinde olur. Kullanım şekli:


Hazırladığınız sayfalara Resim, Video,Java Applet ekleyebilmenizi sağlar etiketi yerine rahatlıkla kullanılabilir.Ancak bu etiketi kullanırken Browserın destekleyip desteklememesine bakılmalıdır.
Data
Eklenen nesneyle ilişkisi bulunan verilerin adresini belirtir
Classid
Nesne ile kullanılacak nesne uygulamasının adresini belirtir.
Archive
Daha hızlı veri aktarımını sağlayan Classid veya Data 'yı içeren arşiv dosyalarının adresini belirtir.

Codebase
Nesne ve buna bağlı Data, Archive, Classid ‘ lerin temel adresini belirtir.
Width
Sayfaya eklenen nesnenin genişliğini belirtir.
Height
Sayfaya eklenen nesnenin yüksekliği belirtir.
Name
Nesnenin adını belirtir.
Usemap
Grafik haritası için adresini belirtir.
Type
Nesne içeriğinin tipi. text/html, image/jpeg, video/quicktime, application/java, text/css, ve text/javascript gibi örnekler olabilir.
Codetype
Kodlar için tip belirlemesini belirtir.
Standby
Nesne yüklemesi tamamlanana kadar görüntülenecek metini belirtir.
Tabindex
Nesnelerin Tab tuşuna basılınca seçilme sıralamasını belirler.
Border
Nesnenin kenarlık kalınlığını belirtir..
Vspace
Diğer bileşenler ile nesnenin üst ve alt kısmı arasında yer alacak boşluk miktarını belirtir.
Hspace
Diğer bileşenler ile nesnenin sağ ve sol tarafı arasında yer alacak boşluk miktarı belirtir.

Artık unutulmaya yüz tutmuş olan bu etiketin yerine kullanılmaktadır.

ya da nesnelerinin içinde kullanılan bu etiket bu nesnelere değer vermek için bir parametri bildirir.
Name
Parametre için bir isim tanımlamaya yarar.
Value
Parametrenin değeri. bu bir urı de olabilir.

Type
Value değeri için bir urı belirtilmişse, bu urı' nin tipi.
Valuetype
Parametreye atanan değerin değişken tipi.
Yukarıdaki her iki etiketede klasik bir örnek verecek olursak;
ÖRNEK :


Width=100 Height=100 Title="Saat" Standby="Şu Anda Saatin Kaç
Olduğunu Biliyor Musunuz?">
Döküman içine JavaScript,JBScript gibi dillerle yazılmış programları gömmek için kullanılır.
Src
Script'i bulunduran bir belgenin adresini belirtir.
Type
Script' in yazıldığı script dilini belirtir.
Defer
Script' in belgeye bir içerik katkısında bulunmadığını bildirir. Çalıştırılması engellenmiş script' i belirtir.
Language
Script' in yazıldığı script dilini belirtir.Ancak yerine Type ‘ ı kullanmak daha doğrudur.
Charset
Script' in lisan karakter kodlamasını belirtir.