This, that/these,those

This ve that Türkçe'de "bu" ve "şu" ifadelerinin karşılığıdır. İngilizce'de kullanımları aşağıda ayrıntılı olarak verilmiştir.
Konuşurken bize yakın olan nesneler için "this" (bu)
Konuşurken bize uzak olan nesneler için "that" (şu)
Konuşurken bize yakın olan nesneler için "these" (bunlar)
Konuşurken bize uzak olan nesneler için "those" (şunlar)

EXAMPLES
This book (bu kitap) - These books (bu kitaplar)
This student (bu öğrenci) - these students (bu öğrenciler)
This school (bu okul) - these schools (bu okullar)
This man (bu adam) - these men (bu adamlar)
That train (şu tren) - those trains (şu trenler)
That building (şu bina) - those buildings (şu binalar)
That table (şu masa) - those tables (şu masalar)
DİKKAT! Aşağıdaki cümleler kesinlikle yanlıştır.

This books are very expensive (This tekillerle kullanıldığı için "books" diyemeyiz.)

These girl is very beatiful. (Aynı şekilde "these" kelimesinden sonra tekil isim kullanamayız.)

Etiketler:
Beğeniler: 1
Favoriler: 0
İzlenmeler: 4985
favori
like
share
Mr.Kenan Tarih: 19.05.2008 22:55
[COLOR=#336699]ADVERBS

● Zarflar (adverb) eylemleri niteler. Eylemlerin nasıl yapıldığı hakkında bilgi verirler. Örnek: How does he she sing? - She sings beautifully. / (O) Nasıl şarkı söylüyor. Çok güzel şarkı söylüyor.
Kural: Zarflar genellikle -ly sonekinin bir sıfata eklenmesiyle oluşturulur.
[COLOR=#336699]Örnek[COLOR=#336699]: beautiful/beautifully güzel- güzel(ce) güzel bir şekilde, careful/carefully dikkatli-dikkatlice/dikkatli bir şekilde
Dikkat!

Bazı sıfatlar zarf haline dönüştüğünde değişmez. Bunların en önemlileri şunlardır: fast (hızlı) - fast (hızlıca, hızlı bir şekilde), hard (zor) - hard (zor bir şekilde)
Good (iyi) muhtemelen en önemli istisnadır. 'good' sıfatının zarf formu 'well' (iyi bir şekilde)dir. Bu sıklıkla hatalı kullanan bir zarftır! YANLIŞ!!: He plays tennis good. DOĞRU: He plays tennis well.
Kural: Zarflar aynı zamanda bir sıfatı da nitelerler. Bu durumda zarf sözkonusu sıfattan önce kullanılır.
[COLOR=#336699]Örnek[COLOR=#336699]: She is extremely happy. They are absolutely sure.
Dikkat!

Temel bir sıfatın derecesi artırılmış formuyla 'very' kullanmayın. Örnek: good - fantastic YANLIŞ!!: She is a very beautiful woman.
Kural: Sıklık zarfları (adverbs of frequency) (herzaman (always), asla (never), bazen (sometimes), sık sık (often) vs.) genellikle ana eylemden önce gelir.
[COLOR=#336699]Örnek[COLOR=#336699]:[COLOR=#336699]

He is often late for class.
Do you always eat in a restaurant?
They don't usually travel on Fridays
Mr.Kenan Tarih: 19.05.2008 22:54
[COLOR=#336699]COUNTABLE AND UNCOUNTABLE NOUNS
(Sayılabilen ve sayılamayan isimler)

İngilizce'de isimler sayılabilen ve sayılamayan olarak ikiye ayrılır ve cümle içindeki kullanımları farklıdır. Sayılamayan isimler her zaman için tekil kabul edilir.

Örneğin İngilizce'de "saç" kelimesi "uncountable"dır yani sayılamaz. Bu yüzden asla "s" takısı alarak çoğul yapılamaz. Halbuki Türkçe'de biz "saçlar" diyebiliriz. Aynı şekilde "su", "pirinç" ve benzeri kelimeler hep tekil kullanılmak zorundadır. Aynı şekilde sayılamayan kelimelerin başında "a veya an" artikelini de kullanamayız. Çünkü "a" bir anlamına gelir.
EXAMPLES

There is a book on the table.
There are 4 books on the table.

("book" kelimesi sayılabilen isim olduğu için çoğul olarak kullanılabilir.)

There is some water in the glass.
("su" kelimesi sayılamaz olduğu için asla "there are" kalıbıyla kullanılamaz.

SOME UNCOUNTABLE NOUNS
(Bazı sayılamayan isimler)

water
hair
money
bread
coke
coffee
milk
air
weather
cake
Mr.Kenan Tarih: 19.05.2008 22:53
[COLOR=#336699]This, that/these,those

This ve that Türkçe'de "bu" ve "şu" ifadelerinin karşılığıdır. İngilizce'de kullanımları aşağıda ayrıntılı olarak verilmiştir.
Konuşurken bize yakın olan nesneler için [COLOR=#336699]"this" (bu)
Konuşurken bize uzak olan nesneler için [COLOR=#336699]"[COLOR=#336699]that[COLOR=#336699]" (şu)
Konuşurken bize yakın olan nesneler için [COLOR=#336699]"[COLOR=#336699]these[COLOR=#336699]" (bunlar)
Konuşurken bize uzak olan nesneler için [COLOR=#336699]"[COLOR=#336699]those[COLOR=#336699]" (şunlar)

EXAMPLES
This book (bu kitap) - These books (bu kitaplar)
This student (bu öğrenci) - these students (bu öğrenciler)
This school (bu okul) - these schools (bu okullar)
This man (bu adam) - these men (bu adamlar)
That train (şu tren) - those trains (şu trenler)
That building (şu bina) - those buildings (şu binalar)
That table (şu masa) - those tables (şu masalar)
DİKKAT! Aşağıdaki cümleler kesinlikle yanlıştır.

This books are very expensive (This tekillerle kullanıldığı için "books" diyemeyiz.)

These girl is very beatiful. (Aynı şekilde "these" kelimesinden sonra tekil isim kullanamayız.)