Peygamberlerin Gönderilme Gayesi -TEVHİD

Birincisinden sonuncusuna bütün rasüller "Allah’ı birlemeye ve dini O’na halis olarak ibadet etmeye" çağırmışlardır.
Hiç şüphesiz İslâm'ın temeli:
"Allah'tan başka ibadete layık ilâh bulunmadığına" şehadet etmektir."; ve tüm peygamberler bununla, yani bu esas üzere gönderilmiştir.
Nitekim Allah Te'âlâ şöyle buyurmaktadır:
Andolsun ki biz, "Allah'a kulluk edin ve Tâğut'tan sakının" diye (emretmeleri için) her ümmete bir peygamber gönderdik. Allah, onlardan bir kısmını doğru yola iletti. Onlardan bir kısmı da sapıklığı hak ettiler. Yeryüzünde gezin de görün, inkâr edenlerin sonu nasıl olmuştur! NAHL -36.

Ve yine, Enbiya suresi-25 ayette şöyle buyuruyor:
"Senden önce hiçbir resul göndermedik ki ona: 'Benden başka ibadete layık ilâh yoktur; şu halde bana kulluk edin' diye vahyetmiş olmayalım." (Enbiyâ 25);
"Senden önce gönderdiğimiz elçilerimize (ümmetlerine) sor! Rahmân'dan başka tapılacak ilahlar (edinin diye) emretmiş miyiz?" buyurmuştur. (Zuhruf 43/45)
Yine Allah Te'âlâ Nuh, Hud, Salih ve diğer resullerinin kavimlerine:
"Allah'a kulluk edin, sizin O'ndan başka kulluk edilmeye layık bir ilahınız yoktur" dediklerini ifade etmiştir. ( A'râf 7/59, 65, 73, 85; Hûd 11/50, 61, 84)
Nitekim Nuh (a.s), kavmine :
“Allah’a ibadet ediniz, sizin Allah’dan başka ilahınız yoktur” (Araf, 59) demiş. Hud, Salih, Şuayb ve İbrahim (a.s) da aynı şeyleri söylemişlerdir. (bkz. Araf, 73-75).
O halde yüce Allah’ın ibadette tevhidi, kullarına - rasûllerini
kendisi ile göndermiş olduğu rasûllerin dinidir.

İşte rasûllerin ilki Nuh aleyhisselam’ın yüce
Allah’ın bize naklettiği üzere söyledikleri:
”Andolsun biz Nuh’u kavmine göndermiştik: Şüphesiz ki ben sizin için apaçık bir uyarıcıyım.
Allah’tan başkasına ibadet etmeyin.” (Hud, 11/25-26)
Yine yüce Allah şöyle buyurmaktadır:
“Âd kavmine kardeşleri Hûd’u (gönderdik). O: Ey kavmim! Allah’a ibadet ediniz. O’ndan başka hiçbir ilâhınız yoktur dedi.” (el-A’raf, 7/65)
”Semûd kavmine de kardeşleri Salih’i gönderdik. Onlara: Ey kavmim! Allah’a ibadet edin, sizin O’ndan başka ilâhınız yoktur dedi.” (el-A’raf, 7/73)
“Medyene de kardeşleri Şuayb’ı gönderdik. Dedi ki: Ey kavmim! Allah’a ibadet edin O’ndan başka hiçbir ilâhınız yoktur.” (el-A’raf, 7/85)

Yani, her peygamber kavmine şöyle demiştir :
“ Allah’a ibadet ( kulluk) edin. Sizin için O’ndan başka ilah yoktur”
O halde sadece Allah’u Tealaya ibadet etmek, peygamberlerin davetinin esasıdır.
Peygamber(S)'İn Ümmetini Azız Ve Celîl Olan Allah'ı Birlemeye Çağırması Hakkında Gelen Hadîsler :
Peygamber -Sallallahu aleyhi vesellem- şöyle buyurmaktadır: “Ben insanlarla Allah’tan başka ilâh olmadığına ve Muhammed’in Allah’ın Rasûlü olduğuna şahidlik edinceye kadar savaşmakla emrolundum.” Buhârî 25, 1399, 1457, 6924, 7284; Müslim 22.
İbn Abbâs(R)'tan -şöyle diyordu: Peygamber (S), Muâz ibn Cebel'i Yemen'in bir tarafına vâlî gönderdi ve ona şöyle ta'lîmât verdi:
— "(Ey Muâz!) Şimdi sen kitâb ehli olan bir kavim üzerine vâli gidiyorsun. Oraya vardığında ilk vazifen Yemenlileri Yüce Allah'ı birleyip tevhîd etmelerine çağırmak olsun. …..(Buhari)

Muâz ibn Cebel şöyle demiştir: Peygamber s.a.v.:
— "YâMuâz! Allah'ın kulları üzerindeki hakkı nedir, bilir misin?*' diye sordu.
Muâz:
— Allah ve Rasûlü en bilendir, dedi. Peygamber:
— "Kulların Allah'a ibâdet etmeleri ve O’na hiçbirşeyi ortak kılmamalarıdır" buyurdu.
Sonra da:
— "Kulların Allah üzerindeki hakları nedir, bilir misin?" diye sordu.
Muâz da:
— Allah ve Rasûlü en bilendir, dedi. Peygamber:
— "(Büyük günâhlardan çekinen ve emirleri yerine getiren) kullarını azâb etmemesidir" buyurdu. (Buhari)

PEYGAMBERLERİN EN ÖNEMLİ GÖREVİ TEVHİDİ YAYMAKTIR
"Öneminden dolayı tevhid, bütün semavi dinler de, peygamberlerin davetinde ilk sırayı almıştır. Hz. Nuh'tan Peygamberimiz s.a.v’e kadar, bütün peygamberler için durum hep bu doğrultuda cereyan etmiştir."
Allah'ın insanlığa hidayet olarak gönderdiği bütün peygamberlerin, birbirini tamamlayan iki önemli görevi vardı.
1. Allah'a ibadete davet
2. Tağuttan sakınmaya davet
Yani, bütün Nebilerin, Rasullerin kendisiyle gönderildiği esas-Tevhiddir


İSTİFADELER:
1. gönderilen tüm peygamberler tevhidi (Allah'ın birliğini ) tebliğ için gönderilmişllerdir

2. tevhid, ibadeti yanlızca Allah'a has kılıp tağuttan sakınma ile gerçekleşir

3. yanlızca Allah'a ibadeti, tebliğ etmemiş hiçbir peygamber yoktur

4. Allaha ibadet etmek,tağuttan sakınmayı gerektirir

5. ibadete hakkıyla layık Allah'tan başka ilah yoktur. o halde yanlızca Allah'a ibadet et

6. bu tebliğe muhatab olmamış hiçbir ümmet yoktur, bu tebliğin vahyedilmediği hiç bir rasul yoktur

7. Allah her kavme bir peygamber göndermekle onları tevhid ile sorumlu tutmuştur

8. peygamberlerin hepsi de( la ilahe illallah),ı açıklamak tebliğ etmek için gönderilmişlerdir tağuttan sakınmak ve tek ilah Allahı kabul etmek lailaheillah demektir

9. tağuta kulluk etmekten kacının ve allah a yönelen kimseler için müjdeler vardır.rasulum kullarımı müjdele( zümer,17.)

muttaki36 muttaki36
Üyenin Yeni Konuları FITRAT-I SELİME
Üyenin Populer Konuları FITRAT-I SELİME
Beğeniler: 0
Favoriler: 0
İzlenmeler: 768
favori
like
share
Asiyan Tarih: 22.05.2008 11:42
Allah razı olsun