1. [COLOR="deepskyblue"]SEFERBERLİĞİN TANIMI :

[COLOR="deepskyblue"]Seferberlik :

Ülke ve millet olarak, devletin tüm güç ve kaynaklarının, başta askeri güç olmak üzere, savaşın ihtiyaçlarını karşılayacak şekilde; hazırlanması, toplanması, tertiplenmesi ve kullanılmasına ilişkin bütün faaliyetlerin uygulandığı, hak ve hürriyetlerin kanunlarla kısmen veya tamamen sınırlandırıldığı haldir.

2. [COLOR="deepskyblue"]SEFERBERLİĞİN BÖLÜMLERİ, KAPSADIĞI HUSUSLAR, YAPILAN FAALİYETLER:

[COLOR="deepskyblue"]a. Seferberlik aşağıdaki bölümlere ayrılır:

(1) Uygulama alanı bakımından :
(I) Genel Seferberlik : Bütün yurt düzeyinde uygulanır.
(II) Kısmi (Bölgesel) Seferberlik : Yurdun belirli bir veya birkaç bölgesinde uygulanır.
(III) Özel Çağrı Uygulaması : Bu maksatla belirlenen nitelikli birlik ve kurumları kapsar.
(2) Kapsam bakımından :
(I) Personel Seferberliği
(II) Lojistik Seferberlik,
(aa) Araç Seferberliği,
(ab) Mal ve Hizmet Seferberliği
(ac) Sanayi Seferberliği.

[COLOR="deepskyblue"]b. Personel Seferberlik faaliyetlerinin kapsadığı hususlar :

(1) Seferberlik duyurusunda, TSK kurulu birliklerinin tamamının veya bir kısmının, seferi teşkilat ve kadro seviyesine çıkarılması, kurulu birlik ve kurumların bünyesinde bulunan seferde kurulacak statüdeki birliklerin teşkili.
(2) Seferberlik ve savaş hali süresince, oluşacak personel zayiatını karşılamak üzere bütünleme personelinin sağlanması.
(3) Gerekli görülen birlik ve kurumların tamamının veya bir kısmının, özel nitelikli personel ihtiyacının karşılanması.
(4) Yedek personelin, silah altına alınma usullerinin denenmesi ve yedek personelin eğitimlerinin tazelenmesi ve geliştirilmesi.

[COLOR="deepskyblue"]c. Personel Seferberlik hazırlıkları için yapılan işlemler :

(1) Kaynaktaki yedek personelin saptanması.
(2) Birlik ve kurumların yedek personel ihtiyacının saptanması.
(3) Kaynakların ihtiyaca uygun biçimde dağıtımı ve yedek personelin birlik ve kurumlara ismen tertibi.
(4) Tertip edilen personele Sefer Görev Emirlerinin tebliği ve sefer tertibinden çıkarılan yedek personelin Sefer Görev Emrinin kaldırılması.
(5) Yedek personelin çağrılması, birlik ve kurumlara sevki ile birlik ve kurumlarca teslim alınması.
(6) Seferberlik usullerinin denenmesi ve yedek personelin eğitimi.

[COLOR="deepskyblue"]d. Lojistik Seferberlik :

[COLOR="deepskyblue"](1) Araç Seferberliği :

(I) Araç seferberliği ile ilgili prensipler :
(aa) Araç tertipleri, Kuvvet Komutanlıkları ve J.Gn.K.lığınca düzenlenerek gönderilen ihtiyaçlara göre, M.S.B.lığınca yapılır.
(ab) Birliklere araç tertibi yapılırken öncelikle, birliğin bulunduğu garnizonun dahil olduğu İl'e kayıtlı araçlardan başlanır. O İl'de mevcut araçlar yeterli olmadığı takdirde, civar illerden tertip yapılır.
(II) Araç seferber olma hazırlıklarının aşamaları:
Türk Silahlı Kuvvetleri’nin araç seferber olma hazırlıkları, Milli Savunma Bakanlığı tarafından yürütülür ve dört aşamada oluşur.
(aa) Araç ihtiyaçlarının saptanması.
(ab) Kaynakların saptanması.
(ac) İhtiyaçları karşılayacak tertibin yapılması.
(ad) Araçların getirilmesi, teslim alınması ve sevkinin yapılması.

[COLOR="deepskyblue"](2) Mal ve Hizmet Seferberliği :

(I) Silahlı Kuvvetlerin seferberlik ve savaş hali ihtiyaçları, barış zamanından itibaren merkezi planlamayla, bakanlıkların kuruluş veya kontrolünde bulunan yurtiçi kaynaklardan yapılan tahsislerle karşılanır. Bakanlıklardan karşılanacak ihtiyaçlara ilişkin işlem sırası, aşağıdaki şekildedir.
(aa) Bakanlıklar kuruluş veya kontrolünde bulunan yurt içi kaynaklarını, katalog/CD halinde veya elektronik ortamda, TSK'ne ve ilgili kamu kurum ve kuruluşlarına yayımlarlar.
(ab) Bakanlıklar tarafından yayımlanan, "Yurtiçi Kaynak Bilgileri” dikkate alınarak belirlenen TSK ihtiyaçları, Bakanlık tahsislerine esas olmak üzere M.S.B.lığına gönderilir.
(ac) Bu ihtiyaç çizelgeleri, M.S.B.lığınca incelendikten ve tahsis yapacak Bakanlıklar belirlendikten sonra, M.S.B.lığı ile tahsisi yapan Bakanlıklar arasında protokol yapılır.
(ad) Birlik ve kurumlar, bir üst Komutanlıkça kendilerine tahsis edilen kamu veya özel kurum ve kuruluşlarla protokol/sözleşmelerini yapar. Bu husus, her yıl Nisan ayında yapılan (illerde/ilçelerdeki mülki ve askeri makamların iştirakiyle) koordinasyon toplantısında gözden geçirilir.
(II) Silahlı Kuvvetlerin, merkezi planlama ile Bakanlıkların kuruluş veya kontrolünde bulunan kaynaklardan karşılanamayan ihtiyaçları, Milli Müdafaa Mükellefiyeti (MMM) yolu ile bölgeden karşılanır.

[COLOR="deepskyblue"](3) Sanayi Seferberliği

Milli Sanayinin imkanlarıyla, gelişme durumunu saptamak ve üretimin seferberlik ve savaş ihtiyaçlarını karşılayacak hale getirilmesi için; gerek kamuya, gerekse özel sektöre ait faaliyetlerin savaş sanayiine geçişinde , üretim kaynaklarında yapılması gereken düzenlemelerin tümüdür.

3. SEFERBERLİK FAALİYETLERİNDE KOORDİNATÖRLÜK GÖREVİ:

Seferberlik ve savaş hali hazırlıklarının en üst düzeyde yapılması ve uygulanmasından;
[COLOR="deepskyblue"]a. Türk Silahlı Kuvvetlerine ilişkin işlemlerde, Milli Savunma Bakanlığı,
[COLOR="deepskyblue"]b. Silahlı Kuvvetlerin görev alanı dışında kalan işlemlerde, Milli Güvenlik Kurulu Genel Sekreterliği,
[COLOR="deepskyblue"]c. a ve b fıkralarında belirtilen işlemlerin müştereken yürütülmesinde Başbakanlık, koordinatörlük görevi yaparlar.
Genelkurmay Başkanlığının sistem içerisindeki görevi; seferberlik ve savaş hali hazırlıklarının geliştirilmesi için ilgili komutalıklara direktifler vermek, ilke ve öncelikleri belirlemektir.

Beğeniler: 0
Favoriler: 0
İzlenmeler: 655
favori
like
share
isa66 Tarih: 07.07.2008 13:53
eline saglık
ertunc52 Tarih: 27.06.2008 18:38
sağ olasın kardeşim eline sağlık
CA-CHALLENGE Tarih: 25.06.2008 13:07
paylaşılmayan ve tekrar edilmeyen her konu gizli bir hazinedir
CADIKIZ Tarih: 11.06.2008 23:21
Bu konuda yorumum olmucak cunku cok fazla anladigimi soyleyemem sorun sizde degil bende :3:
ama boyle guzel konu acarak bilgilendirdigin icin tesekkurler
CA-CHALLENGE Tarih: 11.06.2008 17:00
birşey değil
BURSALI1963 Tarih: 02.06.2008 22:15
Saolasın kardeşim...