Bu bölümde phpnin başlıca döngülerini basitçe göreceğiz. Gelişmiş hallerini ileriki derslerimizde göreceğiz. İlk önce işlemcileri görelim.İşlemci ** Açıklama
== ** eşitse
!= ** eşit değilse
=== ** aynıysa
> ** büyükse
< ** küçükse
<= ** küçük eşitse
>= ** büyük eşitse
|| ** veya
or ** veya
&& ** ve
and ** ve1) IF - ELSE Deyimi
if - else diğer programlama dillerinde olduğu gibi phpde de karşılaştırma görevini yapar ve bize boolen tipinde (true/false) sonuç döndürür. Hemen birkaç basit örnekle daha iyi kavrayalım.

Temel Kullanımı;if (koşul/koşullar) {
koşul/koşullar doğru ise (yani true dönerse) yapılacak işlemler
}
else {
koşul/koşullar yanlış ise (yani false dönerse) yapılacak işlemler
}$sayi1 = 10
$sayi2 = 20
if ($sayi1 < $sayi2) {
echo "$sayi1 , $sayi2 sayısından küçüktür";
}
else {
echo "$sayi1 , $sayi2 sayısından büyüktür";
}$sayi1 değişkenimizin değeri 10; $sayi2 değişkenimizin değeri 20. IF döngümüzde $sayi1 < $sayi2 ($sayi1 değişkeni $sayi2den küçükmü) burdan true/false sonuç döneceği için eğer doğruysa (yani true) hemen ardından gelen kod bloğunu gerçekleştirecek, fakat doğru değilse (yani false ise) "else {" deyiminden sonra gelen kod bloğunu gerçekleştirecek. Kodumuzda 10 sayısı 20 sayısından küçük olduğu için (yani true döner) ve ekranımıza 10 , 20 sayısından küçüktür yazdıracaktır.

2) while Döngüsü

While döngüsü bir değişkenin belirlediğiniz koşulu gerçekleştirinceye kadar veya gerçekleşmeyene kadar işleme girmesidir.

Temel Kullanımı;


while (koşul) {
koşul gerçekleşinceye kadar yapılacak işlemler
}


Ufak bir sayaç örneğiyle daha iyi anlayalım.

Örn:


$sayac = 1;
while ($sayac <= 10) {
echo "Şuan ki sayımız: $sayac
";
$sayac++;
}Böylece ekranımıza 1'den 10'a kadar olan sayıları alt alta bastırdık. while'de dikkat edilecek husus program çağrıldıktan sonra koşulun yada sayacın değişmesidir, yoksa döngünüz sonsuz döngüye girer ve programınız çalışmaz.

3) do while Döngüsü
While döngüsünde gördüğünüz gibi koşulu kontrol eder ve koşul gerçekleşinceye kadar işlemi sürdürür. Sonuçta while eğer koşul doğru değilse yapacağı işi hiç yapmadan geçebilir. Fakat iş yapıldıktan sonra koşulun kontrol edildiği döngü vardır ve buda do while döngüsüdür. do while döngüsünün whileden farkı döngünün en az 1 kere gerçekleşmesidir. Çünkü ilk önce iş yapılır sonra koşula bakılır.

Temel Kullanımı;


do {
koşul doğru ise yapılacak olan işlemler
}
while (koşul);


Basit bir örnekle daha iyi kavrayalım.


$sayac = 1;
do {
echo "Sayacımızın değeri: $sayac
";
$sayac++;
}
while ($sayac <= 10);


Çıktıda da gördüğünüz gibi while ile aynı sonucu alacaksınız. Fakat burda dikkat etmemiz gereken 2 şey var. Birincisi koşulu ne yaparsak yapalım $sayac değişkenini 1 kere ekrana basar. İkincisi ise sondaki whilenin noktalı virgül ile bittiğini unutmayalım.

4) for Döngüsü

for döngüsüde while döngüsüne benzer. for döngüsü bize döngünün belirli bir sayıda gerçekleşmesini ister ve bu sayının bizim istediğimiz oranda artmasını/azalmasını sağlar. for döngüsü koşulu işlemi yapmadan önce denetlediği için sonsuz döngüye girmeniz neredeyse imkansızdır.

Temel Kullanımı;


for ($yeni_degisken; koşul; artış/azalış) {
koşul doğru ise yapılacak işlemler
}Yine basit bir örnekle kavrayalım.


for ($sayac = 1; $sayac <=10; $sayac++) {
echo "For döngüsünde sayacımız: $sayac
";
}Gördüğünüz gibi kullanımı bir nevi while ile aynıdır fakat whileden daha kısa ve garantidir. whilede sayacın azalıp/artmasını belirten satırı unutursanız döngünüz sonsuz döngüye girer fakat for döngüsünde bu mümkün değildir.

foreach döngüsünü ileriki derslerimizde göreceğiz şimdilik bunlar yeterli.

Etiketler:
Beğeniler: 1
Favoriler: 1
İzlenmeler: 1038
favori
like
share