her derde deva olacak inşallah
arkadaşlar bende çok güzel dualar buldum ve sizlerle paylaşmak istedim
:69:


Bismillâhirrahmânirrahîm

Allah'ım bize dünyada da iyilik ver, ahirette de iyilik ver. Bizi cehennem azabından koru. Kaynak: Buhari, Müslim, İbn-i Mâce, Tirmizi, Ebu Davud

Allah'ım günahlarımı, bilgisizlik yüzünden yaptıklarımı haddimi aşarak işlediğim kusurlarımı, benden daha iyi bildiğin bütün suçlarımı bağışla! Allah'ım, şimdiye kadar yaptığım, bundan sonra yapacağım, gizlediğim ve açığa vurduğum, ölçüsüz bir şekilde işlediğim ve benden daha iyi bildiğin günahlarımı affeyle. Öne geçiren de sen geride bırakan da sensin. Senin gücün herşeye yeter. Kaynak: Buhari, Müslim

Allah'ım şimdiye kadar yaptığım, bundan sonra yapacağım işlerin şerrinden sana sığınırım. Kaynak: Müslim, İbn-i Mâce, Ebu Davud,Nesai

Allah'ım!verdiğin nimetin yok olup gitmesinden, lutfettiğin afiyetin bozulmasından, ansızın vereceğin cezadan ve senin gazabını üzerime çekcek her şeyden sana sığınırım
Kaynak:Müslim,EbuDavud
Allah'ım! Acizlikten, tembellikten, cimrilikten, ihtiyarlayıp ele avuca düşmekten ve kabir azabından sana sığınırım. Allah'ım! nefsime takva nasip et ve onu her türlü günahtan temizle; onu en iyi temizleyecek sensin. Ona yardım edip eğitecek sadece sensin. Allah'ım! faydasız ilimden, ürpermeyen gönülden, doyma bilmeyen nefisten ve kabul olunmayan duadan sana sığınırım. Kaynak: Müslim,Nesai

Allah'ım! sana teslim oldum, sana inandım, sana güvendim. Yüzümü , gönlümü sana çevirdim, senin yardımınla düşmanlara karşı mücadele ettim. Kitabın ile hükmetiim. Şimdiye kadar yaptığım, bundan sonra yapacağım, güzlediğim, açığa vurduğum ve senin benden daha iyi bildiğin günahlarımı affeyle! Öne geçirende sensin, geride bırakan da sensin. Senden başka ilah yoktur.
Kaynak: Buhari,Nesai
Allah'ım! Cehennem fitnesinden, cehennem azabından, zenginliğin ve fakirliğin şerrinden sana sığınırm.

Allah'ım! Kötü ahlaklı olmaktan, fena işler yapmaktan ve yanlış inançlara sapmaktan sana sığınırım. KaynakTirmizi

Allah'ım! Kulağımın şerrinden, gözümün şerrinden, dilimin şerrinden, kalbimin şerrinden ve cinsel organımın şerrinden sana sığınırım.

Allah'ım! Alaca hastalığından, akıl rahatsızlığından, cüzzam illetinden ve kötü hastalıklardan sana sığınırım. Kaynak:EbuDavud, Nesai

Allah'ım. Senden hidayet, takva, iffet ve gönül zenginliği isterim.

. Allah'ım! Açlıktan sana sığınırım; o insanı avucunun içine alan ne fena bir haldir Emanete ihanetten sana sığınırım; o ne kötü bir huy ve tabiattır

Allah'ım! Bana helal rızık nasib ederek haramlardan koru! Lutfunla beni senden başkasına muhtaç etme
Allah'ım! Beni senin doğru yoluna ilet! Nefsimin şerrinden beni koru!


Ey kalpleri halden hale çeviren Allah! Benim kalbimi dinden aırma!

Ya ze'l-celali ve'l ikram:Ey azamet ve kerem sahibi Allah'ım

Allah'ım! Peygamber'in Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem'in senden dilediği hayırları bende dilerim.Peygamber'in Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem'in sana sığındığı şerlerden biz de sana sığınırız. Yardım ancak senden beklenir. İnsanı dünya ve ahirtte muradına ulaştıracak sensin. Günahtan kaçacak güç,ibadet edecek ökuvvet ancak Allah'ın yardımıyla kazanılabilir.
Kaynak: Tirmizi
Allah'ım! senin rahmetini kazandıracak, bağışlamanı sağlayacak işler yapmayı, her türlü günahtan uzak durmayı, bütün iyilikleri işlemey, cennete kavuşup cehennemden kurtulmayı nasip etmeni niyaz ediyorum. Kaynak: İbn-i Mâce, Tirmizi

Rabbim senin isminle yatağa yattım yine senin isminle yatağımdan kalkarım. Eğer uykuda canımı alacaksan, bana merhamet edip bağışla! Şayet hayatta bırakacaksan, iyi kullarını muhafaza ettiğin gibi beni de fenalıklardan koru.
Kaynak: Buhari, Müslim, Tirmizi, EbuDavud
Allah'ım beni bağışla, bana merhamet et, rızanı kazandıracak işler yaptır. Bana afiyet ve hayırlı rızık ver.

Ey kalpleri yönlendiren Allah'ım. Kalplerimizi sana itaate yönelt.

Dayanılamaycak dertten, insanı helake götürecek talihsizlikten, başa gelecek fenalıktan ve düşmanı sevindirecek felaketten Allah'a sığınınız
Kaynak:Buhari,Müslim,Nesai
Allah'ım! Bütün işlerimin başı olan dinim konusunda hataya düşmekten beni koru! Yaşadığım şu dünyadaki işlerimin yolunda gitmesini sağla! dönüp varacağım ahiretimi kazanmama yardım et! Hayatım boyunca daha çok hayır yapmama imkan ver. Her türlü kötülükten kurtulmamı sağlayacak bir ölüm nasip et.

Allah'ım! Beni doğru yola ilet ve o yolda başarılı kıl.

Allahım senden beni doğru yola iletmeni ve o yolda başarılı kılmanı niyaz ederim.
Kaynak: Müslim
Allah'ım acizlikten, tembellikten, korkaklıktan, ihtiyarlayıp ele avuca düşmekten ve cimrilikten sana sığınırım. Kabir azabından sana sığınırım. Hayat ve ölüm fitnesinden sana sığınırım.
Kaynak: Müslim, Ebu Davud,Nesâi

Beğeniler: 0
Favoriler: 0
İzlenmeler: 779
favori
like
share