İZMİR Yüksek Teknoloji Enstitüsü

İZMİR Yüksek Teknoloji Enstitüsü Resimleri


Tarihçe Ve Kampüs

Özellikle teknolojik alanda üst düzeyde eğitim, öğretim ve araştırma yapma temel amacı ile bugünkü dünyada en gelişmiş teknik üniversite modeli olan yüksek teknoloji enstitülerinin ülkemizdeki iki örneğinden biri olan İzmir Yüksek Teknoloji Enstitüsü, 1992 yılında İzmir’in üçüncü devlet üniversitesi olarak kurulmuştur. Fakülte ve bölümler, 1994 yılında öncelikle lisansüstü programların açılması ile faaliyete geçmiş, 1998 yılında da lisans programlarına öğrenci alımına başlanmıştır.
Eğitim dili İngilizce olan İzmir Yüksek Teknoloji Enstitüsü, kurulduğu günden 1999’a kadar İzmir şehir merkezinde hizmet vermiştir. 1999 yılından itibaren kademeli olarak tüm birimler, Urla- Gülbahçe’deki kampuse taşınmıştır ve faaliyetini burada sürdürmektedir.
KAMPÜS
İYTE kampüsü, Ege sahil şeridinin en güzel kıyılarından birine kurulmuştur. 35.000 dönümlük araziye sahiptir. İki antik Roma hamamı, şelâle, zeytinlik, üzüm bağları, vadi ve tepeleri, Akdeniz bitki örtüsünün sunduğu kır manzaraları, nefes kesen güzellikteki gün doğum ve batımlarıyla, tarihteki ilk filozoflardan Urlalı Anaksagoras kadar, kampüse 6 km mesafede Klazomenai’daki ilk zeytinyağı değirmenlerini inşa edenleri de etkilediği şüphesizdir. En eski çağlardan beri termal banyolarıyla tanınmış Erithrai ve Melenia yarımadalarının kesiştiği noktada bulunan kampüsümüzde, termal su kaynakları mevcuttur.
Eski çağların el değmemiş doğası ile üç milyon nüfuslu İzmir kentinin olanaklarını bir arada sunan İYTE kampüsü, geniş araştırma ve yaşam alanları olan bölgesel imkanlârıyla öğrenci, araştırmacı ve biliminsanlarına her türlü olanağı sağlar. Deniz kıyısındaki kampüsün balıkçı köylerine ve tatil beldelerine komşu olması açık hava faaliyetlerine olanak sunar. Hızla süren ağaçlandırma çalışmaları ile kampüsümüz yakın bir gelecekte gelişmiş bir ormana sahip olacaktır.


Genel Bilgiler Ve Öğretim Dili

Öğretim dili tüm fakültelerde İngilizce’dir. Yabancı Diller Bölümü’nün İngilizce dil sınavını başaran (baraj 70 puandır) veya TOEFL (eski sisteme göre 500, yeni sisteme göre 173), IELTS (6,0) ve CPE (C) sınavlarından üniversitenin belirlediği asgari puanı alan öğrenciler, doğrudan lisans programına kaydolma hakkını elde ederler. İngilizce düzeyi belirlenen puanın altında kalan öğrenciler, bir öğretim yılı boyunca İngilizce Hazırlık Programı’na devam ederler (İngilizce Hazırlık Programı’na ilişkin ayrıntılı bilgi için “Yabancı Diller Bölümü”ne bakınız).
ÖĞRENCİ KABÜLÜ
İzmir Yüksek Teknoloji Enstitüsü’ne her yıl Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından yapılan Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Sınavı (ÖSYS) ile öğrenci alınmaktadır. Tüm fakülte ve bölümlerimize Sayısal (SAY) alanda yeterli puanı alan öğrenciler yerleştirilir.
Türk liselerinden veya Türk liselerine denk bir okuldan mezun olan ve belirlenen başvuru koşullarından birini asgari düzeyde sağlayan yabancı uyruklu öğrenciler, Enstitümüz lisans programlarında öğrenim görmek için başvurabilirler.


Akademik

Fakültelerimizde lisans programlarına öğrenci alımı 1998 yılında başlamıştır. Kurumumuz yapılaşmasında lisans programları, dar kapsamlı çok sayıda bölüm yerine az sayıda anahtar bölümler çerçevesinde oluşturulmuştur.

Lisans Eğitimi Veren Bölümler Fakülteler İtibariyle;

• Fen Fakültesi: Moleküler Biyoloji ve Genetik, Fizik, Kimya Bölümleri;
• Mühendislik Fakültesi: Bilgisayar Mühendisliği, Elektronik ve Haberleşme Mühendisliği, Kimya Mühendisliği, Makina Mühendisliği Bölümleri;
• Mimarlık Fakültesi: Mimarlık, Şehir ve Bölge Planlama Bölümleri şeklindedir.
Lisansüstü eğitim veren bölümler;
• Fen Fakültesi: Moleküler Biyoloji ve Genetik, Fizik, Kimya, ve Matematik Bölümleri;
• Mühendislik Fakültesi: Bilgisayar Mühendisliği, Elektronik ve Haberleşme Mühendisliği, Gıda Mühendisliği, İnşaat Mühendisliği, Kimya Mühendisliği, Makina Mühendisliği Bölümleri;
• Mimarlık Fakültesi: Endüstri Ürünleri Tasarımı, Mimari Restorasyon, Mimarlık,

Şehir ve Bölge Planlama Bölümleridir.
Gelişen teknoloji ile çağdaş toplumun ihtiyaçlarını araştıran İYTE bilim insanları, disiplinlerin tek başına çözemeyeceği karmaşık sorunların ancak disiplinlerarası çalışmayla çözümlenebileceği bilinci ile, üst düzey imkânlara sahip disiplinlerarası merkez ve anabilimdallarına yönelmektedir. Biyoteknoloji ve Biyomühendislik, Malzeme Bilimi ve Mühendisliği, Enerji Mühendisliği, Çevre Mühendisliği, Mühendislik İşletmeciliği gibi lisansüstü programlar ile araştırma merkezleri bu çerçevede geliştirilmiştir. Bu birimler aracılığı ile o alanla ilgili bölümler bir araya getirilerek, gelişen teknolojinin ihtiyaçlarına cevap verebilecek disiplinlerarası bir araştırma ve eğitim sürdürülmektedir. Farklı metot ve bakış açılarının bir araya getirilmesiyle ekip olarak yürütülen araştırmalar daha sağlıklı gelişmekte, akademisyenler birden fazla alanda çalışmaya katkıda bulunabilmekte ve imkânlar paylaşılarak daha etkin ve verimli kullanılabilmektedir. Gelişen teknoloji ve değişen öncelikler paralelinde kaynakların bir merkezden diğerine kaydırılması, değişen ihtiyaçlara daha kolay cevap verilebilmesine yol açmaktadır.
İYTE’de eğitim ve öğretim programlarının belirlenmesinde ülke gereksinimleri, günümüz ve geleceğin teknolojileri ile sanayi kuruluşlarının bilgi, deneyim ve beklentileri esas alınmaktadır. Bütün bunları gerçekleştirirken temel eğitim felsefemiz:

• Disiplinlerarası yaklaşım,
• Yoğun sanayi işbirliği ile eğitim ve araştırmanın iç içe olduğu ortam,
• Temel mesleki kavramların yerleştirilmesinde ezbercilikten uzak, çağdaş öğretim metotları,
• Öğrenmenin öğrenilmesi ve yaşamboyu mesleki gelişim,
• Araştırıcılığın, yaratıcılığın, ekip çalışmasının ve girişimciliğin
geliştirilmesi esas alınmıştır.
Mezunların,
• Cumhuriyetin temel ilkelerinin korunmasında duyarlı, topluma karşı sorumluluk duyguları gelişmiş,
• Araştırmacı,
• Girişimci,
• Eleştirel düşünce ve karar vermede özgür,
• Ekip çalışmasında başarılı,
• Çevreyi koruyacak şekilde tasarım ve üretim yapan,
• Kendi teknolojimizin üretilmesinde katkısı olacak,
• Ülkemizdeki hammadde kaynaklarını değerlendirerek katma değeri yüksek üretime önderlik edecek,
• Kendi iş ortamını hazırlayacak
biliminsanları, mühendisler, çağdaş projelere imzasını atan mimar ve plancılar olarak ülkeye katkıda bulunmaları hedeflenmiştir.
Enstitümüzün araştırma hedefi, bilimsel ve teknolojik bilgiyi üretip geliştirerek insanlığın hizmetine sunmaktır. Ekonomik gelişmeye ve doğal kaynakların etkin kullanımına katkı sağlayan yeni ve ileri teknolojiler ve modellerin keşfi ve yaygınlaştırılması, Enstitünün araştırma yönünü oluşturan, sürekli büyüme ve ulusal zenginliğin artışına katkı sağlayan değerlerdir. Üniversite ile endüstri arasında kurulan bu sıkı bağ ile birlikte kampüsümüzde kurulan İzmir Teknoloji Geliştirme Bölgesi de Ar-GE çalışmalarına ev sahipliği yapmaktadır.Beğeniler: 0
Favoriler: 0
İzlenmeler: 681
favori
like
share