İntraserebral kanamalar, genellikle hipertansif bir kişide ani baş ağrısı, kusma ve hızla gelişen hemipleji ( tek yanlı felç ) gibi nörolojik belirtilerle seyrederek komaya kadar gidebilen ağır bir klinik tablodur. İntraserebral kanama, kanamanın bulunduğu yere, kanamanın yaygınlığı veya sınırlı oluşu gibi faktörlere bağlı olarak değişik klinik ağırlıkta seyredebilir. Görülme oranı yaklaşık 100.000 de 12 - 15 civarındadır. 15 - 45 yaş arası genç erişkinlerde görülen ve "atipik" olarak nitelendirilen kanamalarda ( hipertansif hastalarda rutin olarak görülen bölgeler dışında ) özellikle damarsal anomaliler ve beyin tümörleri düşünülmeli ve hasta gerekirse anjio, BT ve MR kontrolleri yapılarak takip edilmelidir.
İntraserebral kanamalarda başlangıç genellikle bir aktivite esnasındadır ( çok nadiren uyku esnasında ), kan basıncı yükselmesi veya kan akımı artması ile ilişkili olabilir. Bir hatırlatma olması bakımından;

[COLOR="deepskyblue"]Beyin kanamaları;

İntraserebral ( beyin dokusu içine )
Subaraknoidal ( beyin zarları arasına )
Epidural ( kafatası ile beyinin en dış zarı olan dura arasında )
Subdural ( dura ile beyin arasında )
olarak sınıflandırılabilir.

[COLOR="deepskyblue"]Nedenleri

[COLOR="deepskyblue"]1) Hipertansiyon; Eklampside görülen akut hipertansiyon kanamaya neden olabileceği gibi kronik hipertansiyon sonucu damar duvarlarındaki değişimler de kanamaya zemin hazırlar. 65 yaş üzerindeki kişilerin % 66 sı hipertansiftir.

[COLOR="deepskyblue"]2) Özellikle önceden iskemik olan alanlarda ( yeterli kan akımının olmadığı alanlar ), kan akımının akut olarak artması;
Migren atağını takiben
Karotid endarterektomiyi takiben
Çocuklarda konjenital kalp defektlerinin tamirinden sonra
Daha önce geçirilmiş beyin enfarklarında tıkanmanın açılması veya rekanalizasyonu
Zorlayıcı fiziki çalışmadan sonra

[COLOR="deepskyblue"]3) Damarsal anomaliler; anevrizma veya venöz anjiyomların rüptürü.

[COLOR="deepskyblue"]4) Arteriopatiler; serebral arterit, amiloid anjiyopatisi vs.

[COLOR="deepskyblue"]5) Beyin tümörleri; her beyin tümörü kanayabilir. Ancak intraserebral kanama kötü huylu beyin tümörlerinde görülür.

[COLOR="deepskyblue"]6) Kanın pıhtılaşma bozuklukları; trombolitik tedavi ( akut MI veya diğer trombozlar için )gören kişiler, lösemi, trombositopenik purpura ve antikuagulan kullanımı. Aspirin alımının da artmış kanama riski taşıdığı unutulmamalıdır.

[COLOR="deepskyblue"]7) Enfeksiyonlar; herpes simpleks ansefaliti, granülomlar.

[COLOR="deepskyblue"]8) Venöz veya dural sinüs trombozu

[COLOR="deepskyblue"]9) Kokain, amfetamin gibi ilaç kullanımı

[COLOR="deepskyblue"]10) Post - travmatik

[COLOR="deepskyblue"]11) Eklampsi

Teşhis ve Tedavi

İntraserebral beyin kanamalarında teşhis BT ile kolayca konur. Tomografide, beyin dokusu içerisinde yüksek dansitede kan normal dokulardan kolayca ayırd edilir. BT ayrıca kanamanın büyüklüğü ve lokalizasyonu hakkında da değerli bilgiler veren bir yöntemdir. MR ın pahalı bir yöntem oluşu ve kanı hemen göstermeyişi dezavantajıdır.
Tedavi; kanamanın büyüklüğüne, hastanın yaş ve genel durumuna göre konservatif veya cerrahidir. Konservatif tedavi; hastanın tansiyonunun normal seviyelere çekilmesi, kanda kuagülasyon bozuklukları söz konusu ise tedavisi, beyin ödemi gelişmiş ise beyin ödemi ile mücadele, elektrolit metabolizmasının düzenlenmesi gibi genel tedbirler içerir.
Belirgin kitle etkisi olan veya tıbbi tedaviden faydalanmayan kanamalar cerrahi tedaviye adaydır denilebilir.

Beğeniler: 1
Favoriler: 0
İzlenmeler: 658
favori
like
share
SU-PERISI Tarih: 26.06.2008 15:10
Faydalı bilgiler için teşekkürler cihanasran.