Patoloji, eski yunanca hastalık anlamındaki ‘pathos’ teriminden türetilmiştir ve hastalıkların bilimsel yöntemlerle incelenmesi anlamında kullanılır. Daha geniş anlamıyla patoloji, hastalıklara yol açan nedenleri, bunların doku ve organları etkileme biçimlerini, hastalıklı doku ve organların özellikle morfolojik (biçimsel, görüntüsel) özelliklerini inceler. Bu anlamda patoloji, tıbbın temelini oluşturur.

Patoloji alanında uzman olan kişilere patolog veya patoloji uzmanı denmektedir.

Patolojinin başlıca hedefi hastalıkları 4 yönden incelemektir:

Etyoloji: Hastalıkların nedenleri,

Patogenez: Hastalığın oluş mekanizması

Morfolojik değişiklikler: İlgili hücre, doku ve organlardaki yapısal değişiklikler

Klinik önem: Hastalığın klinik açıdan önemli noktaları

Beğeniler: 1
Favoriler: 0
İzlenmeler: 1721
favori
like
share