KARDİYAK CERRAHİDE ANESTEZİ
Kardiyovasküler anestezi; sirkülatuar fizyolojinin, farmakolojinin ve patofizyolojinin iyi anlaşılmasını ve aynı zamanda kardiyopulmoner bypassın (CPB), miyokardiyal korumanın ve cerrahi tekniklerin anlaşılmasını gerektirir Cerrahi manüplasyonlar sıklıkla sirkülatuar fonksiyonu bozar bu nedenle, anesteziyolojist, cerrahi işlemin tüm basamaklarının yakından takip etmek ve her adımda problem doğabileceğini beklemek durumunda kalır.

KARDİYOPULMONER BYPASS
Kardiyopulmoner bypass (CPB), kalpten gelen venöz kandan karbondioksit alıp oksijen ilave ederek geniş bir artere geri gönderen bir tekniktir. Sonuç olarak kalpten kan atılması ve pulmoner sahadan kan geçişi durur. CPB tam olarak sağlandığında, ekstrakorporeal donanım, hem sirkülasyonu hem de ventilasyonu sağlar. Ancak bu yöntem, kan akımı sıklıkla nonpulsatil ve normale göre düşük basınçlı olduğundan nonfizyolojiktir. Bu stres kaynağı periyot süresince organ hasarlanmasını minimale indirmek için sistemik hipotermi (20-28oC) sıklıkla uygulanır. Kalbi ayrıca korumak için de topikal hipotermi (buzlu solüsyonlar) ve kardiyopleji (miyokardın elektriksel aktivitesini durdurmak için kullanılan bir teknik) uygulanır.

CPB cihazının kullanılması oldukça kompleks bir işlem olduğundan CPB ancak; cerrah, anesteziyolojist ve perfüzyonistin yakın kooperasyonu ve iletişimi ile mümkün olabilir.

Temel donanım

CPB cihazının 5 temel komponenti vardır: venöz rezervuar, oksijenatör, ısı değiştirici, ana pompa ve arteryel filtre (Figür-1). Modern cihazlarda bir kullanımlık rezervuar, oksijenatör ve ısı değiştirici üniteleri bulunur. Pek çok cihazda ayrıca kan aspirasyonu (kardiyotomi suction), sol ventrikülün venti (drenaj) ve kardiyopleji uygulaması için aksesuar pompalar bulunur. Çeşitli filtreler, alarmlar, ilave monitörler (hat basıncı, oksijen satürasyonu ve temperatür ölçümü) de bulunabilir.

Kullanımdan önce CPB donanımı, bir sıvı ile doldurulmalıdır (pr

Beğeniler: 0
Favoriler: 0
İzlenmeler: 2264
favori
like
share