Ağrı, genellikle doku hasarına bir cevap olarak oluşan, kendisini oluşturan stimülustan kaçmak için motivasyon ve uyanıklığa yol açan hoş olmayan bir duyu olarak kabul edilir. Melzack' a göre ağrı çok boyutlu, hoş olmayan bir duyu ve emosyonel deneyimdir. The International Assosiaciton for the Study of Pain (IASP) derneği tarafından ağrı ; doku hasarı veya potansiyel doku hasarı ile birlikte olan ya da böyle bir hasar süresince tanımlanan duyusal ve emosyonel deneyim olarak tanımlanmıştır.

AĞRININ TANIMLANMASI
Ağrı kompleks bir algılama deneyimidir ve iki komponenti vardır. Bunlar :

1 - Fizyolojik (fiziksel) veya Periferik komponent
Santral sistemlere giden pür anatomik duyusal yolları içerir. Bu duyusal inputtur (uyarı, stimülus) ve sinirlerin özellikleri ile birlikte yüksek merkezlerdeki gerçek enformasyonu oluşturur.

2 - Psikolojik veya Santral komponent
Santral komponent üç majör psikolojik boyut içerir : 1) Duyusal diskriminatif boyut, 2) Motivasyonel - affektif (hissi) bo

Beğeniler: 2
Favoriler: 0
İzlenmeler: 699
favori
like
share