LOW BACK PAİN
1 - Yatak istirahatı

Düz ve sert bir zeminde 3 günden fazla kesin yatak istirahatı.

2 - Fizik tedavi

Sıcak uygulaması (sıcak termofor, sıcak su, kuru / nemli ısıtılmış petler, sauna). Buz (buz kalıpları ile brushing). Terapötik ekzersiz, derin masaj, spinal maniplasyon, soğuk laser tedavisi

3 - İlaç tedavisi

(1) NSAI Analjezikler + H2 reseptör antagonistleri veya misoprostol (Cytotec)

(2) Asetaminofen (Parasetamol)

(3) Opioid analjezikler

(4) Antidepresan ajanlar (Paroxetine - paxil-, amitriptiline)

(5) Fenotiyazinler (prometazin - phenergan- H1 reseptör antagonisti)

(6) Kas gevşetici ajanlar (baclofen, methocarbamol)

4 - Tetik noktası enjeksiyonları (1) Lokal anestetik, (2) Kortikosteroidler (prednisolone)

5 - Selektif sinir kökü enfiltrasyonu

6 - Epidural enjeksiyon (1) Lokal anestetik (2) Kortikosteroid (3) Opioidler

7 - Spinal opioid enjeksiyonu

8 - Faset eklem enjeksiyonu (1) Lokal anestetik (2) Kortikosteroid

9 - Lomber sempatik blok (1) Lokal anestetik (2) Kortikosteroid)

10 - Omuriliğin veya ilgili sinirlerin elektriksel stimülasyonu

11 - Psikolojik tedavi (1) Davranış modifikasyonu (2) Biofeedback (3) Hipnoz

12 - Cerrahi tedavi (1) Diskektomi veya (2) Laminektomi

13 - TENS

14 - Akupunktur

15 - Oturma ve Vertebral eksersizler

16 - Psikososyal rehabilitasyon

KANSER AĞRISI
1 - İlaç tedavisi

(1) NSAI Analjezikler + H2 reseptör antagonistleri veya misoprostol

(2) Asetaminofen

(3) Opioid analjezikler (methadone, morfine)

(4) Spinal - Epidural opioidler

(5) Antidepresan ajanlar (Paroxetine - paxil-)

(6) Antihistaminikler (hydroxyzine)

(7) Fenotiyazinler (methotrimeprazine)

(8) Butirofenonlar (haloperidol)

(9) Anksiolitikler (clonazepam)

(10) Laksatif - purgatifler (opioidlere bağlı kabızlık için -docusate-)

(11) Kortikosteroidler (metastatik kemik ağrıları, pleksus veya sinir enfiltrasyonları, omurilik basısı)

(12) Antiemetikler (metoclopramide, proclorperazine)

(13) Antiaritmik ajanlar (mexiletine, lidocaine)

2 - Somatik ve sempatik sinir blokları (1) Lokal anestetik (2) Kortikosteroid (3) Opioidler (4) Nörolitik ajanlar; alkol, fenol

3 - Tetik noktası enjeksiyonları (1) Lokal anestetik, (2) Kortikosteroidler (prednisolone)

4 - Omuriliğin elektriksel stimülasyonu veya ilgili sinirlerin cerrahisi

5 - Cerrahi (1) Tümör dekompresyonu (2) Kordotomi

6 - Radioterapi (Tümör kütlesi küçültmek için)

7 - Kemoterapi (Tümör kütlesi küçültmek için)

8 - Akupunktur

9 - Psikolojik tedavi (1) Davranış modifikasyonu (2) Biofeedback (3) Hipnoz

10 - Fizik tedavi Sıcak uygulaması (sıcak termofor, sıcak su, kuru / nemli ısıtılmış petler, sauna). Buz tatbiki. Terapötik ekzersiz, derin masaj, spinal maniplasyon, soğuk laser tedavisi

NÖROPATİK AĞRI
1 - İlaç tedavisi

(1) Antidepresan ajanlar (Paroxetine - paxil-)

(2) Antikonvülzan ajanlar (Carbamazepine)

(3) Kortikosteroidler (Prednisone, dexamethasone)

(4) Opioid analjezikler (methadone, morfine)

(5) Spinal - Epidural opioidler

(6) NSAI Analjezikler + H2 reseptör antagonistleri veya misoprostol

(7) Nöroleptikler (Fenotiyazinler (fluphenazine), Butirofenonlar (haloperidol)

(8) Antiaritmik ajanlar (mexiletine, lidocaine)

(9) İntravenöz lokal anestetikler (1) Chloroprocaine (2) Lidocaine (3) Procaine

(10) Kas gevşetici ajanlar (baclofen, methocarbamol)

(11) Kalsitonin

(12) Capsaicin

2 - Somatik ve sempatik sinir blokları (1) Lokal anestetik (2) Kortikosteroid (3) Opioidler (4) Nörolitik ajanlar; alkol, fenol

3 - Cerrahi sempatektomi

4 - Omuriliğin elektriksel stimülasyonu

4 - TENS

5 - Akupunktur

6 - Psikolojik tedavi (1) Davranış modifikasyonu (2) Biofeedback (3) Hipnoz

SEMPATİK KÖKENLİ AĞRI
1 - İlaç tedavisi

(1) Antidepresan ajanlar (Paroxetine - paxil-)

(2) Antikonvülzan ajanlar (Carbamazepine, phenytoine)

(3) NSAI Analjezikler + H2 reseptör antagonistleri veya misoprostol

(4) Kalsitonin

(5) Capsaicin

(6) Doxepin krem

2 - Sempatik sinir blokları (1) Lokal anestetik (2) Kortikosteroid (3) Nörolitik ajanlar: alkol, fenol (4) Hipertonik serum

3 - İntravenöz rejyonal sempatik bloklar (1) Guanethidine (2) Bretylium (3) Labetolol (4) Phentolamine (4) Reserpine

4 - İntravenöz lokal anestetikler (1) Chloroprocaine (2) Lidocaine (3) Procaine

5 - Sempatik ganglionların ultrasaund stimülasyonu

6 - Psikolojik tedavi (1) Davranış modifikasyonu (2) Biofeedback (3) Hipnoz

7 - Fizik tedavi Sıcak uygulaması (sıcak termofor, sıcak su, kuru / nemli ısıtılmış petler, sauna). Buz tatbiki. Terapötik ekzersiz, derin masaj, spinal maniplasyon, soğuk laser tedavisi

8 - Omuriliğin elektriksel stimülasyonu

9 - Cerrahi sempatektomi

MİYOFASİAL AĞRI
1 - Fizik tedavi

(1) Sıcak - soğuk uygulamaları

(2) Spreyler

2 - İlaç tedavisi

(1) NSAI Analjezikler + H2 reseptör antagonistleri veya misoprostol

(2) Asetaminofen

(3) Opioid analjezikler

(4) Kas gevşetici ajanlar (baclofen, methocarbamol)

3 - Tetik noktası enjeksiyonları (1) Lokal anestetik, (2) Kortikosteroidler (prednisolone)

4 - TENS

5 - Akupunktur

6 - Psikolojik tedavi (1) Davranış modifikasyonu (2) Biofeedback (3) Hipnoz

BOYUN AĞRISI - SERVİKAL KÖK BASISI
1 - Yumuşak servikal boyunluk

2 - Servikal traksiyon

3 - Fizik tedavi Sıcak uygulaması (sıcak termofor, sıcak su, kuru / nemli ısıtılmış petler, sauna). Buz tatbiki. Terapötik ekzersiz, derin masaj, spinal maniplasyon, soğuk laser tedavisi

4 - Tetik noktası enjeksiyonları (1) Lokal anestetik, (2) Kortikosteroidler (prednisolone)

5 - Servikal epidural enjeksiyonlar (1) Lokal anestetikler (2) Kortikosteroidler

6 - İlaç tedavisi

(1) NSAI Analjezikler + H2 reseptör antagonistleri veya misoprostol

(2) Asetaminofen

(3) Opioid analjezikler

(4) Antidepresan ajanlar (Paroxetine - paxil-)

(5) Kas gevşetici ajanlar (baclofen, diazepam)

7 - Cerrahi tedavi (1) Foraminotomi (2) Füzyon + Anterior diskektomi

8 - Akupunktur

9 - Psikolojik tedavi (1) Davranış modifikasyonu (2) Biofeedback (3) Hipnoz

MİGREN VE KLASTER BAŞAĞRISI
1 - Tetik faktörlerden kaçınma (çikolata vb..)

2 - İlaç tedavisi

(1) Proflaksi

(a) Methysergide

(b) NSAI Analjezikler + H2 reseptör antagonistleri veya misoprostol

(c) Beta blokörler (propranolol)

(d) Antidepresan ajanlar (Paroxetine - paxil-)

(e) Kalsiyum kanal blokörleri (verapamil, nifedipine)

(f) Clonidine

(g) Lithium

(h) Kortikosteroidler (prednisone)

(i) Antiemetikler (promethazine)

(j) Cyproheptadine

(2) Kriz tedavisi

(a) Isometheptene mucate

(b) Ergotamine

(c) Dihydroergotamine

(d) Sumatriptan

(e) Oksijen 10 l/dk

(f) İntravenöz lokal anestetikler (1) Chloroprocaine (2) Lidocaine (3) Procaine

(g) Asetaminofen

(h) Anksiolitikler (diazepam)

(i) Opioid analjezikler (methadone, morfine)

(j) Kas gevşetici ajanlar (baclofen, diazepam)

3 - Servikal faset enjeksiyonları (1) Lokal anestetikler (2) Kortikosteroidler

4 - TENS

5 - Akupunktur

6 - Fizik tedavi Sıcak uygulaması (sıcak termofor, sıcak su, kuru / nemli ısıtılmış petler, sauna). Buz tatbiki. Terapötik ekzersiz, derin masaj, spinal maniplasyon, soğuk laser tedavisi

7 - Psikolojik tedavi (1) Davranış modifikasyonu (2) Biofeedback (3) Hipnoz

8 - Optik sinir blokları

9 - Sfenopalatin ganglion bloku

SİCKLE CELL ANEMİ AĞRISI
1 - İlaç tedavisi

(1) Güçlü parenteral opiodler (Akut krizlerin tedavisinde)

(2) Zayıf opioidler (Kriz sonrası kısa süreli)

(3) NSAI Analjezikler + H2 reseptör antagonistleri veya misoprostol

(4) Asetaminofen

(5) Antihistaminikler (hydroxyzine)

(6) İntravenöz lokal anestetikler (1) Chloroprocaine (2) Lidocaine (3) Procaine

2 - Sıvı hidrasyonu ve asidozun önlenmesi (Ringer laktat)

3 - Oksijen (nazal kanül)

4 - Fizik tedavi Sıcak uygulaması (sıcak termofor, sıcak su, kuru / nemli ısıtılmış petler, sauna). Terapötik ekzersiz, derin masaj, spinal maniplasyon, soğuk laser tedavisi

5 - Psikolojik tedavi (1) Davranış modifikasyonu (2) Biofeedback (3) Hipnoz

6 - TENS

KRONİK PELVİK AĞRI VE PRİMER DİSMENORE
1 - İlaç tedavisi

(1) Düşük doz kontraseptifler

(2) Asetaminofen

(3) Antidepresan ajanlar (Paroxetine - paxil-)

2 - TENS

3 - Psikolojik tedavi (1) Davranış modifikasyonu (2) Biofeedback (3) Hipnoz

4 - Fizik tedavi Sıcak uygulaması (sıcak termofor, sıcak su, kuru / nemli ısıtılmış petler, sauna). Buz tatbiki. Terapötik ekzersiz, derin masaj, spinal maniplasyon, soğuk laser tedavisi

5 - Pelvik pleksus sinir blokları (lokal anestetiklerle)

HERPES SİMPLEKS VEYA HERPES ZOSTER
1 - İlaç tedavisi

(1) Antiviral ajanlar

(2) Topikal veya sistemik steroidler (göz enfeksitonu hariç)

(3) Topikal lokal anestetikler

(4) NSAI Analjezikler + H2 reseptör antagonistleri veya misoprostol

(5) Opioid analjezikler

(6) Antidepresan ajanlar (Paroxetine - paxil-)

2 - Somatik veya sempatik sinir blokları (1) Lokal anestetik (2) Kortikosteroidler

3 - Cerrahi sempatektomi

4 - Erupsiyon bölgesinde subkütan steroid veya lokal anestetik + steroid karışımı enjeksiyonu

5 - TENS

6 - Serin nemli elbise veya kurutucu solüsyonlar

7 - Sekonder enfeksiyonların tedavisi

POST HERPETİK NEVRALJİ
1 - İlaç tedavisi

(1) Antiviral ajanlar

(2) Topikal veya sistemik steroidler (göz enfeksitonu hariç)

(3) Topikal lokal anestetikler

(4) NSAI Analjezikler + H2 reseptör antagonistleri veya misoprostol

(5) Opioid analjezikler

(6) Antidepresan ajanlar (Paroxetine - paxil-)

(7) Capsaicin

(8) Doxepin krem

(9) Antikonvülzan ajanlar (Carbamazepine)

(10) Nöroleptikler (Fenotiyazinler (fluphenazine), Butirofenonlar (haloperidol)

(8) Antiaritmik ajanlar (mexiletine, lidocaine)

(9) İntravenöz lokal anestetikler (1) Chloroprocaine (2) Lidocaine (3) Procaine (10) Kas gevşetici ajanlar (baclofen)

2 - Somatik veya sempatik sinir blokları (1) Lokal anestetik (2) Kortikosteroidler

3 - Cerrahi sempatektomi

4 - Erupsiyon bölgesinde subkütan steroid veya lokal anestetik + steroid karışımı enjeksiyonu

5 - TENS

6 - Omurilik ve derin beyin elektriksel stimülasyonu

7 - Akupunktur

8 - Psikolojik tedavi (1) Davranış modifikasyonu (2) Biofeedback (3) Hipnoz

TRİGEMİNAL NEVRALJİ
1 - İlaç tedavisi

(1) Antikonvülzan ajanlar (Carbamazepine, Phenytoin)

(2) Anksiolitikler (diazepam)

(3) Antiaritmik ajanlar (mexiletine, lidocaine)

(4) Antidepresan ajanlar (Paroxetine - paxil-)

(5) Fenotiyazinler (chlorpromazine -largactil-)

(6) Kas gevşetici ajanlar (baclofen, methocarbamol)

2 - Trigeminal sinir bloku (1) Lokal anestetikler (2) Steroid

3 - Perkütan trigeminal rizotomi

4 - Retrogasserian radiofrekans veya termo-koagülasyon

5 - Retrogasserian gliserol enjeksiyonu

6 - Cerrahi tedavi Mikrovasküler trigeminal sinir dekompresyonu

7 - TENS

8 - Akupunktur

9 - Psikolojik tedavi (1) Davranış modifikasyonu (2) Biofeedback (3) Hipnoz

ATİPİK YÜZ AĞRISI
1 - İlaç tedavisi

(1) NSAI Analjezikler + H2 reseptör antagonistleri veya misoprostol

(2) Asetaminofen

(3) Opioid analjezikler (methadone, morfine)

(4) Antikonvülzan ajanlar (Carbamazepine, pheytoin)

(5) Antidepresan ajanlar (Paroxetine - paxil-)

7 - TENS

8 - Akupunktur

9 - Psikolojik tedavi (1) Davranış modifikasyonu (2) Biofeedback (3) Hipnoz

POST AMPUTASYON VE FANTOM LİMB (HAYALİ EKSTREMİTE) AĞRISI
1 - Önleme Amputasyonda rejyonal anestezi uygulanması (genel anesteziye göre önemli derecede düşüktür)

2 - İlaç tedavisi

(1) NSAI Analjezikler + H2 reseptör antagonistleri veya misoprostol

(2) Asetaminofen

(3) Opioid analjezikler (methadone, morfine)

(4) Kas gevşetici ajanlar (baclofen)

(5) Antidepresan ajanlar (Paroxetine - paxil-)

(6) Antikonvülzan ajanlar (Carbamazepine, pheytoin)

(7) Nöroleptikler (Fenotiyazinler - chlorpromazine -)

(8) Beta blokörler (propranolol)

(9) Vazodilatatörler (vasküler kökenli ağrıda topikal nitrogliserin)

(10) Alfa2 agonist ajanlar (clonidine)

2 - Sempatik sinir blokları (1) Lokal anestetik (2) Kortikosteroidler

3 - Cerrahi sempatektomi

4 - Omurilik ve derin beyin elektriksel stimülasyonu

5 - TENS

6 - Akupunktur

7 - Psikolojik tedavi (1) Davranış modifikasyonu (2) Biofeedback (3) Hipnoz

YANIK AĞRISI
1 - İlaç tedavisi

(1) Opioid analjezikler (methadone, morfine)

(2) Ketamin

(3) Azot protoksit

2 - Fizik tedavi Hidroterapi, Terapötik ekzersiz, derin masaj

MULTİPLE SKLEROZ
1 - İlaç tedavisi

(1) NSAI Analjezikler + H2 reseptör antagonistleri veya misoprostol

(2) Asetaminofen

(3) Opioid analjezikler (methadone, morfine)

(4) Antikonvülzan ajanlar (Carbamazepine, pheytoin)

(5) Steroid

(6) Kas gevşetici ajanlar (bacaklardaki spazm için) (1) Baclofen (2) Diazepam (3) Dantrolene

(5) Antidepresan ajanlar (Paroxetine - paxil-)

2 - Spinal opioidler veya baklofen

3 - Sempatik sinir blokları (1) Lokal anestetik (2) Kortikosteroidler

4 - Cerrahi sempatektomiBeğeniler: 1
Favoriler: 0
İzlenmeler: 768
favori
like
share