KENTLER-SİTELER
Kentlerin ortaya çıkışında 3 önemli etken vardır.
1-)Ekonomik etken: Toprağın işlenmesiyle ortaya çıkan üretim fazlasının satması için bir Pazar- yerinin gerekli olması.
2-)Dinle ilgili etken: Yerinden sürekli bulunan bireylerin ibadet etmesi için mabetler yapılması.
3-)Tehlikelerden korunma etkeni: Ortak düşmana karşı birlikte korunma, istek ve gereksinimin olması.
Kentlerin özellikleri
1-)Kentlerde aile içerisinde baba otoritesinin sınırsız olduğu ataerkil ailedir.
2-)Kentlerde belli işleri yapan zanaatlar doğmuş, tüccar adı verilen zümre ortaya çıkmıştır.
3-)Kentlerde bireysel mülkiyet başlar ve toprak az sayıdaki soyluların eline geçer.
4-)Ekonomik yaşam öncelikle tarıma, sonraları zanaat ve ticarete dayanır.
5-)Kentlerde çok tarımcılık görülür.
c-)İlerlemiş toplumlar
İmparatorluk: Farklı toplumsal yapıya sahip olan toplumların merkezi bir otoriteye bağlanmasından oluşmuştur.
Özellikleri
*Ataerkil aile çözülmüş, babaya tanınan yetkiler devletin sahibi hükümdarın eline geçmiştir.
*Hükümet şekli monarşidir.
*Tek tanrılı din inanışı görülür.
*Ekonomik yaşam tarıma dayanır. Bunun yanında küçük sanatlar gelişmiş ticaret artmış ve Lonca denilen zanaatçı örgütleri kurulmuştur.
Derebeyliler
Feodalite özellikle 10.11.2012'ci yy'larda Avrupa'da görülmüştür. Bu düzenin başında kral bulunur.
Ülke toprakları senyörler arasında paylaşılmıştır. Toprağı senyörün köleleri işler. Bunlara serf denir.
Feodalitelerin yıkılmasının başlıca nedenleri
*Güçlenen krallar senyörlerin yetkilerini kullanmaya başladı. Serfler de senyöre bağlı olmaktansa Kral'a bağlı olmayı tercih etti.
*Ticaretin gelişmesiyle kentlerin çoğalması ve burjuvazi denilen yeni bir toplumsal sınıfın ortaya çıkması. Bu sınıfın feodaliteyi yıkmaya çalışması.
Günümüzde toplum sınıflandırmaları
Toplumlar farklı ölçülere göre de sınıflandırılır.
1-)Basitlik-Karmaşıklık
2-)Başat(hakim)-etkiye sahiplik
3-)İlkellik-az gelişmişlik-gelişmişlik
1-)Basitlik-Karmaşıklık
Basit toplumlar: Çiftlik, hayvancılık, avcılık, balıkçılık ile geçinen, uzmanlaşma ve iş bölümünün çok az olduğu, nüfus yönünden
Fazla kalabalık olmayan toplumlardır. Akrabalık ile birbirlerine bağlı olduğundan gelenek-göreneklere bağımlı, yeniliklere kapalıdırlar. Bu nedenle bu toplumlara kapalı toplumlar da denir.
Karmaşık toplumlar: Nüfusun kalabalık olduğu bilim, teknik, sanayi ve ticaretin geliştiği, iş bölümünün arttığı gelenek göreneklerin yerini yasalara bıraktığı toplumlardır. Yeniliğe açık olduğundan açık toplumlar olarakta adlandırılır.
2-)Hakim etkiye göre sınıflandırma
Hakim guruba göre yapılan sınıflandırmada toplumlar 4 sınıfa ayrılmıştır. Bunlar aile, din, siyaset, ekonomi yönetimli toplumlardır.
Aile yönetimli toplum: Hakim öğe soydur. Akrabalık bağı çok önemlidir.Örnek;Kabile
Din yönetimli toplum: İnsan ilişkilerine egemen olan indir. Din adamları en yüksek statüye sahiptir. Örneğin: Hindistan'da kast sistemi.
Ekonomi yönetimli toplum: Maddi değerler önem kazanmıştır. Sanayi ve iş adamları en yüksek statüdedir. Örneğin: Günümüz toplumları.
3-)Gelişmişlik ölçütüne göre sınıflandırma
Bunlar az gelişmi, orta derecede gelişmiş, çok gelişmiş olmak üzere 3'e ayrılır.
Az gelişmiş toplum: Sahip olduğu yer altı ve yer üstü kaynaklardan yeteri kadar yararlanamayan yaşam, eğitim düzeyi düşük olan hızlı nüfus artışı ve gelir dağılımı dengesizliği bulunan toplumlardır. Örnek; Afrika ülkeleri
Orta derecede gelişmiş toplum: Az gelişmiş toplum ile çok gelişmiş toplum arasında bulunur. Ülkenin ekonomik ve toplumsal gelişme düzeyi önemlidir. Kişi başına düşen ulusal gelirin miktarı kentleşme oranı önemlidir. Örnek: Güney Afrika, Şili, İsrail, Avusturya gibi.
Çok gelişmiş toplum: İleri bir sanayi ve güçlü bir ekonomiye sahip olan felsefe, bilim,teknoloji ve güzel sanatlar alanlarında çağımızı temsil eden toplum tipidir.Örnek:ABD,İngiltere,Japonya,Fransa,Almanya ,İsviçre ve İsveç…
4-)Sosyoloji öğrenmenin yararları
*Sosyoloji öğrenen kişi toplumu, toplumsal gurupları, sınıfları, kurumları, değerleri, bireyler arası ilişkileri ve içinde yaşadığı toplumsal yapıyı yakından tanır.
*Sosyoloji, toplumsal olayları doğa olayları gibi açıklanabilir ve anlaşılabilir olduğunu anlamamıza yardımcı olur.
*Sosyolojik bilgiler özellikle eğitim, ticaret, medya siyaset gibi toplumsal ilişkilere daha açık alanlarda çalışanlara son derece gerekli ve yararlıdır.
*Toplumdaki her değişmede insanın isteği, önemli rolü vardır. İyi bir vatandaşın içinde yaşadığı toplumu daha güçlü duruma getirmesi gerekir.


Etiketler:
Beğeniler: 0
Favoriler: 0
İzlenmeler: 696
favori
like
share